Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo

Popis problematiky minimálnej mzdy

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku zaznamenáva od roku 2000 kontinuálny nárast. Minimálna mesačná mzda 1. januára 2000 na Slovensku predstavovala 4000 Sk, zatiaľ čo v roku 2005 to bolo už 6 900 Sk a v súčasnosti 7 600 Sk (nárast o 3 600 Sk, teda o 90 %).

Európske porovnanie

Podľa Eurostatu, Slovenská republika so svojou minimálnou mesačnou mzdou 183 EUR, patrila ku krajinám s najnižšou minimálnou mesačnou mzdou. Ku krajinám s minimálnu mesačnou mzdou do 200 EUR patrilo: Bulharsko, Rumunsko, a pobaltské krajiny (Lotyšsko, Litva a Estónsko). Ostatné krajiny Višegrádskej skupiny sa pohybovali na úrovni 230 až 260 Eur.

K Európskym krajinám s najvyššou minimálnou mesačnou mzdou v januári 2006 patria Luxembursko (1 503 EUR), Írsko, Holandsko, Veľká Británia, Belgicko a Francúzsko (všetky od 1 200 do 1 300 EUR).

Nie všade existuje a nie všade minimálna mzda rastie

Medzi krajiny v rámci Európy, ktoré minimálnu mzdu nemajú zadefinovanú, patria aj niektoré typicky ľavicové a sociálne krajiny ako Taliansko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Dánsko, Cyprus a Nemecko.

V oblasti pomeru medzi minimálnou mzdou a priemernou mzdou v službách a priemysle sa väčšina krajín pohybuje na úrovni 35 až 40%. Vyššie sú položené iba krajiny ako Írsko, Luxembursko, Malta a Holandsko, ktoré sú na úrovni okolo 50%. Slovenská republika sa v roku 2004 pohybovala na úrovni okolo 34%. Päť krajín vykazuje dlhodobý rast tohto pomeru, štyri krajiny dlhodobý pokles, sedem krajín nemá minimálnu mzdu. Ostatných 10 krajín v porovnaní nevykazujú známky ani rastu ani poklesu a oscilujú.

Podrobnejšia analýza

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/minimalna-mzda

Aktuálne štatistiky

Júl 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181322, z toho 72718 dlhodobo, miera 6.6% (2.6% dlhodobá nezamestnosť)

Najvyššia nezamestnanosť: Revúca 20.5% (10.4%), Rimavská Sobota 20.5% (12.2%), Kežmarok 16.7% (8.5%), Rožňava 16.6% (9.1%)

Najnižšia nezam.: Galanta 2.6%, Bratislava V 2.6%, Trenčín 2.7%, Hlohovec 2.8%, Trnava 2.9%