qr kod na stranku

Tlačová konferencia na tému výbor NR SR pre zamestnanosť a trh práce

POZVÁNKA NA TLAČOVÚ KONFERENCIU

Súčasná Národná rada Slovenskej republiky vytvorila 19 iniciatívnych a kontrolných národných výborov. Po preskúmaní týchto výborov Inštitút zamestnanosti zistil, že nejestvuje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zamestnanosť či trh práce, a teda žiaden z existujúcich vytvorených výborov sa priamo zamestnanosťou nezaoberá. Z vyčlenených výborov, sa dá len veľmi ťažko usudzovať do kompetentnosti ktorých výborov problematika zamestnanosti spadá.

Vzhľadom na túto skutočnosť Vás Inštitút zamestnanosti pozýva na tlačovú konferenciu s témou: Výbor NR SR pre zamestnanosť a trh práce, ktorá sa uskutoční v utorok, dňa 19.9.2006 o 9. 00 hodine, v priestoroch Inštitútu zamestnanosti na Povrazníckej ulici č.11 v Bratislave.

Dôležitosť otvorenia a zviditeľnenia tejto problematiky dokladuje fakt, že politika zamestnanosti spolu s aktívnou politikou trhu práce patria k najdôležitejším prioritám väčšiny európskych štátov a z tohto dôvodu Inštitút zamestnanosti odporúča prehodnotiť vytvorenú koncepciu výborov NR SR.

Súčasné parlamentné strany deklarujú záujem aktívne riešiť problematiku zamestnanosti resp. nezamestnanosti, preto by bolo na mieste, aby sa táto dôležitá téma osobitne dostala na pôdu Národnej rady SR, ktorá má kompetencie meniť a vytvárať výbory NR SR.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/tk-vybor-nrsr-pre-trh-prace