qr kod na stranku

Šance flexicurity na Slovensku

Inštitút zamestnanosti sa aktívne zúčastnil Sociálneho diskusného fóra na tému „Šance flexicurity na Slovensku“. Na fóre pred­nášali doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD. (prezident IZ) a Ing. Ľuboš Vagač (predseda Centra pre hospodársky rozvoj), konalo sa v stredu 21. mája 2008 o 16,30 v zasadačke Konzultačného a informačného centra energetiky, Konventná 9, Bratislava.

Prezentácia bola zameraná na hlavné piliere flexicurity: 1. flexibilný zákonník práce, 2. silné sociálne zabezpečenie, 3. aktívnu politiku trhu práce a na medzinárodné porovnanie hlavných prvkov flexicurity (pracovná legislatíva, celoživotné vzdelávanie, sociálny systém). Bude sa zaoberať aj nedávnymi legislatívnymi zmenami v kľúčových oblastiach flexicurity na Slovensku a ich vplyvom na rozvoj tohto konceptu na Slovensku.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/sance-flexicurity-na-Slovensku