qr kod na stranku

Zoznam registrovaných sociálnych podnikov

Priebežne aktualizovaný zoznam registrovaných sociálnych podnikov podľa stránky ministerstva práce.

Zoznam registrovaných sociálnych podnikov

Hrhovské služby, s. r. o., r. s. p. je integračný podnik od 2018-09-17 (číslo osvedčenia 001/2018_RSP). Prevádzka SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov sa venuje Poskytovanie kompletných služieb v oblasti stavebníctva, výroby drevených výrobkov, kovu, plastov, betónu, výroba peletiek, brikiet, štiepky, ponuka lokálnych výrobkov, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36593168.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike je integračný podnik od 2018-10-01 (číslo osvedčenia 002/2018_RSP). Prevádzka prevádzka BIVIO Alstrova 153, 831 06 Bratislava sa venuje Prevádzka BIVIO – rehabilitačno-vzdelávacie pracovisko pre ľudí s mentálnym postihnutím. Poskytovanie plnohodnotných služieb so sociálnym rozmerom, prevádzkovanie práčovne, ubytovacích a reštauračných služieb. . Má právnu formu občianske združenie, IČO 00683191 a sídli na Alstrova 153, 831 06 Bratislava.

Ľudia a perspektíva, OZ, r. s. p je integračný podnik od 2018-12-01 (číslo osvedčenia 003/2018_RSP). Prevádzka Družstevná 4, 053 42 Krompachy sa venuje Odborná poradenská činnosť – sociálna, vzdelávanie, čistiace a upratovacie služby, prípravné a dokončovacie stavebné práce, poskytovanie služieb v lesníctve a poľnohospodárstve, poskytovanie služieb prostredníctvom zamestnávania dlhodobo nezamestnaných občanov s nízkym stupňom vzdelania, atď. . Má právnu formu občianske združenie, IČO 35552051.

Obecný podnik Jedľová, s.r.o. je integračný podnik od 2018-12-01 (číslo osvedčenia 004/2018_RSP). Prevádzka Vyšná Jedľová 33, 089 01 Vyšná Jedľová sa venuje Prevádzkovanie práčovne a čistiarne odevov, posktovanie drobných stavebných prác, pomocné, výkopové práce, textilná výroba, práce spojené so starostlivosťou o zeleň, čistiace a upratovacie práce, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50814397.

NYOS r.s.p. s.r.o. je integračný podnik od 2018-12-01 (číslo osvedčenia 005/2018_RSP). Prevádzka Lastomírska 1, 071 01 Michalovce sa venuje Baliace činnosti, manipulácia s tovarom, sprostredkovateľská činnost v oblasti tovaru a služieb, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46170111 a sídli na Remeselnícka 6568/71, 071 01 Michalovce.

Thermostav s.r.o. je integračný podnik od 2018-12-31 (číslo osvedčenia 006/2018_RSP). Prevádzka Staničná 8/12, 076 15  Veľaty sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51192209.

Obecné služby Raslavice s.r.o. je integračný podnik od 2018-12-31 (číslo osvedčenia 007/2018_RSP). Prevádzka Hlavná 154, 086 41 Raslavice sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba, výroba výrobkov zo šúpolia, slamy, korku, prútia, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 48167240.

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p. je integračný podnik od 2019-02-06 (číslo osvedčenia 008/2019_RSP). Prevádzka Čirč 208, 065 42 Čirč sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, čistiace a upratovacie služby, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchýh výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba potravinárskych výrobkov, poskytovanie služieb v lesníctve, poľovníctve a rybárstve, poskytovanie lsužibe rýchleho občerstvenia, prevádzkovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52064093.

Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o. r. s. p. je integračný podnik od 2019-04-01 (číslo osvedčenia 009/2019_RSP). Prevádzka Jarná, 011 09 Žilina sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, čistiace a upratovcie služby, poskytovanie služieb osobného charakteru, poskytovanie sociálnych služieb, výroba potravinárskych výrobkov, prevádzkovanie výdajne stravy, textilná výroba, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb, sťahovacie služby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstv a zahradníctve, posktovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, ubytovacie služby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51969793 a sídli na Komenského 2622/48, 011 09 Žilina.

WASCO – družstvo je integračný podnik od 2019-05-02 (číslo osvedčenia 010/2019_RSP). Prevádzka Strojárenská 10, 976  46 Valaská sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, oprava odevov, textilu a bytového textilu, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), čistiace a upratovacie služby, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, atď.. Má právnu formu družstvo, IČO 48079707.

Stráne Invest RSP, s.r.o. je integračný podnik od 2019-06-01 (číslo osvedčenia 011/2019_RSP). Prevádzka č.1: Stráne pod Tatrami 2; č.2: Hradné námestie č. 1 , č.1: 059 76; č.2: 060 01 č.1: Stráne pod Tatrami; č.2: Kežmarok sa venuje Kúpa tovarov na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51930889 a sídli na Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Stráne pod Tatrami.

Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik je integračný podnik od 2019-06-01 (číslo osvedčenia 012/2019_RSP). Prevádzka Lichardova 1, 977 01 Brezno sa venuje Poskytovanie spoločensky prospešných služieb, prípravné práce k realizácii stavby, stavbná činnosť, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriíérov a interiérov, inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie, poskytovanie služieb na podporu cetovného ruchu, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52123553 a sídli na Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica.

Sociálny podnik Jarovnice, s.r.o. je integračný podnik od 2019-06-01 (číslo osvedčenia 013/2019_RSP). Prevádzka Jarovnice 129, 082 63 Jarovnice sa venuje Výroba pekárenských a cukrárskych výrobkov, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, ukončovanie stavieb a ich zmien, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenksých podujatí, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52290972.

Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik je integračný podnik od 2019-06-01 (číslo osvedčenia 014/2019_RSP). Prevádzka Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11  Smižany sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, textilná výroba, informačná činnosť, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, výroba jednoduchýh výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52355187 a sídli na Smreková 24, 053 11  Smižany.

CHDMI, s.r.o. je integračný podnik od 2019-06-04 (číslo osvedčenia 015/2019_RSP). Prevádzka Plynárenská 2, 071 01 Michalovce sa venuje Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok; montáž káblových zväzkov a komponentov do elektromotorov; atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47016710.

Hrabovčan, s.r.o. je integračný podnik od 2019-06-06 (číslo osvedčenia 016/2019_RSP). Prevádzka Nižný Hrabovec 153 Nižný Hrabovec 416, 094  21  094 21  Nižný Hrabovec Nižný Hrabovec sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m, čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, informačná činnosť, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52295478 a sídli na Nižný Hrabovec 153, 094  21  Nižný Hrabovec .

T-servis Teplička, s.r.o. je integračný podnik od 2019-06-14 (číslo osvedčenia 017/2019_RSP). Prevádzka Teplička 83, 052 01 Teplička sa venuje Správa majetku obce, verejných komunikácií a priestranstiev obce, správa obecného vodovodu, poskytovanie služieb v stavebníctve, poskytovanie reštauračných služieb a občerstvenia, organizácia osláv, umývanie áut, kovovýroba, drevovýroba, šijaca dielňa.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52185770.

KRASPLAST, spol. s r.o. je integračný podnik od 2019-07-01 (číslo osvedčenia 018/2019_RSP). Prevádzka Krasňany 285, 013 03 Krasňany sa venuje Výroba tovarov z plastov, kompletáž výrobkov z plastov, závodné stravovanie, zemné práce mechanizmami, spracovanie druhotných surovín – nakladanie s odpadom, nástrojárstvo, výroba čalúnených výrobkov, staviteľ – vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, drevovýrovab, zámočnícka výroba, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31583695 .

SOLIDE SLOVAKIA s.r.o. je integračný podnik od 2019-07-01 (číslo osvedčenia 019/2019_RSP). Prevádzka Fučíkova 56/10, 935 61 Hronovce – Vozokany nad Hronom sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroba mlynských výrobkov, výroba a spracovanie cukru, výroba kakaa a výrobkov z kakaa, výroba potravinárskych výrobkov, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44378670.

Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik je integračný podnik od 2019-07-01 (číslo osvedčenia 020/2019_RSP). Prevádzka Budimír 19, 044 43 Budimír sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51682826.

Centrála s.r.o. je integračný podnik od 2019-07-01 (číslo osvedčenia 021/2019_RSP). Prevádzka Štúrova 1, 040 11 Košice sa venuje Vedenie účtovníctva; činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; prenájom hnuteľných vecí . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51950677 a sídli na Narcisová 410 / 5/A, 040 11 Košice – mestská časť Západ.

Sociálny podnik obce Slavošovce s.r.o., r.s.p. je integračný podnik od 2019-07-11 (číslo osvedčenia 023/2019_RSP). Prevádzka Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prenájom hnuteľných vecí, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52374076.

BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s.r.o. je integračný podnik od 2019-07-11 (číslo osvedčenia 024/2019_RSP). Prevádzka Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, čistiace a upratovacie služby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, poskytovanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb osobného charakteru, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52366456.

Obecná prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov r. s. p. je integračný podnik od 2019-08-15 (číslo osvedčenia 025/2019_RSP). Prevádzka Jablonov nad Turňou 244, 049 43 Jablonov nad Turňou sa venuje Staviteľ, vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, pozemné a inžinierske stavby, pohrebné služby vrátane prepravy zosnulých, čistenie odpoadových vôd, uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb občanov obce Jablonov nad Turňou a ďalších obcí /odvoz odpadu a pod./, výroba ovocných a zeleninových nápojov, čistiace a upratovacie služby, čistiace a iné prevádzkové služby-kosenie trávnatých porastov, výrub kríkov a divo rastúcich drevín, výsadba okrasných drevín, kvetov a ovocných stromov, parkové úpravy, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31691218.

SIPSTAV s.r.o. je integračný podnik od 2019-08-15 (číslo osvedčenia 026/2019_RSP). Prevádzka Jarková 21, 082 22 Šarišské Michaľany sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie lsužieb pre rodinu a domásnosť, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50226851.

APTET ISP, družstvo je integračný podnik od 2019-09-01 (číslo osvedčenia 027/2019_RSP). Prevádzka Mlynská 2238, 934 01 Levice sa venuje Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, vedenie účtovníctva, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, čistiace a upratovacie služby, atď.. Má právnu formu družstvo, IČO 52498905.

Mestský sociálny podnik s.r.o. Jelšava je integračný podnik od 2019-09-01 (číslo osvedčenia 028/2019_RSP). Prevádzka Námestie SNP 63, 049 16  Jelšava sa venuje Starostlivosť o domácnosť a záhradu, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovavie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51035383.

JS ENGINEERING s. r. o. je integračný podnik od 2019-09-01 (číslo osvedčenia 029/2019_RSP). Prevádzka P. O. Hviezdoslava 861/59, 013  03  Varín sa venuje Čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovavie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, výroba hračiek a hier, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46955968.

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. je integračný podnik od 2019-09-01 (číslo osvedčenia 031/2019_RSP). Prevádzka Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravní práce k realizácii stavby, dokončovavie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výkon činnosti stavebného dozoru, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, služby požičovní, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50552597.

MEPOS SNV s.r.o. je integračný podnik od 2019-09-01 (číslo osvedčenia 032/2019_RSP). Prevádzka Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, čistiace a upratovacie služby, prenájom hnuteľných vecí, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52473732.

Laboprofilak, RSP s. r. o. je integračný podnik od 2019-09-01 (číslo osvedčenia 033/2019_RSP). Prevádzka Podvysoká 386, 023 57 Podvysoká sa venuje Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel; opravy karosérií, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, čistiace a upratovacie služby, pánske, dámske a detské kaderníctvo, manikúra, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47212799 a sídli na Olešná 614, 023 52 Olešná .

Podnik služieb KVP s.r.o. je integračný podnik od 2019-10-01 (číslo osvedčenia 034/2019_RSP). Prevádzka Trieda KVP 1  , 040 23  Košice – mestská časť Sídlisko KVP sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52572005.

Mestský podnik Snina, s.r.o. je integračný podnik od 2019-10-01 (číslo osvedčenia 035/2019_RSP). Prevádzka Strojárska 2060/95, 069 01 Snina sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, čistiace a upratovacie služby, posktovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a zahradníctve, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, textilná výroba, odevná výroba, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52532810.

ARUD Slovakia s.r.o. je integračný podnik od 2019-10-01 (číslo osvedčenia 036/2019_RSP). Prevádzka Ul. M.R. Štefánika 2329/56B, 075 01 Trebišov sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, poskytovanie sociálnych služieb, kuriérske služby, vedenie účtovníctva, textilná výroba, odevná výroba, čistiace a upratovacie služby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52579450 a sídli na Berehovská 2215/17, 075 01 Trebišov.

Sociálny podnik Tibava, s.r.o. je integračný podnik od 2019-10-01 (číslo osvedčenia 038/2019_RSP). Prevádzka Tibava 131, 073 01 Tibava sa venuje Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, opracovanie drevne hmoty a výroba komponentov z dreva, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a zahradníctve, pípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, výroba sviečok a tieniacej techniky, výroba hračiek a hier, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52569420.

MDMT s. r. o., registrovaný sociálny podnik je integračný podnik od 2019-10-11 (číslo osvedčenia 039/2019_RSP). Prevádzka č. 483, 082 37 Široké sa venuje Vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organiyačných a ekonomických poradcov, výroba potravinárskych výrobkov, prevádzkovanie výdajne stravy, ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52320766 a sídli na č. 185, 082 37 Široké.

AfB Slovakia s.r.o. je integračný podnik od 2019-10-11 (číslo osvedčenia 040/2019_RSP). Prevádzka Strojárenská 1C, 917 02 Trnava sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, oprava osobných potrieb pre domácnosť, prenájom hnuteľných vecí, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52165701.

Integrácia s.r.o. je integračný podnik od 2019-11-01 (číslo osvedčenia 43/2019_RSP). Prevádzka Dukelská 31 , 087 01 Giraltovce sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, prevádzkovanie výdajne stravy, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52616118 a sídli na Dukelská 31 , 087 01 Giraltovce.

EkonoConsult, s.r.o. r.s.p. je integračný podnik od 2019-11-01 (číslo osvedčenia 45/2019_RSP). Prevádzka Hlavná 416/58, 079 01 Veľké Kapušany sa venuje Vedenie účtovníctva, organizovanie a usporiadavanie kurzov, školení a seminárov, vrátane ich odborného a vecného zabezpečenia, vrátane lektorskej, školiacej a prednáškovej činnosti, masérske služby, čistiace a upratovacie služby, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36596566 a sídli na Orgovánová 956/26 , 079 01 Veľké Kapušany.

Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. „registrovaný sociálny podnik" je integračný podnik od 2019-11-01 (číslo osvedčenia 46/2019_RSP). Prevádzka Rovňany 146  , 985 24 Rovňany sa venuje Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, výroba potravinárskych výrobkov, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52576710 a sídli na Rovňany 146  , 985 24 Rovňany.

Viktória Dance Servis, s.r.o. je integračný podnik od 2019-12-01 (číslo osvedčenia 47/2019_RSP). Prevádzka Moyzesova 22, 040 01 Košice sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, v oblasti služieb, v oblasti výroby, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47599243 a sídli na Zalužice 179, 072  34  Zalužice.

SP INTEGRA, s. r. o., registrovaný sociálny podnik je integračný podnik od 2019-12-13 (číslo osvedčenia 48/2019_RSP). Prevádzka Brigádnicka 218/6, 040 11 Košice sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a zdravotníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosť o zvieratá, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dopravná zdravotná služba, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52341020.

PEDORE, s.r.o. je integračný podnik od 2019-12-19 (číslo osvedčenia 049/2019_RSP). Prevádzka Francúzskych partizánov 5666, 036 01 Martin sa venuje Reklamné a marketingové služby, masérske služby, služby súvisiace so skrášľovaním tela, prevádzkovanie zariadení slúžiaich na regeneráciu a rekondíciu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45284971 a sídli na 1. mája 144/31, 038 51 Turčianska Štiavnička.

LABORE n. o., registrovaný sociálny podnik je integračný podnik od 2020-01-01 (číslo osvedčenia 053/2020_RSP). Prevádzka výrobňa: Bielisko 647 cukráreň: Školská 38B1/583, 015 01 013 13 Rajec Rajecké Teplice sa venuje výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov, poskytovnaie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu. Má právnu formu nezisková organizácia, IČO 52607054 a sídli na Námestie SNP 16, 015 01 Rajec.

VEGAODEVY s. r. o. je integračný podnik od 2020-01-01 (číslo osvedčenia 054/2020_RSP). Prevádzka A. Hlinku 756/20, 965 01 Žiar nad Hronom sa venuje odevná a textilná výroba, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52740099.

ABALSTAV spol. s r.o. je integračný podnik od 2020-01-01 (číslo osvedčenia 055/2020_RSP). Prevádzka Plynárenská 2, 071 01 Michalovce sa venuje Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla, výroba dýhy, preglejky, latovky, drevotrieskovej dosky, drevovláknitej dosky, panelov a dosiek, výroba kovových prefabrikátov pre stavby, výroba a montáž káblov a vodičov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36603180.

ZEDKO, s.r.o. je integračný podnik od 2020-01-01 (číslo osvedčenia 056/2020_RSP). Prevádzka Zvolenská cesta 14A, 974 05 Banská Bystrica sa venuje Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, výkup drahých kovov vrátane zlomkov za účelom ďalšieho spracovania, výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31646654.

Obecný podnik služieb Betliar, s.r.o. ,,registrovaný sociálny podnik" je integračný podnik od 2020-01-01 (číslo osvedčenia 057/2020_RSP). Prevádzka Šafárikova 67 , 049 21  Betliar sa venuje Prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, informačná činnosť – turistické informačné centrá, poskytovanie služieb osobného charakteru, čistiace a upratovacie služby, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52616771.

Kabelmont, s.r.o. Zmena obchodného mena odo dňa 13.02.2020 Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. je integračný podnik od 2020-01-01 (číslo osvedčenia 058/2020_RSP). Prevádzka Kyjevské námestie 2 Majerská cesta 3 Továrenská 1, 974 04 974 04 976 31 Banská Bystrica Banská Bystrica Vlkanová sa venuje Kompletizácia káblov a káblových zväzkov, čistiace a upratovacie služby, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností, reklamná a propagačná činnosť, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36644081 a sídli na Kyjevské námestie 2, 974 04 Banská Bystrica.

SWEET REVELATION s.r.o., r.s.p. je integračný podnik od 2020-01-01 (číslo osvedčenia 059/2020_RSP). Prevádzka Mlynská 25, 040 11 Košice sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, v oblasti služieb, oprava odevov, textilu a bytového textilu, odevná výroba, čistiace a upratovacie služby, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44659873 a sídli na Košické Oľšany 145, 044  42  Košické Oľšany .

SINTEGRA s.r.o. je integračný podnik od 2020-01-01 (číslo osvedčenia 060/2020_RSP). Prevádzka Štefániková 76, 071 01 Michalovce sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné prće k realizácií stavieb, čistiace a upratovacie služby, služby starostlivosti o domácnosť a záhradu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52752291.

Patricius.sk, s.r.o. je integračný podnik od 2020-01-01 (číslo osvedčenia 061/2020_RSP). Prevádzka Rastislavova 100, 040 01 Košice sa venuje Textílná výroba, chov vybaných druhov zvierat, výroba hračiek, vroba matracov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50760815.

Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p. je integračný podnik od 2020-01-01 (číslo osvedčenia 062/2020_RSP). Prevádzka Magúrska 16, 974 11 Banská Bystrica sa venuje sociálna pomoc a humanitárna starostlivost, tvorba rozvoj ochana a rozvoj kultúrnych hodnôt, vzdelávanie a výchova, tvorba a ochrana životného prostredia. Má právnu formu nezisková organizácia, IČO 45738700.

Kukurienka r.s.p. je integračný podnik od 2020-01-01 (číslo osvedčenia 063/2020_RSP). Prevádzka Hlavná 30, 991 26  Bátorová sa venuje Výroba a predvádzanie remeselných výrobkov a bytových doplnokov. Má právnu formu občianske združenie, IČO 42303737 a sídli na Hlavná 39, 991 26 Bátorová .

Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. je integračný podnik od 2020-01-01 (číslo osvedčenia 064/2020_RSP). Prevádzka Slovinky 58, 053 40 Slovinky sa venuje Sťahovacie služby, čistiace a upraovacie služby, administratívne služby, vedenie učtovníctva, prenájom hnuteľných vecí, výroba výrobkov z gumy a z plastov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52648532.

ADMIX, s.r.o. r.s.p. je integračný podnik / všeobecný registrovaný sociálny podnik od 2020-01-01 (číslo osvedčenia 065/2020_RSP 066/2020_RSP). Prevádzka Mierová 8, 937 01 Želiezovce sa venuje Kúpa tovaru na účely predaja, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, počítačové služby, textílna výroba, informačná činnosť, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50466194 a sídli na Poštová 257/28, 937 01 Želiezovce.

MARION ZM s.r.o. je integračný podnik od 2020-01-01 (číslo osvedčenia 067/2020_RSP). Prevádzka Bernoláková 175/66, 953 01 Zlaté Moravce sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnemu spotrebiteľovi. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52485218.

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. je integračný podnik od 2020-01-01 (číslo osvedčenia 068/2020_RSP). Prevádzka Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom sa venuje Uskutočňovanie stavieb, infromačná činnosť, prevádzkovanie výdajne stravy, výroba liehu a spracovanie liehu, prenájom hnuteľných vecí, inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,vodoinštalatérstvo a kurenárstvo, montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení- elektrických, murárstvo, zámočníctvo. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50102419.

Paterson Group s.r.o. je integračný podnik od 2020-01-10 (číslo osvedčenia 069/2020_RSP). Prevádzka Železiarenská 52, 040 15 Košice – Šaca sa venuje Poskytovanie rýchleho občerstvenia, výroba pekárenských a cukrárskych výrobkov, čistiace a upratovacie služby, výroba nápojov, úprava nerastov, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52201660.

ATEKA, s.r.o. je integračný podnik od 2020-01-14 (číslo osvedčenia 071/2020_RSP). Prevádzka Hlavná 929, 924 01 Galanta sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, prieskum trhu a verejnej mienky, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiach, služby súvisiace so skrášľovaním tela. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50644840 a sídli na Brezová 29, 924 01 Galanta .

TVORÍME, s.r.o., r.s.p. je integračný podnik od 2020-01-23 (číslo osvedčenia 072/2020_RSP). Prevádzka Drahňov 167, 076  74  Drahňov sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52746691.

DRAHŇOV – služby, s.r.o., r.s.p. je integračný podnik od 2020-01-23 (číslo osvedčenia 073/2020_RSP). Prevádzka Drahňov 167, 076  74  Drahňov sa venuje Čiastiace a upratovacie služby, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, poskytovanie služieb osobného charakteru, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52746321.

DOZA, výrobné družstvo je integračný podnik od 2020-01-23 (číslo osvedčenia 074/2020_RSP). Prevádzka Michalovská 73, 073  01  Sobrance sa venuje Textilná výroba a krajčírstvo: výroba pánskych, dámskych a detských odevov, textilu, doplnkov, bytového textilu, stolných textilných výrobkov pre domácnosť, spodnej bielizne, posteľného prádla, atď. . Má právnu formu družstvo, IČO 36204099.

POH, s.r.o. „registrovaný sociálny podnik" je všeobecný registrovaný sociálny podnik od 2020-01-23 (číslo osvedčenia 075/2020_RSP). Prevádzka Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Prípravné práce k realizácii stavby, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52 713 725.

DEKOR GARDEN, sociálne družstvo, r.s.p. je integračný podnik od 2020-01-27 (číslo osvedčenia 076/2020_RSP). Prevádzka Majerská cesta 73 , 974 01 Banská Bystrica sa venuje montáž nábytkových komponentov z hotových dielcov, baliaca činnosť, sprostredkovanie v oblasti výroby, obchodu a služieb . Má právnu formu družstvo, IČO 36030236.

Gergiš s.r.o. je integračný podnik od 2020-02-01 (číslo osvedčenia 077/2020_RSP). Prevádzka Kollárová 85, 036 01 Martin sa venuje Výroba sviečok a tieniacej techniky, výroba bižutérie a suvenírov, keramická výroba, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo prevádzkovateľom živnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51157373 a sídli na Veterná 1463/56, 036 01 Martin.

KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p je integračný podnik od 2020-02-01 (číslo osvedčenia 078/2020_RSP). Prevádzka Vavrečka 311  Námestovo 1088, 029 01 Vavrečka Námestovo sa venuje Strážna služba, uskutočňovanie stavieb, prenájom hnuteľných vecí, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živností. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36374199 a sídli na Oravské Veselé 440, 029 62 Oravské Veselé.

S&J Group, s.r.o. je integračný podnik od 2020-02-01 (číslo osvedčenia 079/2020_RSP). Prevádzka Legionárska 6972 Inovecká 1133, 911 01 Trenčín Trenčín sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živností, spotrebovateľská činnosť v oblasti služieb, prenájom hnuteľných vecí, administratívne služby, reklamné a marketingové služby, textílna výroba, montáž káblových zväzkov, baliace činnosti, výroba potravinárskych výrobkov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 48141593 a sídli na Dúbrava 592, 913 33 Horná Súča.

Bátovské služby, s.r.o. je integračný podnik od 2020-02-01 (číslo osvedčenia 080/2020_RSP). Prevádzka Bátovce 2, 935 03 Bátovce sa venuje Čistiace a upratovacie služby, práce spojené so starostlivosťou o zeleň a upratovacie práce, starostlivosť o domácnosť, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a aich zmien, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52796817.

sewn bag s.r.o. je integračný podnik od 2020-02-01 (číslo osvedčenia 081/2020_RSP). Prevádzka Juhoslovanská 2a, 040 12 Košice sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, výroby, textilná výroba, odevná výroba, spracovanie kože. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52720080 a sídli na Tajovského 1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto.

LIPA s.r.o. je integračný podnik od 2020-02-01 (číslo osvedčenia 082/2020_RSP). Prevádzka Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, fotografické služby, . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47634308 a sídli na Námestie osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce.

MAYO tech s.r.o. je integračný podnik od 2020-02-01 (číslo osvedčenia 083/2020_RSP). Prevádzka Súvoz 732/1, Opatovská 47, 911 01 Trenčín sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a výroby, čistiace a upratovacie služby, reklamné a marketingové služby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46975691 a sídli na Súvoz 732/1, 911 01 Trenčín.

GEMGAL s.r.o. Rožňava r.s.p. je integračný podnik od 2020-02-01 (číslo osvedčenia 084/2020_RSP). Prevádzka Kružnianska 513, 049 51 Brzotín sa venuje prenájom nehnuteľností, poľnohospodárstvo a súvisiace služby, verejné stravovanie /reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie, relaxačné a masérske služby, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, čistiace a upratovacie služby. atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31675051 a sídli na PRIVAT FARM, Kružnianska 513, 049 51 Brzotín.

KNK NAKO výrobné družstvo je integračný podnik od 2020-02-01 (číslo osvedčenia 085/2020_RSP). Prevádzka Sklárska 1958, 962 05 Hriňová sa venuje Výroba jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie kovu jednoduchým spôsobom, zámočníctvo,baliace činnosti, manipulácia s tovarom, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva . Má právnu formu družstvo, IČO 47211997.

RUPOD, s. r. o. je integračný podnik od 2020-02-01 (číslo osvedčenia 086/2020_RSP). Prevádzka Rudňany 234, 053  23  Rudňany sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, čistiace a upratovacie služby, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52756751.

LUDIB, s.r.o. je integračný podnik od 2020-02-10 (číslo osvedčenia 088/2020_RSP). Prevádzka Potočná 42, 900 84 Báhoň sa venuje Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, skladovanie, čistiace a upratovacie služby, baliace činnosti, manipulácia s tovarom, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47423536.

ALLEGRIA KOŠICE ISP, s. r. o. je integračný podnik od 2020-02-10 (číslo osvedčenia 089/2020_RSP). Prevádzka Hlavná 119, 040  01 Košice sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52804542 a sídli na Košické Oľšany 145, 044  42  Košické Oľšany.

PW Logistics Slovakia s.r.o. je integračný podnik od 2020-02-07 (číslo osvedčenia 090/2020_RSP). Prevádzka Zoltána Kodálya 767 , 924 01 Galanta sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, administratívne služby, baliace činnosti, manipulácia s tovarom, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44714866 a sídli na Vŕbová 2746/12, 924 01 Galanta .

Pavel MALEC s.r.o., registrovaný sociálny podnik je integračný podnik od 2020-02-17 (číslo osvedčenia 091/2020_RSP). Prevádzka Dolná 88/23, 976 13 Slovenská Ľupča sa venuje Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov, výroba potravinárskych výrobkov atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51162750 a sídli na Príboj 552/62, 976 13 Slovenská Ľupča.

Obecný podnik Kľušov, s. r. o. je integračný podnik od 2020-02-18 (číslo osvedčenia 092/2020_RSP). Prevádzka 175 Kľušov , 086 22 Kľušov sa venuje Čistiace a upratovacie služby, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52655474.

Bariak, s.r.o. je integračný podnik od 2020-02-24 (číslo osvedčenia 093/2020_RSP). Prevádzka Zvolenská 242/93, 992 01 Modrý Kameň sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprotredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44544065.

JD Cleaning, s. r. o. je integračný podnik od 2020-02-25 (číslo osvedčenia 094/2020_RSP). Prevádzka Petra Mendela 1877/15, 038  53  Turany sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), služby starostlivosti o domácnosť a záhradu, čistiace a upratovacie služby, generálne a bežné čistiace (kancelárskych budov, rodinných domov alebo bytov, továrne, obchodné centra, inštitúcie), poskytovanie služieb osobného charakteru, poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52807291.

Jana Bezegová ROBEN r.s.p. je integračný podnik od 2020-03-01 (číslo osvedčenia 095/2020_RSP). Prevádzka Třebíčska 2563, 066 01 Humenné sa venuje Textilná výroba, odevná výroba, administratívne služby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby atď.. Má právnu formu fyzická osoba – podnikateľ, IČO 44686277 a sídli na Rovné 145, 067 32  Rovné.

CROSIER r.s.p., s.r.o. je integračný podnik od 2020-03-09 (číslo osvedčenia 096/2020_RSP). Prevádzka Ponická Huta , 976 33 Poniky sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, upratovacie práce, ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti, prevádzkovanie športových zariadení, ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb pre domácnosť, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36057096 a sídli na Kovačická ulica 15689/1 , 974  04  Banská Bystrica.

Lilly enviro, s.r.o. je integračný podnik od 2020-03-09 (číslo osvedčenia 097/2020_RSP). Prevádzka Uzovské Pekľany 68 , 080 01 Jarovnice sa venuje Čistiace a upratovacie práce, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov, Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, Skladové a pomocné činnosti v doprave, Výroba celulózy,papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52807886.

CONTI-eco s.r.o. je integračný podnik od 2020-03-24 (číslo osvedčenia 098/2020_RSP). Prevádzka Moravská cesta 1633/15, 020 01 Púchov sa venuje Výroba odevov, oprava odevov, prenájom šijacích strojov, reklamné a marketingové služby, sprostredkovanie obchodu a služieb, maloobchod a veľkoobchod, drobné stavebné úpravy. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44069782.

M-PROMEX, s.r.o. je integračný podnik od 2020-04-01 (číslo osvedčenia 099/2020_RSP). Prevádzka Kukučínova 2599, 024 01 Kysucké Nové Mesto sa venuje Vydavateľská činnosť, sprostredkovanie obchodu, maloobchod v rozshau voľných živností, reklamné činnosti, textílna výroba, organizovanie vzdelávacích podujatí, sprostredkovanie zamestnania za úhradu atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36379034.

CHANGE COMPUTER s.r.o. je integračný podnik od 2020-04-01 (číslo osvedčenia 100/2020_RSP). Prevádzka Nedožerská cesta 2 , 971 01 Prievidza sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnotí (veľkoobchod), počítačové služby, oprava a údržba elektronických registračných pokladníc, reklamné marketingové služby, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených prenájmom atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46532617.

MASÁŽE s.r.o. je integračný podnik od 2020-04-01 (číslo osvedčenia 103/2020_RSP). Prevádzka prevádzka 1 Zimná 102 prevádzka 2 Šarárikovo námestie 3 , 052 01 Spišská Nová Ves sa venuje prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, masérske služby, administratívne služby atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44638400 a sídli na Fraňa Kráľa 2543/8, 052 01 Spišská Nová Ves.

Obecné služby Budmerice s. r. o. je integračný podnik od 2020-04-01 (číslo osvedčenia 104/2020_RSP). Prevádzka Budmerice 525, 900 86 Budmerice  sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, čistiace a upratovacie služby, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, prevádzkovanie výdajne stravy, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52389880.

GASTRODOM SPIŠ s.r.o. je integračný podnik od 2020-04-01 (číslo osvedčenia 105/2020_RSP). Prevádzka T. Vansovej 1286/1, 052 01 Spišská Nová Ves sa venuje Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50712373 a sídli na Medza 3444/10, 052 01 Spišská Nová Ves .

MH ASIST, s. r. o. je integračný podnik od 2020-04-08 (číslo osvedčenia 106/2020_RSP). Prevádzka Partizánska 1859/33, 038 53 Turany sa venuje Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, technická a technologická podpora: servis údržba a dodávka strojných zariadení, komplxné upratovacie, dezinfekčné a čistiace práce bytových a nebytových priestorov, konzultačné a poradenské služby v obchode, službácha a tovarov – ich následné zabezpečenie, konzultácie, dodávka a servis komunálnej a lesnej techniky. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52952355.

Minifarma s. r. o. je integračný podnik / všeobecný registrovaný sociálny podnik od 2020-04-15 (číslo osvedčenia 107/2020_RSP 108/2020_RSP). Prevádzka 821 Lubina, 916 12  Lubina sa venuje Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, výroba bižutérie a suvenírov, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47024178.

Sociálny podnik Toporec, s. r. o. je integračný podnik od 2020-04-15 (číslo osvedčenia 109/2020_RSP). Prevádzka Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenkých podujatí, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52541568.

PVC Obaly s.r.o. je integračný podnik od 2020-04-16 (číslo osvedčenia 110/2020_RSP). Prevádzka Ligetská 1193/4, 972 51 Handlová sa venuje Kúpa tovaru na učely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov, výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava, výroba zdravotníckych pomôcok, výroba bižutérie a suvenírov, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52792153.

PE BONUM s.r.o. je integračný podnik od 2020-04-20 (číslo osvedčenia 111/2020_RSP). Prevádzka Štefana Moyzesa 2, 969 01 Banská Štiavnica sa venuje Chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a zahradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctvea poľovníctve, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, výroba potravinárskych výrobkov, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52932133.

BoGo bus s.r.o. je integračný podnik od 2020-05-01 (číslo osvedčenia 112/2020_RSP). Prevádzka Hviezdoslavova 10/1, 972 71 Nováky sa venuje Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, poskytovanie služieb osobného charakteru, prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 510 168 42 a sídli na Partizánska 297/17, 972 71 Nováky.

VYGAST s.r.o. je integračný podnik od 2020-05-01 (číslo osvedčenia 113/2020_RSP). Prevádzka Zvolenská cesta 46, 974 01 Banská Bystrica sa venuje Textilná výroba, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby , kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied, Administratívne služby, Vedenie účtovníctva, Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, Finančný lízing , atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51752204 a sídli na Nemčianska cesta 102/113, 974 01 Nemce.

Obecný podnik Vinica, s.r.o. je integračný podnik od 2020-05-01 (číslo osvedčenia 114/2020_RSP). Prevádzka Školská 1715, 991 28 Vinica sa venuje kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exterérov a interiérov, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, čistiace a upratovacie služby, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52800032 a sídli na Cesta Slobody 466/44, 991 28 Vinica.

STAVJAM s.r.o. je integračný podnik od 2020-05-01 (číslo osvedčenia 115/2020_RSP). Prevádzka Malinovského 878, 916 21  Čachtice sa venuje výkon činnosti stavebného dozoru – pozemné stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, vedenie účtovníctva, činnosť účtovného a ekonomického poradenstva, záhradnícke práce – výsadba, údržba, kosenie zelene a trávnatých plôch, kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, prenájom strojov, prístrojov a zariadení, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36323861 a sídli na Na doline 177/5 , 916 21  Čachtice .

SERVIS DpH, s. r. o., r. s. p. je integračný podnik od 2020-05-01 (číslo osvedčenia 120/2020_RSP). Prevádzka Hlavná 40, 044 31 Družstevná pri Hornáde sa venuje Prevádzkovanie pohrebiska, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sádry a cementu, skladovanie a pomocné činnosti v doprave. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52809528.

Porubské služby s.r.o. je integračný podnik od 2020-05-07 (číslo osvedčenia 121/2020_RSP). Prevádzka Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb osobného charakteru, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52886191.

RENITEX, s. r. o. je integračný podnik od 2020-05-11 (číslo osvedčenia 122/2020_RSP). Prevádzka Morovnianska cesta 1866, 972 51 Handlová sa venuje Výroba konfekčného textilného tovaru v rozsahu voľných živností, maloobchod v rozsahu voľných živností, veľkoobchod v rozsahu voľných živností, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36346551 a sídli na Lipová 372/8, 972 51 Handlová.

Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou s.r.o. je integračný podnik od 2020-05-12 (číslo osvedčenia 123/2020_RSP). Prevádzka Hlavná 51, 941 03 Úľany nad Žitavou sa venuje Čistiace a upratovacie služby, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti, prevádzkovanie čistiarní a práčovne, nákladná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prídavného vozíka atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52937003.

Inžiniering MH, s.r.o. je integračný podnik od 2020-05-14 (číslo osvedčenia 126/2020_RSP). Prevádzka Centrum 2304, 017 01 Považská Bystrica sa venuje vykonávanie činnosti stavebného dozoru, vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44406797.

Služby Šarišské Čierne, s.r.o. je integračný podnik od 2020-05-15 (číslo osvedčenia 127/2020_RSP). Prevádzka Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve, záhradníctve, lesníctve, poľovníctve, chov vybraných druhov zvierat, čistiace a ubytovacie služby, výroba sviečok a tieniacej techniky, výroba bižutérie a suvenírov, výroba hudobných nástrojov,výroba hračiek a hier, metiel, kief a maliarskeho náradia, prípravné práce k realizácii stavby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52988082.

LASY, s. r. o. je integračný podnik od 2020-05-15 (číslo osvedčenia 128/2020_RSP). Prevádzka Hrdinov SNP 1712/6, 036 01 Martin sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, prenájom motorových vozidiel, výskum trhu a verejnej mienky, vydavateľská činnosť, zásielkový predaj, taxislužba, fotografické služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36766721.

Slovenský ústav výstavby a rozvoja bývania, s.r.o. je integračný podnik od 2020-05-15 (číslo osvedčenia 129/2020_RSP). Prevádzka Sad SNP 669/6, 010 01 Žilina sa venuje Sťahovacie služby, čistiace a upratovacie služby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, prenájom hnuteľných vecí, poskytovanie služieb osobného charakteru. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52992098 a sídli na Sad SNP 8, 010 01 Žilina.

SUPA group s.r.o. je integračný podnik od 2020-05-20 (číslo osvedčenia 130/2020_RSP). Prevádzka Vladina 862, 027 44 Tvrdošín sa venuje Prípravné práce k realizácií stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácií exterierov a interierov, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), administratívne služby, poskytovanie sociálnych služieb. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53005538.

Jumilso, s. r. o. je integračný podnik od 2020-05-20 (číslo osvedčenia 131/2020_RSP). Prevádzka Štefánikova 5, 073  01  Sobrance sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služby starostlivosti o domácnosť a záhradu, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52991148.

Unicarback Slovakia, s. r. o. je integračný podnik od 2020-05-20 (číslo osvedčenia 133/2020_RSP). Prevádzka Fraňa Mráza 624, 010  01  Žilina sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, služby starostlivosti o domácnosť a záhradu, čistiace a upratovacie služby, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53027175.

ABB Group, spol. s r. o. je integračný podnik od 2020-05-27 (číslo osvedčenia 134/2020_RSP). Prevádzka Horné Semerovce 146 , 935 84 Horné Semerovce sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, Čistiace a upratovacie služby, Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52852377.

Dr. DENY r.s.p. spol. s r.o. je integračný podnik od 2020-05-27 (číslo osvedčenia 135/2020_RSP). Prevádzka Školská 55, 946 57 Svätý Peter sa venuje Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov, Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53027531.

Polhorec, s. r. o. je integračný podnik od 2020-06-01 (číslo osvedčenia 136/2020_RSP). Prevádzka Oravská Polhora 950, 029 47 Oravská Polhora sa venuje Informačná činnosť – mestské a turistické centrá, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, prieskum trhu a verejnej mienky, reklamné a marketingové služby, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53030095.

OSP JAMNÍK s.r.o. je integračný podnik od 2020-06-01 (číslo osvedčenia 137/2020_RSP). Prevádzka Jamník 101, 053 22 Jamník sa venuje Spostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a, služieb, výroby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácií stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácií exterierov a interierov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52982823.

Pekná záhrada, spol. s r. o. je integračný podnik od 2020-06-01 (číslo osvedčenia 138/2020_RSP). Prevádzka Bolešov 1038, 018 53 Bolešov sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradnictve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, čistiace a upratovacie služby, . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45424748.

Rejdovka s.r.o. je integračný podnik od 2020-06-01 (číslo osvedčenia 139/2020_RSP). Prevádzka Rejdová 43, 049 26 Rejdová sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, výroba potravinárskych výrobkov, textilná výroba, odevná výroba. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50614622 a sídli na Rejdová 47 , 049 26 Rejdová.

Joyell s.r.o. je integračný podnik od 2020-06-01 (číslo osvedčenia 140/2020_RSP). Prevádzka Hurbanovo námestie 1458/46, 972 01 Bojnice sa venuje Vydávanie kníh, periodík a iné nakladaľské činnosti, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, tvorivé, emelecké a zábavné činnosti, činnosti členských organizácií, sociálna práca bez ubytovania. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50811282 a sídli na Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice.

Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. je integračný podnik od 2020-06-01 (číslo osvedčenia 142/2020_RSP). Prevádzka Probstnerova cesta 673/9, 054 01 Levoča sa venuje Murárstvo, izolatérstvo, podlahárstvo, tesárstvo, pokrývačstvo, prípravné práce k realizácií stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, stahovacie služby, prenájom hnuteľných vecí, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52478157.

HAS centrum, s.r.o. je integračný podnik od 2020-06-01 (číslo osvedčenia 143/2020_RSP). Prevádzka Nedožerská cesta 7 , 971 01 Prievidza sa venuje Školiaca činnosť v oblasti používania dýchacej techniky, školiaca činnosť v oblasti civilnej obrany, výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce, výkon činnosti technika požiarnej ochrany, oprava a údržba dýchacej techniky v rozsahu voľných činností, opravy, údržba a revízie záchranárskej techniky v rozsahuvoľných činností, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36325520.

Obecný podnik Liptovský Ondrej, s. r. o. je integračný podnik od 2020-06-01 (číslo osvedčenia 144/2020_RSP). Prevádzka Liptovský Ondrej 247, 032 04 Liptovský Ondrej sa venuje Prípravné práce k realizácii stavieb, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri relizácii exteriérov a interiérov, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53043961.

Odorínske služby, s.r.o. je integračný podnik od 2020-06-01 (číslo osvedčenia 145/2020_RSP). Prevádzka Odorín 266 , 053 22  Odorín sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, Čistiace a upratovacie služby, Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52893928.

Služby obce Spišské Tomášovce, s. r. o., r.s.p. je integračný podnik od 2020-06-01 (číslo osvedčenia 146/2020_RSP). Prevádzka Kostolná 20/12 , 052 01 Spišské Tomášovce sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, Výroba potravinárskych výrobkov, textilná výroba, odevná výroba, Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, Čistiace a upratovacie služby, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52893944.

Losstav, s. r. o. je integračný podnik od 2020-06-01 (číslo osvedčenia 147/2020_RSP). Prevádzka Púchovská 19/18, 020 01 Streženice sa venuje Pokrývačské práce plechovými krytinami, klampiarske práce, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, zámočnícke práce, zváračské práce, maliarske a natieračské práce, betonárske práce, lešenárske práce, práce s krovinorezom, výroba jednoduchých výrobkov z kovu – lišty záveterné, odkvapové, hrebeňové, nohy stĺpa, odvetrávacie hlavice na kanalizácie a digestory, odvetrávacie prvky na krytiny, pokrývačstvo, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36737984.

IPATEX, s.r.o. je integračný podnik od 2020-06-01 (číslo osvedčenia 148/2020_RSP). Prevádzka Za Havlovci 1814, 031 01 Liptovský Mikuláš sa venuje Textilná výroba, odevná výroba, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, reklamné a marketingové služby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45633118.

ZBOR – STAV, s.r.o. je integračný podnik od 2020-06-01 (číslo osvedčenia 149/2020_RSP). Prevádzka Lesná 10, 086 33 Zborov sa venuje Prípravné práve k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku,slamy prútia a ich úprava, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52707687.

IZONES, s.r.o. je integračný podnik od 2020-06-01 (číslo osvedčenia 150/2020_RSP). Prevádzka Ulica Ľ. Ondreja 17A/1905, 971 01 Prievidza sa venuje Maloobchod v rozsahu voľných živností, veľkoobchod v rozsahu voľných živností, sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností, maliarske, natieračské práce, vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním, lešenárske práce – montáž a demontáž lešenia, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36829251.

M-HAND s.r.o. je integračný podnik od 2020-06-01 (číslo osvedčenia 151/2020_RSP). Prevádzka Volgogradská 2, 036 08 Martin – Priekopa sa venuje Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, baliace činnosti, manipulácia s tovarom, administratívne služby, reklamné a marketingové služby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51429136 a sídli na Kuzmányho 923/25 , 017 01 Považská Bystrica .

HARIKOE s.r.o. je integračný podnik od 2020-06-04 (číslo osvedčenia 154/2020_RSP). Prevádzka Mýto pod Ďumbierom 520, 976 44 Mýto pod Ďumbierom sa venuje Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,prevádzkovanie športových, zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,čistiace a upratovacie služby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50557955.

ASSR,s.r.o., r.s.p. je integračný podnik od 2020-06-08 (číslo osvedčenia 155/2020_RSP). Prevádzka Lipová alej 1 , 065 44 Plaveč sa venuje Poskytovanie služieb osobného charakteru, dopravná zdravotná služby, administratívne služby, čistiace a upratovacie služby, oprava osobnýh potrieb pre domácnosť, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51649721.

SERIOUS COFFEE s.r.o. je integračný podnik od 2020-06-08 (číslo osvedčenia 156/2020_RSP). Prevádzka Skladová 8 , 971 01 Prievidza sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52469522 a sídli na Tallerova 4, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.

Flowie, s.r.o. je integračný podnik od 2020-06-15 (číslo osvedčenia 157/2020_RSP). Prevádzka Východná 301/40, 971 01 Prievidza sa venuje Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52963276.

Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. je integračný podnik od 2020-06-15 (číslo osvedčenia 158/2020_RSP). Prevádzka Nová Bošáca 79, 913 08 Nová Bošáca sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, čistiace a upratovacie služby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53056094.

PAPUČA VK s.r.o. je integračný podnik od 2020-06-15 (číslo osvedčenia 160/2020_RSP). Prevádzka Venevská 28/765, 990 01 Veľký Krtíš sa venuje Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, prenákom hnuteľných vecí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53034945 a sídli na Slovenské Ďarmoty 141, 991 07 Slovenské Ďarmoty.

NB služby,s.r.o. je integračný podnik od 2020-06-18 (číslo osvedčenia 161/2020_RSP). Prevádzka Družstevná 367/1, 972 12  Nedožery – Brezany sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, prípravné práce k realizácii stavby,uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sťahovacie služby,čistiace a upratovacie služby,atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53 004 027  a sídli na Družstevná 367/1 , 972 12  Nedožery – Brezany.

MannaFactory s.r.o. je integračný podnik od 2020-07-01 (číslo osvedčenia 162/2020_RSP). Prevádzka Latorická 4 , 821 06 Bratislava sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, služby požičovní, prenájom hnuteľných vecí, administraívne služby, výroba potravinárskych výrobkov, vedenie účtovníctva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52941051.

MB TRANS SLOVAKIA, spol. s.r.o. je integračný podnik od 2020-07-01 (číslo osvedčenia 163/2020_RSP). Prevádzka Mojš 74, 010 01 Mojš sa venuje Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, skladovanie, vykonávanie odťahovej služby, sťahovacie služby, poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla, kuriérske služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53024672.

JA life s.r.o., r. s. p. je integračný podnik / všeobecný registrovaný sociálny podnik od 2020-07-03 (číslo osvedčenia 164/2020_RSP 165/2020_RSP). Prevádzka Pletiarska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica sa venuje Stolárstvo, Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, Prevádzkovanie výdajne stravy, Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť – pranie a žehlenie, varenie, upratovanie, starostlivosť o záhradu, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50670891.

KNK PLUS výrobné družstvo je integračný podnik od 2020-07-06 (číslo osvedčenia 166/2020_RSP). Prevádzka Majerská cesta 73 , 974 01 Banská Bystrica sa venuje sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, baliace činnosti, manipulácia s tovarom, výroba bytových doplnkov, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, čistiace a upratovacie služby, atď.. Má právnu formu družstvo, IČO 47151994.

Služby Cífer s.r.o. je integračný podnik / všeobecný registrovaný sociálny podnik od 2020-07-07 (číslo osvedčenia 167/2020_RSP 168/2020_RSP). Prevádzka Pác 127 Štadiónová 1368/268, 919 43 919 43 Cífer Cífer sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, prenájom hnuteľných vecí, administratívne služby, prevádzkovanie športových zariadení, čistiace a upratovacie služby, fotografické služby, služby požičovní, stavebné cenárstvo, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47843942 a sídli na Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer.

Obecný podnik Sap, s r.o. je integračný podnik / všeobecný registrovaný sociálny podnik od 2020-07-07 (číslo osvedčenia 169/2020_RSP 170/2020_RSP). Prevádzka Sap 48 , 930 06 Sap sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, čistiace a upratovacie služby, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, atď., poskytovanie služieb osobitného charakteru. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53076036.

MINORITAS s.r.o. je integračný podnik od 2020-07-09 (číslo osvedčenia 171/2020_RSP). Prevádzka Rastislavova 12, 949 01 Nitra sa venuje Čistiace a upratovacie služby, textilná výroba, odevná výroba, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52889840.

SVDM, s.r.o. je všeobecný registrovaný sociálny podnik od 2020-07-09 (číslo osvedčenia 172/2020_RSP). Prevádzka Starohájska 1 Jána Bottu 3582, 917 01 917 01 Trnava Trnava sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52433897 a sídli na Ulica Hospodárska 45, 917 01 Trnava.

OP Varadka, s. r. o., r. s. p. je integračný podnik od 2020-07-09 (číslo osvedčenia 173/2020_RSP). Prevádzka Varadka 23, 086 36 Nižná Polianka sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, výroba potravinárskych výrobkov, odevná výroba, chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53067347.

SOCIAL WORK s.r.o., r.s.p. je integračný podnik od 2020-07-09 (číslo osvedčenia 175/2020_RSP). Prevádzka Vyšné Ružbachy 69, 065 02 Vyšné Ružbachy sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, čistiace a upratovacie služby, verejné obstarávanie, prevádzkovanie cestovnej agentúry, informačná činnosť. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53042093 a sídli na Obchodná 4, 064 01 Stará Ľubovňa.

Naburalsom s.r.o. je integračný podnik od 2020-07-09 (číslo osvedčenia 176/2020_RSP). Prevádzka Sama Chalupku 295/2, 971 01 Prievidza sa venuje Skladovanie a pomocné činnosti v doprave, služby požičovní, administratívne služby, čistiace a upratovacie služby,uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácií stavby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52735532.

B a B spol. s.r.o. je integračný podnik od 2020-07-09 (číslo osvedčenia 177/2020_RSP). Prevádzka Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno sa venuje Cestná verejná doprava tovaru, /nákladná taxislužba/ vývoz odpadu, obchodná činnosť nevyžadujúca si zvláštne povolenie – mimo predajne, sprostredkovanie obchodu a služieb, staviteľstvo – vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, zámočnícke práce, klampiarske práce, . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31607004.

KORCHI PLUS s.r.o. je integračný podnik od 2020-07-09 (číslo osvedčenia 178/2020_RSP). Prevádzka Hlavná 64, 931 01 Šamorín sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, Reklamné a marketingové služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52856143 a sídli na Gazdovský rad 38/43, 931 01 Šamorín.

E L S T R O T E , spol. s r.o.. je integračný podnik od 2020-07-15 (číslo osvedčenia 180/2020_RSP). Prevádzka Dolná Mariková 551 , 018 02 Dolná Mariková sa venuje Výroba obuvi mimo ortopedickej, výroba odevov a odevných doplnkov (pracovná odev, kožené odevy), veľkoobchod. a maloobchod. činnosť, výroba automobilových bezpečnostných pásov, zámočníctvo, kovoobrábanie, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 30222915.

Printmania s.r.o. je integračný podnik od 2020-07-15 (číslo osvedčenia 181/2020_RSP). Prevádzka Športova 615, 972 26 Nitrianske Rudno sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, Reklamné a marketingové služby, Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby a služby, Marketingové poradenstvo, Administratívne služby, Vedenie účtovníctva, Baliace činnosti, manipulácia s tovarom, Baliace činnosti, manipulácia s tovarom . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46046453 a sídli na J. G. Tajovského 540/2, 971 01 Prievidza.

Obecný podnik Beloveža s.r.o., r.s.p. je integračný podnik od 2020-07-23 (číslo osvedčenia 182/2020_RSP). Prevádzka Beloveža 94, 086 14 Hažlín sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, sťahovacie služby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, prenájom hnuteľných vecí, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m, prípravné práce k realizácii stavby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52697223.

ČAJKO, s. r. o., r. s. p. je integračný podnik od 2020-07-23 (číslo osvedčenia 183/2020_RSP). Prevádzka Hniezdne 269, 065 01 Hniezdne sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, úskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52910687.

Zlatá priadka, n.o. je integračný podnik / všeobecný registrovaný sociálny podnik od 2020-08-01 (číslo osvedčenia 184/2020_RSP 185/2020_RSP). Prevádzka Ulica Ľudmily Podjavorinskej 2545/20, 917 01 Trnava sa venuje Vzdelávanie v oblasti tradičnej slovenskej kultúry a umeleckých remesiel formou kurzov, školení,kreatívnych dielní a táborov, prednášok, exkurzíí a výstavnej činnosti, ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remesliel, predaj ľudových umeleckých a remeselnických výrobkov,atď.. Má právnu formu nezisková organizácia, IČO 51106744.

WELLNEA s. r. o., r. s. p. je integračný podnik od 2020-08-01 (číslo osvedčenia 186/2020_RSP). Prevádzka Lichnerova 41, 903 01 Senec sa venuje Masérske služby, pedikúra, pánske, dámske a detské kaderníctvo, služby súvisiace so skrášľovaním tela, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44645643.

MEDIANA, s.r.o. je integračný podnik od 2020-08-01 (číslo osvedčenia 187/2020_RSP). Prevádzka Podhora 16, 034 01 Ružomberok sa venuje Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti , sprostredkovateľská činnosť, maloobchod v rozsahu voľnej živnosti,fotografické služby, pánske, dámske a detské kaderníctvo, pedikúra,služby súvisiace so skrášľovaním tela, poskytovanie služieb osobného charakteru a pre osobnú hygienu, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36396575.

ADVENTIM n.o. je integračný podnik / všeobecný registrovaný sociálny podnik od 2020-08-01 (číslo osvedčenia 188/2020_RSP 189/2020_RSP). Prevádzka Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda sa venuje Organizovanie bezplatných kurzov výroby „hand made" výrobkov pre študentov, ako aj širokú verejnosť, organizovanie seminárov v oblasti získavania a rozvoja mäkkých manažérskych zručností pre široký okruh zamestnancov ,atď.. Má právnu formu nezisková organizácia, IČO 50456458 a sídli na Nám. SNP 197/45, 929 01 Dunajská Streda.

Komunálne Služby Horná Súča, s. r. o., r. s. p.; skrátený názov: KSHS, s. r. o., r. s. p. je integračný podnik od 2020-08-01 (číslo osvedčenia 190/2020_RSP). Prevádzka Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53076354.

JASPIRE s. r. o. je integračný podnik od 2020-08-01 (číslo osvedčenia 191/2020_RSP). Prevádzka Radničné námestie č. 1, 902 01 Pezinok sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), služby súvisiace so skrášľovaním tela, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47223740.

CRAFT PRODUCTION, s.r.o. je integračný podnik od 2020-08-01 (číslo osvedčenia 192/2020_RSP). Prevádzka Vavrinca Benedikta Nedožerského 103/47, 972 12 Nedožery-Brezany sa venuje Prenájom hnuteľných vecí, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, čistiace a upratovacie služby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52949923 a sídli na Kukučínova 670, 972 12 Nedožery-Brezany .

APZ Liptovský Hrádok, n.o. je integračný podnik od 2020-08-01 (číslo osvedčenia 193/2020_RSP). Prevádzka J. Martinku 877, 033 01 Liptovský Hrádok sa venuje textilná výroba, výroba suvenírov, darčekových a reklamných predmetov, strojové šitie, nažehľohvanie, navliekanie, maľovanie, atď.. Má právnu formu nezisková organizácia, IČO 42168350 a sídli na Hradná 528/13, 033 01 Liptovský Hrádok.

BOBGRASS s.r.o. je integračný podnik od 2020-08-04 (číslo osvedčenia 194/2020_RSP). Prevádzka Železničná 12, 038 61 Vrútky sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, Prípravné práce k realizácii stavby, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50372386 a sídli na Valča 207, 038 35  Valča .

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. je integračný podnik od 2020-08-05 (číslo osvedčenia 195/2020_RSP). Prevádzka Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice – mestská časť Staré Mesto sa venuje Maliarske, natieračské, sklenárske a tapetovacie práce, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, čistiace a upratovacie služby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53000064.

Súčasť života, s.r.o. Zmena obchodného mena odo dňa 15.09.2021 Drevenô koliesko s. r. o. je integračný podnik od 2020-08-05 (číslo osvedčenia 196/2020_RSP). Prevádzka Telgárt 82, 976 76 Telgárt sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba bižutérie a suvenírov, výroba hračiek a hier, výroba sviečok a tieniacej techniky, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53103963.

Dvakrát dobre, oz, r.s.p. je integračný podnik od 2020-08-05 (číslo osvedčenia 197/2020_RSP). Prevádzka ČSA 280/33, 053 02 Spišský Hrhov sa venuje Rozvoj a podpora krajčírskeho remesla a jeho prevádzkovania, podpora a vykonávanie komunitných aktivít charitatívneho charakteru v ekonomicky najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska, rozvoj a podpora sociálneho podnikania, ako aj zvyšovanie povedomia spoločnosti v oblasti krajčírskeho remesla, sociálneho podnikania v regiónoch Slovenska a charitatívnej činnosti. Má právnu formu občianske združenie, IČO 42344310 a sídli na Pribišova 286/7, 053 02 Spišský Hrhov.

Sociálny podnik Lenka s. r. o. je integračný podnik od 2020-08-05 (číslo osvedčenia 198/2020_RSP). Prevádzka Lenka 89, 980 50 Lenka sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, prípravne práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52541584.

TK HORSE SPORT s. r. o. r. s. p. je integračný podnik od 2020-08-05 (číslo osvedčenia 200/2020_RSP). Prevádzka Kružnianska 3014, 049 51 Brzotín sa venuje Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, poskytovanie služieb osobného charakteru, čistiace a upratovacie práce, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53079434 a sídli na Kružnianska 763, 048 01 Brzotín.

FALCO MANUFACTURING, s. r. o. je integračný podnik od 2020-08-14 (číslo osvedčenia 204/2020_RSP). Prevádzka Špitalská 4, 969 01 Banská Štiavnica sa venuje Odevná výroba, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, textilná výroba. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53108281.

M.J.K. – SLOVPIL s. r. o., r.s.p. je integračný podnik od 2020-08-19 (číslo osvedčenia 205/2020_RSP). Prevádzka Častkovce 420, 916 27 Částkovce sa venuje Výroba píliarska, impregnácia dreva, sušenie a štiepkovanie, výroba paliet a drevených obalov, výroba drobných výrobkov ozdobného a úžitkového charakteru, výroba drevených brikiet, ťažba a zvoz dreva, výroba nábytku neremeselná – montáž nábytku, výroba hier a hračiek, maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36319007 a sídli na Pionierska 404/43, 916 21 Čachtice.

AIMI, s.r.o. je integračný podnik od 2020-08-24 (číslo osvedčenia 208/2020_RSP). Prevádzka Hybešova 51, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača sa venuje Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby, automatizované spracovanie dát, čistenie priemyselných objektov, reklamná činnosť, masérske služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 35782838.

ALL KIDS spol s.r.o. je integračný podnik / všeobecný registrovaný sociálny podnik od 2020-08-24 (číslo osvedčenia 209/2020_RSP 210/2020_RSP). Prevádzka Markovičová 1/H, 917 01 Trnava sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, Zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených návrhov, Čistiace a upratovacie služby, Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 48290815 a sídli na gen. Goliana 6003/4, 917 02 Trnava.

ekki s. r. o. je integračný podnik od 2020-08-24 (číslo osvedčenia 211/2020_RSP). Prevádzka Pstruhárska 785/5, 972 51 Handlová sa venuje Textilná výroba, Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov, Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi, Výroba zdravotníckych pomôcok, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52841626.

Obecné služby Polhora, s. r. o. je integračný podnik od 2020-08-24 (číslo osvedčenia 213/2020_RSP). Prevádzka Hlavná 66/62 , 976 56 Pohronská Polhora sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia, a ich úprava, oprava a údržba, Prípravné práce k realizácii stavby, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53067941.

ŠIŇO, o.z. je integračný podnik od 2020-08-28 (číslo osvedčenia 214/2020_RSP). Prevádzka Diviacka Nová Ves č. 124, 972 24 Diviacka Nová Ves sa venuje Poskytovanie čistiarne, práčovne, poskytovanie upratovacích prác, poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb, prevádzkovanie bufetu, kultúrnych a spoločenských zariadení, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, atď.. Má právnu formu občianske združenie, IČO 53044355.

JAS Bardejov, s. r. o. je integračný podnik od 2020-09-04 (číslo osvedčenia 215/2020_RSP). Prevádzka Duklianska 19, 085 01 Bardejov sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, odevná výroba, výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi, spracovanie kože, textilná výroba, výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53168135.

Obecný podnik Močenok, s. r. o. je integračný podnik od 2020-09-04 (číslo osvedčenia 216/2020_RSP). Prevádzka Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok sa venuje Organizovanie kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí, čistiace a upratovacie práce, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb osobného charakteru, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53196929 a sídli na Andreja Hlinku 484/10A, 951 31 Močenok.

ATAX SERVICE s.r.o. je integračný podnik od 2020-09-04 (číslo osvedčenia 217/2020_RSP). Prevádzka Novohradská 999/22, 990 01 Veľký krtíš sa venuje Vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50679201 a sídli na Szabóova 502/18, 991 28 Vinica.

Dúha VR s. r. o. je integračný podnik od 2020-09-04 (číslo osvedčenia 218/2020_RSP). Prevádzka Vyšné Ružbachy 125, 065 02 Vyšné Ružbachy sa venuje Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, prevádzkovanie čistiarne a práčovne. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53027353.

Košiare, s.r.o., r.s.p. je integračný podnik od 2020-09-11 (číslo osvedčenia 219/2020_RSP). Prevádzka Námestie SNP 3/3, 015 01 Rajec sa venuje Chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51634147.

VB SP s. r. o., r. s. p. je integračný podnik od 2020-09-11 (číslo osvedčenia 220/2020_RSP). Prevádzka Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, skladovanie, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53088247.

LN Trade pod Sitnom, s. r. o. je integračný podnik od 2020-09-11 (číslo osvedčenia 221/2020_RSP). Prevádzka Počúvadlianske jazero 62, 969 01 Banská Štiavnica sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53128966 a sídli na Ulica A. Kmeťa 2, 969 01 Banská Štiavnica.

STEFANI n.o. je integračný podnik od 2020-09-11 (číslo osvedčenia 222/2020_RSP). Prevádzka Bystrická 22, 966 81 Žarnovica sa venuje Humanitárna starostlivosť, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a šporutu pre deti a mládež, poskytovanie sociálnych služieb, tvorba a ochrana životného prostredia . Má právnu formu nezisková organizácia , IČO 45743517 a sídli na Žarnovica 66, 966 81 Žarnovica.

PSML s. r. o. je integračný podnik od 2020-09-11 (číslo osvedčenia 224/2020_RSP). Prevádzka Moravské Lieskové 657, 916 42 Moravské Lieskové sa venuje Prevádzkovanie verejných kanalizácií II. kategórie prevádzkovanie verejných vodovodov III. kategórie, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52383318.

RENOP, spol. s r.o. je integračný podnik od 2020-09-17 (číslo osvedčenia 225/2020_RSP). Prevádzka Liptovská Teplá,  034 83 Liptovská Teplá sa venuje Veľkoobchod so zbytkovým materiálom, odpadom a šrotom, výroba gumových a plastických produktov, protektorovanie a opravy gumových pneumatík, veľkoobchod s gumovými a plastickými výrobkami, pneumatikami, špecializovaný obchod – s gumovými a plastickými výrobkami, pneumatikami, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmivýkup, zber a renovácia pneumatík, pneuservis. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31598170.

Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. je integračný podnik od 2020-09-17 (číslo osvedčenia 226/2020_RSP). Prevádzka Zborov nad Bystricou 233, 023 03 Zborov nad Bystricou sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53189574.

Matky v práci, s.r.o. je integračný podnik od 2020-09-21 (číslo osvedčenia 227/2020_RSP). Prevádzka Pod Juhom 7666/26 Biskupická 1804/54, 911 01 911 01 Trenčín Trenčín sa venuje Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť, fotografické služby, čistiace a upratovacie služby, administratívne služby, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, keramická výroba. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47459841 a sídli na Pod Juhom 7666/26, 911 01 Trenčín.

Helpo. s.r.o. je integračný podnik / všeobecný registrovaný sociálny podnik od 2020-09-21 (číslo osvedčenia 228/2020_RSP 229/2020_RSP). Prevádzka Gen. Goliána 6010/25, 917 02 Trnava sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, Textilná výroba, odevná výroba, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov, výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53123816.

Služby – Medzilaborce s. r. o. je integračný podnik od 2020-09-22 (číslo osvedčenia 231/2020_RSP). Prevádzka Krásny Brod 72, 068 01 Medzilaborce sa venuje Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53040252 a sídli na Mierová 329/10, 068 01 Medzilaborce.

Slovenské ľudové umenie – Helena Fekiačová s. r. o. je integračný podnik od 2020-09-22 (číslo osvedčenia 232/2020_RSP). Prevádzka Záhradná 933/3A, 962 12 Detva sa venuje Textilná výroba, odevná výroba, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), spracovanie kože, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba bižutérie a suvenírov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53131088.

AGRO SOCIÁLNY PODNIK s.r.o. je integračný podnik od 2020-09-24 (číslo osvedčenia 233/2020_RSP). Prevádzka Strekov 6, 941 37 Strekov sa venuje Chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, textilná výroba, výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53194543 a sídli na Tajná 163, 952 01 Tajná.

Živá Záhrada, s. r. o. je integračný podnik / všeobecný registrovaný sociálny podnik od 2020-09-28 (číslo osvedčenia 236/2020_RSP 237/2020_RSP). Prevádzka M. R. Štefánika 260/30, 920 41 Leopoldov sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53226372.

ERCE pack, s.r.o. je integračný podnik od 2020-10-01 (číslo osvedčenia 238/2020_RSP). Prevádzka A. H. Škultétyho 89, 990 01 Veľký Krtíš sa venuje výroba mlynských výrobkov, výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie kovu jednoduchým spôsobom, prípravné práce k realizácii stavby, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46699643.

Drienok s. r. o. je integračný podnik od 2020-10-01 (číslo osvedčenia 239/2020_RSP). Prevádzka Kollárovo námestie 314/10, 038 21 Mošovce sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, informačná činnosť, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53123735 a sídli na Kollárovo námestie 314/10, 038 21 Mošovce.

VALÍNEK, s. r. o., registrovaný sociálny podnik je integračný podnik od 2020-10-01 (číslo osvedčenia 241/2020_RSP). Prevádzka Vyšné Ružbachy 243 , 065 02 Vyšné Ružbachy sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53148312.

Agro Grin s.r.o. je integračný podnik od 2020-10-09 (číslo osvedčenia 242/2020_RSP). Prevádzka Hámor 9002, 053 33 Nálepkovo sa venuje Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, poľnohospodárska rastlinná a živočíšna výroba, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51779170 a sídli na Teplička 63, 052 01 Teplička .

Obecný sociálny podnik KENDY s. r. o., r. s. p. je integračný podnik od 2020-10-09 (číslo osvedčenia 243/2020_RSP). Prevádzka Kendice 274 , 082 01 Kendice sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Čistiace a upratovacie služby, Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53245008.

Palatinos, s. r. o. je integračný podnik od 2020-10-12 (číslo osvedčenia 244/2020_RSP). Prevádzka Nám. Matice Slovemskej 4262 Metodova 5, 018 41 080 01 Dubnica nad Váhom Prešov sa venuje Chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, výroba potravinárskych výrobkov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53192711 a sídli na Pod hájom 1095/76, 018 41 Dubnica nad Váhom .

Mydláreň TAMARA je integračný podnik od 2020-10-13 (číslo osvedčenia 245/2020_RSP). Prevádzka Lipová 460/48, 925 53 Pata sa venuje Realizácia verejnoprospešných projektov, zakladanie a prevádzkovanie sociálnych podnikov, chránenej dieľne, pomoc pri ochrane práv a zlepšení situácie jednotlivých členov rodiny, najmä poradenstvom, informačnou a vzdelávacou činnosťou, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania organizovaním kurzov, prednášok, cvičení, jazykové a rekvalifikačné kurzy, poskytovanie sociálnych služieb, špecializovaného sociálneho poradenstva, poradenstva a pomoci, iné aktivity, ktoré sú v súlade s cieľom združenia. Má právnu formu občianske združenie, IČO 53033566 a sídli na Okružná ulica 6497/9, 917 01 Trnava.

COUPE INVEST, s. r. o. je integračný podnik od 2020-10-14 (číslo osvedčenia 246/2020_RSP). Prevádzka Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), oprava a kontrola požiarnych hydrantov, oprava a kontrola požiarnych vodovodov, opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, technik požiarnej ochrany, poskytovanie služieb informátora. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47220201 a sídli na Dúbravská cesta 2 , 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves.

AMY-PLAST, s.r.o. je integračný podnik od 2020-10-14 (číslo osvedčenia 247/2020_RSP). Prevádzka Coburgova 84, 917 01 Trnava sa venuje Výroba plastov v primárnej forme, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 48070335 a sídli na Veterná 4, 917 01 Trnava.

RA design, s. r. o. je integračný podnik od 2020-10-15 (číslo osvedčenia 248/2020_RSP). Prevádzka Hrabinská 591/15, 038 52 Sučany sa venuje Textilná výroba, výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), kuriérske služby, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53062515.

Edukrea, s. r. o. je integračný podnik od 2020-10-15 (číslo osvedčenia 249/2020_RSP). Prevádzka Dolné Saliby 560, 925 02 Dolné Saliby sa venuje Textilná výroba, odevná výroba, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava a údržba, výroba papiera a papierových výrobkov, výroba bižutérie a suvenírov, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53247035.

COBAK, s.r.o. je integračný podnik od 2020-10-28 (číslo osvedčenia 250/2020_RSP). Prevádzka Gottwaldova 49, 991 06 Želovce sa venuje Výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, sťahovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46 401 636.

BISOA society s. r. o. je integračný podnik od 2020-10-28 (číslo osvedčenia 251/2020_RSP). Prevádzka Trnková 12, 040 14 Košice – mestská časť Košická Nová Ves sa venuje Administratívne služby, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53184777.

Sociálny podnik Bošáca je integračný podnik od 2020-10-28 (číslo osvedčenia 252/2020_RSP). Prevádzka Bošáca 257, 913 07 Bošáca sa venuje podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti v rámci regiónu prostredníctvom zamestnávania zamestnancov v rámci činností spojených so zamestnávaním ľudí s rôznymi formami znevýhodnenia. Má právnu formu občianske združenie, IČO 53114001.

Obecný podnik Cerovo, s.r.o. je integračný podnik od 2020-10-28 (číslo osvedčenia 253/2020_RSP). Prevádzka Cerovo 259, 962 52 Cerovo sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, poskytovanie sociálnych služieb. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53172353.

millhill s.r.o. je integračný podnik / všeobecný registrovaný sociálny podnik od 2020-10-30 (číslo osvedčenia 254/2020_RSP 255/2020_RSP). Prevádzka Na Zigmund šachtu 1655/23, 969 01 Banská Štiavnica sa venuje Dizajnérske činnosti, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50640461.

Technické služby obce Novoť s. r. o. je integračný podnik od 2020-11-02 (číslo osvedčenia 256/2020_RSP). Prevádzka Novoť 285, 029 55 Novoť sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinno-architektonických sadovníckych diel, vyžínanie trávy, výrez nežiadúcich krovín, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, čistenie brehov a dna riek, jazier a vodných nádrží, dobývanie bahna z vodného dna, uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53231058.

ANNEX Martin, s.r.o. je integračný podnik od 2020-11-09 (číslo osvedčenia 257/2020_RSP). Prevádzka Námestie Protifašistických bojovníkov 1706, 036 01 Martin sa venuje Maloobchod v rozsahu voľných živností, veľkoobchod v rozsahu voľných živností, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností, podnikateľské poradenstvo, inžinierska a projektová činnosť v strojárstve, výroba a opravy motorov a ostatných dopravných zariadení, kopírovacie služby, prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36422584.

WMS, s.r.o. je integračný podnik od 2020-11-09 (číslo osvedčenia 258/2020_RSP). Prevádzka Svätoplukova 3230/5, 010 01 Žilina sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky, poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, vrátane systémovej údržby softwaru. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36690236.

Ramex trade, s.r.o. je integračný podnik od 2020-11-09 (číslo osvedčenia 259/2020_RSP). Prevádzka M.R. Štefánika 30, 926 01 Sereď sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, prenájom hnuteľných vecí, administratívne služby, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46857397.

TREBAXX s. r. o. je integračný podnik od 2020-11-10 (číslo osvedčenia 260/2020_RSP). Prevádzka Nábrežie sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, organizovanie kurzov, školení a seminárov, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, administratívne služby v rozsahu kancelárske a sekretárske služby, kopírovacie a rozmnožovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45348961.

TEHLAN, s.r.o. je integračný podnik od 2020-11-11 (číslo osvedčenia 261/2020_RSP). Prevádzka Tehla 88, 935 35 Tehla sa venuje Čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, informačná činnosť, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53140541.

AGROFARMA KRŠKANY s.r.o. je integračný podnik od 2020-11-25 (číslo osvedčenia 263/2020_RSP). Prevádzka Krškany 337, 934 01 Krškany sa venuje Chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb osobného charakteru, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53053656.

GOEL media s.r.o. je integračný podnik / všeobecný registrovaný sociálny podnik od 2020-11-27 (číslo osvedčenia 264/2020_RSP 265/2020_RSP). Prevádzka Niklová 2190, 926 01 Sereď sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, reklamné a marketingové služby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50172751.

NÁRODNÉ POKLADY je integračný podnik od 2020-11-27 (číslo osvedčenia 267/2020_RSP). Prevádzka Baštová 511/14, 040 01 Košice-Staré Mesto sa venuje Zvýšenie všeobecného povedomia o krásach Slovenska – jeho regiónoch, zvykoch a hodnotách, podpora cestovného ruchu, miestnych športovcov, historických a kultúrnych pamiatok, podpora miestnych športovcov, historických a kultúrnych pamiatok, podpora miestnych autorov a to najmä formou zvýšenia povedomia v miestnych i zahraničných médiach, grafickými prezentáciami a edukatívnymi &ktivitami a tvorbou a produkciou zberateľských a pripomienkových predmetov. Má právnu formu občianske združenie, IČO 53140494.

JUMBO MOJMÍROVCE spol. s r.o. je integračný podnik od 2020-12-01 (číslo osvedčenia 268/2020_RSP). Prevádzka Nitrianska 1959/54A , 951 31  Močenok sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb cestnej dopravy, administratívne služby, vedenie účtovníctva, vnútroštátna nákladná cestná doprava. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44332700 a sídli na Mojmírovce 964, 951 15 Mojmírovce.

ERWEL s.r.o. je integračný podnik od 2020-12-01 (číslo osvedčenia 269/2020_RSP). Prevádzka Staničná 267/21, 906 13 Brezová pod Bradlom sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, kovoobrábanie, výroba kovových konštrukcií a ich častí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36711608 a sídli na Horný rad 533/3, 906 13 Brezová pod Bradlom.

ZZPOBO, s.r.o. je integračný podnik od 2020-12-04 (číslo osvedčenia 270/2020_RSP). Prevádzka Breza 56, 029 53 Breza sa venuje Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), čistiace a upratovacie služby, administratívne služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53302052.

Obecné služby Kocurany s.r.o. je integračný podnik od 2020-12-04 (číslo osvedčenia 272/2020_RSP). Prevádzka Kocurany 105 , 972 02 Kocurany sa venuje Maloobchod, veľkoobchod, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), výkon činnosti stavebného dozoru, výkon činnosti stavbyvedúceho, prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené, poradenstvo v oblasti stavebníctva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 43918573.

LUPEX, s.r.o. je integračný podnik od 2020-12-04 (číslo osvedčenia 273/2020_RSP). Prevádzka Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza sa venuje Maloobchod v rozsahu voľných živností, veľkoobchod v rozsahu voľných živností, sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností, výroba plastových výrobkov a polyuretanových výrobkov, baliace práce, čalúnnické práce. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36355143 a sídli na I. Krasku 707/2, 971 01 Prievidza.

CNCteam, s.r.o. je integračný podnik od 2020-12-04 (číslo osvedčenia 274/2020_RSP). Prevádzka Kasárenská 1504/51, 905 01 Senica sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, výroba hračiek a hier, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53314832.

Aquaunion, s. r. o. je integračný podnik od 2020-12-09 (číslo osvedčenia 275/2020_RSP). Prevádzka Záhradná 126, 930 04 Jahodná sa venuje Administratívne služby, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, výroba nápojov, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52953980 a sídli na Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov.

Registrovaný sociálny podnik MJ Fába, s. r. o. je integračný podnik od 2020-12-09 (číslo osvedčenia 276/2020_RSP). Prevádzka Nám. sv. Mikuláša, Zadné trakty 1721/26A, 064 01 Stará Ľubovňa sa venuje Pedikúra, čistiace a upratovacie služby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, služby požičovní, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, vedenie účtovníctva, sťahovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53228570.

Zákamenské služby s. r. o. je integračný podnik od 2020-12-10 (číslo osvedčenia 277/2020_RSP). Prevádzka Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sťahovacie služby, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53271653.

SBS KOBRA Martin,s.r.o. je integračný podnik od 2020-12-14 (číslo osvedčenia 279/2020_RSP). Prevádzka Bernoláková 14, 036 01 Martin sa venuje poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v rozsahu zákona č. 473/2005 Z.z. v znení noviel a doplnkov a) strážna služba v rozsahu zákona č. 473/2005 Z.z., §-u 3 písm.a) až h). Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36390526 a sídli na Hollého 66, 036 01 Martin.

UNICOL s.r.o. je integračný podnik od 2020-12-14 (číslo osvedčenia 280/2020-RSP). Prevádzka Traktorová 589/1, 058 01 Poprad sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora, výroba farbív a pigmentov, informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, výroba výrobkov z plastu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 43936016.

PRIMA TIMBER s.r.o. je integračný podnik od 2020-12-28 (číslo osvedčenia 281/2020_RSP). Prevádzka Lučenecká 847, 990 01 Veľký Krtíš sa venuje Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, skladovanie a pomocné činnosti v doprave. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52424286.

Deaf group s.r.o. je integračný podnik od 2021-01-14 (číslo osvedčenia 284/2021_RSP). Prevádzka Št. Tučeka 186/45 Slovenské Ďarmoty 44, 990 01 991 07 Veľký Krtíš Slovenské Ďarmoty sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 48273180 a sídli na Št. Tučeka 186/45 , 990 01 Veľký Krtíš.

MULTIHOUSE,s.r.o. je integračný podnik od 2021-01-15 (číslo osvedčenia 285/2021_RSP). Prevádzka Svodov 59, 937 01 Želiezovce sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53454413.

Fajnoty s. r. o. r. s. p. je integračný podnik od 2021-01-18 (číslo osvedčenia 286/2021_RSP). Prevádzka Štúrova 1, 040 01 Košice sa venuje Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53343484 a sídli na Mojmírova 787/12, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto.

CSA SAMOTY s.r.o. je integračný podnik od 2021-01-18 (číslo osvedčenia 287/2021_RSP). Prevádzka Železničná 3/A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53405323.

Lesnica – tradícia Pienin s. r. o., r. s. p. je integračný podnik od 2021-01-18 (číslo osvedčenia 288/2021_RSP ). Prevádzka Lesnica 26, 065 33 Lesnica sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, poskytovanie sociálnych služieb, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53209397.

ALACARTE s.r.o. je integračný podnik od 2021-01-18 (číslo osvedčenia 290/2021_RSP). Prevádzka Štúrova 423/1, 920 42 Červeník sa venuje Polygrafická výroba, sadza a konečná úprava tlačovín, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53427335.

Black Field s.r.o. je integračný podnik od 2021-01-18 (číslo osvedčenia 291/2021_RSP). Prevádzka Čierne Pole 16, 079 01 Čierne Pole sa venuje Sprostredkovanie zamestnania za úhradu, okrem činností športového agenta, podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb v rybárstve, výroba potravinárskych výrobkov, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53368592.

Dekora Group, s. r. o. je integračný podnik od 2021-01-19 (číslo osvedčenia 293/2021_RSP). Prevádzka Hurbanova 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom sa venuje Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, opracovanie kovu jednoduchým spôsobom, výroba výrobkov z papiera, výroba výrobkov z plastov, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 48204226 a sídli na Piešťanská 31/A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Pesopo, s. r. o. je integračný podnik od 2021-01-25 (číslo osvedčenia 294/2021_RSP). Prevádzka Smreková 10, 053 11 Smižany sa venuje Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov, výroba mliečnych výrobkov, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 , kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), vedenie účtovníctva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53419987 a sídli na Duklianska 47/B, 052 01 Spišská Nová Ves.

ATILA GENA s. r. o. je integračný podnik od 2021-01-25 (číslo osvedčenia 295/2021_RSP). Prevádzka Masarykova 10, 080 01 Prešov sa venuje kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla, čistiace a upratovacie služby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53146701.

Ekopom s. r. o. je integračný podnik od 2021-01-27 (číslo osvedčenia 296/2021_RSP). Prevádzka M. Falešníka 10 , 971 01 Prievidza sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45560137.

Sociálny podnik mesta Svidník, s. r. o. je integračný podnik od 2021-01-27 (číslo osvedčenia 297/2021_RSP). Prevádzka Stropkovská 717/82 , 089 01 Svidník sa venuje Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, Prípravné práce k realizácii stavby, Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, Sťahovacie služby, Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53257731.

Octopus SK s. r. o. je integračný podnik od 2021-01-28 (číslo osvedčenia 298/2021_RSP). Prevádzka Športová 654 – 655, 972 26  Nitrianske Rudno sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), počítačové služby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, plnenie a regenerácia farbiacich kaziet pre tlačiarenské, počítačové a písacie stroje, renovácia tonerov, vedenie účtovníctva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47082470 a sídli na Športová 655, 972 26  Nitrianske Rudno .

MURALI s. r. o. je integračný podnik od 2021-01-28 (číslo osvedčenia 299/2021_RSP). Prevádzka Športová 655, 972 26  Nitrianske Rudno sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, reklamné a marketingové služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47370114.

Sociálny podnik Žaškov, s. r. o. je integračný podnik od 2021-01-28 (číslo osvedčenia 300/2021_RSP). Prevádzka Hlavná 112/106, 027 21 Žaškov sa venuje Čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb osobného charakteru, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, služby požičovní, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, Poskytovanie služieb v rybárstve. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53487389.

Rozvoj a spolupráca s. r. o. je integračný podnik od 2021-02-01 (číslo osvedčenia 301/2021_RSP). Prevádzka Kamenná 9, 010 01 Žilina sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchod, služieb, výroby, prenájom hnuteľných vecí, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických vied, spoločenských a humanitných vied. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53464770.

Služby obce Poproč s. r. o., r. s. p. je integračný podnik od 2021-02-01 (číslo osvedčenia 302/2021_RSP). Prevádzka Oľšavská 24, 044 24 Poproč sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, textilná výroba, odevná výroba, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53304870.

JaPS, s.r.o. je integračný podnik od 2021-02-01 (číslo osvedčenia 303/2021_RSP). Prevádzka Jánošíkova 536/43, 015 01 Rajec sa venuje Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, reklamné činnosti, prieskum trhu a verejnej mienky, podnikateľské poradenstvo, prenájom strojov a prístrojov, skladovanie, prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36404519.

Mestský podnik služieb Turany, s. r. o. je integračný podnik od 2021-02-02 (číslo osvedčenia 305/2021_RSP). Prevádzka Ul. Osloboditeľov 83/91 , 038 53 Turany sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53420799.

VO VILE, s. r. o. je integračný podnik od 2021-02-02 (číslo osvedčenia 306/2021_RSP). Prevádzka Likavka 65, 034 95 Likavka sa venuje Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), prevádzkovanie výdajne stravy, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, administratívne služby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53490274.

KLÁŠTOR o.z. je integračný podnik od 2021-02-03 (číslo osvedčenia 307/2021_RSP). Prevádzka Betliarska 74/2, 048 01 Rožňava sa venuje podpora umeleckej tvorby, výmeny informácií a skúseností v oblasti umenia a kultúry, záchrana a obnova duchovného, kultúrneho, historického a prírodného dedičstva rožnavského okresu a blízkeho okolia, skáršľovanie a rozvoj verejného priestoru, vzdelávanie a pomoc sociálne či inak znevýhodneným skupinám obyvateľstva, mládeži a občanom v okrese Rožňava a blízkeho okolia. Má právnu formu občianske združenie, IČO 51668955.

AVAL BETA s.r.o. r.s.p. je integračný podnik od 2021-02-12 (číslo osvedčenia 308/2021_RSP). Prevádzka Hroncová 3, 040 01 Košice sa venuje Strážna služba v rozsahu: a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste c) ochrana osoby d) ochrana majetku a osoby pri preprave e) ochrana prepravy majetku a osoby f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta h) vypracúvanie plánu ochrany, i) monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31727972 a sídli na Letná 45, 040 01 Košice.

Obecné služby Rybník s.r.o. je integračný podnik od 2021-02-15 (číslo osvedčenia 309/2021_RSP). Prevádzka Hlavná 201, 935 23 Rybník sa venuje Kuriérske služby, poskytovanie služieb osobného charakteru, sťahovacie služby, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, prípravné práce k realizácii stavby, informačná činnosť, odevná činnosť, čistiace a upratovacie služby, výroba bižutérie a suvenírov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53526589.

Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. je integračný podnik od 2021-02-19 (číslo osvedčenia 310/2021_RSP). Prevádzka Tehelná 1152/53, 905 01 Senica sa venuje Čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb osobného charakteru, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sťahovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53478495 a sídli na Štefánikova 1318/69A , 905 01 Senica.

DomA s.r.o. je integračný podnik od 2021-02-19 (číslo osvedčenia 311/2021_RSP). Prevádzka Ďurďošík 6, 044 45 Ďurďošík sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov, vedenie účtovníctva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53540999.

Agrofarma Hrboltová, s. r. o. je integračný podnik od 2021-02-19 (číslo osvedčenia 312/2021_RSP). Prevádzka Mlynská 223/1, 034 01 Ružomberok sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb v rybárstve, ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53506278.

Margaret s. r. o. je integračný podnik / všeobecný registrovaný sociálny podnik od 2021-02-19 (číslo osvedčenia 313/2021_RSP 314/2021_RSP). Prevádzka M. R. Štefánika 11, 962 12 Detva sa venuje Textilná výroba, odevná výroba, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, Služby požičovní, výroba bižutérie a suvenírov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53478321 a sídli na Rovňany 18, 985 24  Rovňany.

Peron Slovakia, s.r.o. je integračný podnik od 2021-02-23 (číslo osvedčenia 315/2021_RSP). Prevádzka ČSA 79/79, 962 23 Očová sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, textilná výroba, odevná výroba. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45347352.

Stavebný sociálny podnik s. r. o. je integračný podnik od 2021-02-26 (číslo osvedčenia 316/2021_RSP). Prevádzka Banská Belá 501, 966 15 Banská Belá sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, skladovanie, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobym nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53495373.

LIGADO s. r. o. je integračný podnik od 2021-02-26 (číslo osvedčenia 317/2021_RSP). Prevádzka J. Matušku 764/26, 971 01 Prievidza sa venuje Čistiace a upratovacie služby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, vedenie účtovníctva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53141121 a sídli na J. Palárika 30922/2, 971 01 Prievidza.

C.B. ONE, s.r.o. je integračný podnik od 2021-02-26 (číslo osvedčenia 318/2021_RSP). Prevádzka Prievidzská, 972 51 Handlová sa venuje Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti, maloobchod v rozsahu voľnej živnosti, poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovanie obchodu, Prevádzkovanie múzeí a galérií, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31643311 a sídli na 29. augusta 44/6, 972 51 Handlová.

