qr kod na stranku

Miera nezamestnanosti v EÚ 27 v septembri 2007 klesla

Podľa dnešných správ Eurostatu, sezónne očistená miera nezamestnanosti v EÚ 13 bola 7,3 % v septembri 2007 v porovnaní so 7,4 % v auguste. V septembri 2006 to bolo 8,1 %. Sezónne očistená miera nezamestnanosti v EÚ 27 bola 7,0 % v septembri 2007 v porovnaní so 7,1 % v auguste. V septembri 2006 to bolo 8,0 %.

V septembri 2007 bola najnižšia miera nezamestnanosti zaznamenaná v Holandsku (3,1 %) a Dánsku (3,3 % v auguste 2007) a najvyššia na Slovensku (11,1 %) a v Poľsku (8,8 %).

23 členských štátov EÚ zaznamenalo v priebehu roka pokles miery nezamestnanosti a 3 krajiny zaznamenali rast, pričom stabilná miera nezamestnanosti bola iba v Luxembursku. Najväčší pokles bol zaznamenaný v Poľsku (z 12,9 % na 8,8 %) a v Litve (zo 6,0 % na 4,1 %). Najvyšší relatívny rast bol zaznamenaný v Írsku (zo 4,1 % na 4,8 %) a v Portugalsku (zo 7,6 % na 8,3 %).

Miera nezamestnanosti pre menej ako 25-ročných bola 15,1 % v septembri 2007 v EÚ 27, pričom v septembri 2006 to bolo 16,9 %. Táto miera bola ako najnižšia zaznamenaná v Holandsku (5,6 %), Dánsku (6,5 % v auguste 2007) a v Rakúsku (8,0 %). Najvyššia bola v Grécku (22,9 % v 2. Q 2007), Francúzsku (21,6 %), Rumunsku (19,6 %) a v Poľsku (19,2 %).

Eurostat odhaduje, že v septembri 2007 bolo 16,7 mil. mužov a žien v EÚ 27 nezamestnaných, čo je menej ako v septembri 2006 (18,8 mil.).

Miera nezamestnanosti v septembri 2007 bola v USA 4,7 % a v Japonsku 4,0 %.

pôvodná správa

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Miera nezamestnanosti v EÚ 27 v septembri 2007 klesla, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​S5r, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/miera-nezamestnanosti-v-EU-sept-2007