qr kod na stranku

Popis problematiky minimálnej mzdy

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku zaznamenáva od roku 2000 kontinuálny nárast. Minimálna mesačná mzda 1. januára 2000 na Slovensku predstavovala 4000 Sk, zatiaľ čo v roku 2005 to bolo už 6 900 Sk a v súčasnosti 7 600 Sk (nárast o 3 600 Sk, teda o 90 %).

Európske porovnanie

Podľa Eurostatu, Slovenská republika so svojou minimálnou mesačnou mzdou 183 EUR, patrila ku krajinám s najnižšou minimálnou mesačnou mzdou. Ku krajinám s minimálnu mesačnou mzdou do 200 EUR patrilo: Bulharsko, Rumunsko, a pobaltské krajiny (Lotyšsko, Litva a Estónsko). Ostatné krajiny Višegrádskej skupiny sa pohybovali na úrovni 230 až 260 Eur.

K Európskym krajinám s najvyššou minimálnou mesačnou mzdou v januári 2006 patria Luxembursko (1 503 EUR), Írsko, Holandsko, Veľká Británia, Belgicko a Francúzsko (všetky od 1 200 do 1 300 EUR).

Nie všade existuje a nie všade minimálna mzda rastie

Medzi krajiny v rámci Európy, ktoré minimálnu mzdu nemajú zadefinovanú, patria aj niektoré typicky ľavicové a sociálne krajiny ako Taliansko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Dánsko, Cyprus a Nemecko.

V oblasti pomeru medzi minimálnou mzdou a priemernou mzdou v službách a priemysle sa väčšina krajín pohybuje na úrovni 35 až 40 %. Vyššie sú položené iba krajiny ako Írsko, Luxembursko, Malta a Holandsko, ktoré sú na úrovni okolo 50 %. Slovenská republika sa v roku 2004 pohybovala na úrovni okolo 34 %. Päť krajín vykazuje dlhodobý rast tohto pomeru, štyri krajiny dlhodobý pokles, sedem krajín nemá minimálnu mzdu. Ostatných 10 krajín v porovnaní nevykazujú známky ani rastu ani poklesu a oscilujú.

Podrobnejšia analýza


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/minimalna-mzda
ikona Minimálna mzda

Minimálna mzda

Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2023, vrátane porovnania s priemernou mzdou, infláciou a dávkami v hmotnej núdzi.. . .