qr kod na stranku

OSF: publikácia straty z vylúčenia rómov

Nadácia otvorenej spoločnosti dnes zverejnila publikáciu: straty z vylúčenia rómov, ktorá kvantifikuje náklady spoločnosti ktoré vznikajú v dôsledku segregácie rómov.


https://www.iz.sk/sk/spravy/osf-straty-z-vylucenia-romov