Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Tlačová konferencia na tému výbor NR SR pre zamestnanosť a trh práce

POZVÁNKA NA TLAČOVÚ KONFERENCIU

Súčasná Národná rada Slovenskej republiky vytvorila 19 iniciatívnych a kontrolných národných výborov. Po preskúmaní týchto výborov Inštitút zamestnanosti zistil, že nejestvuje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zamestnanosť či trh práce, a teda žiaden z existujúcich vytvorených výborov sa priamo zamestnanosťou nezaoberá. Z vyčlenených výborov, sa dá len veľmi ťažko usudzovať do kompetentnosti ktorých výborov problematika zamestnanosti spadá.

Vzhľadom na túto skutočnosť Vás Inštitút zamestnanosti pozýva na tlačovú konferenciu s témou: Výbor NR SR pre zamestnanosť a trh práce, ktorá sa uskutoční v utorok, dňa 19.9.2006 o 9. 00 hodine, v priestoroch Inštitútu zamestnanosti na Povrazníckej ulici č.11 v Bratislave.

Dôležitosť otvorenia a zviditeľnenia tejto problematiky dokladuje fakt, že politika zamestnanosti spolu s aktívnou politikou trhu práce patria k najdôležitejším prioritám väčšiny európskych štátov a z tohto dôvodu Inštitút zamestnanosti odporúča prehodnotiť vytvorenú koncepciu výborov NR SR.

Súčasné parlamentné strany deklarujú záujem aktívne riešiť problematiku zamestnanosti resp. nezamestnanosti, preto by bolo na mieste, aby sa táto dôležitá téma osobitne dostala na pôdu Národnej rady SR, ktorá má kompetencie meniť a vytvárať výbory NR SR.

ikona Tlačové konferencie

Tlačové konferencie

Tlačové konferencie, ktoré sme za posledné roky organizovali.. . .


podobné správy: Komentár k podpore najmenej rozvinutých okresov .odt doc , Tlačová konferencia: návrhy na zlepšenie zákona o najmenej rozvinutých okresoch , Tlačová správa k dostupnosti škôlok , Tlačová konferencia k dostupnosti škôlok , Návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/tk-vybor-nrsr-pre-trh-prace
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko