Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Šance flexicurity na Slovensku

Inštitút zamestnanosti sa aktívne zúčastnil Sociálneho diskusného fóra na tému "Šance flexicurity na Slovensku". Na fóre prednášali doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD. (prezident IZ) a Ing. Ľuboš Vagač (predseda Centra pre hospodársky rozvoj), konalo sa v stredu 21. mája 2008 o 16,30 v zasadačke Konzultačného a informačného centra energetiky, Konventná 9, Bratislava.

Prezentácia bola zameraná na hlavné piliere flexicurity: 1. flexibilný zákonník práce, 2. silné sociálne zabezpečenie, 3. aktívnu politiku trhu práce a na medzinárodné porovnanie hlavných prvkov flexicurity (pracovná legislatíva, celoživotné vzdelávanie, sociálny systém). Bude sa zaoberať aj nedávnymi legislatívnymi zmenami v kľúčových oblastiach flexicurity na Slovensku a ich vplyvom na rozvoj tohto konceptu na Slovensku.


podobné správy: Flexicurity , flexicurity tele work (pdf) .odp ppt , flexicurity (pdf) ppt , Flexicurity zbornik FES2 pril (pdf) doc , flexicurity 21 V 2008 (pdf) .odp ppt


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/sance-flexicurity-na-Slovensku
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko