qr kod na stranku

Prídavok na dieťa

Prídavok je štátna sociálna dávka, ktorá prináleží rodičovi nezaopatreného dieťaťa.

Prídavok ide jednému z rodičov, bez ohľadu na to, či má alebo nemá pracovný príjem. Prídavok na dieťa vypláca úrad práce a nemení výšku dávok v hmotnej núdzi.

Výška prídavku

Výška prídavku na dieťa je v súčasnosti 60 € na jedno dieťa. Ak má rodina dve deti, poberá príspevok v dvojnásobnej výške.

Medzi rokmi 2019 a 2022 mali deti prvýkrát nastupujúce do základnej školy prídavok na deti vyšší o cca 100 €. Tento príspevok bol zrušený zákonom 232/2022. V roku 2023 bol znovuzavedný zákonom 397/2022. V súčasnosti majú deti prvýkrát nastupujúce do základnej školy prídavok zvýšený o 110 €.

Od roku 2008 existuje aj príplatok k prídavku, ktorý je určený pre deti, ktorých rodičia nemajú daňový bonus a sú poberatelia dôchodku. Je vo výške 30 €.

Platí odPrídavok na dieťaPríplatok k prídavku
doplatok prvákom
Opatrenie/​zákon
1. 1. 202360 €30 €
110 €
Zákon 397/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších pred­pisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z 8. novembra 2022
1. 7. 202230 €30 €
110 €
Zákon 232/2022 o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. júna 2022
1. 6. 202225,88 €12,14 €
106,33 €
Opatrenie 497/2021 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa z 2. decembra 2021
1. 5. 2022100 €11,96 €
106,33 €
Naradenie vlády 166/2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších pred­pisov z 18. mája 2022
1. 1. 202225,88 €12,14 €
106,33 €
Opatrenie 497/2021 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa z 2. decembra 2021
1. 1. 202125,50 €11,96 €
104,76 €
Opatrenie 383/2020 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa z 2. decembra 2020
1. 1. 202024,95 €11,70 €
102,50 €
Opatrenie 429/2019 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa zo 4. decembra 2019
1. 1. 201924,34 €11,41 €
100 €
Opatrenie 232/2018 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa z 25. júla 2018
1. 1. 201823,68 €11,10 €Opatrenie 234/2017 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa zo 16. augusta 2017
1. 1. 201423,52 €11,02 €Opatrenie 450/2013 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa z 11. decembra 2013
1. 1. 201323,10 €10,83 €Opatrenie 384/2012 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa zo 4. decembra 2012
1. 1. 201222,54 €10,57 €Opatrenie 411/2011 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa z 18. novembra 2011
1. 1. 201122,01 €10,32 €Opatrenie 336/2010 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa z 28. júla 2010
1. 1. 201021,99 €10,31 €Opatrenie 516/2009 o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa z 1. decembra 2009
1. 1. 200921,25 €9,96 €Zákon 554/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších pred­pisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z 25. novembra 2008
1. 1. 2008540 Sk300 SkZákon 532/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov z 30. októbra 2007
1. 1. 2004500 SkZákon 600/2003 o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zo 6. novembra 2003

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, kapitola 2.2, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, doi:10.5281/​zenodo.6090202, strana 25.


https://www.iz.sk/kalkulacka/pridavky-na-deti
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať.. . .