Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Čo je to eurobarometer

Eurobarometer patrí medzi jeden z najznámejších výskumov Európskej komisie o verejnej mienke v členských štátoch Európskej únie. Výsledky výskumu sú publikované dvakrát ročne (jar, jeseň) a patria k hodnotným zdrojom poznatkov o náladách a postojoch obyvateľov členských krajín EÚ k rôznym otázkam v oblastiach týkajúcich sa Európskej únie.

Sériu prieskumov verejnej mienky zadáva sekcia Analýz verejnej mienky Európskej komisie od roku 1973. Prieskumy a štúdie sa realizujú vo všetkých členských krajinách EÚ a v poslednom čase aj v kandidátskych krajinách. Výsledky Eurobarometra sú publikované Generálnym riaditeľstvom pre tlač a komunikáciu Európskej komisie.

Prehľady Eurobarametra každoročne obsahujú dôležité otázky o rozširovaní EÚ, sociálnej situácii, kultúre, zdraví obyvateľstva, informačných technológiách, o životnom prostredí, problematike meny – Euro, ochrana štátu a mnohé ďalšie.

V rámci Eurobarametru - prieskumu verejnej mienky sa uskutočňujú dva spôsoby zberu údajov: štandardný eurobarometer a flešový eurobarometer.

  • Štandardný Eurobarometer je prieskum, zameraný na pravidelne sa opakujúce okruhy otázok, s cieľom porovnávať názory v jednotlivých krajinách a vývoj v názoroch občanov členských krajín Európskej únie. Napriek tomu, že okruh otázok sa v priebehu rokov rozšíril, zámerom zadávateľa je zabezpečiť konzistentnosť prieskumu, tak aby bolo možné dáta porovnávať v časovej línii.
  • Flešový Eurobarometer, bol Európskou komisiou zavedený neskôr, koncom deväťdesiatych rokov 20. storočia. Pozostáva z rozhovorov uskutočnených cez telefón. Flešový prieskum Eurobarometer sa môže realizovať na požiadavku Európskej komisie alebo inej inštitúcie Európskej únie. Hlavnou výhodou flešového Eurobarometra, oproti štandardnému prieskumu je to, že je oveľa rýchlejší a flexibilnejší a výsledky sú k dispozícii takmer okamžite. Jedným z najčerstvejších príkladov je flešový Eurobarometer, ktorý sa uskutočnil v septembri 2005 a ktorý bol zameraný na zavedenie Eura v nových členských krajinách EÚ.


Všeobecné závery Štandardného Eurobarometra 65, ktorý sa na jar 2006 realizoval na Slovensku nájdete na Štandardný Eurobarometer 65.


podobné správy: Štandardný Eurobarometer 66 , Výsledky Štandardného Eurobarometra 65 , Štandardný Eurobarometer 65


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/eurobarometer
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko