Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Miera nezamestnanosti v EÚ 27 v septembri 2007 klesla

Podľa dnešných správ Eurostatu, sezónne očistená miera nezamestnanosti v EÚ 13 bola 7,3% v septembri 2007  v porovnaní so 7,4% v auguste. V septembri 2006 to bolo 8,1%. Sezónne očistená miera nezamestnanosti v EÚ 27 bola 7,0% v septembri 2007 v porovnaní so 7,1% v auguste. V septembri 2006 to bolo 8,0%.

V septembri 2007 bola najnižšia miera nezamestnanosti zaznamenaná v Holandsku (3,1%) a Dánsku (3,3% v auguste 2007) a najvyššia na Slovensku (11,1%) a v Poľsku (8,8%).

23 členských štátov EÚ zaznamenalo v priebehu roka pokles miery nezamestnanosti a 3 krajiny zaznamenali rast, pričom stabilná miera nezamestnanosti bola iba v Luxembursku. Najväčší pokles bol zaznamenaný v Poľsku (z 12,9% na 8,8%) a v Litve (zo 6,0% na 4,1%). Najvyšší relatívny rast bol zaznamenaný v Írsku (zo 4,1% na 4,8%) a v Portugalsku (zo 7,6% na 8,3%).

Miera nezamestnanosti pre menej ako 25-ročných bola 15,1% v septembri 2007 v EÚ 27, pričom v septembri 2006 to bolo 16,9%. Táto miera bola ako najnižšia zaznamenaná v Holandsku (5,6%), Dánsku (6,5% v auguste 2007) a v Rakúsku (8,0%). Najvyššia bola v Grécku (22,9% v 2. Q 2007), Francúzsku (21,6%), Rumunsku (19,6%) a v Poľsku (19,2%).

Eurostat odhaduje, že v septembri 2007 bolo 16,7 mil. mužov a žien v EÚ 27 nezamestnaných, čo je menej ako v septembri 2006 (18,8 mil.).

Miera nezamestnanosti v septembri 2007 bola v USA 4,7% a v Japonsku 4,0%.

pôvodná správa
https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/miera-nezamestnanosti-v-EU-sept-2007