qr kod na stranku

Šance flexicurity na Slovensku

Inštitút zamestnanosti sa aktívne zúčastnil Sociálneho diskusného fóra na tému „Šance flexicurity na Slovensku“. Na fóre prednášali doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD. (prezident IZ) a Ing. Ľuboš Vagač (predseda Centra pre hospodársky rozvoj), konalo sa v stredu 21. mája 2008 o 16,30 v zasadačke Konzultačného a informačného centra energetiky, Konventná 9, Bratislava.

Prezentácia bola zameraná na hlavné piliere flexicurity: 1. flexibilný zákonník práce, 2. silné sociálne zabezpečenie, 3. aktívnu politiku trhu práce a na medzinárodné porovnanie hlavných prvkov flexicurity (pracovná legislatíva, celoživotné vzdelávanie, sociálny systém). Bude sa zaoberať aj nedávnymi legislatívnymi zmenami v kľúčových oblastiach flexicurity na Slovensku a ich vplyvom na rozvoj tohto konceptu na Slovensku.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/sance-flexicurity-na-Slovensku