qr kod na stranku

Výsledky Štandardného Eurobarometra 65

Najdôležitejšie problémy na Slovensku

Za najväčší problém, považujú Slováci nezamestnanosť. Až 61 % slovenských respondentov uviedlo práve nezamestnanosť ako jeden z dvoch najväčších problémov, čo je 12 percentuálnych bodov viac ako v EÚ 25. Za druhý najväčší problém považujú občania SR ekonomickú situáciu. Tento problém uviedlo 33 % respondentov, čo je o 10 percentuálnych bodov viac ako v EÚ 25. Tretím najväčším problémom je podľa Slovákov systém zdravotnej starostlivosti, ktorý uviedlo 31 % respondentov. Na štvrtom mieste v poradí sa na Slovensku umiestnila kriminalita, ktorú v celoeurópskom priemere označili respondenti za druhý najvážnejší problém.

Nezamestnanosť Slováci dlhodobo považujú za najväčší problém, ktorému musí Slovensko čeliť. Na druhom mieste sa stabilne udržuje problém ekonomickej situácie.

Úloha Európskej únie na Slovensku

Občania SR vnímajú pozitívne (pozitívnejšie ako občania v EÚ 25) úlohu , ktorú Európska únia zohráva v ich krajine v oblasti boja proti nezamestnanosti a ekonomickej situácii.

Predovšetkým v oblasti boja proti nezamestnanosti je výrazný rozdiel v pohľade slovenských občanov a občanov EÚ 25, ktorí úlohu únie vnímajú skôr negatívne ako pozitívne. V prípade Slovenska tiež môžeme konštatovať, že občania hodnotia pozitívne úlohu Európske únie práve v oblastiach, ktoré slovenskí respondenti označili ako dva najdôležitejšie problémy, ktorým musí ich krajina čeliť.

Na druhej strane Slováci, podobne ako občania EÚ 25, vnímajú výrazne negatívne úlohu EÚ v oblasti rastu cien a inflácie, pričom táto oblasť je podľa slovenských občanov štvrtým najväčším problémom v krajine. Viac negatívne ako pozitívne vnímajú Slováci aj úlohu únie v oblasti daňového systému a dôchodkov. Toto sú ale oblasti, ktoré občania Slovenskej republiky nezaradili k najdôležitejším problémom ich krajiny.

Očakávania – priority Európskej únie

Podľa Slovákov by najvyššou prioritou Európskej únie mal byť boj proti chudobe a vytláčaniu niektorých skupín ľudí na okraj spoločnosti. Túto aktivitu si ako prioritu vybralo 54 % slovenských respondentov, čo je o 11 percentuálnych bodov viac ako v celoeurópskom priemere.

Na druhé miesto zaraďujú slovenskí občania boj proti nezamestnanosti. Túto aktivitu si ako prioritu vybralo 52 % slovenských respondentov, čo je o 9 percentuálnych bodov viac ako v celoeurópskom priemere. S výrazným odstupom potom Slováci ako priority zaradili udržiavanie mieru a bezpečnosti v Európe, zaručenie kvality potravinárskych výrobkov, ochranu životného prostredia a boj proti organizovanému zločinu.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/podrobnejsie-vysledky-eurobarometra-65