Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Prezentácia ako dlhodobo zvyšovať zamestnanosť

Prezentácia ako dlhodobo zvyšovať zamestnanosťPrezentácia na konferenciu ako dlhodobo zvyšovať zamestnanosť, ktorá sa konala 9.2015. Venovali sme sa zásadám, ktoré by mala politika zamestnanosti dodržiavať.

konf 2015 09 dlhodoba zamestnanost (pdf) .pdf .odp .ppt

stiahni plnú verziu: konf 2015 09 dlhodoba zamestnanost (pdf)


https://www.iz.sk/download-files/sk/konf-2015-09-dlhodoba-zamestnanost
ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb.. . .