qr kod na stranku

Working papers

Publikuj v IZ!

Inštitút zamestnanosti Ti ponúka možnosť publikovať výsledky Tvojich dizertačnách, diplomových, bakalárskych a seminárnych prác z oblastí ekonómie trhu práce, ekonometrie, verejnej správy, mikroekonómie, sociálnej práce, manažmentu ľudských zdrojov, dôchodkových systémov a ďalších. Vítané sú tiež medzinárodné porovnania z oblasti trhu práce, dôchodkových systémov a iných špecifických oblastí.

Ako working paper IZ v rozsahu 15 až 30 strán sa výsledky Tvojej práce dostanú k relevantným odborníkom zo Slovenskej akadémie vied, z domácich či zahraničných univerzít. Inštitút zamestnanosti tiež spolupracuje s vládnymi inštitúciami, Tvoje zistenia preto môžu pomôcť tým, ktorí v našej krajine rozhodujú.

Ako to funguje?

Každá zaslaná práca bude posúdená expertmi Inštitútu zamestnanosti, ktorí rozhodnú, či práca je vhodná na publikovanie. Zašlú Ti pripomienky a po ich zapracovaní následne Tvoju prácu zverejníme na webe Inštitútu zamestnanosti, a vo fyzickej podobe ako working paper, ktorý sa dostane na relevantné inštitúcie.

Nemáš ešte skúsenosti?

Táto ponuka platí aj pre tých, čo ešte s publikovaním nemajú skúsenosti. Experti z IZ Ti pomôžu Tvoju prácu vylepšiť a zdokonaliť a vydať ako publikáciu (working paper). Ponuka je, samozrejme, určená aj pre tých, čo už niekde publikovali.

Forma a rozsah

Tvoju prácu nám zašli na mail iz@iz.sk v rozsahu 15 až 30 strán, kde sa dozvieme Tvoju motiváciu pre danú tému, stručný prehľad danej problematiky, metódu skúmania, výsledky a závery, príp. odporúčania pre riešenie danej problematiky.

Podmienky

Študent bakalárskeho, magisterského/inžinierskeho, doktorandského štúdia. Práca obsahuje Tvoje pôvodné výsledky a závery, samozrejme, problematiku z nového uhla pohľadu, či navrhuje riešenia súčasných problémov na trhu práce. Práca môže byť publikovaná v slovenskom, českom či anglickom jazyku.

Pre ďašie otázky nás neváhaj kontaktovať:

iz@iz.sk

www.iz.sk


https://www.iz.sk/sk/projekty/kniznica/working-papers