qr kod na stranku

Rómske deti v slovenskom školstve

Rómske deti v slovenskom školstve

Základnou ambíciou pred­kladaného zborníka z roku 2004 je zmapovať stav výskumu a dostupnosť poznatkov vo vybraných okruhoch vzdelávania rómskej menšiny na Slovensku. Skúsenosti autorov ukazujú, že mnoho výskumných výstupov, ktoré sa tejto téme venovali, nie sú rozšírené a dostupné ďalším výskumníkom. Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) sa začal systematicky venovať problémom rómskej menšiny vo vzdelávaní začiatkom roka 2002 v rámci projektu Odbúravanie bariér pre vzdelávaciu mobilitu, podporeného Inštitútom otvorenej spoločnosti. Kľúčové boli partnerstvá a spolupráca s organizáciami, ktoré svojimi terénnymi skúsenosťami vhodne dopĺňali think-tankovú orientáciu SGI, najmä s Nadáciou Milana Šimečku a Rómskou tlačovou agentúrou.

Rómske deti v slovenskom školstve

stiahni plnú verziu: Rómske deti v slovenskom školstve


https://www.iz.sk/download-files/sk/sgi-2004-romske-deti_v-sk-skolstve-www