Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo

Rozpočet na aktívnu politiku trhu práce 2008

Negatívnym faktorom trhu práce na Slovensku je fakt, že miera dlhodobej nezamestnanosti (podľa EUROSTATU) neklesla na Slovensku od roku 2000 pod 10% , a dlhodobo sa pohybuje okolo tejto úrovne, čo znamená, že z ekonomicky aktívnych obyvateľov (asi 3/4 nezamestnaných) sú dlhodobo nezamestnaní.

Pre porovnanie, napr. v júni 2007 vykazovalo najnižšiu mieru nezamestnanosti Holandsko (3,3%), Dánsko (3,5%), Cyprus (3,9%) a Írsko (4%) a najvyššiu Slovensko (10,7%) a Poľsko (10,2%). V auguste 2007 bola najnižšia miera nezamestnanosti (3,3%) zaznamenaná v Dánsku a Holandsku a najvyššia (11,1%) na Slovensku a (9,1%) v Poľsku.

V r. 2006 v porovnaní s priemerom EU25 (3,2%), EU10 (7%) sme na tom boli veľmi zle, najbližšie k nám malo Poľsko (10%), ale napríklad Veľká Británia či Dánsko mali dlhodobú mieru nezamestnanosti okolo 1% a Rakúsko, Holandsko, Španielsko a Írsko do 2%. Zaujímavé je, že v deväťdesiatych rokoch 20.stor. boli Španieli a Íri na tom s dlhodobou nezamestnanosťou podobne ako SR.

Napriek poklesu nezamestnanosti v poslednom období, problém najmä dlhodobej nezamestnanosti zostáva na Slovensku stále vážny.

Inštitút zamestnanosti v snahe aktívne pomôcť tento komplexný problém riešiť, zorganizoval už tri konferencie o aktívnej politike trhu práce. Záverom všetkých konferencií je fakt, že problém najmä dlhodobej nezamestnanosti je na Slovensku alarmujúci. Slovenská republika má suverénne najvyššiu mieru dlhodobej nezamestnanosti z celej EÚ 27 a táto vysoká dlhodobá nezamestnanosť existuje napriek klesajúcej celkovej nezamestnanosti.

Realizácia APTP je na Slovensku z podstatnej časti financovaná z rozpočtu ESF a kofinancovaná zo štátneho rozpočtu. Rozpočtované objemy financií na APTP boli nízke aj v predošlých rozpočtových rokoch, ale v súčasnosti je to v rozpočte na rok 2008 ešte asi o 2 mld. SK menej ako v roku 2007.

Preto vyzývame slovenskú vládu, aby na aktívnu politiku trhu práce ako jediný možný spôsob boja s dlhodobou nezamestnanosťou vyčlenila oveľa vyššie finančné prostriedky, než sú v rozpočte na rok 2008.

rozpočet na aktívnu politiku trhu práce

Aktívna politika trhu práce2006 v mil. Sk2007 v mil. Sk2008 v mil. Sk
zdroje EÚ - rozpočet2391,73691,72000
skutočnosť2765,7
spolufinancovanie zo ŠR - rozpočet893,81376,41200
skutočnosť939,9
zdroje zo ŠR– APTP - rozpočet1527,9755,8500
zdroje celkom - rozpočet4813,45823,93700

podobné správy: Nízky rozpočet na APTP 2008 , Rozpočet na APTP , Rokovanie vlády SR o rozpočte VS na roky 2008-2010


So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/rozpocet-na-aptp-2008

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%