Obecný podnik Doľany, s.r.o. je integračný podnik od 2021-03-01 (číslo osvedčenia 319/2021_RSP). Prevádzka Doľany 2, 053 02 Doľany sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53508254.

WASCO, s. r. o. je integračný podnik od 2021-03-01 (číslo osvedčenia 320/2021_RSP). Prevádzka Strojárenská 10, 976 46 Valaská sa venuje Administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53228821.

SP Jelenec, s.r.o. je integračný podnik od 2021-03-08 (číslo osvedčenia 321/2021_RSP). Prevádzka Jelenec 701, 951 73 Jelenec sa venuje Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, čistiace a upratovacie služby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53478827.

em-shop s. r. o. je integračný podnik od 2021-03-12 (číslo osvedčenia 322/2021_RSP). Prevádzka Cintorínska 77, 972 01 Bojnice sa venuje Montáž, údržba, rekonštrukcia elektrických zariadení, maloobchod a veľkoobchod, počítačové služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poracov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, vydavateľská činnosť . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45967563 a sídli na Miletičova 550/1 , 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov.

FRUCONA s. r. o. Zmena obchodného mena odo dňa 26.05.2022 Fruit and berry products s. r. o. je integračný podnik od 2021-03-12 (číslo osvedčenia 323/2021_RSP). Prevádzka Hollého 35 , 083 01 Sabinov sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, čistiace a upratovacie služby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53526937.

VIRA print s. r. o. je integračný podnik od 2021-03-16 (číslo osvedčenia 324/2021_RSP). Prevádzka Rastislavova 104, 040 01 Košice sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53140621 a sídli na Polárna 1450/6 , 040 12  Košice – mestská časť Nad jazerom.

Liana Blahová je integračný podnik od 2021-03-16 (číslo osvedčenia 325/2021_RSP). Prevádzka Dražkovce 30, 038 02 Drážovce sa venuje Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností, maloobchod v rozsahu voľných živností, veľkoobchod v rozsahu voľných živností, podnikateľské poradenstvo, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, administratívne služby. Má právnu formu fyzická osoba – podnikateľ, IČO 41809416 a sídli na Diaková 131, 038 02 Diaková.

ISTRASLOV spol. s r.o. je integračný podnik od 2021-03-23 (číslo osvedčenia 326/2021_RSP). Prevádzka Hlboké 1564, 972 01 Bojnice sa venuje Obchod s tovarom nevyžadujúcim si zvláštne povolenie, strojárska výroba – výroba klincov, sprostredkovanie dopravy, sprostredkovateľská činnosť, výroba súčiastok strojným obrábaním, kopírovacie služby, cestná verejná doprava tovaru, ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinskej činnosti . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31583334.

STAVENEC BYSTRÉ s. r. o. je integračný podnik od 2021-03-23 (číslo osvedčenia 327/2021_RSP). Prevádzka Šarišská 98/20 , 094 34  Bystré sa venuje Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácií stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53520297.

MoToDoor s.r.o. je integračný podnik od 2021-03-23 (číslo osvedčenia 328/2021_RSP). Prevádzka Areál Vadaš 11765/65, 945 01 Komárno sa venuje Administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, čistiace a upratovacie služby, dizajnérska činnosť, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, informačná činnosť, kuriérske služby, poskytovanie služieb osobného charakteru, prenájom hnuteľných vecí . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53424387 a sídli na Zámoryho ul. 107/14 , 945 01 Komárno.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o. je integračný podnik od 2021-03-23 (číslo osvedčenia 329/2021_RSP). Prevádzka Lemešany 112, 082 03 Lemešany sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výkon činnosti stavbyvedúceho: pozemné stavby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51007631 a sídli na Lemešany 186, 082 03 Lemešany.

Prevádzka s. r. o. je integračný podnik od 2021-03-26 (číslo osvedčenia 330/2021_RSP). Prevádzka Bzince pod Javorinou 348, 916 11 Bzince pod Javorinou sa venuje Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, administratívne služby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53492315 a sídli na Dr. Rudolfa Macúcha 348/1 , 916 11 Bzince pod Javorinou.

Villa Cech s. r. o., r. s. p. je integračný podnik od 2021-03-26 (číslo osvedčenia 331/2021_RSP). Prevádzka Buzická 55, 044 71 Čečejovce sa venuje Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m, prípravné práce k realizácií stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53533551.

CERNAN, s.r.o. je integračný podnik od 2021-03-26 (číslo osvedčenia 332/2021_RSP). Prevádzka Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica sa venuje Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45673446.

SloFarm Slovinky s. r. o. je integračný podnik od 2021-03-29 (číslo osvedčenia 333/2021_RSP). Prevádzka Trangusova 346/9, 053 42 Krompachy sa venuje Poľnohospodárska, rastlinná a živočíšna výroba, poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, výroba potravinárskych výrobkov, výroba kŕmnych zmesí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53570308.

Ľúbivka, s. r. o. je integračný podnik od 2021-03-29 (číslo osvedčenia 335/2021_RSP). Prevádzka Podhorie 47, 013 18 Podhorie sa venuje Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, poskytovanie služieb osobného charakteru, čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských akciách, výroba potravinárskych výrobkov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53554663.

Breco s. r. o. je integračný podnik od 2021-03-29 (číslo osvedčenia 337/2021_RSP). Prevádzka Kalvária 3 , 949 01 Nitra sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, textilná výroba, výroba hračiek a hier, výroba bižutérie a suvenírov, poskytovanie služieb osobného charakteru . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52846547.

Stolárstvo Václav s. r. o. je integračný podnik od 2021-03-31 (číslo osvedčenia 338/2021_RSP). Prevádzka Hniezdne 298 , 065 01 Hniezdne sa venuje Stolárstvo, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, čistiace a upratovacie služby, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, prenájom hnuteľných vecí . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53293312.

INVICTA, n.o. je integračný podnik od 2021-04-06 (číslo osvedčenia 339/2021_RSP). Prevádzka Magnezitárov 1203/1, 050 01 Revúca sa venuje Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, stavebná činnosť, prevádzkovanie práčovne a čistiarne, upratovacie a dezinfekčné práce, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a lesníctve, . Má právnu formu nezisková organizácia, IČO 53454502.

Majolika-R, s. r. o. je integračný podnik od 2021-04-09 (číslo osvedčenia 340/2021_RSP). Prevádzka Vinice 5562/3 Mlynské nivy 16, 902 03 821 09  Pezinok Bratislava- Staré mesto sa venuje Keramická výroba, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), textilná výroba, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba bižutérie a suvenírov, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53559711 a sídli na Vinice 5562/3 , 902 03 Pezinok.

Štefan Zábojník r. s. p. je integračný podnik od 2021-04-09 (číslo osvedčenia 341/2021_RSP). Prevádzka Okolie 6, 053 61 Spišské Vlachy sa venuje Kamenárske práce, obkladačské práce, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností, reklamné činnosti, kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností, nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla . Má právnu formu fyzická osoba – podnikateľ, IČO 40359689 a sídli na Levočská 64, 053 01 Harichovce.

Novo Health s. r. o. je integračný podnik od 2021-04-09 (číslo osvedčenia 342/2021_RSP). Prevádzka Hlavná 106 Tomašikova 2940/2, 919 26 058 01 Závar Poprad sa venuje Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied, výskum a vývoj v oblasti sociálnych produktov, výskum a vývoj dezinfekčných produktov a technológií, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely, výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov, výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53538242 a sídli na Hlavná 106, 919 26  Závar.

SLUNCE s. r. o. je integračný podnik od 2021-04-09 (číslo osvedčenia 344/2021_RSP). Prevádzka Záhradnícka 16, 945 01 Komárno sa venuje Keramická výroba, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, poskytovanie služieb osobného charakteru, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, prípravné práce k realizácii stavby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53491459 a sídli na Vážskeho brehu 152/17, 945 01 Komárno.

DC Sielnica, n. o. je integračný podnik od 2021-04-12 (číslo osvedčenia 345/2021_RSP). Prevádzka Sielnica 15, 962 31 Sielnica sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, výroba bižutérie a suvenírov, výroba hračiek a hier, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, prenájom hnuteľných vecí. Má právnu formu nezisková organizácia, IČO 51261171 a sídli na Lazovná 1487/56, 974 01 Banská Bystrica.

Miror, s.r.o. je integračný podnik od 2021-04-12 (číslo osvedčenia 347/2021_RSP). Prevádzka Hurbanova 7, 036 01 Martin sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, čistenie a kontrola komínov, preskúšavanie komínov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47609826.

cShop SK s. r. o. je integračný podnik od 2021-04-12 (číslo osvedčenia 348/2021_RSP). Prevádzka Pod Glavicou 2, 841 08 Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, organizovanie kulúrnych a iných spoločenských podujatí, počítačové služby, reklamné a marketingové služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44665016.

Sliačanské Obecné Služby, s.r.o. je integračný podnik od 2021-04-12 (číslo osvedčenia 349/2021_RSP). Prevádzka Námestie M. Benku 1385/1 , 034 84 Liptovské Sliače sa venuje Prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov, sprostredkovanie obchodu, reklamná a propagačná činnosť, výroba a predaj pamiatkových predmetov a tradičných ľudových výrobkov, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností, organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36397628.

CIBEKA s. r. o., r. s. p. je integračný podnik od 2021-04-12 (číslo osvedčenia 350/2021_RSP). Prevádzka Prakovce 298, 055 62 Prakovce sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, čistiace a upratovacie služby, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53523628 a sídli na Hlavná 1721/157 , 056 01 Gelnica.

LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o., r. s. p. , skratka L&P s.r.o., r. s .p. je integračný podnik / všeobecný registrovaný sociálny podnik od 2021-04-13 (číslo osvedčenia 351/2021_RSP 352/2021_RSP). Prevádzka Betliarska 22, 851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, reklamné a marketingové služby, čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájom, administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46201122.

BPM AREA SK s. r. o. je integračný podnik od 2021-04-14 (číslo osvedčenia 353/2021_RSP). Prevádzka Medený Hámor 6541/15 , 974 01 Banská Bystrica sa venuje Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, dizajnérske činnosti, fotografické služby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53592930.

IDM SERVICE, s.r.o. je integračný podnik od 2021-04-16 (číslo osvedčenia 354/2021_RSP). Prevádzka Sadová 1148, 038 53 Turany sa venuje Čistenie a upratovacie služby, starostlivosť o domácnosť a záhradu, chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, ddevná výroba. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53625463.

Fungi Frutti, s. r. o. je integračný podnik od 2021-04-16 (číslo osvedčenia 355/2021_RSP). Prevádzka 1. Mája 57/17, 076 43 Čierna nad Tisou sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53623177.

RSP Group s. r. o. je integračný podnik od 2021-04-16 (číslo osvedčenia 356/2021_RSP). Prevádzka Pionierov 638/16, 048 01 Rožňava sa venuje Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53037987.

TrendyR, s. r. o. je integračný podnik od 2021-04-19 (číslo osvedčenia 357/2021_RSP). Prevádzka Levočská 412/20, 052 01 Spišská Nová Ves sa venuje Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, verejné obstarávanie, vedenie účtovníctva, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53600410.

ISP security, s. r. o. je integračný podnik od 2021-04-19 (číslo osvedčenia 358/2021_RSP). Prevádzka M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš sa venuje Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, čistiace a upratovacie služby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, prenájom hnuteľných vecí, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53523032.

Štúdio „M" spol. s r.o. je integračný podnik od 2021-04-20 (číslo osvedčenia 362/2021_RSP). Prevádzka Niťová 3, 821 08 Bratislava sa venuje Prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami – obstarávateľské služby spojené s prenájmom, sprostredkovanie obchodu a služieb, školiaca činnosť v oblasti obchodu, kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, kaderníctvo, výroba bižutérie a suvenírov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 35823461.

VARTOTH s.r.o. je integračný podnik od 2021-04-20 (číslo osvedčenia 363/2021_RSP). Prevádzka Švábovce 535, 059 12 Švábovce sa venuje Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53572637.

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p. je integračný podnik od 2021-04-20 (číslo osvedčenia 365/2021_RSP). Prevádzka Centrálna 812/13, 089 01 Svidník sa venuje Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53568982.

KOZÁK, s. r. o. je integračný podnik od 2021-04-20 (číslo osvedčenia 366/2021_RSP). Prevádzka Serverná 37, 971 01 Prievidza sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, prenájom hnuteľných vecí, výroba obalového materiálu z papiera, výroba obalového materiálu z plastov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46037497 a sídli na Záhrady 292/11, 972 05 Sebedražie.

EVENIT, s.r.o., r. s. p. je integračný podnik od 2021-04-20 (číslo osvedčenia 367/2021_RSP). Prevádzka M.R. Štefánika 17, 902 01 Pezinok sa venuje Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb, reklamné služby, ekonomické, organizačné a podnikateľské poradenstvo, automatizované spracovanie dát, vedenie účtovníctva, organizovanie a usporadúvanie školení, kurzov a seminárov, propagačná činnosť, baliace činnosti, prebaľovanie tovaru a manipulácia s tovarom, textilná výroba, krajčírske práce, administratívne práce. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 43919073 a sídli na Obchodná 784/8, 900 26 Slovenský Grob.

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. je integračný podnik od 2021-04-20 (číslo osvedčenia 368/2021_RSP). Prevádzka Levočská 355/21, 064 01 Stará Ľubovňa sa venuje Čistiace a upratovacie služby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, informačná činnosť, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie služieb osobného charakteru, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53538773.

Černík Servis, s. r. o. je integračný podnik od 2021-04-20 (číslo osvedčenia 369/2021_RSP). Prevádzka Černík 145 , 941 05 Černík sa venuje Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, čistiace a upratovacie služby, prenájom hnuteľných vecí, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53599519.

Naša Bublinka, s.r.o. je integračný podnik od 2021-04-23 (číslo osvedčenia 371/2021_RSP). Prevádzka Sucháčovská 2198/4 , 038 61 Vrútky sa venuje Odevná výroba, textilná výroba, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba bižutérie a suvenírov, výroba hračiek a hier, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53598849.

Občianske združenie sv. Rafaela je integračný podnik od 2021-04-23 (číslo osvedčenia 372/2021_RSP). Prevádzka Nám.L.van Beethovena 555/10, 919 65 Dolná Krupá sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí. Má právnu formu občianske združenie, IČO 53030401.

AMG Security s.r.o. je integračný podnik od 2021-04-26 (číslo osvedčenia 373/2021_RSP). Prevádzka Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen sa venuje Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prenájom hnuteľných vecí, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, čistiace a upratovacie služby, kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46268995.

POMÁHAJ A CHRÁŇ o. z. je integračný podnik od 2021-04-26 (číslo osvedčenia 374/2021_RSP). Prevádzka Osloboditeľov 117, 066 11 Humenné sa venuje Odchyt túlavých zvierat. Má právnu formu občianske združenie, IČO 51044587 a sídli na Štefánikova 1524/27, 066 01 Humenné.

Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o. je integračný podnik od 2021-05-03 (číslo osvedčenia 375/2021_RSP). Prevádzka Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčasti z dreva do finálnych produktov a ich údržba, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53584244.

Dedinky s. r. o. je integračný podnik od 2021-05-03 (číslo osvedčenia 376/2021_RSP). Prevádzka Dedinky 125, 049 73 Dedinky sa venuje Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, informačná činnosť. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53631536 a sídli na Dedinky 79, 049 73 Dedinky.

J J M T, s.r.o. je integračný podnik od 2021-05-03 (číslo osvedčenia 377/2021_RSP). Prevádzka Železničná 7, 966 81 Žarnovica sa venuje Textilná výroba, odevná výroba, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, vedenie účtovníctva, administratívne služby, ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52837882.

Občianske združenie JASENSKÁ DOLINA je integračný podnik od 2021-05-03 (číslo osvedčenia 378/2021_RSP). Prevádzka Belá-Dulice 711, 038 11 Belá-Dulice sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve. Má právnu formu občianske združenie, IČO 42214181 a sídli na Belá-Dulice 385, 038 11 Belá-Dulice.

Obecný podnik Žabokreky, s. r. o. je integračný podnik od 2021-05-03 (číslo osvedčenia 379/2021_RSP). Prevádzka Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53639405.

Cacaofé s.r.o. je integračný podnik od 2021-05-03 (číslo osvedčenia 380/2021_RSP). Prevádzka Hattalova 3429/12A, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, výroba kakaa a výrobkov z kakaa, výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52069630 a sídli na Račianska 1509/31, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto.

MILAJA-MEAT r.s.p., s. r. o. je integračný podnik od 2021-05-06 (číslo osvedčenia 381/2021_RSP). Prevádzka M.R.Štefánika 14 Železničná 1 K. Mikszátha 30, 990 01 979 01 979 01 Veľký Krtíš Rimavská Sobota Rimavská Sobota sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, donášková služba, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53674219 a sídli na Škultétyho 1985/8 , 979 01 Rimavská Sobota .

Baby plávanie, s. r. o. je integračný podnik od 2021-05-12 (číslo osvedčenia 382/2021_RSP). Prevádzka A. Žarnova 820/16, 971 01 Prievidza sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, prenájom hnuteľných vecí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53470231.

KomPaS, s.r.o. je integračný podnik od 2021-05-12 (číslo osvedčenia 385/2021_RSP). Prevádzka Sobotská 10, 980 02 Jesenské sa venuje Upratovacie práce, údržba miestnych komunikácií, čistenie žúmp a septikov, búracie, výkopové a zemné práce, maliarske práce, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, sklenárske práce, výroba drobných výrobkov z dreva, zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu, organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36800627.

Obecné služby Domaňovce, s.r.o. je integračný podnik od 2021-05-18 (číslo osvedčenia 387/2021_RSP). Prevádzka Domaňovce 92, 053 02 Domaňovce sa venuje Výroba kakaa, výrobkov z kakaa a cukroviniek, výroba nápojov, čistenie kanalizačných systémov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, diagnostika kanalizačných potrubí, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50466321.

Výskum a inovácie s. r. o. je integračný podnik od 2021-05-25 (číslo osvedčenia 388/2021_RSP). Prevádzka Topoľčianska 237/48, 958 04 Partizánske sa venuje Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied, výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53667093.

Centrum Pointé, n.o. je integračný podnik od 2021-05-27 (číslo osvedčenia 389/2021_RSP). Prevádzka Mojmírová 12, 040 01 Košice sa venuje Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, dobrovoľnícke služby na podporu mladých rodín s maloletými deťmi, ostatné služby na podporu dobrovoľníctva, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd . Má právnu formu nezisková organizácia, IČO 53583302 a sídli na Pod Horou 476/51, 040 16 Košice-Myslava.

HaSlox s. r. o. je integračný podnik od 2021-05-27 (číslo osvedčenia 390/2021_RSP). Prevádzka Kpt. Nálepku 444/18 , 935 32  Kalná nad Hronom sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, prevádzkovanie výdajne stravy . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53687108.

Technické služby mesta Rajec, s. r. o. je integračný podnik od 2021-05-27 (číslo osvedčenia 391/2021_RSP). Prevádzka Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec sa venuje Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, čistiace a upratovacie služby, sťahovacie služby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53708725.

RABČAN SP, s. r. o. je integračný podnik od 2021-06-01 (číslo osvedčenia 392/2021_RSP). Prevádzka Hlavná 428, 029 44 Rabča sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53666411 a sídli na Hlavná 426, 029 44 Rabča.

KÁMO PLUS s. r. o. je integračný podnik od 2021-06-01 (číslo osvedčenia 393/2021_RSP). Prevádzka Mierové námestie 93/26 Ružová 1969 Mierové námestie 1805 Opatovská 523/15, 019 01 019 01 019 01  911 01 Ilava Ilava Ilava Trenčín sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prenájom hnuteľných vecí, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53619188 a sídli na Mierové námestie 93/26, 019 01 Ilava.

JuBaSa s.r.o. je integračný podnik od 2021-06-01 (číslo osvedčenia 394/2021_RSP). Prevádzka Nad traťou 1342/28, 060 01 Kežmarok sa venuje Textilná výroba, odevná výroba, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53677439.

P&M house, s. r. o. je integračný podnik od 2021-06-02 (číslo osvedčenia 395/2021_RSP). Prevádzka Generála Fraňu 1122/1, 038 53 Turany sa venuje Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53654340.

Sociálny podnik Mesta Gelnica, s. r. o., r. s. p. je integračný podnik od 2021-06-02 (číslo osvedčenia 396/2021_RSP). Prevádzka Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, textilná výroba, odevná výroba, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba bižutérie a suvenírov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53512804 a sídli na Hlavná 343/50 , 056 01 Gelnica.

Obecný podnik Pribiš, s.r.o. je integračný podnik od 2021-06-02 (číslo osvedčenia 397/2021_RSP). Prevádzka Pribiš 141, 027 41 Pribiš sa venuje Čistiace a upratovacie služby, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, služby požičovní, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, poskytovanie služieb v rybárstve. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53680049.

OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o. je integračný podnik od 2021-06-02 (číslo osvedčenia 398/2021_RSP). Prevádzka Šútovce 39, 972 01 Šútovce sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51254212.

Nestor služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik je integračný podnik od 2021-06-02 (číslo osvedčenia 399/2021_RSP). Prevádzka Stred 449 , 027 05 Zázrivá sa venuje Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, čistiace a upratovacie služby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44350490.

upcycle, s.r.o. je integračný podnik od 2021-06-03 (číslo osvedčenia 400/2021_RSP). Prevádzka Nitrianska Blatnica 493, 956 05 Nitrianska Blatnica sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, textilná výroba, odevná výroba, spracovanie kože, výroby jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, administratívne služby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50765485.

GRANIA RSP, s.r.o. je integračný podnik od 2021-06-03 (číslo osvedčenia 401/2021_RSP). Prevádzka Bzovík 274, 962 41 Bzovík sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, sťahovacie služby, čistiace a upratovacie služby, administratívne služby, vedenie účtovníctva, prenájom hnuteľných vecí, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53563883 a sídli na Kapitulská 318 , 974 01 Banská Bystrica.

Tradície Kysúc, s. r. o. je integračný podnik od 2021-06-10 (číslo osvedčenia 403/2021_RSP). Prevádzka Areál sídla Roľníckeho družstva Veľká Rača 10062 , 023 01 Oščadnica sa venuje Výroba mliečnych výrobkov, výroba potravinárskych výrobkov, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, chov vybraných druhov zvierat na nepoľnohospodársku činnosť, služby starostlivosti o domácnosť a záhradu, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, uskutočňovanie stavieb a ich zmien . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53716710.

VeRi, s. r. o. je integračný podnik od 2021-06-23 (číslo osvedčenia 404/2021_RSP). Prevádzka Poštová 652, 956 07 Veľké Ripňany sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, odevná výroba, textilná výroba, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, výroba bižutérie a suvenírov, prevádzkovanie výdajne stravy. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53765443.

TOFFELI s.r.o. je integračný podnik od 2021-06-23 (číslo osvedčenia 405/2021_RSP). Prevádzka Kurimany 100, 054 01 Kurimany sa venuje Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, výroba potravinárskych výrobkov, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53410777.

Festíkovo DL, s.r.o. je integračný podnik od 2021-06-25 (číslo osvedčenia 406/2021_RSP). Prevádzka Mandľová 32 , 900 42 Dunajská Lužná sa venuje Prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prenájom hnuteľných vecí, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie čistiarne a práčovne . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53667531.

Obecný podnik Ostrý Grúň, s. r. o. je integračný podnik od 2021-06-25 (číslo osvedčenia 407/2021_RSP). Prevádzka Ostrý Grúň 106 , 966 07 Ostrý Grúň sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53658299.

IMUNITAS s. r. o. je integračný podnik od 2021-06-28 (číslo osvedčenia 408/2021_RSP). Prevádzka Študentská 1458/21, 069 01 Snina sa venuje Výroba nápojov, textilná výroba, odevná výroba, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, prevádzkovanie výdajne stravy. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53281870.

Villa Ursi, s. r. o. je integračný podnik od 2021-06-28 (číslo osvedčenia 409/2021_RSP). Prevádzka Iliašovce 155, 053 11 Iliašovce sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, čistiace a upratovacie služby, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53773853 a sídli na Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce.

ROBUL clean s.r.o. je integračný podnik od 2021-06-28 (číslo osvedčenia 410/2021_RSP). Prevádzka Sokolská 327/27, 960 01 Zvolen sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, čistiace a upratovacie služby, reklamné a marketingové služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53716574.

GADER, s.r.o. je integračný podnik od 2021-06-28 (číslo osvedčenia 411/2021_RSP). Prevádzka Blatnica 377, 038 15 Blatnica sa venuje Maloobchod v rozsahu voľných živností, veľkoobchod v rozsahu voľných živností, sprostredkovanie obchodu, prenájom športových potrieb, organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, sprostredkovanie služieb, reklamné činnosti, prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36388114.

iNEXiZ s. r. o. je integračný podnik od 2021-06-28 (číslo osvedčenia 412/2021_RSP). Prevádzka Škultétyho 66, 010 01 Žilina sa venuje uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončievacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, manikúra, pedikúra. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46627634.

SLUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o. je integračný podnik od 2021-06-28 (číslo osvedčenia 413/2021_RSP). Prevádzka Suchá nad Parnou 68, 919 01 Suchá nad Parnou sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie). Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53131801.

OCTAN plus s.r.o. je integračný podnik od 2021-06-28 (číslo osvedčenia 414/2021_RSP). Prevádzka Hlavná 249, 925 03 Horné Saliby sa venuje Sprostredkovateľská činnosť, textilná výroba, výroba hračiek, výroba drobných úžitkových predmetov, suvenírov, bytových a textilných doplnkov, reklamná činnosť, odevná výroba, výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 34143050.

PROTEIN AUTOMAT, s.r.o. je integračný podnik od 2021-06-29 (číslo osvedčenia 415/2021_RSP). Prevádzka Rosina 987, 013 22 Rosina sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, služby požičovní, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, vedenie účtovníctva, administratívne služby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53368835.

HATER – HANDLOVÁ spol. s r.o. je integračný podnik od 2021-06-29 (číslo osvedčenia 416/2021_RSP). Prevádzka Potočná 20, 972 51 Handlová sa venuje Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností, veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností, sprostredkovanie obchodu, podnikanie v oblasti odpadového hospodárstva, prevádzkovanie skládnky TKO a PO, spracovanie odpadov, vnútroštátna cestná nákladná doprava, stavebné práce so špeciálnymi mechanizmami v rozsahu voľných živností. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31633765.

EkonMedia s.r.o. je integračný podnik od 2021-06-29 (číslo osvedčenia 417/2021_RSP). Prevádzka Pri Rajčianke 8913, 010 01 Žilina sa venuje Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, vedenie účtovníctva, činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov, čistiace a upratovacie služby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44672918.

EkoRent, s.r.o. je integračný podnik od 2021-06-29 (číslo osvedčenia 418/2021_RSP). Prevádzka Mojš 373, 010 01 Žilina sa venuje Vedenie účtovníctva, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, administratívne služby, vydavateľská činnosť, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, služby požičovní, prenájom hnuteľných vecí, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, čistiace a upratovacie služby, fotografické služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50449346.

HEPIA s.r.o. je integračný podnik od 2021-06-29 (číslo osvedčenia 419/2021_RSP). Prevádzka Nábrežná 1913, 971 01 Prievidza sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52841774 a sídli na Jaseňová ulica 420/13, 971 01 Prievidza.

SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o. je integračný podnik od 2021-07-01 (číslo osvedčenia 420/2021_RSP). Prevádzka Sladkovičová 10C, 921 01 Piešťany sa venuje Administratívne služby, baliace činnosti, manipulácia s tovarom, výroba výrobkov z papiera, keramická výroba, výroba sviečok, odevná výroba, výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, čistiace a upratovacie služby, počítačové služby, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, reklamné a marketingové služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45885648 a sídli na Kukorelliho 7179/12, 921 01 Piešťany.

Hanako Slovakia s. r. o. je integračný podnik od 2021-07-01 (číslo osvedčenia 421/2021_RSP). Prevádzka Dolná Streda 834, 925 63 Dolná Streda sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, administratívne služby, prenájom hnuteľných vecí, poskytovanie služieb osobného charakteru, skladovanie a pomocné činnosti v doprave . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53610822.

FAUSTULUS, s. r. o. je integračný podnik od 2021-07-01 (číslo osvedčenia 422/2021_RSP). Prevádzka Čučmianska dlhá 6 Sklabina 246, 048 01 991 05 Rožňava Sklabina sa venuje Administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, počítačové služby, vedenie účtovníctva, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47600900 a sídli na Honce 121, 049 32 Honce.

Slovak Edu Team – SET, s. r. o. je integračný podnik od 2021-07-01 (číslo osvedčenia 423/2021_RSP). Prevádzka SNP 105/10, 031 01 Liptovský Mikuláš sa venuje Ekonomické a organizačné poradenstvo, sprostredkovanie obchodu a služieb, vzdelávanie a poradenské služby v oblasti manažmentu a komunikácie, masérske služby, demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy, výkopové práce, vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním, stolárstvo . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36844624 a sídli na Gaštanová 511/3 , 031 01 Liptovský Mikuláš.

MonToy s. r. o. je integračný podnik od 2021-07-01 (číslo osvedčenia 424/2021_RSP). Prevádzka Vieska-Bezdedov 113, 020 01 Púchov mestská časť Vieska-Bezdedov sa venuje Výroba hračiek a hier, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, slamy, šúpolia, prútia, korku, výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51108127 a sídli na Záriečie 108 , 020 52 Záriečie.

Komunitné centrum KOMPAS je integračný podnik od 2021-07-01 (číslo osvedčenia 425/2021_RSP). Prevádzka Pribinova 2691/3, 940 02 Nové Zámky sa venuje Čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, výroba hračiek a hier, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Má právnu formu Občianske združenie, IČO 52632393.

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o. je integračný podnik od 2021-07-13 (číslo osvedčenia 426/2021_RSP). Prevádzka Námestie SNP 47/9 , 962 61 Dobrá Niva sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53791029.

AMEDIC PLUS s.r.o. je integračný podnik od 2021-07-13 (číslo osvedčenia 427/2021_RSP). Prevádzka Mojš 235, 010 01 Mojš sa venuje Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla, čistiace a upratovacie služby, prenájom hnuteľných vecí, fotografické služby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53736796.

Sondor s.r.o. je integračný podnik od 2021-07-22 (číslo osvedčenia 428/2021_RSP). Prevádzka J.M. Hurbana 829/13, 971 01 Prievidza sa venuje Chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb v rybárstve, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, výroba potravinárskych výrobkov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51694433 a sídli na Veľká okružná 17, 010 01 Žilina.

SOPOD s.r.o. je integračný podnik od 2021-07-22 (číslo osvedčenia 429/2021_RSP). Prevádzka Rakovec nad Ondavou 389, 072 03 Rakovec nad Ondavou sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb osobného charakteru, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53782577.

Girmonn, s.r.o. je integračný podnik od 2021-07-22 (číslo osvedčenia 430/2021_RSP). Prevádzka Letná 930, 053 33 Nálepkovo sa venuje Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, textílna výroba, odevná výroba, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich oprava a údržba, výroba bižutérie a suvenírov, výroba hračiek a hier, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53766814.

Ekozdroj, s. r. o. je integračný podnik od 2021-07-22 (číslo osvedčenia 432/2021_RSP). Prevádzka Jána Kollára 755, 022 01 Čadca sa venuje Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, kuriérske služby, prenájom hnuteľných vecí, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, vedenie účtovníctva, výroba potravinárskych výrobkov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53789555.

Regio plus s.r.o. je integračný podnik od 2021-07-22 (číslo osvedčenia 434/2021_RSP). Prevádzka Janice 18, 980 42 Janice sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení, služby požičovní, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53779088.

Atasof s. r. o. je integračný podnik od 2021-07-22 (číslo osvedčenia 435/2021_RSP). Prevádzka Chrenovec-Brusno 398, 972 32 Chrenovec-Brusno sa venuje Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, prevádzkovanie výdajne stravy, čistiace a upratovacie služby, vedenie účtovníctva, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53822030.

Obecné služby Kunerad, s.r.o. je integračný podnik od 2021-07-26 (číslo osvedčenia 437/2021_RSP). Prevádzka Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53816765.

Obuv LEAN, s. r. o. je integračný podnik od 2021-07-28 (číslo osvedčenia 438/2021_RSP). Prevádzka Belanského 228, 024 01 Kysucké Nové Mesto sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátané prípojného vozidla, čistiace a upratovacie služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53807812.

LEAN EU, s.r.o. je integračný podnik od 2021-07-28 (číslo osvedčenia 439/2021_RSP). Prevádzka Palárikova 88 Vysokoškolákov 8069/2 Belanského 8 Bottova 2 Národná 4 Štúrova 150/14 Belanského 228 Belanského 218/63A, 022 01 010 08 024 01 010 01 010 01 010 01 024 01 024 01  Čadca Žilina Kysucké Nové Mesto Žilina Žilina Žilina Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, čistiace a upratovacie službyčinnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45564213 a sídli na Belanského 228, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Bageteria Bayer s.r.o. je integračný podnik od 2021-07-28 (číslo osvedčenia 440/2021_RSP). Prevádzka Školská 724/4, 990 01 Veľký Krtíš sa venuje Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), skladovanie a pomocné činnosti v doprave, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52480020 a sídli na A. Kmeťa 87/4, 990 01 Malý Krtíš.

VIPE s.r.o. je integračný podnik od 2021-08-02 (číslo osvedčenia 441/2021_RSP). Prevádzka Turčianska 511, 972 13 Nitrianske Pravno sa venuje Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom, administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, prípravné práce k realizácii stavby, organizovanie kurzov, školení a seminárov, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, sťahovacie služby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47833581 a sídli na Kolónia 482, 930 37 Lehnice.

Autodiely OMEGA, s.r.o. je integračný podnik od 2021-08-11 (číslo osvedčenia 442/2021_RSP). Prevádzka J. I. Bajzu 1723/17, 971 01 Prievidza sa venuje Maloobchod a veľkoobchod, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy, reklamné a marketingové služby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50495267 a sídli na Morovnianska cesta 1723/2, 972 51 Handlová.

Čevas s. r. o. je integračný podnik od 2021-08-12 (číslo osvedčenia 444/2021_RSP). Prevádzka Čeľadice 3, 956 16 Čeľadince sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, výroba nápojov, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53836588 a sídli na Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince.

NEED MORE s. r. o. je integračný podnik od 2021-08-16 (číslo osvedčenia 445/2021_RSP). Prevádzka Drotárska cesta 37, 811 02 Bratislava sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, skladovanie, baliace činnosti, manipulácia s tovarom, vydavateľská činnosť, prenájom hnuteľných vecí, administratívne služby, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, reklamné a marketingové služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 48132021.

M – NOVOMAX – D s.r.o. je integračný podnik od 2021-08-17 (číslo osvedčenia 446/2021_RSP). Prevádzka Lučenecká 96, 991 22 Bušince sa venuje Mäsiarstvo a údenárstvo, kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností, poskytovanie služieb poľnohospodárskymi a lesnými strojmi, zariadeniami a náradím, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36650757.

OH Bacúch, s.r.o. je integračný podnik od 2021-08-17 (číslo osvedčenia 447/2021_RSP). Prevádzka Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch sa venuje Administratívne služby, čistiace a upratovacie služby, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53715161.

Selčianske, s.r.o. je integračný podnik od 2021-08-17 (číslo osvedčenia 448/2021_RSP). Prevádzka Selčianska cesta 2, 976 11 Selce sa venuje Chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výroba potravinárskych výrobkov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53874382.

ATYP INTERIÉR SERVIS, s. r. o. je integračný podnik od 2021-08-17 (číslo osvedčenia 449/2021_RSP). Prevádzka A. Kmeťa 17, 036 01 Martin sa venuje Veľkoobchod a maloobchod, sprostredkovanie obchodu, sprostredkovanie výroby, sprostredkovanie služieb, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45885338 a sídli na Nákladné nádražie 9739, 038 61 Martin.

Sunrise Group s.r.o. je integračný podnik od 2021-08-17 (číslo osvedčenia 450/2021_RSP). Prevádzka Sovietskyh hrdinov 165, 089 01 Svidník sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, prenájom hnuteľných vecí, reklamné a marketingové služby, údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, zasielateľstvo, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44613393 a sídli na Arm. gen. Svobodu 6460/32, 080 01 Prešov.

STM SK s. r. o. je integračný podnik od 2021-08-17 (číslo osvedčenia 451/2021_RSP). Prevádzka Veľké Rovné 206, 013 62 Veľké Rovné sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, prenájom hnuteľných vecí, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53107667.

Roľnícke družstvo Ďumbier je integračný podnik od 2021-08-23 (číslo osvedčenia 452/2021_RSP). Prevádzka Roľnícke družstvo Ďumbier, 977 01 Podkoreňová 3 sa venuje poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení,poskytovanie služieb v poľnohospodárstve v oblastiach: príprava a ošetrenie pôdy, sejba a sadenie, kultivácia, zberové a pozberové úpravy, Skladovanie a pomocné činnosti v doprave, maloobchod – kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností. Má právnu formu družstvo, IČO 36035327.

AVAGRI s.r.o. je integračný podnik od 2021-08-23 (číslo osvedčenia 453/2021_RSP). Prevádzka Orgovánová 541, 980 02 Jesenské sa venuje oľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, Výroba kŕmnych zmesí, Skladovanie a pomocné činnosti v doprave. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53758129.

OLBL, s.r.o. je integračný podnik od 2021-08-23 (číslo osvedčenia 454/2021_RSP). Prevádzka Obrancov mieru 350, 018 41 Dubnica nad Váhom  sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, bchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností, obchod s elektronikou a výpočtovou technikou, reklamná a propagačná činnosť, ubytovacie služby v rozsahu voľných živností, cestná nákladná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, osobná cestná doprava s obsaditeľnosťou do 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36411612.

Solcom Media s. r. o., r. s. p. je integračný podnik od 2021-08-23 (číslo osvedčenia 455/2021_RSP). Prevádzka Pác 82  Rovniakova 12, 919 43 851 02  Cífer – Pác Bratislava sa venuje Výroba potravinárskych koncentrátov, sušeného ovocia a zeleniny, upratovacie služby, vydávanie periodických a neperiodických publikácií, sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, organizovanie školení a kurzov v rozsahu voľnej živnosti, predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov a pod.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36831646 a sídli na Rovniankova 12, 851 02 Bratislava.

GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky s.r.o. je integračný podnik od 2021-08-23 (číslo osvedčenia 456/2021_RSP). Prevádzka Nám. SNP 255, 962 12 Detva sa venuje Údenárska výroba, mäsiarstvo, Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), ýroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie), Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie), poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja a pod.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47534796.

BELSPOL, s.r.o. je integračný podnik od 2021-09-02 (číslo osvedčenia 457/2021_RSP). Prevádzka Hronská 1037/27, 962 31 Sliač sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, faktoring a forfaiting, spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny, výroba nápojov, čistiace a upratovacie služby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53959671.

Dojč – OPS, s.r.o. je integračný podnik od 2021-09-02 (číslo osvedčenia 458/2021_RSP). Prevádzka Dojč 125, 906 02 Dojč sa venuje Prevádzkovanie verejných vodovodov III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií III. kategórie, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, prenájom hnuteľných vecí, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51281082.

Kvalitné služby s.r.o. je integračný podnik od 2021-09-03 (číslo osvedčenia 459/2021_RSP). Prevádzka SNP 711/23, 990 01 Veľký Krtíš sa venuje Čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, sťahovacie služby, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, vedenie účtovníctva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53863631.

calma community s. r. o. je integračný podnik od 2021-09-03 (číslo osvedčenia 460/2021_RSP). Prevádzka Bernoláková 6, 036 01 Martin sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, prenájom hnuteľných vecí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53234375 a sídli na SNP 10/5, 038 51 Turčianska Štiavnička.

PEKÁREŇ U BORIAKOV s.r.o. je integračný podnik od 2021-09-03 (číslo osvedčenia 461/2021_RSP). Prevádzka Krné 125, 962 12 Detva sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov, výroba potravinárskych výrobkov, textilná výroba, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53849205.

Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o. je integračný podnik od 2021-09-03 (číslo osvedčenia 462/2021_RSP). Prevádzka Hviezdoslavova 330/19, 027 43 Nižná sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53843363.

GombIda s.r.o. je integračný podnik od 2021-09-03 (číslo osvedčenia 463/2021_RSP). Prevádzka Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida sa venuje Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov, poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53858905.

Alfageo s. r. o. je integračný podnik od 2021-09-08 (číslo osvedčenia 464/2021_RSP). Prevádzka Mudroňova 1751/64 , 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto sa venuje Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), geodetické a kartografické činnosti, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53188152.

Edenal, s. r. o. je integračný podnik od 2021-09-08 (číslo osvedčenia 465/2021_RSP). Prevádzka Čaka 398, 935 68 Čaka sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, výroba potravinárskych výrobkov, chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb osobného charakteru, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53809068.

Error s.r.o. je integračný podnik od 2021-09-14 (číslo osvedčenia 467/2021_RSP). Prevádzka Vajanského 4 Gen. Svobodu 1 Ľ. Štúra 1998 Pod hájom 952/1 Centrum 8 Mierové námestie 20/17 Rokošská 938/6 1. mája 876/18, 911 01 911 08 019 01 018 41 017 01 018 51 957 01 020 01 Trenčín Trenčín Ilava Dubnica nad Váhom Považská Bystrica Nová Dubnica Bánovce nad Bebravou Púchov sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51858291 a sídli na Vajanského 4, 911 01 Trenčín.

Antal shoes s. r. o. je integračný podnik od 2021-09-21 (číslo osvedčenia 468/2021_RSP). Prevádzka Duchnovičova 552/54, 068 01 Medzilaborce sa venuje Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, textilná výroba, odevná výroba, spracovanie kože, výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53548337.

Rimgal, spol. s r.o. je integračný podnik od 2021-09-21 (číslo osvedčenia 469/2021_RSP). Prevádzka A. Markuša 17, 979 01 Rimavská Sobota sa venuje Veľkoobchod s tovarom mimo viazaných a koncesovaných živností, maloobchod s tovarom mimo viazaných a koncesovaných živností, poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, baliace činnosti, sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti, nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, skladovanie a spracovanie krmív, výroba hotových kŕmnych zmesí a bielkovinových koncentrátov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36022152.

IHLA, s. r. o. je integračný podnik od 2021-09-29 (číslo osvedčenia 472/2021_RSP). Prevádzka Ihľany 211, 059 94 Ihľany sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, výroba potravinárskych výrobkov, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53916891.

M&Š products s.r.o. je integračný podnik od 2021-10-01 (číslo osvedčenia 473/2021_RSP). Prevádzka A. H. Škultétyho95, 990 01 Veľký Krtíš sa venuje Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), kuriérske služby, služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53547217 a sídli na Ľ. Štúra 559/12 , 990 01 Veľký Krtíš.

Peter Verníček je integračný podnik od 2021-10-06 (číslo osvedčenia 474/2021_RSP). Prevádzka Mláka 5/8 Ulica Nižný koniec 26/25 Ulica Nižný koniec 18/22 Novoť 213, 029 01 029 56 029 56 029 55 Námestovo Zákamenné Zákamenné Novoť sa venuje Reštauračné služby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov. Má právnu formu fyzická osoba – podnikateľ, IČO 30537525 a sídli na Mláka 5/8, 029 01 Námestovo.

Damparts o.z. je integračný podnik od 2021-10-06 (číslo osvedčenia 475/2021_RSP). Prevádzka Hanušákova 1393/22A, 010 01 Žilina – Trnové sa venuje Čistiace a upratovacie služby, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Má právnu formu občianske združenie, IČO 53880307.

SP Detva s.r.o. je integračný podnik od 2021-10-06 (číslo osvedčenia 476/2021_RSP). Prevádzka Štúrova 1612/86, 962 12 Detva sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53802543.

Zandrea, s. r. o. je integračný podnik od 2021-10-06 (číslo osvedčenia 477/2021_RSP). Prevádzka Štefániková 11, 917 01 Trnava sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, administratívne služby, vedenie účtovníctva, čistiace a upratovacie práce, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, služby súvisiace so skrášľovaním tela . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53883870 a sídli na Hospodárska 3616/96, 917 01 Trnava.

VinoDeiVini s.r.o. je integračný podnik od 2021-10-11 (číslo osvedčenia 478/2021_RSP). Prevádzka Pri synagóge 1392, 949 01 Nitra sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prenájom hnuteľných vecí, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53703855 a sídli na Župné námestie 2673/7, 949 01 Nitra .

DH facility services, s.r.o. je integračný podnik od 2021-10-11 (číslo osvedčenia 479/2021_RSP). Prevádzka SNP 289/8, 922 03 Vrbové sa venuje Administratívne služby, vedenie účtovníctva, poskytovanie služieb osobného charakteru, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54075131.

PROTEKTA, s. r. o. r. s. p. je integračný podnik od 2021-10-14 (číslo osvedčenia 480/2021_RSP). Prevádzka M. R. Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, služby súvisiace so skrášľovaním tela, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53790294 a sídli na Domašská 670/4, 093 01 Vranov nad Topľou.

ZIPA plus s. r. o. je integračný podnik od 2021-10-14 (číslo osvedčenia 481/2021_RSP). Prevádzka Trenčianska cesta 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, administratívne služby, vedenie účtovníctva, Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, keramická výroba. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46915117.

ANV trading s.r.o. je integračný podnik od 2021-10-14 (číslo osvedčenia 482/2021_RSP). Prevádzka Letná 5, 831 01 Bratislava sa venuje Reklamné a marketingové služby, prenájom hnuteľných vecí, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52418839 a sídli na Dunajská 1 , 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.

VOX terra o.z. je integračný podnik / všeobecný registrovaný sociálny podnik od 2021-10-14 (číslo osvedčenia 483/2021_RSP 484/2021_RSP). Prevádzka Magurská 16, 974 01 Banská Bystrica sa venuje Výroba kŕmnych zmesí, chov vybraných druhov zvierat, služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied. Má právnu formu občianske združenie, IČO 42303630 a sídli na Ráztoka 124, 976 97 Ráztoka.

BJ Energy, s.r.o. je integračný podnik od 2021-10-14 (číslo osvedčenia 485/2021_RSP). Prevádzka Kamenná 9 , 010 01 Žilina sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba, výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov, prípravné práce k realizácii stavby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44174217.

StavbárSK s.r.o. je integračný podnik od 2021-11-02 (číslo osvedčenia 486/2021_RSP). Prevádzka Hrádza 98/2, 976 64 Bacúch sa venuje Čistiace a upratovacie služby, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, textilná výroba, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53815378.

Obecný podnik Pusté Úľany s. r. o. je integračný podnik od 2021-11-02 (číslo osvedčenia 487/2021_RSP). Prevádzka Hlavná 111/66, 925 28 Pusté Úľany sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb v rybárstve, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, výroba potravinárskych výrobkov, výroba kŕmnych zmesí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53930657.

Formičkáreň.sk, s.r.o. je integračný podnik od 2021-11-03 (číslo osvedčenia 488/2021_RSP). Prevádzka Môťovská cesta 12, 960 01 Zvolen sa venuje Administratívne služby, čistiace a upratovacie služby, dizajnérske činnosti, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), kuriérske služby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, prenájom hnuteľných vecí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54029201.

ADVISONA r.s.p., s.r.o. je integračný podnik od 2021-11-03 (číslo osvedčenia 489/2021_RSP). Prevádzka Nádvorie Európy 3668/54, 945 01 Komárno sa venuje Pánske, dámske a detské kaderníctvo, výroba bižutérie a suvenírov, čistiace a upratovacie služby, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54037638.

o. z. Detské dopravné ihrisko Sobrance je integračný podnik od 2021-11-03 (číslo osvedčenia 490/2021_RSP). Prevádzka Kollárova 998/56, 073 01 Sobrance sa venuje Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, prenájom hnuteľných vecí. Má právnu formu občianske združenie, IČO 50654969.

Fortuna Belina n.o. je integračný podnik od 2021-11-03 (číslo osvedčenia 491/2021_RSP). Prevádzka Belina 194, 986 01 Belina sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácií exterierov a interierov, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí. Má právnu formu nezisková organizácia, IČO 52479358.

FINXZA, s. r. o. je integračný podnik od 2021-11-03 (číslo osvedčenia 492/2021_RSP). Prevádzka Jaseňová 3220/18, 010 07 Žilina sa venuje Čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, poskytovanie služieb osobného charakteru, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54062292 a sídli na Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina.

L-METAL, s.r.o. je integračný podnik od 2021-11-05 (číslo osvedčenia 493/2021_RSP). Prevádzka Trstice 1418, 925 42 Trstice sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, prenájom hnuteľných vecí, výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastu, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45526672.

Občianske združenie Integrujeme r. s p. je integračný podnik od 2021-11-15 (číslo osvedčenia 494/2021_RSP). Prevádzka Janigova 1324/9, 040 23 Košice-Sídlisko KVP sa venuje Čistiace a upratovacie služby, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, kuriérske služby. Má právnu formu Občianske združenie, IČO 53974026.

KALUSO s.r.o. je integračný podnik od 2021-11-16 (číslo osvedčenia 495/2021_RSP). Prevádzka Študentska 1451, 069 01 Snina sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a zahradníctve, reklamné a marketingové služby, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47482770 a sídli na Topoľa 102, 067 65 Topoľa.

HPSW, s.r.o. je integračný podnik od 2021-11-22 (číslo osvedčenia 496/2021_RSP). Prevádzka Kolačkov 188, 065 11 Kolačkov sa venuje Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, prenájom hnuteľných vecí, Čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53728068.

Bellus Labor o. z. je integračný podnik od 2021-11-22 (číslo osvedčenia 497/2021_RSP). Prevádzka Soblahov 646, 913 38 Soblahov sa venuje Administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, keramická výroba, odevná výroba, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, výroba sviečok a tieniacej techniky, výroba hračiek a hier, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, poskytovanie služieb osobného charakteru. Má právnu formu Občianske združenie, IČO 54014930.

Poľanka, s.r.o. je integračný podnik od 2021-11-22 (číslo osvedčenia 498/2021_RSP). Prevádzka Litmanová 79, 065 31 Litmanová sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, uskutočnovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácií stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53986997.

Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. je integračný podnik od 2021-11-22 (číslo osvedčenia 499/2021_RSP). Prevádzka Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53934784.

Fandíme Slovensku je integračný podnik od 2021-11-23 (číslo osvedčenia 500/2021_RSP). Prevádzka Budovateľská 1068, 925 52 Šoporňa sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, informačná činnosť, kuriérske služby, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky. Má právnu formu Občianske združenie, IČO 42447054.

FOXXX GROUP, s. r. o. je integračný podnik od 2021-11-25 (číslo osvedčenia 501/2021_RSP). Prevádzka Smreková 1997/1, 034 01 Ružomberok sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53562593.

Luga Building s. r. o. je integračný podnik od 2021-11-25 (číslo osvedčenia 502/2021_RSP). Prevádzka Veľká Ida 355, 044 55 Veľká Ida sa venuje Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54007054.

Darčekovo Erika s. r. o. je integračný podnik od 2021-11-25 (číslo osvedčenia 503/2021_RSP). Prevádzka Námestie slobody 1, 971 01 Prievidza sa venuje Výroba bižutérie a suvenírov, poskytovanie služieb osobného charakteru, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, textilná výroba, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov, výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53573498 a sídli na Tužina 378, 972 14 Tužina.

Rozkvitneš, s. r. o. je integračný podnik od 2021-11-25 (číslo osvedčenia 504/2021_RSP). Prevádzka Ď. Langsfelda 170 , 038 52 Sučany sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, administratívne služby, čistiace a upratovacie služby, prenájom hnuteľných vecí, výroba potravinárskych výrobkov, aranžovanie výkladov, viazanie kytíc a vencov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53990650 a sídli na Biskupická 10152/3, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice.

TURIMEX, spol. s r.o. je integračný podnik od 2021-11-25 (číslo osvedčenia 505/2021_RSP). Prevádzka Stará hradská 431 Ď. Langsfelda 170 , 038 52 038 52 Sučany Sučany sa venuje Výroba tovaru z plastov, zámočníctvo, kovoobrábanie, výroba kovových konštrukcií a ich častí, výroba kovových prefabrikátov pre stavby, výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu, výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia, kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia, povrchová úprava kovov, brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36370223 a sídli na Ď. Langsfelda 170 , 038 52 Sučany.

FEBA – ECO s. r. o. je integračný podnik od 2021-11-26 (číslo osvedčenia 506/2021_RSP). Prevádzka Hollého 12, 083 01 Sabinov sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, odevná výroba, uskutočňovanie stavieb a ich zmien , prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54108390.

KM Equipment s.r.o. r. s. p. je integračný podnik od 2021-11-29 (číslo osvedčenia 507/2021_RSP). Prevádzka Hurbanovská 2, 946 52 Imeľ sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie kovu jednoduchým spôsobom, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47585081 a sídli na Hradná 577/35, 946 51 Nesvady.

ZOYTEC, s. r. o. je integračný podnik od 2021-11-29 (číslo osvedčenia 508/2021_RSP). Prevádzka Okružná 3032/33, 080 01 Prešov sa venuje Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53789059.

Hydro Real Group s.r.o. je integračný podnik od 2021-12-01 (číslo osvedčenia 509/2021_RSP). Prevádzka Kajal 343, 925 92 Kajal sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m, činnosť vykonávaná banským spôsobom – strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m na iné účely než na práce uvedené v § 2 a v § 3 písm. a) až g) zákona č. 51/1988 Zb., kopanie studní, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45629579 a sídli na Kajal 317, 925 92 Kajal.

Pro-Mal-Stav, s.r.o. je integračný podnik od 2021-12-03 (číslo osvedčenia 510/2021_RSP). Prevádzka Júliusa Lőrincza 2133/4, 929 01 Dunajská Streda sa venuje Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, čistiace a upratovacie služby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, administratívne služby, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52850579.

Ballestrem s.r.o. je integračný podnik od 2021-12-03 (číslo osvedčenia 511/2021_RSP). Prevádzka Rudolfa Súľovského 5/98, 013 13 Rajecké Teplice sa venuje Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, administratívne služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51086905.

DUO WORK, s.r.o. je integračný podnik od 2021-12-09 (číslo osvedčenia 512/2021_RSP). Prevádzka Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava sa venuje Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, poskytovanie služieb osobného charakteru,uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, prípravné práce k realizácii stavby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52917207.

Projman s.r.o. je integračný podnik od 2021-12-09 (číslo osvedčenia 513/2021_RSP). Prevádzka Trnavská 1355/7, 010 08 Žilina sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, administratívne služby, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, reklamné a marketingové služby, výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47529962.

Viana Art o.z. je integračný podnik od 2021-12-15 (číslo osvedčenia 514/2021_RSP). Prevádzka Kálov 1, 010 01 Žilina sa venuje Upratovacie a čistiace práce, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, administratívne služby, poskytovanie služieb osobného charakteru, uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach . Má právnu formu Občianske združenie, IČO 50376527 a sídli na Červená 470/1, 010 03 Žilina – Budatín.

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. je integračný podnik od 2021-12-16 (číslo osvedčenia 515/2021_RSP). Prevádzka nám. 1. Mája 495/52, 922 05 Chtelnica sa venuje Upratovacie a čistiace práce, služba obyvateľstvu – údržba miestnych komunikácií, maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti, veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti, prenájom lešenia, strojov a zariadení bez obslužného personálu, vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok k nim, rekonštrukcie uvedených stavieb, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-1. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36231258.

DvS & services s.r.o. je integračný podnik od 2021-12-16 (číslo osvedčenia 516/2021_RSP). Prevádzka Hollého 857/32, 908 51 Holíč sa venuje Informatívne testovanie, meranie a analýzy, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, prenájom hnuteľných vecí, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, čistiace a upratovacie služby, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, administratívne služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54075980.

Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. je integračný podnik od 2021-12-17 (číslo osvedčenia 517/2021_RSP). Prevádzka Rampová 6, 040 01 Košice sa venuje Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva, vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, technik požiarnej ochrany, kontrola, opravy a plnenie hasiacich prístrojov, kontrola a opravy požiarnych vodovodov, kontrola, opravy a montáž požiarnych uzáverov – dverí, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti v rozsahu: – výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov – výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov – výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47133341 a sídli na Ďumbierska 9, 040 01 Košice – mestská časť Sever.

Doktor Kyslík s. r. o. Zmena obchodného mena odo dňa 06.12.2022 Oxygeno s. r. o. je integračný podnik od 2021-12-20 (číslo osvedčenia 518/2021_RSP). Prevádzka Radlinského 1616/4 J.M.Hurbana 31 , 921 01 971 01 Piešťany Prievidza sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54117941 a sídli na Radlinského 1616/4, 921 01 Piešťany.

JUEM,n. o. je integračný podnik od 2021-12-20 (číslo osvedčenia 519/2021_RSP). Prevádzka Revišné 288, 027 54 Veličná sa venuje Poskytovanie služieb osobného charakteru, čistiace a upratovacie služby, administratívne služby, vedenie účtovníctva, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, poskytovanie služieb v poľnohospodársve a záhradníctve, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba. Má právnu formu nezisková organizácia, IČO 54035261.

Localhand, s. r. o. je integračný podnik od 2022-01-03 (číslo osvedčenia 520/2022_RSP). Prevádzka Z.Kodálya 767/33 Šafárikova 1522/42 Štefánikova 94/4, 924 01 924 01 917 01 Galanta Galanta Trnava sa venuje Textilná výroba, odevná výroba, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, čistiace a upratovacie služby, dizajnérske činnosti, fotografické služby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla, prenájom hnuteľných vecí, administratívne služby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54041252 a sídli na Železničiarska 111/16, 924 01 Galanta.

Obecný podnik Korňa, s.r.o. je integračný podnik od 2022-01-03 (číslo osvedčenia 521/2022_RSP). Prevádzka Vyšná Korňa 517, 023 21  Korňa sa venuje Výroba bižutérie a suvenírov, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy prútia a ich úprava, oprava a údržba, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, poskytovanie služieb osobného charakteru v rozsahu: poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť, prevádzkovanie verejných WC, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a v záhradníctve, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prípravné práce k realizácii stavby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54143161.

KreaTivO, s. r. o. je integračný podnik od 2022-01-03 (číslo osvedčenia 522/2022_RSP). Prevádzka Gen. M. R. Štefánika 372/9, 911 01 Trenčín sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie služieb osobného charakteru a pre osobnú hygienu, reklamné a marketingové služby, baliace činnosti, manipulácia s tovarom, čistiace a upratovacie služby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50397206.

MODUM s. r. o. je integračný podnik od 2022-01-03 (číslo osvedčenia 523/2022_RSP). Prevádzka M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín sa venuje Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, reklamné a marketingové služby, administratívne služby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46611711 a sídli na T. G. Masaryka 34 , 914 51 Trenčianske Teplice.

AreKont, s. r. o. je integračný podnik od 2022-01-03 (číslo osvedčenia 524/2022_RSP). Prevádzka Gen. M. R. Štefánika 372/9, 911 01 Trenčín sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, vedenie účtovníctva, administratívne služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, reklamné a marketingové služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46560254.

ekoposs+ s.r.o. je integračný podnik od 2022-01-03 (číslo osvedčenia 525/2022_RSP). Prevádzka Sadová 3/A, 905 01 Senica sa venuje Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, vedenie účtovníctva, výroba bižutérie a suvenírov, výroba hudobných nástrojov, výroba hračiek a hier, výroba metiel, kief a maliarskeho náradia, výroba sviečok a tieniacej techniky, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, prevádzkovanie úschovní, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51104008.

Osiris Development 1 s. r. o. je integračný podnik od 2022-01-03 (číslo osvedčenia 526/2022_RSP). Prevádzka Uhorská Ves 303 , 032 03 Uhorská Ves sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prípravné práce k realizácii stavby, prenájom hnuteľných vecí, čistiace a upratovacie služby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, dizajnérske činnosti, fotografické služby, administratívne služby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54241791.

DANERS s. r. o. je integračný podnik od 2022-01-03 (číslo osvedčenia 527/2022_RSP). Prevádzka Pucov 166, 026 01 Pucov sa venuje Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53463340 a sídli na Pribiš 21, 027 41 Pribiš.

KVK design s. r. o. je integračný podnik od 2022-01-03 (číslo osvedčenia 528/2022_RSP). Prevádzka Jilemnického 321/12, 981 01 Hnúšťa sa venuje Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, služby požičovní, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54143870.

Obecný podnik Červenica s. r. o. je integračný podnik od 2022-01-04 (číslo osvedčenia 529/2022_RSP). Prevádzka Červenica 41, 082 07 Červenica sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, administratívne služby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, výroba potravinárskych výrobkov, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53502159.

Budai Mont s.r.o. je integračný podnik od 2022-01-11 (číslo osvedčenia 530/2022_RSP). Prevádzka Námestie Hrdinov 797/18, 991 28 Vinica sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prenájom hnuteľných vecí, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácií stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov, poskytovanie služieb osobného charakteru. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53631056.

Technické služby VK s.r.o., r.s.p. je integračný podnik od 2022-01-11 (číslo osvedčenia 531/2022_RSP). Prevádzka Hlavná 365, 946 21 Veľké Kosihy sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, poskytovanie služieb osobného charakteru, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54134421.

DC S láskou s.r.o. je integračný podnik od 2022-01-11 (číslo osvedčenia 532/2022_RSP). Prevádzka Zuzkin Park, 040 11 Košice sa venuje Čistiace a upratovacie služby, administratívne služby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, výroba hračiek a hier, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53593162 a sídli na Ondavská 447/1, 040 11 Košice – mestská časť Západ.

Sociálny podnik Malčice, s.r.o. je integračný podnik od 2022-01-12 (číslo osvedčenia 533/2022_RSP). Prevádzka Malčice 176, 072 06 Malčice sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a v poľovníctve, odevná výroba, textilná výroba, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, výroba bižutérie a suvenírov, výroba metiel, kief a maliarskeho náradia. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54178231.

Intepo s.r.o., r. s. p. je integračný podnik od 2022-01-12 (číslo osvedčenia 534/2022_RSP). Prevádzka Vyšehradská 3732/12 , 851 06 Bratislava – mestská časť Petržalka sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla, sťahovacie služby, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, faktoring a forfaiting, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54059097.

Obecný podnik Nižná Slaná, s. r. o. je integračný podnik od 2022-01-12 (číslo osvedčenia 535/2022_RSP). Prevádzka Námestie SNP 54, 049 23 Nižná Slaná sa venuje Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu, prenájom hnuteľných vecí, čistiace a upratovacie služby, . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53805402.

skula s. r. o. je integračný podnik od 2022-01-12 (číslo osvedčenia 536/2022_RSP). Prevádzka Staničná 1062/16, 911 05 Trenčín sa venuje Čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, textilná výroba, odevná výroba, spracovanie kože, výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov, výroba bižutérie a suvenírov, výroba hračiek a hier, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54200695 a sídli na Sasinkova 5028/52, 921 01 Piešťany.

Fair Facility SK s.r.o. je integračný podnik od 2022-01-13 (číslo osvedčenia 537/2022_RSP). Prevádzka T.G.Masaryka 6, 960 01 Zvolen sa venuje Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu: strážna služba – § 3: a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, b) ochrana majetku na inom, než verejne prístupnom mieste, c) ochrana osoby d) ochrana majetku a osoby pri preprave, e) ochrana prepravy majetku a osoby, f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“), h) vypracúvanie plánu ochrany alebo i) monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50529561.

DRUMAS AGRO s.r.o. je integračný podnik od 2022-01-17 (číslo osvedčenia 538/2022_RSP). Prevádzka Lučenská 1156, 990 01 Veľký Krtíš sa venuje Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, výroba potravinárskych výrobkov, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53692691.

La casa, s. r. o. je integračný podnik od 2022-01-18 (číslo osvedčenia 539/2022_RSP). Prevádzka Ambra Pietra 10645/19, 036 01 Martin sa venuje Čistenie budov, údržba verejných priestorov v rozsahu voľných živností, organizovanie kurzov a školení, administratívne činnosti, veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti, maloobchod v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí, reklamná a propagačná činnosť, maliarske a natieračské práce, mimoškolské vzdelávanie a mimoškolská výchova v rozsahu voľných živností . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36801151.

M and F s. r. o. je integračný podnik od 2022-01-18 (číslo osvedčenia 540/2022_RSP). Prevádzka Južná trieda 125, 040 01 Košice sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52732461 a sídli na Považská 4, 040 11 Košice – mestská časť Západ.

Slovenský integračný podnik, o. z. je integračný podnik od 2022-01-19 (číslo osvedčenia 541/2022_RSP). Prevádzka Nám 1. mája 2, 811 06 Bratislava sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, . Má právnu formu občianske združenie, IČO 50646117 a sídli na Martinčekova 781/16, 821 09 Bratislava-Ružinov.

Kalná KTR, s.r.o. Zmena obchodného mena odo dňa 07.04.2022 Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p. je integračný podnik od 2022-01-19 (číslo osvedčenia 542/2022_RSP). Prevádzka Červenej armády 13/10, 935 32  Kalná nad Hronom sa venuje Prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. v rozsahu projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí, čistenie a zimná údržba komunikácií, maloobchod v rozsahu voľných živností, šírenie nezmenených televíznych programov káblovým rozvodom, zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb v rámci voľnej živnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36541940 a sídli na Červenej armády 55, 935 32  Kalná nad Hronom.

MATADEX – SK s.r.o. je integračný podnik od 2022-01-19 (číslo osvedčenia 543/2022_RSP). Prevádzka Štefániková 18, 066 01 Humenné sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, vedenie účtovníctva, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, Čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53470893 a sídli na Košická 5474/44, 066 01 Humenné.

RECIPROCITY,s.r.o. je integračný podnik od 2022-01-19 (číslo osvedčenia 544/2022_RSP). Prevádzka Podlavická cesta 37 , 974 09 Banská Bystrica sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb osobného charakteru, výroba kŕmnych zmesí, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prevádzka malých plavidiel. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54139813.

T-Tatra s. r. o. je integračný podnik od 2022-01-19 (číslo osvedčenia 545/2022_RSP). Prevádzka Klčov 129, 053 02 Klčov sa venuje Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, odevná výroba, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52450147 a sídli na Kúpeľná 35, 053 04 Spišské Podhradie.

TATRAPOL, s.r.o. je integračný podnik od 2022-01-20 (číslo osvedčenia 546/2022_RSP). Prevádzka Nemcovej 30, 040 01 Košice – mestská časť Sever sa venuje Strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a) až i) zákona o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z.z., poskytovanie služieb informátora, administratívne služby, čistiace a upratovacie služby, kuriérske služby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, technická služba v rozsahu podľa § 7 zákona o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z. z. t.j. projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31637922.

Annamária Šlosárová je integračný podnik od 2022-01-20 (číslo osvedčenia 547/2022_RSP). Prevádzka Nitrianska 511, 951 13 Branč sa venuje Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu. Má právnu formu fyzická osoba – podnikateľ, IČO 50904230 a sídli na Ostrovná ulica 299/39, 951 13 Branč.

Služby Obce Ďurčiná s.r.o. je integračný podnik od 2022-01-21 (číslo osvedčenia 548/2022_RSP). Prevádzka Ďurčiná 370, 015 01 Ďurčiná sa venuje Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52900819.

Bol raz jeden človek je integračný podnik od 2022-01-21 (číslo osvedčenia 549/2022_RSP). Prevádzka Grösslingová 2466/47, 811 09 Bratislava-Staré Mesto sa venuje Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, výroba hračiek a hier, výroba bižutérie a suvenírov, služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Má právnu formu občianske združenie, IČO 30868726.

Rádio Bojnice s.r.o. je integračný podnik od 2022-01-24 (číslo osvedčenia 550/2022_RSP). Prevádzka Okrajová 964/12, 972 01 Bojnice sa venuje Prevádzkovanie rozhlasového vysielania v SR, na základe licencie č. R/92/2005 zo dňa 06.12.2005 a licencie č. R/92/RZL/219/2005 zo dňa 06.12.2005 na frekvencii 93,9 Mhz a frekvencii 104,3 Mhz od 13.07.2006, rozmnožovanie náhradných nosičov záznamu zvuku za dodržiavania autorského zákona, vydavateľská činnosť, požičiavanie, distribúcia videa, organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36348473.

ORESTO s.r.o. je integračný podnik od 2022-01-24 (číslo osvedčenia 551/2022_RSP). Prevádzka Teriakovská 3 , 080 01 Prešov sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, vedenie účtovníctva, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53564278.

Banícka kuchyňa, s.r.o. je integračný podnik od 2022-01-24 (číslo osvedčenia 552/2022_RSP). Prevádzka Dobšinská 34, 049 23 Nižná Slaná sa venuje Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53919939.

Rozvoj Krížovej Vsi, s.r.o. je integračný podnik od 2022-01-26 (číslo osvedčenia 553/2022_RSP). Prevádzka Krížová Ves 51, 059 01 Krížová Ves sa venuje Stolárstvo, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, sťahovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51011255.

x pain clinic relax s. r. o. je integračný podnik od 2022-01-26 (číslo osvedčenia 554/2022_RSP). Prevádzka J. Siváka 145/1, 971 01 Prievidza sa venuje Masérske služby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54218519.

BAKOV PRODUKT, s.r.o. je integračný podnik od 2022-01-28 (číslo osvedčenia 555/2022_RSP). Prevádzka Tachty 226, 980 34 Nová Bašta sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53990765.

ONE YEAR s.r.o. je integračný podnik od 2022-01-28 (číslo osvedčenia 556/2022_RSP). Prevádzka Šoltésovej 3, 080 01 Prešov sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53575245 a sídli na Hlavná 97, 080 01 Prešov.

TZV s. r. o. je integračný podnik od 2022-01-28 (číslo osvedčenia 557/2022_RSP). Prevádzka Dlhá 1103/61, 010 09 Žilina sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, opracovanie kovu jednoduchým spôsobom, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53438001.

Alžbeta Kónyová BeKo je integračný podnik od 2022-01-28 (číslo osvedčenia 558/2022_RSP). Prevádzka Cintorínska 228 Nitrianska 511, 951 13 951 13 Branč Branč sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, výroba nápojov. Má právnu formu fyzická osoba – podnikateľ, IČO 53974867 a sídli na Nová ulica 727/8, 951 13 Branč.

JAMUNA, s.r.o. je integračný podnik od 2022-01-28 (číslo osvedčenia 559/2022_RSP). Prevádzka Timravy 23, 036 01 Martin sa venuje Vedenie účtovníctva, automatizované spracovanie dát, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, aprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, aprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, reklamné a marketingové služby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47228822.

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. je integračný podnik od 2022-01-28 (číslo osvedčenia 560/2022_RSP). Prevádzka Nádražná 4007 P.O.BOX 121, 018 41 Dubnica nad Váhom sa venuje Zimná a letná údržba vozoviek, cestných komunikácií a chodníkov /odhŕňanie snehu, kropenie, zametanie/, drobné opravy ciest a chodníkov, služby pre rastlinnú výrobu, údržba zelene, prípravné práce pre stavbu, sprostredkovateľská činnosť, sprostredkovanie dopravy, preklad nákladov, skladovanie, sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, podnikateľské poradenstvo s výnimkou činnosti účtovných, ekonomických a organizačných poradcov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36312941 a sídli na Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom.

TRIN Partners s. r. o. je integračný podnik od 2022-01-28 (číslo osvedčenia 561/2022_RSP). Prevádzka Partizánska Ľupča 654, 032 15 Partizánska Ľupča sa venuje Prenájom hnuteľných vecí, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pre realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, administratívne služby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, Stolárstvo, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54306698.

Modrokamenský podnik, s.r.o. je integračný podnik od 2022-01-31 (číslo osvedčenia 562/2022_RSP). Prevádzka Mariánske námestie 304/1, 992 01 Modrý Kameň sa venuje Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb osobného charakteru, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54151074.

LIMAX LM s.r.o. je integračný podnik od 2022-01-31 (číslo osvedčenia 563/2022_RSP). Prevádzka Janka Jesenského 9, 934 01 Levice sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, reklamné a marketingové služby, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, vydavateľská činnosť, baliace činnosti, manipulácia s tovarom, skladovanie, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44661088.

LumaCorp, s.r.o. je integračný podnik od 2022-02-01 (číslo osvedčenia 564/2022_RSP). Prevádzka A. H. Škultétyho 351/56, 990 01 Veľký Krtíš sa venuje Chov vybraných druhov zvierat, poradenská a konzultačná činnosť v poľnohospodárstve, sprostredkovanie obchodných služieb v rozsahu voľnej živnosti, reklamná a propagačná činnosť, čistiace a upratovacie služby, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, vedenie účtovníctva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51046725.

RONIN TEAM s. r. o. je integračný podnik od 2022-02-01 (číslo osvedčenia 565/2022_RSP). Prevádzka Komenského 1647/5, 911 01 Trenčín sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, prenájom hnuteľných vecí, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54164681.

FM – Trans SK, s.r.o. je integračný podnik od 2022-02-02 (číslo osvedčenia 566/2022_RSP). Prevádzka Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno sa venuje Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, sťahovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50950568 a sídli na Kľačno 25 , 972 15 Kľačno.

Emirates Foods, s.r.o. je integračný podnik od 2022-02-09 (číslo osvedčenia 567/2022_RSP). Prevádzka ulica Sušiny, priemyselný park, 990 01 Malý Krtíš sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50171640 a sídli na Sušiny 191/4 , 990 01 Malý Krtíš.

Glass Works, s.r.o. je integračný podnik od 2022-02-09 (číslo osvedčenia 568/2022_RSP). Prevádzka Východná 3892/8, 036 01 Martin sa venuje Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stav. práce pri realizácii exteriérov a interiérov, stavebné cenárstvo, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47733993.

Mestský sociálny podnik Žilina, s. r. o. je integračný podnik od 2022-02-09 (číslo osvedčenia 569/2022_RSP). Prevádzka Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina sa venuje Čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, poskytovanie služieb osobného charakteru, sťahovacie služby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54232813.

SILVANIA, s.r.o. je integračný podnik od 2022-02-15 (číslo osvedčenia 570/2022_RSP). Prevádzka M. R. Štefánika 4, 990 01 Veľký Krtíš sa venuje Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50771370 a sídli na M.R. Štefánika 14, 990 01 Veľký Krtíš.

r.s.p. Pro Amante s. r. o. je integračný podnik od 2022-02-15 (číslo osvedčenia 571/2022_RSP). Prevádzka Lesná 911/34 , 946 32  Marcelová sa venuje Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prenájom hnuteľných vecí, administratívne služby, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, výroba hračiek a hier, poskytovanie služieb osobného charakteru, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54230241.

DP-ZvarMont s.r.o., r. s. p. je integračný podnik od 2022-02-17 (číslo osvedčenia 572/2022_RSP). Prevádzka Staničná 548, 065 44 Plaveč sa venuje výroba jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie kovu jednoduchým spôsobom, vedenie účtovníctva, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, xprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, čistiace a upratovacie služby, reklamné a marketingové služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 48009318 a sídli na Ružová 576/33, 065 44 Plaveč.

RED INVEST CORPORATION, s. r. o. je integračný podnik od 2022-03-02 (číslo osvedčenia 573/2022_RSP). Prevádzka Námestie SNP 18, 015 01 Rajec sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prenájom hnuteľných vecí, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, pánske, dámske a detské kaderníctvo, služby súvisiace so skrášľovaním tela, administratívne služby, čistiace a upratovacie služby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54087724.

PERMAL, s. r. o. je integračný podnik od 2022-03-14 (číslo osvedčenia 574/2022_RSP). Prevádzka Ivanská cesta 2, 821 07 Bratislava sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vedenie účtovníctva, výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54161011 a sídli na Ostružinová 11, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa.

MARKETERO, s. r. o. je integračný podnik od 2022-03-17 (číslo osvedčenia 575/2022_RSP). Prevádzka Krížna 3552/1, 921 01 Piešťany sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, finančný lízing, faktoring a forfaiting, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, prenájom hnuteľných vecí, administratívne služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54021821.

ELEKTRIA, spol. s r.o. je integračný podnik od 2022-03-21 (číslo osvedčenia 576/2022_RSP). Prevádzka Domaniža 439, 018 16 Domaniža sa venuje Veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľných živností, výroba metiel, výroba jednoduchých výrobkov z dreva /palety, obaly, listy a pod./, maloobchod v rozsahu voľných živností, prenájom motorových vozidiel a prívesných vozíkov, sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností, sušenie reziva, upratovacie práce, prevádzkovanie sauny, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31602525 a sídli na Domaniža 228, 018 16 Domaniža.

NOVA Holding registrovaný sociálny podnik s.r.o. je integračný podnik od 2022-03-30 (číslo osvedčenia 577/2022_RSP). Prevádzka Dolnopeterská 1452/16, 947 01 Hurbanovo sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), prenájom hnuteľných vecí, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, reklamné a marketingové služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52256154 a sídli na Dolnopeterská 4150, 947 01 Hurbanovo.

MB – ECO s.r.o. je integračný podnik od 2022-03-31 (číslo osvedčenia 578/2022_RSP). Prevádzka Hlavná 942, 981 01 Hnúšťa sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, čistiace a upratovacie služby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, poskytovanie služieb osobného charakteru, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54357047 a sídli na 1. mája 625, 981 01 Hnúšťa.

CESTA Rožňava n.o. je integračný podnik od 2022-04-08 (číslo osvedčenia 579/2022_RSP). Prevádzka Kósu-Schoppera 141/22, 048 01 Rožňava sa venuje Poskytovanie služieb v lesníctve, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, činnosti súvisiace s čistením a údržbou zariadení a krajinnou úpravou, stavebné a pomocné práce. Má právnu formu nezisková organizácia, IČO 54275156.

LEVOČA NORDIC CENTRUM o. z- r.s.p je integračný podnik od 2022-04-08 (číslo osvedčenia 580/2022_RSP). Prevádzka Rozvoj 1110/13, 054 01 Levoča sa venuje Reklamné a marketingové služby, prevádzkovanie športových zariadení, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu. Má právnu formu občianske združenie, IČO 42235227.

POKROK VK, s.r.o. je integračný podnik od 2022-04-13 (číslo osvedčenia 581/2022_RSP). Prevádzka SNP 710/29, 990 01 Veľký Krtíš sa venuje Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, fotografické služby, dizajnérske činnosti, informačná činnosť, administratívne služby, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54289815.

Elpida consulting s.r.o. je integračný podnik od 2022-04-13 (číslo osvedčenia 582/2022_RSP). Prevádzka Letná 27, 040 01 Košice sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, Sťahovacie služby, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, kuriérske služby, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, dizajnérske činnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54146577 a sídli na Gudernova 294/26, 040 11  Košice – mestská časť Západ.

Podnik služieb, s.r.o. je integračný podnik od 2022-05-02 (číslo osvedčenia 583/2022_RSP). Prevádzka Javorinka 54, 924 01 Galanta sa venuje Výkon činnosti stavbyvedúceho, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54316944.

Obecný sociálny podnik Ihľany s.r.o. je integračný podnik od 2022-05-05 (číslo osvedčenia 584/2022_RSP). Prevádzka Majerka 94, 059 94 Ihľany sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, výroba potravinárskych výrobkov, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53677641.

Vaše služby, s.r.o. je integračný podnik od 2022-05-30 (číslo osvedčenia 585/2022_RSP). Prevádzka Veľkonecpalská 308/123, 971 01 Prievidza sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť – pranie a žehlenie, varenie, upratovanie, starostlivosť o záhradu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54285518.

Miestna akčná skupina Rajecká dolina je integračný podnik od 2022-05-31 (číslo osvedčenia 586/2022_RSP). Prevádzka Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), vedenie účtovníctva, administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, informačná činnosť, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Má právnu formu občianske združenie, IČO 42392071.

Market Implant, s. r. o. je integračný podnik od 2022-06-06 (číslo osvedčenia 587/2022_RSP). Prevádzka Športová 576/37 , 922 21  Moravany nad Váhom sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, finančný lízing, faktoring a forfaiting, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, prenájom hnuteľných vecí, administratívne služby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54102006.

Sociálny podnik s. r. o. je integračný podnik od 2022-06-14 (číslo osvedčenia 588/2022_RSP). Prevádzka Horné Hámre 45, 966 71 Horné Hámre sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu, čistiace a upratovacie služby, sprostredkovateľskú činnosť v oblasti služieb, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54487471.

P&M CONSTRUCTA, s. r. o. je integračný podnik od 2022-06-14 (číslo osvedčenia 589/2022_RSP). Prevádzka Gogolová 2 Robotnícka 30, 036 01 036 01  Martin Martin sa venuje Murárstvo, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, čistiace a upratovacie služby, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53086023 a sídli na Záborského 10/3, 036 01 Martin.

Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. je integračný podnik od 2022-06-20 (číslo osvedčenia 590/2022_RSP). Prevádzka Plavnica 121, 065 45 Plavnica sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, poskytovanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54527171.

Obecný podnik Melčice-Lieskové, s.r.o. je integračný podnik od 2022-06-21 (číslo osvedčenia 591/2022_RSP). Prevádzka Melčice 119, 913 05 Melčice-Lieskové sa venuje Administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, čistiace a upratovacie služby, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, informačná činnosť – mestské, turistické informačné centrá, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54494851.

CIVA s. r. o. je integračný podnik od 2022-06-23 (číslo osvedčenia 592/2022_RSP). Prevádzka Ratkovo 36 , 038 54 Krpeľany sa venuje Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny, poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny, sprievodca cestovného ruchu, poskytovanie služieb osobného charakteru, služby súvisiace so skrášľovaním tela, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54289114.

Mgr.art. Lucia Mjartanová je integračný podnik od 2022-06-24 (číslo osvedčenia 593/2022_RSP). Prevádzka Bojnická cesta 31, 971 01 Prievidza sa venuje Oprava a výroba zlatých a strieborných šperkov, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností), predaj šperkov, reklamné a propagačné činnosti, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti . Má právnu formu fyzická osoba – podnikateľ, IČO 41081161 a sídli na Cigeľ 401, 971 01 Cigeľ.

STAVOPOL TURANY, s.r.o. je integračný podnik od 2022-06-29 (číslo osvedčenia 594/2022_RSP). Prevádzka Polík 549/4, 038 53 Turany sa venuje Tesárstvo, vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo, výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien, vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie kovu jednoduchým spôsobom, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44774907.

Hotel Slávia Svidník s. r. o. je integračný podnik od 2022-07-06 (číslo osvedčenia 595/2022_RSP). Prevádzka Gen. Svobodu 706/37, 089 01 Svidník sa venuje Administratívne služby, čistiace a upratovacie služby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, informačná činnosť, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54129753.

Roma-Slaná s.r.o. je integračný podnik od 2022-07-07 (číslo osvedčenia 596/2022_RSP). Prevádzka Mierová 41, 049 23 Nižná Slaná sa venuje Odevná výroba, textilná výroba, opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a v poľovníctve, výroba metiel, kief a maliarskeho náradia, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54267587.

Pani Sova s. r. o. je integračný podnik od 2022-07-25 (číslo osvedčenia 597/2022_RSP). Prevádzka Rudnianska Lehota 306, 972 26 Rudnianska Lehota sa venuje Vedenie účtovníctva, administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54667828.

NEPSPM, s. r. o. je integračný podnik od 2022-07-26 (číslo osvedčenia 598/2022_RSP). Prevádzka Žakovce 30, 059 73 Žakovce sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, chov vybraných druhov zvierat, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54188709 a sídli na Vlková 200, 059 72 Vlková.

CYCLING PROJECT STUDIO, s.r.o. je integračný podnik od 2022-08-09 (číslo osvedčenia 599/2022_RSP). Prevádzka Ruskov 553, 044 19 Ruskov sa venuje Projektovanie inžinierskych stavieb – cesty a letiská, inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, geodetické a kartografické činnosti, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54293995.

RABČAN, s. r. o., r. s. p. je integračný podnik od 2022-08-09 (číslo osvedčenia 600/2022_RSP). Prevádzka Rabčická 334, 029 44 Rabča sa venuje Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb, stolárstvo, opravy a montáž elektrických strojov, prístrojov a zariadení, vykonávanie priemyselných stavieb, vykonávanie bytových a občianskych stavieb, cestná nákladná motorová doprava, cestná nákladná motorová doprava, verejná nepravidelná hromadná cestná osobná doprava, výroba, rozvod a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, obchodná činnosť v rozsahu voľných živností – maloobchod, veľkoobchod, sprostredkovateľské služby v rámci voľných živnost. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36376108.

Sociálny podnik Oravský Podzámok s.r.o. je integračný podnik od 2022-08-09 (číslo osvedčenia 601/2022_RSP). Prevádzka Oravský Podzámok 61, 027 41 Oravský Podzámok sa venuje Čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb osobného charakteru, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, služby požičovní, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, poskytovanie služieb v rybárstve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54239931.

Paloča s. r. o. je integračný podnik od 2022-08-16 (číslo osvedčenia 602/2022_RSP). Prevádzka Námestie SNP 95, 065 44 Plaveč sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, poskytovanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54644089 a sídli na Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč.

Milena Krištofová je integračný podnik od 2022-08-24 (číslo osvedčenia 603/2022_RSP). Prevádzka 29.augusta 2033/104, 038 52 Sučany sa venuje Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností – maloobchod, sprostredkovanie obchodu a služieb, pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení), sekretárske a administratívne práce, upratovacie práce, výskum trhu a verejnej mienky, činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu fyzická osoba – podnikateľ, IČO 35071591.

Sociálny podnik mesta Nová Baňa, s.r.o. je integračný podnik od 2022-09-08 (číslo osvedčenia 604/2022_RSP). Prevádzka Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba sviečok a tieniacej techniky, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54332567.

SOCIAL FOOD s. r. o., r. s. p. je integračný podnik od 2022-09-12 (číslo osvedčenia 605/2022_RSP). Prevádzka Vyšné Ružbachy 11, 065 02 Vyšné Ružbachy sa venuje Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, prenájom hnuteľných vecí, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54323274.

NON SOLUS o.z. je integračný podnik od 2022-09-14 (číslo osvedčenia 606/2022_RSP). Prevádzka Jána Milca 778/11, 010 01 Žilina sa venuje Textilná výroba, odevná výroba, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba bižutérie a suvenírov, výroba sviečok a tieniacej techniky, vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu občianske združenie, IČO 54708257.

VIERA – NIKA s.r.o. je integračný podnik od 2022-09-14 (číslo osvedčenia 607/2022_RSP). Prevádzka Dopravná 14 Koháryho 105, 934 01 934 01  Levice Levice sa venuje Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, čistiace a upratovacie služby, reklamné a marketingové služby, administratívne služby, počítačové služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50432249 a sídli na Kováčova 608/13 , 935 26  Starý Tekov.

go-ok, o.z. je integračný podnik od 2022-10-27 (číslo osvedčenia 608/2022_RSP). Prevádzka Pečnianska 1211/11, 851 01 Bratislava-Petržalka sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, fotografické služby, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, kuriérske služby. Má právnu formu občianske združenie, IČO 42191904.

SOCHA REALITY s.r.o. je integračný podnik od 2022-11-09 (číslo osvedčenia 609/2022_RSP). Prevádzka Nám. A. H. Škultétyho 6, 990 01 Veľký Krtíš sa venuje Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť), kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, administratívne služby, prenájom hnuteľných vecí, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, čistiace a upratovacie služby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, vedenie účtovníctva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51982307.

Jastreb s. r. o. je integračný podnik od 2022-11-15 (číslo osvedčenia 610/2022_RSP). Prevádzka Šarišské Jastrabie 257, 065 48 Šarišské Jastrabie sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54789621.

Občianske združenie Životný reštart je integračný podnik od 2022-11-25 (číslo osvedčenia 611/2022_RSP). Prevádzka Budmerice 797, 900 86 Budmerice sa venuje Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, poskytovanie služieb osobného charakteru. Má právnu formu občianske združenie, IČO 42416094 a sídli na Štefanová 161, 900 86 Štefanová.

SALÓN MONI s.r.o. je integračný podnik od 2022-11-30 (číslo osvedčenia 612/2022_RSP). Prevádzka Andreja Kmeťa 17 , 036 01 Martin sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), zákazkové krajčírstvo, výroba odevov, manikúra, pedikúra, pánske, dámske a detské kaderníctvo, kozmetické služby, . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50971042.

Izab s. r. o. je integračný podnik od 2022-12-06 (číslo osvedčenia 613/2022_RSP). Prevádzka Janka Palu 1547/59, 914 41 Nemšová sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, fotografické služby, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54452911.

MILVUS s.r.o. je integračný podnik od 2022-12-06 (číslo osvedčenia 614/2022_RSP). Prevádzka Lučenská 402/69, 990 01 Veľký Krtíš sa venuje Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, prenájom hnuteľných vecí, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51212447.

AMES plus s.r.o. je integračný podnik od 2022-12-08 (číslo osvedčenia 615/2022_RSP). Prevádzka Nám. A. H. Škultétyho 7 , 990 01 Veľký Krtíš sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, prenájom hnuteľných vecí . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54501083.

VEPOS Horného Turca n. o. je integračný podnik od 2023-01-27 (číslo osvedčenia 616/2023_RSP). Prevádzka Horná Štubňa 538, 038 46 Horná Štubňa sa venuje Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba bižutérie a suvenírov, výroba sviečok a tieniacej techniky, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. Má právnu formu nezisková organizácia, IČO 51743591.


https://www.iz.sk/socialne-podniky/zoznam