Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k rozpočtu na aktívnu politiku trhu práce

Rozpočet na aktívnu politiku trhu práce v Slovenskej republike

Jednou z oblastí schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010 je aj politika zamestnanosti. Projekty na overenie nových aktívnych opatrení trhu práce, programy rozvoja regionálnej zamestnanosti a individuálna štátna pomoc poskytovaná vo forme príspevkov na vytvorenie pracovného miesta a príspevku na vzdelávanie zamestnanca prijatého na vytvorené pracovné miesto sú podľa MPSVR SR finančne v štátnom rozpočte (ŠR) zabezpečené.

Ak sa pozrieme napr. na výšku rozpočtu na aktívnu politiku trhu práce (APTP) pre roky 2008 až 2010, ide celkom o 8,3 mld. Sk, pričom na rok 2008 je vyčlenených 2,5 mld.Sk a na roky 2009 a 2010 po 2,9 mld. Sk. Rozpočet na APTP na rok 2008 činí z HDP (2.Q 2007) SR 0,56% a z plánovaných výdavkov ŠR na rok 2008 je to 0,66%. Dá sa teda povedať, že pri posledne publikovanej miere dlhodobej nezamestnanosti, ktorá je pre Slovensko podľa Eurostatu 10,2% (2006) a v Poľsku 7,8% (2006) sú tieto plánované náklady na APTP naozaj veľmi nízke.


podobné správy: Nízky rozpočet na APTP 2008 , Rozpočet na APTP 2008 , Rokovanie vlády SR o rozpočte VS na roky 2008-2010


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/rozpocet-na-aptp
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

máj 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181494, z toho 76453 dlhodobo, miera 6.6% (2.8% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.2% (12.7%), Revúca 20.5% (10.5%), Rožňava 17.2% (9.5%), Kežmarok 17.0% (8.8%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.3%, Galanta 2.5%, Hlohovec 2.6%, Trenčín 2.6%, Trnava 2.7%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko