qr kod na stranku

Zoznam registrovaných sociálnych podnikov

Priebežne aktualizovaný zoznam registrovaných sociálnych podnikov podľa stránky ministerstva práce. Registrované sociálne podniky sú zoradené podľa dátumu pridelenia osvedčenia.

Zoznam registrovaných sociálnych podnikov

Hrhovské služby, s. r. o., r. s. p. je od 2018-09-17 integračný podnik (číslo osvedčenia 001/2018_RSP). Prevádzka SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov sa venuje Poskytovanie kompletných služieb v oblasti stavebníctva, výroby drevených výrobkov, kovu, plastov, betónu, výroba peletiek, brikiet, štiepky, ponuka lokálnych výrobkov, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36593168 a sídlo má SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike je od 2018-10-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 002/2018_RSP). Prevádzka prevádzka BIVIO Alstrova 153, 831 06 Bratislava sa venuje Prevádzka BIVIO – rehabilitačno-vzdelávacie pracovisko pre ľudí s mentálnym postihnutím. Poskytovanie plnohodnotných služieb so sociálnym rozmerom, prevádzkovanie práčovne, ubytovacích a reštauračných služieb. . Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 00683191 a sídlo má Alstrova 153, 831 06 Bratislava.

Ľudia a perspektíva, OZ, r. s. p je od 2018-12-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 003/2018_RSP). Prevádzka Družstevná 4, 053 42 Krompachy sa venuje Odborná poradenská činnosť – sociálna, vzdelávanie, čistiace a upratovacie služby, prípravné a dokončovacie stavebné práce, poskytovanie služieb v lesníctve a poľnohospodárstve, poskytovanie služieb prostredníctvom zamestnávania dlhodobo nezamestnaných občanov s nízkym stupňom vzdelania, atď. . Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 35552051 a sídlo má Družstevná 4, 053 42 Krompachy.

Obecný podnik Jedľová, s.r.o. bol od 2018-12-01 do 2024-05-14 (zrušenie štatútu – sankčné) integračný podnik (číslo osvedčenia 004/2018_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50814397 a sídlo má Vyšná Jedľová 33, 089 01 Vyšná Jedľová.

NYOS r.s.p. s.r.o. je od 2018-12-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 005/2018_RSP). Prevádzka Lastomírska 1, 071 01 Michalovce sa venuje Baliace činnosti, manipulácia s tovarom, sprostredkovateľská činnost v oblasti tovaru a služieb, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46170111 a sídlo má Remeselnícka 656871, 071 01 Michalovce.

Thermostav s.r.o. je od 2018-12-31 integračný podnik (číslo osvedčenia 006/2018_RSP). Prevádzka Staničná 8/12, 076 15  Veľaty sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51192209 a sídlo má Staničná 812, 076 15 Veľaty.

Obecné služby Raslavice s.r.o. je od 2018-12-31 integračný podnik (číslo osvedčenia 007/2018_RSP). Prevádzka Hlavná 154, 086 41 Raslavice sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba, výroba výrobkov zo šúpolia, slamy, korku, prútia, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 48167240 a sídlo má Hlavná 154, 086 41 Raslavice.

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p. je od 2019-02-06 integračný podnik (číslo osvedčenia 008/2019_RSP). Prevádzka Čirč 208, 065 42 Čirč sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, čistiace a upratovacie služby, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchýh výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba potravinárskych výrobkov, poskytovanie služieb v lesníctve, poľovníctve a rybárstve, poskytovanie lsužibe rýchleho občerstvenia, prevádzkovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52064093 a sídlo má Čirč 208, 065 42 Čirč.

Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o. r. s. p. je od 2019-04-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 009/2019_RSP). Prevádzka Jarná, 011 09 Žilina sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, čistiace a upratovcie služby, poskytovanie služieb osobného charakteru, poskytovanie sociálnych služieb, výroba potravinárskych výrobkov, prevádzkovanie výdajne stravy, textilná výroba, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb, sťahovacie služby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstv a zahradníctve, posktovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, ubytovacie služby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51969793 a sídlo má Komenského 262248, 011 09 Žilina.

WASCO – družstvo je od 2019-05-02 integračný podnik (číslo osvedčenia 010/2019_RSP). Prevádzka Strojárenská 10, 976  46 Valaská sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, oprava odevov, textilu a bytového textilu, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), čistiace a upratovacie služby, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, atď.. Má právnu formu družstvo, IČO 48079707 a sídlo má Strojárenská 10, 976 46 Valaská.

Stráne Invest RSP, s.r.o. je od 2019-06-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 011/2019_RSP). Prevádzka č.1: Stráne pod Tatrami 2, č.2: Hradné námestie č. 1, č.1: 059 76, č.2: 060 01 č.1: Stráne pod Tatrami, č.2: Kežmarok sa venuje Kúpa tovarov na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51930889 a sídlo má Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Stráne pod Tatrami.

Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik je od 2019-06-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 012/2019_RSP). Prevádzka Lichardova 1, 977 01 Brezno sa venuje Poskytovanie spoločensky prospešných služieb, prípravné práce k realizácii stavby, stavbná činnosť, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriíérov a interiérov, inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie, poskytovanie služieb na podporu cetovného ruchu, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52123553 a sídlo má Nám. SNP 145851A, 974 01 Banská Bystrica.

Sociálny podnik Jarovnice, s.r.o. je od 2019-06-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 013/2019_RSP). Prevádzka Jarovnice 129, 082 63 Jarovnice sa venuje Výroba pekárenských a cukrárskych výrobkov, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, ukončovanie stavieb a ich zmien, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenksých podujatí, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52290972 a sídlo má Jarovnice 129, 082 63 Jarovnice.

Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik je od 2019-06-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 014/2019_RSP). Prevádzka Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11  Smižany sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, textilná výroba, informačná činnosť, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, výroba jednoduchýh výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52355187 a sídlo má Smreková 24, 053 11 Smižany.

CHDMI, s.r.o. je od 2019-06-04 integračný podnik (číslo osvedčenia 015/2019_RSP). Prevádzka Plynárenská 2, 071 01 Michalovce sa venuje Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok, montáž káblových zväzkov a komponentov do elektromotorov, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47016710 a sídlo má Plynárenská 2, 071 01 Michalovce.

Hrabovčan, s.r.o. je od 2019-06-06 integračný podnik (číslo osvedčenia 016/2019_RSP). Prevádzka Nižný Hrabovec 153 Nižný Hrabovec 416, 094  21  094 21  Nižný Hrabovec Nižný Hrabovec sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m, čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, informačná činnosť, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52295478 a sídlo má Nižný Hrabovec 153, 094 21 Nižný Hrabovec .

T-servis Teplička, s.r.o. je od 2019-06-14 integračný podnik (číslo osvedčenia 017/2019_RSP). Prevádzka Teplička 83, 052 01 Teplička sa venuje Správa majetku obce, verejných komunikácií a priestranstiev obce, správa obecného vodovodu, poskytovanie služieb v stavebníctve, poskytovanie reštauračných služieb a občerstvenia, organizácia osláv, umývanie áut, kovovýroba, drevovýroba, šijaca dielňa.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52185770 a sídlo má Teplička 83, 052 01 Teplička.

KRASPLAST, spol. s r.o. je od 2019-07-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 018/2019_RSP). Prevádzka Krasňany 285, 013 03 Krasňany sa venuje Výroba tovarov z plastov, kompletáž výrobkov z plastov, závodné stravovanie, zemné práce mechanizmami, spracovanie druhotných surovín – nakladanie s odpadom, nástrojárstvo, výroba čalúnených výrobkov, staviteľ – vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, drevovýrovab, zámočnícka výroba, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31583695 a sídlo má Krasňany 285, 013 03 Krasňany.

SOLIDE SLOVAKIA s.r.o. je od 2019-07-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 019/2019_RSP). Prevádzka Fučíkova 56/10, 935 61 Hronovce – Vozokany nad Hronom sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroba mlynských výrobkov, výroba a spracovanie cukru, výroba kakaa a výrobkov z kakaa, výroba potravinárskych výrobkov, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44378670 a sídlo má Fučíkova 5610, 935 61 Hronovce – Vozokany nad Hronom.

Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik je od 2019-07-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 020/2019_RSP). Prevádzka Budimír 19, 044 43 Budimír sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51682826 a sídlo má Budimír 19, 044 43 Budimír.

Centrála s.r.o. je od 2019-07-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 021/2019_RSP). Prevádzka Žriedlová 13, 040 01 Košice sa venuje Vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, prenájom hnuteľných vecí . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51950677 a sídlo má Žriedlová 13, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto.

Fautor, s.r.o. bol od 2019-07-11 do 2021-01-01 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 022/2019_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51865441 a sídlo má Pravenec 449, 972 16 Pravenec.

PRE-MARK s.r.o., r.s.p. je od 2019-07-11 integračný podnik (číslo osvedčenia 023/2019_RSP). Prevádzka Michalská 34/51, 053 21 Markušovce sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prenájom hnuteľných vecí, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52374076 a sídlo má Michalská 3451, 053 21 Markušovce.

BUZGÓ, s. r. o. je od 2019-07-11 integračný podnik (číslo osvedčenia 024/2019_RSP). Prevádzka Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, čistiace a upratovacie služby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, poskytovanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb osobného charakteru, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52366456 a sídlo má Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka .

Obecná prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov r. s. p. je od 2019-08-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 025/2019_RSP). Prevádzka Jablonov nad Turňou 244, 049 43 Jablonov nad Turňou sa venuje Staviteľ, vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, pozemné a inžinierske stavby, pohrebné služby vrátane prepravy zosnulých, čistenie odpoadových vôd, uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb občanov obce Jablonov nad Turňou a ďalších obcí /odvoz odpadu a pod./, výroba ovocných a zeleninových nápojov, čistiace a upratovacie služby, čistiace a iné prevádzkové služby-kosenie trávnatých porastov, výrub kríkov a divo rastúcich drevín, výsadba okrasných drevín, kvetov a ovocných stromov, parkové úpravy, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31691218 a sídlo má Jablonov nad Turňou 244, 049 43 Jablonov nad Turňou .

SIPSTAV s.r.o. je od 2019-08-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 026/2019_RSP). Prevádzka Jarková 21, 082 22 Šarišské Michaľany sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie lsužieb pre rodinu a domásnosť, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50226851 a sídlo má Jarková 21, 082 22 Šarišské Michaľany.

APTET ISP, družstvo je od 2019-09-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 027/2019_RSP). Prevádzka Mlynská 2238, 934 01 Levice sa venuje Vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, vedenie účtovníctva, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, čistiace a upratovacie služby, atď.. Má právnu formu družstvo, IČO 52498905 a sídlo má Mlynská 2238, 934 01 Levice.

Mestský sociálny podnik, s.r.o. Jelšava, r.s.p. – registrovaný sociálny podnik je od 2019-09-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 028/2019_RSP). Prevádzka Námestie SNP 63, 049 16  Jelšava sa venuje Starostlivosť o domácnosť a záhradu, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovavie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51035383 a sídlo má Námestie SNP 63, 049 16 Jelšava.

JS ENGINEERING s. r. o. je od 2019-09-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 029/2019_RSP). Prevádzka P. O. Hviezdoslava 861/59, 013  03  Varín sa venuje Čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovavie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, výroba hračiek a hier, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46955968 a sídlo má P. O. Hviezdoslava 86159, 013 03 Varín.

JUVEX s.r.o. bol od 2019-09-01 do 2021-11-15 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 030/2019_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52375307 a sídlo má Častkovce 343, 916 27 Častkovce.

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. je od 2019-09-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 031/2019_RSP). Prevádzka Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravní práce k realizácii stavby, dokončovavie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výkon činnosti stavebného dozoru, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, služby požičovní, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50552597 a sídlo má Obrancov mieru 4543, 059 34 Spišská Teplica.

MEPOS SNV s.r.o. je od 2019-09-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 032/2019_RSP). Prevádzka Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, čistiace a upratovacie služby, prenájom hnuteľných vecí, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52473732 a sídlo má Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves.

Laboprofilak, RSP s. r. o. je od 2019-09-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 033/2019_RSP). Prevádzka Podvysoká 386, 023 57 Podvysoká sa venuje Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel, opravy karosérií, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, čistiace a upratovacie služby, pánske, dámske a detské kaderníctvo, manikúra, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47212799 a sídlo má Olešná 614, 023 52 Olešná .

Podnik služieb KVP s.r.o. je od 2019-10-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 034/2019_RSP). Prevádzka Trieda KVP 1  , 040 23  Košice – mestská časť Sídlisko KVP sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52572005 a sídlo má Trieda KVP 1, 040 23 Košice – mestská časť Sídlisko KVP.

Mestský podnik Snina, s.r.o. je od 2019-10-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 035/2019_RSP). Prevádzka Strojárska 2060/95, 069 01 Snina sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, čistiace a upratovacie služby, posktovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a zahradníctve, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, textilná výroba, odevná výroba, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52532810 a sídlo má Strojárska 206095, 069 01 Snina.

ARUD Slovakia s.r.o. je od 2019-10-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 036/2019_RSP). Prevádzka Ul. M.R. Štefánika 2329/56B, 075 01 Trebišov sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, poskytovanie sociálnych služieb, kuriérske služby, vedenie účtovníctva, textilná výroba, odevná výroba, čistiace a upratovacie služby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52579450 a sídlo má Berehovská 221517, 075 01 Trebišov.

SPMI r.s.p. s.r.o. bol od 2019-10-01 do 2021-09-17 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 037/2019_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52430618 a sídlo má Remeselnícka 656871, 071 01 Michalovce.

Sociálny podnik Tibava, s.r.o. je od 2019-10-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 038/2019_RSP). Prevádzka Tibava 131, 073 01 Tibava sa venuje Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, opracovanie drevne hmoty a výroba komponentov z dreva, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a zahradníctve, pípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, výroba sviečok a tieniacej techniky, výroba hračiek a hier, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52569420 a sídlo má Tibava 131, 073 01 Tibava.

MDMT s. r. o., registrovaný sociálny podnik je od 2019-10-11 integračný podnik (číslo osvedčenia 039/2019_RSP). Prevádzka č. 483, 082 37 Široké sa venuje Vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organiyačných a ekonomických poradcov, výroba potravinárskych výrobkov, prevádzkovanie výdajne stravy, ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a pred­aja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52320766 a sídlo má Široké 185, 082 37 Široké.

AfB Slovakia s.r.o. je od 2019-10-11 integračný podnik (číslo osvedčenia 040/2019_RSP). Prevádzka Strojárenská 1C, 917 02 Trnava sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, oprava osobných potrieb pre domácnosť, prenájom hnuteľných vecí, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52165701 a sídlo má Strojárenská 1C, 917 02 Trnava.

OBLÁTKY, s.r.o. bol od 2019-11-01 do 2022-05-09 (zrušenie štatútu – sankčné) integračný podnik (číslo osvedčenia 041/2019_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51991870 a sídlo má Tužina 537, 972 14 Tužina.

MONDAX r. s. p., s.r.o. bol od 2019-11-01 do 2021-12-23 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 042/2019_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36574732 a sídlo má Buzica 218, 044 73 Buzica.

Integrácia s.r.o. je od 2019-11-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 043/2019_RSP). Prevádzka Dukelská 31 , 087 01 Giraltovce sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, prevádzkovanie výdajne stravy, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52616118 a sídlo má Dukelská 31, 087 01 Giraltovce.

ADV gloves SLOVAKIA s.r.o. bol od 2019-11-01 do 2021-08-25 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 044/2019_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52449149 a sídlo má Paulínyho 71238, 040 11 Košice – mestská časť Juh.

EkonoConsult, s.r.o. r.s.p. je od 2019-11-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 045/2019_RSP). Prevádzka Hlavná 416/58, 079 01 Veľké Kapušany sa venuje Vedenie účtovníctva, organizovanie a usporiadavanie kurzov, školení a seminárov, vrátane ich odborného a vecného zabezpečenia, vrátane lektorskej, školiacej a pred­náškovej činnosti, masérske služby, čistiace a upratovacie služby, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36596566 a sídlo má Orgovánová 95626, 079 01 Veľké Kapušany.

Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. „registrovaný sociálny podnik" je od 2019-11-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 046/2019_RSP). Prevádzka Rovňany 146  , 985 24 Rovňany sa venuje Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane pred­aja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho pred­aja, chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, výroba potravinárskych výrobkov, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52576710 a sídlo má Rovňany 146, 985 24 Rovňany.

Viktória Dance Servis, s.r.o. je od 2019-12-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 047/2019_RSP). Prevádzka Moyzesova 22, 040 01 Košice sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, v oblasti služieb, v oblasti výroby, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47599243 a sídlo má Zalužice 179, 072 34 Zalužice.

SP INTEGRA, s. r. o., registrovaný sociálny podnik je od 2019-12-13 integračný podnik (číslo osvedčenia 048/2019_RSP). Prevádzka Brigádnicka 218/6, 040 11 Košice sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a zdravotníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosť o zvieratá, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dopravná zdravotná služba, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52341020 a sídlo má Brigádnicka 2186, 040 11 Košice – mestská časť Západ .

PEDORE, s.r.o. je od 2019-12-19 integračný podnik (číslo osvedčenia 049/2019_RSP). Prevádzka A. Stodolu 5307, 036 01 Martin sa venuje Reklamné a marketingové služby, masérske služby, služby súvisiace so skrášľovaním tela, prevádzkovanie zariadení slúžiaich na regeneráciu a rekondíciu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45284971 a sídlo má 1. mája 14431, 038 51 Turčianska Štiavnička.

NALIMEX r. s. p., s. r. o. bol od 2019-12-19 do 2021-03-24 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 050/2019_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52647951 a sídlo má Čoltovo 174, 049 12 Čoltovo.

Medové týždne s.r.o. bol od 2019-12-19 do 2020-12-18 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 051/2019_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52688607 a sídlo má Polichno 114, 985 13 Polichno.

Medové týždne s.r.o. bol od 2019-12-19 do 2020-12-18 (zánik štatútu – vrátením) všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 052/2019_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52688607 a sídlo má Polichno 114, 985 13 Polichno.

LABORE n. o., registrovaný sociálny podnik je od 2020-01-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 053/2020_RSP). Prevádzka výrobňa: Bielisko 647 cukráreň: Školská 38B1/583, 015 01 013 13 Rajec Rajecké Teplice sa venuje výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov, poskytovnaie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu. Má právnu formu nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, IČO 52607054 a sídlo má Námestie SNP 16, 015 01 Rajec.

VEGAODEVY s. r. o. je od 2020-01-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 054/2020_RSP). Prevádzka A. Hlinku 756/20, 965 01 Žiar nad Hronom sa venuje odevná a textilná výroba, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52740099 a sídlo má A. Hlinku 75620, 965 01 Žiar nad Hronom.

ABALSTAV spol. s r.o. je od 2020-01-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 055/2020_RSP). Prevádzka Plynárenská 2, 071 01 Michalovce sa venuje Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla, výroba dýhy, preglejky, latovky, drevotrieskovej dosky, drevovláknitej dosky, panelov a dosiek, výroba kovových prefabrikátov pre stavby, výroba a montáž káblov a vodičov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36603180 a sídlo má Plynárenská 2, 071 01 Michalovce.

ZEDKO, s.r.o. je od 2020-01-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 056/2020_RSP). Prevádzka Zvolenská cesta 14A, 974 05 Banská Bystrica sa venuje Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, výkup drahých kovov vrátane zlomkov za účelom ďalšieho spracovania, výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31646654 a sídlo má Zvolenská cesta 14A, 974 05 Banská Bystrica.

Obecný podnik služieb Betliar, s.r.o. ,,registrovaný sociálny podnik" je od 2020-01-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 057/2020_RSP). Prevádzka Šafárikova 67 , 049 21  Betliar sa venuje Prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, informačná činnosť – turistické informačné centrá, poskytovanie služieb osobného charakteru, čistiace a upratovacie služby, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52616771 a sídlo má Šafárikova 67, 049 21 Betliar.

Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. je od 2020-01-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 058/2020_RSP). Prevádzka Kyjevské námestie 2 Majerská cesta 3 Továrenská 1, 974 04 974 04 976 31 Banská Bystrica Banská Bystrica Vlkanová sa venuje Reklamná a propagačná činnosť, kompletizácia káblov a káblových zväzkov, čistiace a upratovacie služby, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36644081 a sídlo má Kyjevské námestie 2, 974 04 Banská Bystrica.

SWEET REVELATION s.r.o., r.s.p. je od 2020-01-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 059/2020_RSP). Prevádzka Mlynská 25, 040 11 Košice sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, v oblasti služieb, oprava odevov, textilu a bytového textilu, odevná výroba, čistiace a upratovacie služby, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44659873 a sídlo má Košické Oľšany 145, 044 42 Košické Oľšany .

SINTEGRA s.r.o. je od 2020-01-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 060/2020_RSP). Prevádzka Štefániková 76, 071 01 Michalovce sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné prće k realizácií stavieb, čistiace a upratovacie služby, služby starostlivosti o domácnosť a záhradu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52752291 a sídlo má Štefániková 76, 071 01 Michalovce.

Patricius.sk, s.r.o. je od 2020-01-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 061/2020_RSP). Prevádzka Rastislavova 100, 040 01 Košice sa venuje Textílná výroba, chov vybaných druhov zvierat, výroba hračiek, vroba matracov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50760815 a sídlo má Rastislavova 100, 040 01 Košice .

Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p. je od 2020-01-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 062/2020_RSP). Prevádzka Magúrska 16, 974 11 Banská Bystrica sa venuje sociálna pomoc a humanitárna starostlivost, tvorba rozvoj ochana a rozvoj kultúrnych hodnôt, vzdelávanie a výchova, tvorba a ochrana životného prostredia. Má právnu formu nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, IČO 45738700 a sídlo má Magúrska 16, 974 11 Banská Bystrica.

Kukurienka r.s.p. je od 2020-01-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 063/2020_RSP). Prevádzka Hlavná 30, 991 26  Bátorová sa venuje Výroba a pred­vádzanie remeselných výrobkov a bytových doplnokov. Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 42303737 a sídlo má Hlavná 39, 991 26 Bátorová .

Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. je od 2020-01-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 064/2020_RSP). Prevádzka Slovinky 58, 053 40 Slovinky sa venuje Sťahovacie služby, čistiace a upraovacie služby, administratívne služby, vedenie učtovníctva, prenájom hnuteľných vecí, výroba výrobkov z gumy a z plastov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52648532 a sídlo má Slovinky 58, 053 40 Slovinky.

ADMIX, s.r.o. r.s.p. bol od 2020-01-01 do 2023-10-06 (zánik štatútu – vrátením) všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 065/2020_RSP ). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50466194 a sídlo má Poštová 25728, 937 01 Želiezovce.

ADMIX, s.r.o. r.s.p. je od 2020-01-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 066/2020_RSP). Prevádzka Mierová 8, 937 01 Želiezovce sa venuje Kúpa tovaru na účely pred­aja, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, počítačové služby, textílna výroba, informačná činnosť, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50466194 a sídlo má Poštová 25728, 937 01 Želiezovce.

MARION ZM s.r.o. je od 2020-01-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 067/2020_RSP). Prevádzka Bernoláková 175/66, 953 01 Zlaté Moravce sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnemu spotrebiteľovi. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52485218 a sídlo má Bernoláková 17566, 953 01 Zlaté Moravce.

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. je od 2020-01-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 068/2020_RSP). Prevádzka Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom sa venuje Uskutočňovanie stavieb, infromačná činnosť, prevádzkovanie výdajne stravy, výroba liehu a spracovanie liehu, prenájom hnuteľných vecí, inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,vodoinštalatérstvo a kurenárstvo, montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení- elektrických, murárstvo, zámočníctvo. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50102419 a sídlo má Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom.

Paterson Group s.r.o. je od 2020-01-10 integračný podnik (číslo osvedčenia 069/2020_RSP). Prevádzka Železiarenská 52, 040 15 Košice – Šaca sa venuje Poskytovanie rýchleho občerstvenia, výroba pekárenských a cukrárskych výrobkov, čistiace a upratovacie služby, výroba nápojov, úprava nerastov, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52201660 a sídlo má Železiarenská 52, 040 15 Košice – Šaca.

Paterson Group s.r.o. bol od 2020-01-10 do 2022-01-03 (zánik štatútu – vrátením) všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 070/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52201660 a sídlo má Železiarenská 52, 040 15 Košice – Šaca.

ATEKA, s.r.o. je od 2020-01-14 integračný podnik (číslo osvedčenia 071/2020_RSP). Prevádzka Hlavná 929, 924 01 Galanta sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, prieskum trhu a verejnej mienky, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnostiach, služby súvisiace so skrášľovaním tela. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50644840 a sídlo má Brezová 29, 924 01 Galanta .

TVORÍME, s.r.o., r.s.p. je od 2020-01-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 072/2020_RSP). Prevádzka Drahňov 167, 076  74  Drahňov sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52746691 a sídlo má Drahňov 167, 076 74 Drahňov.

DRAHŇOV – služby, s.r.o., r.s.p. je od 2020-01-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 073/2020_RSP). Prevádzka Drahňov 167, 076  74  Drahňov sa venuje Čiastiace a upratovacie služby, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, poskytovanie služieb osobného charakteru, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52746321 a sídlo má Drahňov 167, 076 74 Drahňov.

DOZA, výrobné družstvo je od 2020-01-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 074/2020_RSP). Prevádzka Michalovská 73, 073  01  Sobrance sa venuje Textilná výroba a krajčírstvo: výroba pánskych, dámskych a detských odevov, textilu, doplnkov, bytového textilu, stolných textilných výrobkov pre domácnosť, spodnej bielizne, posteľného prádla, atď. . Má právnu formu družstvo, IČO 36204099 a sídlo má Michalovská 73, 073 01 Sobrance .

POH, s.r.o. „registrovaný sociálny podnik" je od 2020-01-23 všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 075/2020_RSP). Prevádzka Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Prípravné práce k realizácii stavby, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, Vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52713725 a sídlo má Lučenecká cesta 22666, 960 96 Zvolen .

DEKOR GARDEN, sociálne družstvo, r.s.p. je od 2020-01-27 integračný podnik (číslo osvedčenia 076/2020_RSP). Prevádzka Majerská cesta 73 , 974 01 Banská Bystrica sa venuje montáž nábytkových komponentov z hotových dielcov, baliaca činnosť, sprostredkovanie v oblasti výroby, obchodu a služieb . Má právnu formu družstvo, IČO 36030236 a sídlo má Majerská cesta 73, 974 01 Banská Bystrica .

Gergiš s.r.o. je od 2020-02-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 077/2020_RSP). Prevádzka Kollárová 85, 036 01 Martin sa venuje Výroba sviečok a tieniacej techniky, výroba bižutérie a suvenírov, keramická výroba, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi alebo prevádzkovateľom živnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51157373 a sídlo má Veterná 146356, 036 01 Martin.

KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p je od 2020-02-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 078/2020_RSP). Prevádzka Vavrečka 311  Námestovo 1088, 029 01 Vavrečka Námestovo sa venuje Strážna služba, uskutočňovanie stavieb, prenájom hnuteľných vecí, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živností. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36374199 a sídlo má Oravské Veselé 440, 029 62 Oravské Veselé.

S&J Group, s.r.o. je od 2020-02-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 079/2020_RSP). Prevádzka Legionárska 6972 Inovecká 1133, 911 01 Trenčín Trenčín sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živností, spotrebovateľská činnosť v oblasti služieb, prenájom hnuteľných vecí, administratívne služby, reklamné a marketingové služby, textílna výroba, montáž káblových zväzkov, baliace činnosti, výroba potravinárskych výrobkov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 48141593 a sídlo má Dúbrava 592, 913 33 Horná Súča.

Bátovské služby, s.r.o. je od 2020-02-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 080/2020_RSP). Prevádzka Bátovce 2, 935 03 Bátovce sa venuje Čistiace a upratovacie služby, práce spojené so starostlivosťou o zeleň a upratovacie práce, starostlivosť o domácnosť, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a aich zmien, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52796817 a sídlo má Bátovce 2, 935 03 Bátovce.

Marko group s. r. o. je od 2020-02-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 081/2020_RSP). Prevádzka Juhoslovanská 2a, 040 12 Košice sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, výroby, textilná výroba, odevná výroba, spracovanie kože. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52720080 a sídlo má M. Uhera 52541, 036 01 Martin.

LIPA s.r.o. je od 2020-02-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 082/2020_RSP). Prevádzka Jána Hollého 698/1, 071 01 Michalovce sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, fotografické služby, . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47634308 a sídlo má Špitalská 22, 071 01 Michalovce.

MAYO tech s.r.o. je od 2020-02-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 083/2020_RSP). Prevádzka Súvoz 732/1, Opatovská 47, 911 01 Trenčín sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a výroby, čistiace a upratovacie služby, reklamné a marketingové služby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46975691 a sídlo má Súvoz 7321, 911 01 Trenčín.

GEMGAL s.r.o. Rožňava r.s.p. je od 2020-02-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 084/2020_RSP). Prevádzka Kružnianska 513, 049 51 Brzotín sa venuje prenájom nehnuteľností, poľnohospodárstvo a súvisiace služby, verejné stravovanie /reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie, relaxačné a masérske služby, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, čistiace a upratovacie služby. atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31675051 a sídlo má PRIVAT FARM, Kružnianska 513, 049 51 Brzotín.

KNK NAKO výrobné družstvo je od 2020-02-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 085/2020_RSP). Prevádzka Sklárska 1958, 962 05 Hriňová sa venuje Výroba jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie kovu jednoduchým spôsobom, zámočníctvo,baliace činnosti, manipulácia s tovarom, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva . Má právnu formu družstvo, IČO 47211997 a sídlo má Sklárska 1958, 962 05 Hriňová.

RUPOD, s. r. o. je od 2020-02-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 086/2020_RSP). Prevádzka Rudňany 234, 053  23  Rudňany sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, čistiace a upratovacie služby, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52756751 a sídlo má Rudňany 234, 053 23 Rudňany .

RUPOD, s. r. o. bol od 2020-02-01 do 2021-01-29 (zánik štatútu – vrátením) sociálny podnik bývania (číslo osvedčenia 087/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52756751 a sídlo má Rudňany 234, 053 23 Rudňany .

PW Logistics Slovakia s.r.o. je od 2020-02-07 integračný podnik (číslo osvedčenia 090/2020_RSP). Prevádzka Zoltána Kodálya 767 , 924 01 Galanta sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, administratívne služby, baliace činnosti, manipulácia s tovarom, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44714866 a sídlo má Vŕbová 274612, 924 01 Galanta .

LUDIB, s.r.o. je od 2020-02-10 integračný podnik (číslo osvedčenia 088/2020_RSP). Prevádzka Potočná 42, 900 84 Báhoň sa venuje Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, skladovanie, čistiace a upratovacie služby, baliace činnosti, manipulácia s tovarom, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47423536 a sídlo má Potočná 42, 900 84 Báhoň.

ALLEGRIA KOŠICE ISP, s. r. o. je od 2020-02-10 integračný podnik (číslo osvedčenia 089/2020_RSP). Prevádzka Hlavná 119, 040  01 Košice sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52804542 a sídlo má Košické Oľšany 145, 044 42 Košické Oľšany.

Pavel MALEC s.r.o., registrovaný sociálny podnik je od 2020-02-17 integračný podnik (číslo osvedčenia 091/2020_RSP). Prevádzka Dolná 88/23, 976 13 Slovenská Ľupča sa venuje Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov, výroba potravinárskych výrobkov atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51162750 a sídlo má Príboj 55262, 976 13 Slovenská Ľupča.

Obecný podnik Kľušov, s. r. o. je od 2020-02-18 integračný podnik (číslo osvedčenia 092/2020_RSP). Prevádzka 175 Kľušov , 086 22 Kľušov sa venuje Čistiace a upratovacie služby, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52655474 a sídlo má Kľušov 175, 086 22 Kľušov .

Bariak, s.r.o. je od 2020-02-24 integračný podnik (číslo osvedčenia 093/2020_RSP). Prevádzka Zvolenská 242/93 Katarínska Huta 471, 992 01 985 22 Modrý Kameň Cinobaňa sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprotredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44544065 a sídlo má Zvolenská 24293, 992 01 Modrý Kameň.

JD Cleaning, s. r. o. je od 2020-02-25 integračný podnik (číslo osvedčenia 094/2020_RSP). Prevádzka Petra Mendela 1877/15, 038  53  Turany sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), služby starostlivosti o domácnosť a záhradu, čistiace a upratovacie služby, generálne a bežné čistiace (kancelárskych budov, rodinných domov alebo bytov, továrne, obchodné centra, inštitúcie), poskytovanie služieb osobného charakteru, poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52807291 a sídlo má Petra Mendela 187715, 038 53 Turany.

Jana Bezegová ROBEN r.s.p. je od 2020-03-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 095/2020_RSP). Prevádzka Třebíčska 2563, 066 01 Humenné sa venuje Textilná výroba, odevná výroba, administratívne služby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby atď.. Má právnu formu podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri, IČO 44686277 a sídlo má Rovné 145, 067 32  Rovné.

CROSIER r.s.p., s.r.o. je od 2020-03-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 096/2020_RSP). Prevádzka Ponická Huta , 976 33 Poniky sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, upratovacie práce, ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti, prevádzkovanie športových zariadení, ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb pre domácnosť, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36057096 a sídlo má Kovačická ulica 156891, 974 04 Banská Bystrica.

Lilly enviro, s.r.o. je od 2020-03-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 097/2020_RSP). Prevádzka Uzovské Pekľany 68 , 080 01 Jarovnice sa venuje Čistiace a upratovacie práce, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov, Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, Skladové a pomocné činnosti v doprave, Výroba celulózy,papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52807886 a sídlo má Uzovské Pekľany 68, 080 01 Jarovnice .

CONTI-eco s.r.o. je od 2020-03-24 integračný podnik (číslo osvedčenia 098/2020_RSP). Prevádzka Moravská cesta 1633/15, 020 01 Púchov sa venuje Výroba odevov, oprava odevov, prenájom šijacích strojov, reklamné a marketingové služby, sprostredkovanie obchodu a služieb, maloobchod a veľkoobchod, drobné stavebné úpravy. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44069782 a sídlo má Moravská cesta 163315, 020 01 Púchov.

M-PROMEX, s.r.o. je od 2020-04-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 099/2020_RSP). Prevádzka Kukučínova 2599, 024 01 Kysucké Nové Mesto sa venuje Vydavateľská činnosť, sprostredkovanie obchodu, maloobchod v rozshau voľných živností, reklamné činnosti, textílna výroba, organizovanie vzdelávacích podujatí, sprostredkovanie zamestnania za úhradu atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36379034 a sídlo má Kukučínova 2599, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

CHANGE COMPUTER s.r.o. je od 2020-04-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 100/2020_RSP). Prevádzka Nedožerská cesta 2 , 971 01 Prievidza sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnotí (veľkoobchod), počítačové služby, oprava a údržba elektronických registračných pokladníc, reklamné marketingové služby, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených prenájmom atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46532617 a sídlo má Nedožerská cesta 2, 971 01 Prievidza.

DADAVIK s.r.o. bol od 2020-04-01 do 2022-08-29 (zrušenie štatútu – sankčné) integračný podnik (číslo osvedčenia 101/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52832031 a sídlo má Štúrova 7, 040 01 Košice – mestská časť Juh.

DADAVIK s.r.o. bol od 2020-04-01 do 2022-08-29 (zrušenie štatútu – sankčné) všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 102/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52832031 a sídlo má Štúrova 7, 040 01 Košice – mestská časť Juh.

MASÁŽE s.r.o. je od 2020-04-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 103/2020_RSP). Prevádzka prevádzka 1 Zimná 102 prevádzka 2 Šarárikovo námestie 3 , 052 01 Spišská Nová Ves sa venuje prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, masérske služby, administratívne služby atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44638400 a sídlo má Fraňa Kráľa 25438, 052 01 Spišská Nová Ves.

Obecné služby Budmerice s. r. o. je od 2020-04-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 104/2020_RSP). Prevádzka Budmerice 525, 900 86 Budmerice  sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, čistiace a upratovacie služby, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, prevádzkovanie výdajne stravy, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52389880 a sídlo má Budmerice 525, 900 86 Budmerice .

GASTRODOM SPIŠ s.r.o. je od 2020-04-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 105/2020_RSP). Prevádzka T. Vansovej 1286/1, 052 01 Spišská Nová Ves sa venuje Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50712373 a sídlo má Medza 344410, 052 01 Spišská Nová Ves .

MH ASIST, s. r. o. je od 2020-04-08 integračný podnik (číslo osvedčenia 106/2020_RSP). Prevádzka Partizánska 1859/33, 038 53 Turany sa venuje Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, technická a technologická podpora: servis údržba a dodávka strojných zariadení, komplxné upratovacie, dezinfekčné a čistiace práce bytových a nebytových priestorov, konzultačné a poradenské služby v obchode, službácha a tovarov – ich následné zabezpečenie, konzultácie, dodávka a servis komunálnej a lesnej techniky. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52952355 a sídlo má Partizánska 185933, 038 53 Turany.

Minifarma s. r. o. je od 2020-04-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 107/2020_RSP). Prevádzka 821 Lubina, 916 12  Lubina sa venuje Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, výroba bižutérie a suvenírov, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47024178 a sídlo má Lubina 821, 916 12 Lubina.

Minifarma s. r. o. je od 2020-04-15 všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 108/2020_RSP). Prevádzka 821 Lubina, 916 12  Lubina sa venuje Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, výroba bižutérie a suvenírov, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47024178 a sídlo má Lubina 821, 916 12 Lubina.

Sociálny podnik Toporec, s. r. o. je od 2020-04-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 109/2020_RSP). Prevádzka Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenkých podujatí, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52541568 a sídlo má Námestie sv. Michala 762, 059 95 Toporec.

PVC Obaly s.r.o. je od 2020-04-16 integračný podnik (číslo osvedčenia 110/2020_RSP). Prevádzka Ligetská 1193/4, 972 51 Handlová sa venuje Kúpa tovaru na učely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov, výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava, výroba zdravotníckych pomôcok, výroba bižutérie a suvenírov, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52792153 a sídlo má Ligetská 11934, 972 51 Handlová.

PE BONUM s.r.o. je od 2020-04-20 integračný podnik (číslo osvedčenia 111/2020_RSP). Prevádzka Bzenica 196/197, 966 01 Bzenica sa venuje Chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a zahradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctvea poľovníctve, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, výroba potravinárskych výrobkov, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52932133 a sídlo má J. Palárika 7, 969 01 Banská Štiavnica.

BoGo bus s.r.o. je od 2020-05-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 112/2020_RSP). Prevádzka Hviezdoslavova 10/1, 972 71 Nováky sa venuje Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, poskytovanie služieb osobného charakteru, prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51016842 a sídlo má Partizánska 29717, 972 71 Nováky.

VYGAST s.r.o. je od 2020-05-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 113/2020_RSP). Prevádzka Zvolenská cesta 46, 974 01 Banská Bystrica sa venuje Textilná výroba, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby , kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied, Administratívne služby, Vedenie účtovníctva, Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, Finančný lízing , atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51752204 a sídlo má Nemčianska cesta 102113, 974 01 Nemce.

Obecný podnik Vinica, s.r.o. je od 2020-05-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 114/2020_RSP). Prevádzka Školská 1715, 991 28 Vinica sa venuje kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exterérov a interiérov, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, čistiace a upratovacie služby, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52800032 a sídlo má Cesta Slobody 46644, 991 28 Vinica.

STAVJAM s.r.o. je od 2020-05-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 115/2020_RSP). Prevádzka Malinovského 878, 916 21  Čachtice sa venuje výkon činnosti stavebného dozoru – pozemné stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, vedenie účtovníctva, činnosť účtovného a ekonomického poradenstva, záhradnícke práce – výsadba, údržba, kosenie zelene a trávnatých plôch, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, prenájom strojov, prístrojov a zariadení, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36323861 a sídlo má Na doline 1775, 916 21 Čachtice .

DADAVIK TRADE s.r.o. bol od 2020-05-01 do 2021-04-30 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 116/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52871401 a sídlo má Varšavská 24867, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce.

DADAVIK TRADE s.r.o. bol od 2020-05-01 do 2021-04-30 (zánik štatútu – vrátením) všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 117/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52871401 a sídlo má Varšavská 24867, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce.

Chminianske Jakubovany s.r.o. bol od 2020-05-01 do 2021-04-29 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 118/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52854833 a sídlo má Chminianske Jakubovany 3, 082 33 Chminianske Jakubovany.

Chminianske Jakubovany s.r.o. bol od 2020-05-01 do 2021-04-29 (zánik štatútu – vrátením) všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 119/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52854833 a sídlo má Chminianske Jakubovany 3, 082 33 Chminianske Jakubovany.

SERVIS DpH, s. r. o., r. s. p. je od 2020-05-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 120/2020_RSP). Prevádzka Hlavná 40, 044 31 Družstevná pri Hornáde sa venuje Prevádzkovanie pohrebiska, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sádry a cementu, skladovanie a pomocné činnosti v doprave. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52809528 a sídlo má Hlavná 40, 044 31 Družstevná pri Hornáde.

Porubské služby s.r.o. je od 2020-05-07 integračný podnik (číslo osvedčenia 121/2020_RSP). Prevádzka Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb osobného charakteru, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52886191 a sídlo má Hlavná 136159, 013 14 Kamenná Poruba .

RENITEX, s. r. o. bol od 2020-05-11 do 2023-12-01 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 122/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36346551 a sídlo má Lipová 3728, 972 51 Handlová.

Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou s.r.o. je od 2020-05-12 integračný podnik (číslo osvedčenia 123/2020_RSP). Prevádzka Hlavná 51, 941 03 Úľany nad Žitavou sa venuje Čistiace a upratovacie služby, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti, prevádzkovanie čistiarní a práčovne, nákladná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prídavného vozíka atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52937003 a sídlo má Hlavná 51, 941 03 Úľany nad Žitavou.

Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou s.r.o. bol od 2020-05-12 do 2021-04-29 (zánik štatútu – vrátením) všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 124/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52937003 a sídlo má Hlavná 51, 941 03 Úľany nad Žitavou.

Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou s.r.o. bol od 2020-05-12 do 2021-04-29 (zánik štatútu – vrátením) sociálny podnik bývania (číslo osvedčenia 125/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52937003 a sídlo má Hlavná 51, 941 03 Úľany nad Žitavou.

Inžiniering MH, s.r.o. je od 2020-05-14 integračný podnik (číslo osvedčenia 126/2020_RSP). Prevádzka Centrum 2304, 017 01 Považská Bystrica sa venuje vykonávanie činnosti stavebného dozoru, vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44406797 a sídlo má Centrum 2304, 017 01 Považská Bystrica.

Služby Šarišské Čierne, s.r.o. je od 2020-05-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 127/2020_RSP). Prevádzka Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve, záhradníctve, lesníctve, poľovníctve, chov vybraných druhov zvierat, čistiace a ubytovacie služby, výroba sviečok a tieniacej techniky, výroba bižutérie a suvenírov, výroba hudobných nástrojov,výroba hračiek a hier, metiel, kief a maliarskeho náradia, prípravné práce k realizácii stavby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52988082 a sídlo má Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne.

LASY, s. r. o. je od 2020-05-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 128/2020_RSP). Prevádzka Hrdinov SNP 1712/6, 036 01 Martin sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, prenájom motorových vozidiel, výskum trhu a verejnej mienky, vydavateľská činnosť, zásielkový pred­aj, taxislužba, fotografické služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36766721 a sídlo má Hrdinov SNP 17126, 036 01 Martin.

novoza, s. r. o. bol od 2020-05-15 do 2024-04-29 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 129/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52992098 a sídlo má Sad SNP 8, 010 01 Žilina.

SUPA group s.r.o. je od 2020-05-20 integračný podnik (číslo osvedčenia 130/2020_RSP). Prevádzka Vladina 862, 027 44 Tvrdošín sa venuje Prípravné práce k realizácií stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácií exterierov a interierov, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), administratívne služby, poskytovanie sociálnych služieb. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53005538 a sídlo má Vladina 862, 027 44 Tvrdošín.

Jumilso, s. r. o. je od 2020-05-20 integračný podnik (číslo osvedčenia 131/2020_RSP). Prevádzka Štefánikova 5, 073  01  Sobrance sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služby starostlivosti o domácnosť a záhradu, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52991148 a sídlo má Štefánikova 5, 073 01 Sobrance.

SEMY s.r.o. registrovaný sociálny podnik bol od 2020-05-20 do 2022-02-25 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 132/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53033370 a sídlo má Novoveská cesta 37, 054 01 Levoča.

Unicarback Slovakia, s. r. o. je od 2020-05-20 integračný podnik (číslo osvedčenia 133/2020_RSP). Prevádzka Fraňa Mráza 624, 010  01  Žilina sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, služby starostlivosti o domácnosť a záhradu, čistiace a upratovacie služby, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53027175 a sídlo má Fraňa Mráza 624, 010 01 Žilina.

ABB Group, spol. s r. o. je od 2020-05-27 integračný podnik (číslo osvedčenia 134/2020_RSP). Prevádzka Horné Semerovce 146 , 935 84 Horné Semerovce sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, Čistiace a upratovacie služby, Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52852377 a sídlo má Horné Semerovce 146, 935 84 Horné Semerovce .

Dr. DENY r.s.p. spol. s r.o. je od 2020-05-27 integračný podnik (číslo osvedčenia 135/2020_RSP). Prevádzka Školská 55, 946 57 Svätý Peter sa venuje Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov, Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53027531 a sídlo má Školská 55, 946 57 Svätý Peter .

Polhorec, s. r. o. je od 2020-06-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 136/2020_RSP). Prevádzka Oravská Polhora 950, 029 47 Oravská Polhora sa venuje Informačná činnosť – mestské a turistické centrá, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, prieskum trhu a verejnej mienky, reklamné a marketingové služby, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53030095 a sídlo má Oravská Polhora 950, 029 47 Oravská Polhora.

OSP JAMNÍK r.s.p. s.r.o. je od 2020-06-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 137/2020_RSP). Prevádzka Jamník 101, 053 22 Jamník sa venuje Spostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a, služieb, výroby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácií stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácií exterierov a interierov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52982823 a sídlo má Jamník  101, 053 22 Jamník.

Pekná záhrada, spol. s r. o. je od 2020-06-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 138/2020_RSP). Prevádzka Bolešov 1038, 018 53 Bolešov sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradnictve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, čistiace a upratovacie služby, . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45424748 a sídlo má Bolešov 1038, 018 53 Bolešov.

Rejdovka s.r.o. je od 2020-06-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 139/2020_RSP). Prevádzka Rejdová 43, 049 26 Rejdová sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, výroba potravinárskych výrobkov, textilná výroba, odevná výroba. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50614622 a sídlo má Rejdová 47, 049 26 Rejdová.

Joyell s.r.o. je od 2020-06-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 140/2020_RSP). Prevádzka Hurbanovo námestie 1458/46, 972 01 Bojnice sa venuje Vydávanie kníh, periodík a iné nakladaľské činnosti, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, tvorivé, emelecké a zábavné činnosti, činnosti členských organizácií, sociálna práca bez ubytovania. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50811282 a sídlo má Podskalné 186721, 972 01 Bojnice.

Joyell s.r.o. bol od 2020-06-01 do 2020-10-27 (zánik štatútu – vrátením) všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 141/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50811282 a sídlo má Podzámocká 676, 972 01 Bojnice.

Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. je od 2020-06-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 142/2020_RSP). Prevádzka Probstnerova cesta 673/9, 054 01 Levoča sa venuje Murárstvo, izolatérstvo, podlahárstvo, tesárstvo, pokrývačstvo, prípravné práce k realizácií stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, stahovacie služby, prenájom hnuteľných vecí, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52478157 a sídlo má Probstnerova cesta 6739, 054 01 Levoča.

HAS centrum, s.r.o. je od 2020-06-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 143/2020_RSP). Prevádzka Nedožerská cesta 7 , 971 01 Prievidza sa venuje Školiaca činnosť v oblasti používania dýchacej techniky, školiaca činnosť v oblasti civilnej obrany, výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce, výkon činnosti technika požiarnej ochrany, oprava a údržba dýchacej techniky v rozsahu voľných činností, opravy, údržba a revízie záchranárskej techniky v rozsahuvoľných činností, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36325520 a sídlo má Nedožerská cesta 7, 971 01 Prievidza .

Obecný podnik Liptovský Ondrej, s. r. o. je od 2020-06-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 144/2020_RSP). Prevádzka Liptovský Ondrej 247, 032 04 Liptovský Ondrej sa venuje Prípravné práce k realizácii stavieb, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri relizácii exteriérov a interiérov, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53043961 a sídlo má Liptovský Ondrej 247, 032 04 Liptovský Ondrej.

Odorínske služby, s.r.o. je od 2020-06-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 145/2020_RSP). Prevádzka Odorín 266 , 053 22  Odorín sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, Čistiace a upratovacie služby, Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52893928 a sídlo má Odorín 266, 053 22 Odorín.

Služby obce Spišské Tomášovce, s. r. o., r.s.p. je od 2020-06-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 146/2020_RSP). Prevádzka Kostolná 20/12 , 052 01 Spišské Tomášovce sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, Výroba potravinárskych výrobkov, textilná výroba, odevná výroba, Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, Čistiace a upratovacie služby, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52893944 a sídlo má Kostolná 2012, 052 01 Spišské Tomášovce .

Losstav, s. r. o. je od 2020-06-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 147/2020_RSP). Prevádzka Púchovská 19/18, 020 01 Streženice sa venuje Pokrývačské práce plechovými krytinami, klampiarske práce, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, zámočnícke práce, zváračské práce, maliarske a natieračské práce, betonárske práce, lešenárske práce, práce s krovinorezom, výroba jednoduchých výrobkov z kovu – lišty záveterné, odkvapové, hrebeňové, nohy stĺpa, odvetrávacie hlavice na kanalizácie a digestory, odvetrávacie prvky na krytiny, pokrývačstvo, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36737984 a sídlo má Púchovská 1918, 020 01 Streženice.

IPATEX, s.r.o. je od 2020-06-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 148/2020_RSP). Prevádzka Za Havlovci 1814, 031 01 Liptovský Mikuláš sa venuje Textilná výroba, odevná výroba, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, reklamné a marketingové služby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45633118 a sídlo má Za Havlovci 1814, 031 01 Liptovský Mikuláš.

ZBOR – STAV, s.r.o. je od 2020-06-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 149/2020_RSP). Prevádzka Lesná 10, 086 33 Zborov sa venuje Prípravné práve k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku,slamy prútia a ich úprava, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52707687 a sídlo má Lesná 10, 086 33 Zborov.

IZONES, s.r.o. je od 2020-06-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 150/2020_RSP). Prevádzka Ulica Ľ. Ondreja 17A/1905, 971 01 Prievidza sa venuje Maloobchod v rozsahu voľných živností, veľkoobchod v rozsahu voľných živností, sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností, maliarske, natieračské práce, vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním, lešenárske práce – montáž a demontáž lešenia, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36829251 a sídlo má Ulica Ľ. Ondreja 190517A, 971 01 Prievidza.

M-HAND s.r.o. je od 2020-06-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 151/2020_RSP). Prevádzka Volgogradská 2, 036 08 Martin – Priekopa sa venuje Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, baliace činnosti, manipulácia s tovarom, administratívne služby, reklamné a marketingové služby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51429136 a sídlo má Kuzmányho 92325, 017 01 Považská Bystrica .

SP-Cesty s.r.o. bol od 2020-06-01 do 2021-10-06 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 152/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52849121 a sídlo má Na Homôlke 11313, 044 13 Valaliky.

BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s.r.o. bol od 2020-06-03 do 2021-06-01 (zánik štatútu – vrátením) všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 153/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52366456 a sídlo má Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka .

HARIKOE s.r.o. je od 2020-06-04 integračný podnik (číslo osvedčenia 154/2020_RSP). Prevádzka Mýto pod Ďumbierom 520, 976 44 Mýto pod Ďumbierom sa venuje Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,prevádzkovanie športových, zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,čistiace a upratovacie služby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50557955 a sídlo má Mýto pod Ďumbierom 520, 976 44 Mýto pod Ďumbierom.

ASSR,s.r.o., r.s.p. je od 2020-06-08 integračný podnik (číslo osvedčenia 155/2020_RSP). Prevádzka Lipová alej 1 , 065 44 Plaveč sa venuje Poskytovanie služieb osobného charakteru, dopravná zdravotná služby, administratívne služby, čistiace a upratovacie služby, oprava osobnýh potrieb pre domácnosť, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51649721 a sídlo má Lipová alej 1, 065 44 Plaveč .

SERIOUS COFFEE s.r.o. je od 2020-06-08 integračný podnik (číslo osvedčenia 156/2020_RSP). Prevádzka Skladová 8 , 971 01 Prievidza sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52469522 a sídlo má Tallerova 4, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.

Flowie, s.r.o. je od 2020-06-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 157/2020_RSP). Prevádzka Východná 301/40, 971 01 Prievidza sa venuje Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52963276 a sídlo má Východná 30140, 971 01 Prievidza .

Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. je od 2020-06-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 158/2020_RSP). Prevádzka Nová Bošáca 79, 913 08 Nová Bošáca sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, čistiace a upratovacie služby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53056094 a sídlo má Nová Bošáca 79, 913 08 Nová Bošáca.

SortPro s.r.o. bol od 2020-06-15 do 2022-12-31 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 159/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46638628 a sídlo má Cukrovarská 1324, 075 01 Trebišov.

PAPUČA VK s.r.o. je od 2020-06-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 160/2020_RSP). Prevádzka Venevská 28/765, 990 01 Veľký Krtíš sa venuje Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, prenákom hnuteľných vecí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53034945 a sídlo má Slovenské Ďarmoty 141, 991 07 Slovenské Ďarmoty.

NB služby,s.r.o. je od 2020-06-18 integračný podnik (číslo osvedčenia 161/2020_RSP). Prevádzka Družstevná 367/1, 972 12  Nedožery – Brezany sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, prípravné práce k realizácii stavby,uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sťahovacie služby,čistiace a upratovacie služby,atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53004027 a sídlo má Družstevná 3671, 972 12 Nedožery – Brezany.

MannaFactory s.r.o. je od 2020-07-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 162/2020_RSP). Prevádzka Latorická 4  Prievozská 2/A, 821 06 821 09 Bratislava Bratislava sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, služby požičovní, prenájom hnuteľných vecí, administraívne služby, výroba potravinárskych výrobkov, vedenie účtovníctva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52941051 a sídlo má Latorická 4, 821 06 Bratislava.

MB TRANS SLOVAKIA, spol. s.r.o. bol od 2020-07-01 do 2023-06-30 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 163/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53024672 a sídlo má Mojš 74, 010 01 Mojš.

JA life s.r.o., r. s. p. je od 2020-07-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 164/2020_RSP). Prevádzka Pletiarska 10/A Vyhne 492 Santovka 490, 969 01 966 02 935 87 Banská Štiavnica Vyhne Santovka sa venuje Stolárstvo, Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a pred­aja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, Prevádzkovanie výdajne stravy, Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť – pranie a žehlenie, varenie, upratovanie, starostlivosť o záhradu, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50670891 a sídlo má Pletiarska 10A, 969 01 Banská Štiavnica.

JA life s.r.o., r. s. p. je od 2020-07-03 všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 165/2020_RSP). Prevádzka Pletiarska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica sa venuje Stolárstvo, Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a pred­aja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, Prevádzkovanie výdajne stravy, Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť – pranie a žehlenie, varenie, upratovanie, starostlivosť o záhradu, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50670891 a sídlo má Pletiarska 10A, 969 01 Banská Štiavnica.

KNK PLUS výrobné družstvo je od 2020-07-06 integračný podnik (číslo osvedčenia 166/2020_RSP). Prevádzka Majerská cesta 73 , 974 01 Banská Bystrica sa venuje sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, baliace činnosti, manipulácia s tovarom, výroba bytových doplnkov, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, čistiace a upratovacie služby, atď.. Má právnu formu družstvo, IČO 47151994 a sídlo má Majerská cesta 73, 974 01 Banská Bystrica.

Služby Cífer s.r.o. je od 2020-07-07 integračný podnik (číslo osvedčenia 167/2020_RSP). Prevádzka Pác 127 Štadiónová 1368/268, 919 43 919 43 Cífer Cífer sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, prenájom hnuteľných vecí, administratívne služby, prevádzkovanie športových zariadení, čistiace a upratovacie služby, fotografické služby, služby požičovní, stavebné cenárstvo, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47843942 a sídlo má Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer.

Služby Cífer s.r.o. je od 2020-07-07 všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 168/2020_RSP). Prevádzka Pác 127 Štadiónová 1368/268, 919 43 919 43 Cífer Cífer sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, prenájom hnuteľných vecí, administratívne služby, prevádzkovanie športových zariadení, čistiace a upratovacie služby, fotografické služby, služby požičovní, stavebné cenárstvo, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47843942 a sídlo má Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer.

Obecný podnik Sap, s r.o. je od 2020-07-07 integračný podnik (číslo osvedčenia 169/2020_RSP). Prevádzka Sap 48 , 930 06 Sap sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, čistiace a upratovacie služby, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, atď., poskytovanie služieb osobitného charakteru. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53076036 a sídlo má Sap 48, 930 06 Sap .

Obecný podnik Sap, s r.o. je od 2020-07-07 všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 170/2020_RSP). Prevádzka Sap 48 , 930 06 Sap sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, čistiace a upratovacie služby, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, atď., poskytovanie služieb osobitného charakteru. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53076036 a sídlo má Sap 48, 930 06 Sap .

MINORITAS s.r.o. bol od 2020-07-09 do 2024-01-18 (zrušenie štatútu – sankčné) integračný podnik (číslo osvedčenia 171/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52889840 a sídlo má Rastislavova 12, 949 01 Nitra .

SVDM, s.r.o. je od 2020-07-09 všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 172/2020_RSP). Prevádzka Starohájska 1 Jána Bottu 3582, 917 01 917 01 Trnava Trnava sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52433897 a sídlo má Ulica Hospodárska 45, 917 01 Trnava.

OP Varadka, s. r. o., r. s. p. je od 2020-07-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 173/2020_RSP). Prevádzka Varadka 23, 086 36 Nižná Polianka sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, výroba potravinárskych výrobkov, odevná výroba, chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53067347 a sídlo má Varadka 23, 086 36 Nižná Polianka.

KZO, s.r.o. bol od 2020-07-09 do 2022-12-12 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 174/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53034678 a sídlo má Dariny Kraľovenskej 65, 034 95 Likavka.

SOCIAL WORK s.r.o., r.s.p. je od 2020-07-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 175/2020_RSP). Prevádzka Vyšné Ružbachy 69, 065 02 Vyšné Ružbachy sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, čistiace a upratovacie služby, verejné obstarávanie, prevádzkovanie cestovnej agentúry, informačná činnosť. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53042093 a sídlo má Obchodná 4, 064 01 Stará Ľubovňa.

Naburalsom s.r.o. je od 2020-07-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 176/2020_RSP). Prevádzka Sama Chalupku 295/2, 971 01 Prievidza sa venuje Skladovanie a pomocné činnosti v doprave, služby požičovní, administratívne služby, čistiace a upratovacie služby,uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácií stavby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52735532 a sídlo má Sama Chalupku 2952, 971 01 Prievidza.

B a B spol. s.r.o. je od 2020-07-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 177/2020_RSP). Prevádzka Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno sa venuje Cestná verejná doprava tovaru, /nákladná taxislužba/ vývoz odpadu, obchodná činnosť nevyžadujúca si zvláštne povolenie – mimo pred­ajne, sprostredkovanie obchodu a služieb, staviteľstvo – vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, zámočnícke práce, klampiarske práce, . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31607004 a sídlo má Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno.

KORCHI PLUS s.r.o. je od 2020-07-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 178/2020_RSP). Prevádzka Hlavná 64, 931 01 Šamorín sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, Reklamné a marketingové služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52856143 a sídlo má Gazdovský rad 3843, 931 01 Šamorín.

KORCHI PLUS s.r.o. bol od 2020-07-09 do 2021-07-07 (zánik štatútu – vrátením) všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 179/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52856143 a sídlo má Gazdovský rad 3843, 931 01 Šamorín.

E L S T R O T E , spol. s r.o.. je od 2020-07-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 180/2020_RSP). Prevádzka Dolná Mariková 551 , 018 02 Dolná Mariková sa venuje Výroba obuvi mimo ortopedickej, výroba odevov a odevných doplnkov (pracovná odev, kožené odevy), veľkoobchod. a maloobchod. činnosť, výroba automobilových bezpečnostných pásov, zámočníctvo, kovoobrábanie, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 30222915 a sídlo má Dolná Mariková 551, 018 02 Dolná Mariková .

Printmania s.r.o. je od 2020-07-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 181/2020_RSP). Prevádzka Športova 615, 972 26 Nitrianske Rudno sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, Reklamné a marketingové služby, Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby a služby, Marketingové poradenstvo, Administratívne služby, Vedenie účtovníctva, Baliace činnosti, manipulácia s tovarom, Baliace činnosti, manipulácia s tovarom . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46046453 a sídlo má J. G. Tajovského 5402, 971 01 Prievidza.

Obecný podnik Beloveža s.r.o., r.s.p. je od 2020-07-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 182/2020_RSP). Prevádzka Beloveža 94, 086 14 Hažlín sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, sťahovacie služby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, prenájom hnuteľných vecí, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m, prípravné práce k realizácii stavby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52697223 a sídlo má Beloveža 94, 086 14 Hažlín.

ČAJKO, s. r. o., r. s. p. je od 2020-07-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 183/2020_RSP). Prevádzka Hniezdne 269, 065 01 Hniezdne sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, úskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52910687 a sídlo má Hniezdne 269, 065 01 Hniezdne.

Zlatá priadka, n.o. je od 2020-08-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 184/2020_RSP). Prevádzka Ulica Ľudmily Podjavorinskej 2545/20, 917 01 Trnava sa venuje Vzdelávanie v oblasti tradičnej slovenskej kultúry a umeleckých remesiel formou kurzov, školení,kreatívnych dielní a táborov, pred­nášok, exkurzíí a výstavnej činnosti, ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remesliel, pred­aj ľudových umeleckých a remeselnických výrobkov,atď.. Má právnu formu nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, IČO 51106744 a sídlo má Ulica Ľudmily Podjavorinskej 254520, 917 01 Trnava.

Zlatá priadka, n.o. je od 2020-08-01 všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 185/2020_RSP). Prevádzka Ulica Ľudmily Podjavorinskej 2545/20, 917 01 Trnava sa venuje Vzdelávanie v oblasti tradičnej slovenskej kultúry a umeleckých remesiel formou kurzov, školení,kreatívnych dielní a táborov, pred­nášok, exkurzíí a výstavnej činnosti, ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remesliel, pred­aj ľudových umeleckých a remeselnických výrobkov,atď.. Má právnu formu nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, IČO 51106744 a sídlo má Ulica Ľudmily Podjavorinskej 254520, 917 01 Trnava.

WELLNEA s. r. o., r. s. p. je od 2020-08-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 186/2020_RSP). Prevádzka Lichnerova 41, 903 01 Senec sa venuje Masérske služby, pedikúra, pánske, dámske a detské kaderníctvo, služby súvisiace so skrášľovaním tela, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44645643 a sídlo má Lichnerova 41, 903 01 Senec.

MEDIANA, s.r.o. je od 2020-08-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 187/2020_RSP). Prevádzka Podhora 16, 034 01 Ružomberok sa venuje Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti , sprostredkovateľská činnosť, maloobchod v rozsahu voľnej živnosti,fotografické služby, pánske, dámske a detské kaderníctvo, pedikúra,služby súvisiace so skrášľovaním tela, poskytovanie služieb osobného charakteru a pre osobnú hygienu, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36396575 a sídlo má Podhora 131416, 034 01 Ružomberok.

ADVENTIM n.o. je od 2020-08-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 188/2020_RSP). Prevádzka Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda sa venuje Organizovanie bezplatných kurzov výroby „hand made" výrobkov pre študentov, ako aj širokú verejnosť, organizovanie seminárov v oblasti získavania a rozvoja mäkkých manažérskych zručností pre široký okruh zamestnancov ,atď.. Má právnu formu nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, IČO 50456458 a sídlo má Nám. SNP 19745, 929 01 Dunajská Streda.

ADVENTIM n.o. je od 2020-08-01 všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 189/2020_RSP). Prevádzka Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda sa venuje Organizovanie bezplatných kurzov výroby „hand made" výrobkov pre študentov, ako aj širokú verejnosť, organizovanie seminárov v oblasti získavania a rozvoja mäkkých manažérskych zručností pre široký okruh zamestnancov ,atď.. Má právnu formu nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, IČO 50456458 a sídlo má Nám. SNP 19745, 929 01 Dunajská Streda.

Komunálne Služby Horná Súča, s. r. o., r. s. p., skrátený názov: KSHS, s. r. o., r. s. p. je od 2020-08-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 190/2020_RSP). Prevádzka Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53076354 a sídlo má Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča.

JASPIRE s. r. o. je od 2020-08-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 191/2020_RSP). Prevádzka Radničné námestie č. 1, 902 01 Pezinok sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), služby súvisiace so skrášľovaním tela, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47223740 a sídlo má Radničné námestie č.  1, 902 01 Pezinok.

CRAFT PRODUCTION, s.r.o. je od 2020-08-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 192/2020_RSP). Prevádzka Kukučínova 670, 972 12 Nedožery-Brezany sa venuje Prenájom hnuteľných vecí, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, čistiace a upratovacie služby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52949923 a sídlo má Kukučínova 670, 972 12 Nedožery-Brezany .

APZ Liptovský Hrádok, n.o. bol od 2020-08-01 do 2023-02-20 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 193/2020_RSP). Mal právnu formu nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, IČO 42168350 a sídlo má Hradná 52813, 033 01 Liptovský Hrádok.

BOBGRASS s.r.o. je od 2020-08-04 integračný podnik (číslo osvedčenia 194/2020_RSP). Prevádzka Železničná 12, 038 61 Vrútky sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, Prípravné práce k realizácii stavby, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50372386 a sídlo má Valča 207, 038 35 Valča .

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. je od 2020-08-05 integračný podnik (číslo osvedčenia 195/2020_RSP). Prevádzka Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice – mestská časť Staré Mesto sa venuje Maliarske, natieračské, sklenárske a tapetovacie práce, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, čistiace a upratovacie služby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53000064 a sídlo má Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice – mestská časť Staré Mesto .

Drevenô koliesko s. r. o. je od 2020-08-05 integračný podnik (číslo osvedčenia 196/2020_RSP). Prevádzka Telgárt 82, 976 76 Telgárt sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba bižutérie a suvenírov, výroba hračiek a hier, výroba sviečok a tieniacej techniky, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53103963 a sídlo má Telgárt 82, 976 76 Telgárt .

Dvakrát dobre, oz, r.s.p. bol od 2020-08-05 do 2023-04-30 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 197/2020_RSP). Mal právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 42344310 a sídlo má Pribišova 2867, 053 02 Spišský Hrhov.

Sociálny podnik Lenka s. r. o. je od 2020-08-05 integračný podnik (číslo osvedčenia 198/2020_RSP). Prevádzka Lenka 89, 980 50 Lenka sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, prípravne práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52541584 a sídlo má Lenka 89, 980 50 Lenka.

Sociálny podnik Lenka s. r. o. bol od 2020-08-05 do 2021-11-23 (zánik štatútu – vrátením) všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 199/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52541584 a sídlo má Lenka 89, 980 50 Lenka.

TK HORSE SPORT s. r. o. r. s. p. je od 2020-08-05 integračný podnik (číslo osvedčenia 200/2020_RSP). Prevádzka Kružnianska 3014, 049 51 Brzotín sa venuje Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, poskytovanie služieb osobného charakteru, čistiace a upratovacie práce, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53079434 a sídlo má Kružnianska 763, 048 01 Brzotín.

TK HORSE SPORT s. r. o. r. s. p. bol od 2020-08-05 do 2021-08-29 (zánik štatútu – vrátením) všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 201/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53079434 a sídlo má Kružnianska 763, 048 01 Brzotín.

MIJAST s.r.o., r.s.p. bol od 2020-08-07 do 2022-02-24 (zrušenie štatútu – sankčné) integračný podnik (číslo osvedčenia 202/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53099311 a sídlo má Valaliky III 304617, 044 13 Valaliky.

WACHUMBA ck, s.r.o. bol od 2020-08-11 do 2020-11-03 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 203/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45284601 a sídlo má Mudroňova 10, 036 01 Martin.

FALCO MANUFACTURING, s. r. o. je od 2020-08-14 integračný podnik (číslo osvedčenia 204/2020_RSP). Prevádzka Špitalská 4, 969 01 Banská Štiavnica sa venuje Odevná výroba, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, textilná výroba. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53108281 a sídlo má Špitalská 4, 969 01 Banská Štiavnica.

M.J.K. – SLOVPIL s. r. o., r.s.p. je od 2020-08-19 integračný podnik (číslo osvedčenia 205/2020_RSP). Prevádzka Častkovce 420, 916 27 Částkovce sa venuje Výroba píliarska, impregnácia dreva, sušenie a štiepkovanie, výroba paliet a drevených obalov, výroba drobných výrobkov ozdobného a úžitkového charakteru, výroba drevených brikiet, ťažba a zvoz dreva, výroba nábytku neremeselná – montáž nábytku, výroba hier a hračiek, maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36319007 a sídlo má Pionierska 40443, 916 21 Čachtice.

Handy služby, s.r.o. bol od 2020-08-19 do 2021-06-22 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 206/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53126246 a sídlo má Včelinec 5, 979 01 Rimavská Sobota.

Občianske združenie „POKROK LM" bol od 2020-08-19 do 2020-12-01 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 207/2020_RSP). Mal právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 50475509 a sídlo má Jánošíkova 42519, 031 01 Liptovský Mikuláš – Palúdzka.

AIMI, s.r.o. je od 2020-08-24 integračný podnik (číslo osvedčenia 208/2020_RSP). Prevádzka Hybešova 51, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača sa venuje Kúpa tovaru za účelom jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, kúpa tovaru za účelom jeho pred­aja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby, automatizované spracovanie dát, čistenie priemyselných objektov, reklamná činnosť, masérske služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 35782838 a sídlo má Hybešova 51, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača.

ALL KIDS spol s.r.o. je od 2020-08-24 integračný podnik (číslo osvedčenia 209/2020_RSP). Prevádzka Markovičova 1/A, 917 02 Trnava sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, Zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa pred­ložených návrhov, Čistiace a upratovacie služby, Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 48290815 a sídlo má gen. Goliana 60034, 917 02 Trnava.

ALL KIDS spol s.r.o. je od 2020-08-24 všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 210/2020_RSP). Prevádzka Markovičova 1/A, 917 02 Trnava sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, Zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa pred­ložených návrhov, Čistiace a upratovacie služby, Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 48290815 a sídlo má gen. Goliana 60034, 917 02 Trnava.

ekki s. r. o. je od 2020-08-24 integračný podnik (číslo osvedčenia 211/2020_RSP). Prevádzka Pstruhárska 785/5, 972 51 Handlová sa venuje Textilná výroba, Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov, Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi, Výroba zdravotníckych pomôcok, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52841626 a sídlo má Pstruhárska 7855, 972 51 Handlová .

CHUŤ BIO,s.r.o. bol od 2020-08-24 do 2021-08-02 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 212/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53115503 a sídlo má 1.mája 19355, 044 42 Rozhanovce.

Obecné služby Polhora, s. r. o. je od 2020-08-24 integračný podnik (číslo osvedčenia 213/2020_RSP). Prevádzka Hlavná 66/62 , 976 56 Pohronská Polhora sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia, a ich úprava, oprava a údržba, Prípravné práce k realizácii stavby, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, Vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53067941 a sídlo má Hlavná 6662, 976 56 Pohronská Polhora.

ŠIŇO, o.z. je od 2020-08-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 214/2020_RSP). Prevádzka Diviacka Nová Ves č. 124, 972 24 Diviacka Nová Ves sa venuje Poskytovanie čistiarne, práčovne, poskytovanie upratovacích prác, poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb, prevádzkovanie bufetu, kultúrnych a spoločenských zariadení, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, atď.. Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 53044355 a sídlo má Diviacka Nová Ves č. 124, 972 24 Diviacka Nová Ves.

JAS Bardejov, s. r. o. je od 2020-09-04 integračný podnik (číslo osvedčenia 215/2020_RSP). Prevádzka Duklianska 19, 085 01 Bardejov sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, odevná výroba, výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi, spracovanie kože, textilná výroba, výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53168135 a sídlo má Duklianska 19, 085 01 Bardejov.

Obecný podnik Močenok, s. r. o. je od 2020-09-04 integračný podnik (číslo osvedčenia 216/2020_RSP). Prevádzka Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok sa venuje Organizovanie kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí, čistiace a upratovacie práce, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb osobného charakteru, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53196929 a sídlo má Andreja Hlinku 48410A, 951 31 Močenok.

ATAX SERVICE s.r.o. je od 2020-09-04 integračný podnik (číslo osvedčenia 217/2020_RSP). Prevádzka Novohradská 999/22, 990 01 Veľký krtíš sa venuje Vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50679201 a sídlo má Szabóova 502/18 1, 991 28 Vinica.

Dúha VR s. r. o. je od 2020-09-04 integračný podnik (číslo osvedčenia 218/2020_RSP). Prevádzka Vyšné Ružbachy 125, 065 02 Vyšné Ružbachy sa venuje Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, prevádzkovanie čistiarne a práčovne. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53027353 a sídlo má Vyšné Ružbachy 125, 065 02 Vyšné Ružbachy.

Košiare, s.r.o., r.s.p. je od 2020-09-11 integračný podnik (číslo osvedčenia 219/2020_RSP). Prevádzka Námestie SNP 3/3, 015 01 Rajec sa venuje Chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51634147 a sídlo má Námestie SNP 33, 015 01 Rajec.

VB SP s. r. o., r. s. p. je od 2020-09-11 integračný podnik (číslo osvedčenia 220/2020_RSP). Prevádzka Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, skladovanie, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53088247 a sídlo má Priemyselná 9363, 963 01 Krupina.

LN Trade pod Sitnom, s. r. o. je od 2020-09-11 integračný podnik (číslo osvedčenia 221/2020_RSP). Prevádzka Počúvadlianske jazero 62, 969 01 Banská Štiavnica sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53128966 a sídlo má Ulica A. Kmeťa 2, 969 01 Banská Štiavnica.

STEFANI n.o. je od 2020-09-11 integračný podnik (číslo osvedčenia 222/2020_RSP). Prevádzka Bystrická 22, 966 81 Žarnovica sa venuje Humanitárna starostlivosť, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a šporutu pre deti a mládež, poskytovanie sociálnych služieb, tvorba a ochrana životného prostredia . Má právnu formu nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby , IČO 45743517 a sídlo má Žarnovica 66, 966 81 Žarnovica.

STEFANI n.o. bol od 2020-09-11 do 2021-03-30 (zánik štatútu – vrátením) všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 223/2020_RSP). Mal právnu formu nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby , IČO 45743517 a sídlo má Žarnovica 66, 966 81 Žarnovica.

PSML s. r. o. je od 2020-09-11 integračný podnik (číslo osvedčenia 224/2020_RSP). Prevádzka Moravské Lieskové 657, 916 42 Moravské Lieskové sa venuje Prevádzkovanie verejných kanalizácií II. kategórie prevádzkovanie verejných vodovodov III. kategórie, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52383318 a sídlo má Moravské Lieskové 657, 916 42 Moravské Lieskové.

RENOP, spol. s r.o. je od 2020-09-17 integračný podnik (číslo osvedčenia 225/2020_RSP). Prevádzka Liptovská Teplá,  034 83 Liptovská Teplá sa venuje Veľkoobchod so zbytkovým materiálom, odpadom a šrotom, výroba gumových a plastických produktov, protektorovanie a opravy gumových pneumatík, veľkoobchod s gumovými a plastickými výrobkami, pneumatikami, špecializovaný obchod – s gumovými a plastickými výrobkami, pneumatikami, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmivýkup, zber a renovácia pneumatík, pneuservis. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31598170.

Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. je od 2020-09-17 integračný podnik (číslo osvedčenia 226/2020_RSP). Prevádzka Zborov nad Bystricou 233, 023 03 Zborov nad Bystricou sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53189574 a sídlo má Zborov nad Bystricou 233, 023 03 Zborov nad Bystricou.

Matky v práci, s.r.o. je od 2020-09-21 integračný podnik (číslo osvedčenia 227/2020_RSP). Prevádzka Biskupická 1804/54, 911 01 Trenčín sa venuje Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť, fotografické služby, čistiace a upratovacie služby, administratívne služby, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, keramická výroba. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47459841 a sídlo má Biskupická 180454, 911 01 Trenčín.

Helpo. s.r.o. je od 2020-09-21 integračný podnik (číslo osvedčenia 228/2020_RSP). Prevádzka Gen. Goliána 6010/25, 917 02 Trnava sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, Textilná výroba, odevná výroba, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov, výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53123816 a sídlo má Gen. Goliána 601025, 917 02 Trnava.

Helpo. s.r.o. je od 2020-09-21 všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 229/2020_RSP). Prevádzka Gen. Goliána 6010/25, 917 02 Trnava sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, Textilná výroba, odevná výroba, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov, výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53123816 a sídlo má Gen. Goliána 601025, 917 02 Trnava.

MST trading s. r. o. bol od 2020-09-22 do 2023-01-01 (zrušenie štatútu – sankčné) integračný podnik (číslo osvedčenia 230/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53053133 a sídlo má Radvaň nad Laborcom 248, 067 01 Radvaň nad Laborcom.

Služby – Medzilaborce s. r. o. je od 2020-09-22 integračný podnik (číslo osvedčenia 231/2020_RSP). Prevádzka Krásny Brod 72, 068 01 Medzilaborce sa venuje Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane pred­aja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho pred­aja, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53040252 a sídlo má Mierová 32910, 068 01 Medzilaborce.

Slovenské ľudové umenie – PARTA s.r.o. je od 2020-09-22 integračný podnik (číslo osvedčenia 232/2020_RSP). Prevádzka Záhradná 933/3A, 962 12 Detva sa venuje Textilná výroba, odevná výroba, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), spracovanie kože, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba bižutérie a suvenírov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53131088 a sídlo má Záhradná 9333A, 962 12 Detva.

AGRO SOCIÁLNY PODNIK s.r.o. je od 2020-09-24 integračný podnik (číslo osvedčenia 233/2020_RSP). Prevádzka Hlavná 1893, 952 01 Vráble sa venuje Chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, textilná výroba, výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53194543 a sídlo má Tajná 163, 952 01 Tajná.

CENTRUM FAUTOR, o.z. bol od 2020-09-24 do 2021-09-07 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 234/2020_RSP). Mal právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 53129709 a sídlo má Pravenec 469, 972 16 Pravenec.

Marián Kamien – Restpoint bol od 2020-09-28 do 2022-12-31 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 235/2020_RSP). Mal právnu formu podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri, IČO 52286851 a sídlo má Kollárova 7, 039 01 Turčianske Teplice.

Živá Záhrada, s. r. o. je od 2020-09-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 236/2020_RSP). Prevádzka M. R. Štefánika 260/30, 920 41 Leopoldov sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53226372 a sídlo má M. R. Štefánika 26030, 920 41 Leopoldov.

Živá Záhrada, s. r. o. je od 2020-09-28 všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 237/2020_RSP). Prevádzka M. R. Štefánika 260/30, 920 41 Leopoldov sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53226372 a sídlo má M. R. Štefánika 26030, 920 41 Leopoldov.

ERCE pack, s.r.o. je od 2020-10-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 238/2020_RSP). Prevádzka A. H. Škultétyho 89, 990 01 Veľký Krtíš sa venuje výroba mlynských výrobkov, výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie kovu jednoduchým spôsobom, prípravné práce k realizácii stavby, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46699643 a sídlo má A. H. Škultétyho 89, 990 01 Veľký Krtíš.

Drienok s. r. o. je od 2020-10-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 239/2020_RSP). Prevádzka Kollárovo námestie 314/10, 038 21 Mošovce sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, informačná činnosť, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53123735 a sídlo má Kollárovo námestie 31410, 038 21 Mošovce.

Drienok s. r. o. bol od 2020-10-01 do 2021-09-29 (zánik štatútu – vrátením) všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 240/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53123735 a sídlo má Kollárovo námestie 31410, 038 21 Mošovce.

VALÍNEK, s. r. o., registrovaný sociálny podnik je od 2020-10-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 241/2020_RSP). Prevádzka Vyšné Ružbachy 243 , 065 02 Vyšné Ružbachy sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53148312 a sídlo má Vyšné Ružbachy 243, 065 02 Vyšné Ružbachy .

Agro Grin s.r.o. je od 2020-10-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 242/2020_RSP). Prevádzka Hámor 9002, 053 33 Nálepkovo sa venuje Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane pred­aja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho pred­aja, poľnohospodárska rastlinná a živočíšna výroba, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51779170 a sídlo má Teplička 63, 052 01 Teplička .

Obecný sociálny podnik KENDY s. r. o., r. s. p. je od 2020-10-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 243/2020_RSP). Prevádzka Kendice 274 , 082 01 Kendice sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Čistiace a upratovacie služby, Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53245008 a sídlo má Kendice 274, 082 01 Kendice.

Palatinos, s. r. o. je od 2020-10-12 integračný podnik (číslo osvedčenia 244/2020_RSP). Prevádzka Pod hájom 1095/76, 018 41 Dubnica nad Váhom sa venuje Chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, výroba potravinárskych výrobkov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53192711 a sídlo má Pod hájom 109576, 018 41 Dubnica nad Váhom .

Mydláreň TAMARA, registrovaný sociálny podnik je od 2020-10-13 integračný podnik (číslo osvedčenia 245/2020_RSP). Prevádzka Lipová 460/48, 925 53 Pata sa venuje Realizácia verejnoprospešných projektov, zakladanie a prevádzkovanie sociálnych podnikov, chránenej dieľne, pomoc pri ochrane práv a zlepšení situácie jednotlivých členov rodiny, najmä poradenstvom, informačnou a vzdelávacou činnosťou, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania organizovaním kurzov, pred­nášok, cvičení, jazykové a rekvalifikačné kurzy, poskytovanie sociálnych služieb, špecializovaného sociálneho poradenstva, poradenstva a pomoci, iné aktivity, ktoré sú v súlade s cieľom združenia. Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 53033566 a sídlo má Okružná ulica 64979, 917 01 Trnava.

COUPE INVEST, s. r. o. je od 2020-10-14 integračný podnik (číslo osvedčenia 246/2020_RSP). Prevádzka Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), oprava a kontrola požiarnych hydrantov, oprava a kontrola požiarnych vodovodov, opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, technik požiarnej ochrany, poskytovanie služieb informátora. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47220201 a sídlo má Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves.

AMY-PLAST, s.r.o. je od 2020-10-14 integračný podnik (číslo osvedčenia 247/2020_RSP). Prevádzka Coburgova 84, 917 01 Trnava sa venuje Výroba plastov v primárnej forme, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 48070335 a sídlo má Veterná 4, 917 01 Trnava.

RA design, s. r. o. je od 2020-10-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 248/2020_RSP). Prevádzka Hrabinská 591/15, 038 52 Sučany sa venuje Textilná výroba, výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), kuriérske služby, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53062515 a sídlo má Hrabinská 59115, 038 52 Sučany.

Edukrea, s. r. o. je od 2020-10-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 249/2020_RSP). Prevádzka Dolné Saliby 560, 925 02 Dolné Saliby sa venuje Textilná výroba, odevná výroba, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava a údržba, výroba papiera a papierových výrobkov, výroba bižutérie a suvenírov, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53247035 a sídlo má Dolné Saliby 560, 925 02 Dolné Saliby.

COBAK, s.r.o. je od 2020-10-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 250/2020_RSP). Prevádzka Gottwaldova 49, 991 06 Želovce sa venuje Výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, sťahovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46401636 a sídlo má J.A. Komenského 49, 991 06 Želovce.

BISOA society s. r. o. je od 2020-10-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 251/2020_RSP). Prevádzka Trnková 12, 040 14 Košice – mestská časť Košická Nová Ves sa venuje Administratívne služby, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53184777 a sídlo má Trnková 12, 040 14 Košice – mestská časť Košická Nová Ves.

Sociálny podnik Bošáca je od 2020-10-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 252/2020_RSP). Prevádzka Bošáca 257, 913 07 Bošáca sa venuje podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti v rámci regiónu prostredníctvom zamestnávania zamestnancov v rámci činností spojených so zamestnávaním ľudí s rôznymi formami znevýhodnenia. Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 53114001 a sídlo má Bošáca 257, 913 07 Bošáca.

Obecný podnik Cerovo, s.r.o. je od 2020-10-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 253/2020_RSP). Prevádzka Cerovo 259, 962 52 Cerovo sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, poskytovanie sociálnych služieb. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53172353 a sídlo má Cerovo 259, 962 52 Cerovo.

millhill s.r.o. je od 2020-10-30 integračný podnik (číslo osvedčenia 254/2020_RSP). Prevádzka Na Zigmund šachtu 1655/23, 969 01 Banská Štiavnica sa venuje Dizajnérske činnosti, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50640461 a sídlo má Na Zigmund šachtu 165523, 969 01 Banská Štiavnica.

millhill s.r.o. je od 2020-10-30 všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 255/2020_RSP). Prevádzka Na Zigmund šachtu 1655/23, 969 01 Banská Štiavnica sa venuje Dizajnérske činnosti, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, atď. . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50640461 a sídlo má Na Zigmund šachtu 165523, 969 01 Banská Štiavnica.

Technické služby obce Novoť s. r. o. je od 2020-11-02 integračný podnik (číslo osvedčenia 256/2020_RSP). Prevádzka Novoť 285, 029 55 Novoť sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinno-architektonických sadovníckych diel, vyžínanie trávy, výrez nežiadúcich krovín, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, čistenie brehov a dna riek, jazier a vodných nádrží, dobývanie bahna z vodného dna, uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53231058 a sídlo má Novoť 285, 029 55 Novoť .

ANNEX Martin, s.r.o. je od 2020-11-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 257/2020_RSP). Prevádzka Námestie Protifašistických bojovníkov 1706, 036 01 Martin sa venuje Maloobchod v rozsahu voľných živností, veľkoobchod v rozsahu voľných živností, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností, podnikateľské poradenstvo, inžinierska a projektová činnosť v strojárstve, výroba a opravy motorov a ostatných dopravných zariadení, kopírovacie služby, prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36422584 a sídlo má Námestie Protifašistických bojovníkov 1706, 036 01 Martin.

WMS, s.r.o. je od 2020-11-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 258/2020_RSP). Prevádzka Na bráne 8665/4, 010 01 Žilina sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), kúpa tovaru na účely jeho pred­aja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, nákup a pred­aj kancelárskej a výpočtovej techniky, poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, vrátane systémovej údržby softwaru. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36690236 a sídlo má Svätoplukova 32305, 010 01 Žilina.

Ramex trade, s.r.o. je od 2020-11-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 259/2020_RSP). Prevádzka M.R. Štefánika 30, 926 01 Sereď sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, prenájom hnuteľných vecí, administratívne služby, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46857397 a sídlo má M.R. Štefánika 30, 926 01 Sereď.

TREBAXX s. r. o. je od 2020-11-10 integračný podnik (číslo osvedčenia 260/2020_RSP). Prevádzka Nábrežie sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, organizovanie kurzov, školení a seminárov, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, administratívne služby v rozsahu kancelárske a sekretárske služby, kopírovacie a rozmnožovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45348961 a sídlo má Nábrežie sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza.

TEHLAN, s.r.o. je od 2020-11-11 integračný podnik (číslo osvedčenia 261/2020_RSP). Prevádzka Tehla 88, 935 35 Tehla sa venuje Čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, informačná činnosť, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53140541 a sídlo má Tehla 88, 935 35 Tehla.

Eustach s.r.o. bol od 2020-11-20 do 2022-09-02 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 262/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53267729 a sídlo má Obchodná 164, 078 01 Sečovce.

AGROFARMA KRŠKANY s.r.o. je od 2020-11-25 integračný podnik (číslo osvedčenia 263/2020_RSP). Prevádzka Krškany 337, 934 01 Krškany sa venuje Chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb osobného charakteru, čistiace a upratovacie služby, reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí, skladové, pomocné a prepravné služby v doprave, Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prevádzkovanie taxislužby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53053656 a sídlo má Krškany 337, 934 01 Krškany.

GOEL media s.r.o. je od 2020-11-27 integračný podnik (číslo osvedčenia 264/2020_RSP). Prevádzka Niklová 2190, 926 01 Sereď sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, reklamné a marketingové služby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50172751 a sídlo má Niklová 2190, 926 01 Sereď.

GOEL media s.r.o. je od 2020-11-27 všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 265/2020_RSP). Prevádzka Niklová 2190, 926 01 Sereď sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, reklamné a marketingové služby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50172751 a sídlo má Niklová 2190, 926 01 Sereď.

Montex lux, s.r.o. bol od 2020-11-27 do 2021-11-25 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 266/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53203917 a sídlo má Zlatovská 248222M, 911 05 Trenčín.

NÁRODNÉ POKLADY je od 2020-11-27 integračný podnik (číslo osvedčenia 267/2020_RSP). Prevádzka Baštová 511/14, 040 01 Košice-Staré Mesto sa venuje Zvýšenie všeobecného povedomia o krásach Slovenska – jeho regiónoch, zvykoch a hodnotách, podpora cestovného ruchu, miestnych športovcov, historických a kultúrnych pamiatok, podpora miestnych športovcov, historických a kultúrnych pamiatok, podpora miestnych autorov a to najmä formou zvýšenia povedomia v miestnych i zahraničných médiach, grafickými prezentáciami a edukatívnymi &ktivitami a tvorbou a produkciou zberateľských a pripomienkových pred­metov. Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 53140494 a sídlo má Baštová 51114, 040 01 Košice-Staré Mesto.

JUMBO MOJMÍROVCE spol. s r.o. je od 2020-12-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 268/2020_RSP). Prevádzka Nitrianska 1959/54A , 951 31  Močenok sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb cestnej dopravy, administratívne služby, vedenie účtovníctva, vnútroštátna nákladná cestná doprava. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44332700 a sídlo má Mojmírovce 964, 951 15 Mojmírovce.

ERWEL s.r.o. je od 2020-12-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 269/2020_RSP). Prevádzka Staničná 267/21, 906 13 Brezová pod Bradlom sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, kovoobrábanie, výroba kovových konštrukcií a ich častí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36711608 a sídlo má Horný rad 5333, 906 13 Brezová pod Bradlom.

ZZPOBO, s.r.o. je od 2020-12-04 integračný podnik (číslo osvedčenia 270/2020_RSP). Prevádzka Breza 56, 029 53 Breza sa venuje Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), čistiace a upratovacie služby, administratívne služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53302052 a sídlo má Breza 56, 029 53 Breza.

AGAPE LUX s.r.o. bol od 2020-12-04 do 2021-12-06 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 271/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53252101 a sídlo má Košické Oľšany 145, 044 42 Košické Oľšany.

Obecné služby Kocurany s.r.o. je od 2020-12-04 integračný podnik (číslo osvedčenia 272/2020_RSP). Prevádzka Kocurany 105 , 972 02 Kocurany sa venuje Maloobchod, veľkoobchod, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, sprostredkovanie pred­aja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), výkon činnosti stavebného dozoru, výkon činnosti stavbyvedúceho, prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené, poradenstvo v oblasti stavebníctva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 43918573 a sídlo má Kocurany 105, 972 02 Kocurany.

LUPEX, s.r.o. je od 2020-12-04 integračný podnik (číslo osvedčenia 273/2020_RSP). Prevádzka Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza sa venuje Maloobchod v rozsahu voľných živností, veľkoobchod v rozsahu voľných živností, sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností, výroba plastových výrobkov a polyuretanových výrobkov, baliace práce, čalúnnické práce. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36355143 a sídlo má I. Krasku 7072, 971 01 Prievidza.

CNCteam, s.r.o. je od 2020-12-04 integračný podnik (číslo osvedčenia 274/2020_RSP). Prevádzka Kasárenská 1504/51, 905 01 Senica sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, výroba hračiek a hier, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53314832 a sídlo má Kasárenská 150451, 905 01 Senica.

Aquaunion, s. r. o. je od 2020-12-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 275/2020_RSP). Prevádzka Záhradná 126, 930 04 Jahodná sa venuje Administratívne služby, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, výroba nápojov, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a pred­aja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52953980 a sídlo má Galvaniho 7D, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov.

Registrovaný sociálny podnik MJ Fába, s. r. o. je od 2020-12-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 276/2020_RSP). Prevádzka Nám. sv. Mikuláša, Zadné trakty 1721/26A, 064 01 Stará Ľubovňa sa venuje Pedikúra, čistiace a upratovacie služby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, služby požičovní, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, vedenie účtovníctva, sťahovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53228570 a sídlo má Nám. sv. Mikuláša, Zadné trakty 172126A, 064 01 Stará Ľubovňa.

Zákamenské služby s. r. o. je od 2020-12-10 integračný podnik (číslo osvedčenia 277/2020_RSP). Prevádzka Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sťahovacie služby, čistiace a upratovacie služby, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, prevádzkovanie čistiarne a práčovne. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53271653 a sídlo má Námestie J. Vojtaššáka 100212, 029 56 Zákamenné.

Celia shop, s. r. o. bol od 2020-12-10 do 2022-05-09 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 278/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53262883 a sídlo má Budmerice 589, 900 86 Budmerice .

SBS KOBRA Martin,s.r.o. je od 2020-12-14 integračný podnik (číslo osvedčenia 279/2020_RSP). Prevádzka Bernoláková 14, 036 01 Martin sa venuje poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v rozsahu zákona č. 473/2005 Z.z. v znení noviel a doplnkov a) strážna služba v rozsahu zákona č. 473/2005 Z.z., §-u 3 písm.a) až h). Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36390526 a sídlo má Hollého 66, 036 01 Martin.

UNICOL s.r.o. je od 2020-12-14 integračný podnik (číslo osvedčenia 280/2020_RSP). Prevádzka Traktorová 589/1, 058 01 Poprad sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora, výroba farbív a pigmentov, informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, výroba výrobkov z plastu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 43936016 a sídlo má Traktorová 5891, 058 01 Poprad.

PRIMA TIMBER s.r.o. je od 2020-12-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 281/2020_RSP). Prevádzka Lučenecká 847, 990 01 Veľký Krtíš sa venuje Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, skladovanie a pomocné činnosti v doprave. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52424286 a sídlo má Lučenecká 847, 990 01 Veľký Krtíš.

HUMAN SP s.r.o. bol od 2021-01-11 do 2021-12-15 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 282/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53275926 a sídlo má Na Homôlke 32258, 044 13 Valaliky.

HUMAN SP s.r.o. bol od 2021-01-11 do 2021-12-01 (zánik štatútu – vrátením) všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 283/2020_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53275926 a sídlo má Na Homôlke 32258, 044 13 Valaliky.

Deaf group s.r.o. je od 2021-01-14 integračný podnik (číslo osvedčenia 284/2021_RSP). Prevádzka Št. Tučeka 186/45 Slovenské Ďarmoty 44 Nemocničná 968, 990 01 991 07 990 01  Veľký Krtíš Slovenské Ďarmoty Veľký Krtíš sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 48273180 a sídlo má Št. Tučeka 18645, 990 01 Veľký Krtíš.

MULTIHOUSE,s.r.o. je od 2021-01-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 285/2021_RSP). Prevádzka Svodov 59, 937 01 Želiezovce sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53454413 a sídlo má Svodov 59, 937 01 Želiezovce.

Fajnoty s. r. o. r. s. p. je od 2021-01-18 integračný podnik (číslo osvedčenia 286/2021_RSP). Prevádzka Štúrova 1, 040 01 Košice sa venuje Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53343484 a sídlo má Mojmírova 78712, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto.

CSA SAMOTY s.r.o. je od 2021-01-18 integračný podnik (číslo osvedčenia 287/2021_RSP). Prevádzka Železničná 3/A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, skladové, pomocné a prepravné služby v doprave, geodetické a kartografické činnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53405323 a sídlo má Železničná 3A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Lesnica – tradícia Pienin s. r. o., r. s. p. je od 2021-01-18 integračný podnik (číslo osvedčenia 288/2021_RSP ). Prevádzka Lesnica 26, 065 33 Lesnica sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, poskytovanie sociálnych služieb, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53209397 a sídlo má Lesnica 26, 065 33 Lesnica.

Lesnica – tradícia Pienin s. r. o., r. s. p. bol od 2021-01-18 do 2021-12-20 (zánik štatútu – vrátením) sociálny podnik bývania (číslo osvedčenia 289/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53209397 a sídlo má Lesnica 26, 065 33 Lesnica.

ALACARTE s.r.o. je od 2021-01-18 integračný podnik (číslo osvedčenia 290/2021_RSP). Prevádzka Štúrova 423/1, 920 42 Červeník sa venuje Polygrafická výroba, sadza a konečná úprava tlačovín, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53427335 a sídlo má Štúrova 4231, 920 42 Červeník.

Black Field s.r.o. je od 2021-01-18 integračný podnik (číslo osvedčenia 291/2021_RSP). Prevádzka Čierne Pole 16, 079 01 Čierne Pole sa venuje Sprostredkovanie zamestnania za úhradu, okrem činností športového agenta, podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb v rybárstve, výroba potravinárskych výrobkov, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53368592 a sídlo má Čierne Pole 16, 079 01 Čierne Pole.

Black Field s.r.o. bol od 2021-01-18 do 2021-12-31 (zánik štatútu – vrátením) všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 292/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53368592 a sídlo má Čierne Pole 16, 079 01 Čierne Pole.

Dekora Group, s. r. o. je od 2021-01-19 integračný podnik (číslo osvedčenia 293/2021_RSP). Prevádzka Hurbanova 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom sa venuje Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, opracovanie kovu jednoduchým spôsobom, výroba výrobkov z papiera, výroba výrobkov z plastov, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických, opravy vyhradených technických zariadení elektrických. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 48204226 a sídlo má Piešťanská 31A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Pesopo, s. r. o. je od 2021-01-25 integračný podnik (číslo osvedčenia 294/2021_RSP). Prevádzka Smreková 10, 053 11 Smižany sa venuje Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov, výroba mliečnych výrobkov, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 , kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), vedenie účtovníctva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53419987 a sídlo má Duklianska 47B, 052 01 Spišská Nová Ves.

ATILA GENA s. r. o. bol od 2021-01-25 do 2024-04-22 (zrušenie štatútu – sankčné) integračný podnik (číslo osvedčenia 295/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53146701 a sídlo má Masarykova 10, 080 01 Prešov.

Ekopom s. r. o. je od 2021-01-27 integračný podnik (číslo osvedčenia 296/2021_RSP). Prevádzka M. Falešníka 10 , 971 01 Prievidza sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45560137 a sídlo má M. Falešníka 10, 971 01 Prievidza .

Sociálny podnik mesta Svidník, s. r. o. je od 2021-01-27 integračný podnik (číslo osvedčenia 297/2021_RSP). Prevádzka Stropkovská 717/82 , 089 01 Svidník sa venuje Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, Prípravné práce k realizácii stavby, Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, Sťahovacie služby, Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53257731 a sídlo má Stropkovská 71782, 089 01 Svidník.

Octopus SK s. r. o. je od 2021-01-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 298/2021_RSP). Prevádzka Veľká Okružná 17, 010 01 Žilina sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), počítačové služby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, plnenie a regenerácia farbiacich kaziet pre tlačiarenské, počítačové a písacie stroje, renovácia tonerov, vedenie účtovníctva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47082470 a sídlo má Veľká Okružná 17, 010 01 Žilina.

MURALI s. r. o. je od 2021-01-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 299/2021_RSP). Prevádzka Športová 655, 972 26  Nitrianske Rudno sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, reklamné a marketingové služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47370114 a sídlo má Športová 655, 972 26  Nitrianske Rudno .

Sociálny podnik Žaškov, s. r. o. je od 2021-01-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 300/2021_RSP). Prevádzka Hlavná 112/106, 027 21 Žaškov sa venuje Čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb osobného charakteru, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, služby požičovní, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, Poskytovanie služieb v rybárstve. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53487389 a sídlo má Hlavná 112106, 027 21 Žaškov.

Rozvoj a spolupráca s. r. o. je od 2021-02-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 301/2021_RSP). Prevádzka Kamenná 9, 010 01 Žilina sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchod, služieb, výroby, prenájom hnuteľných vecí, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických vied, spoločenských a humanitných vied. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53464770 a sídlo má Kamenná 9, 010 01 Žilina.

Služby obce Poproč s. r. o., r. s. p. je od 2021-02-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 302/2021_RSP). Prevádzka Oľšavská 24, 044 24 Poproč sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, textilná výroba, odevná výroba, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53304870 a sídlo má Oľšavská 24, 044 24 Poproč.

JaPS, s.r.o. je od 2021-02-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 303/2021_RSP). Prevádzka Jánošíkova 536/43, 015 01 Rajec sa venuje Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, reklamné činnosti, prieskum trhu a verejnej mienky, podnikateľské poradenstvo, prenájom strojov a prístrojov, skladovanie, prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36404519 a sídlo má Jánošíkova 53643, 015 01 Rajec.

Technické služby, s.r.o. Kežmarok bol od 2021-02-02 do 2022-02-28 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 304/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31718329 a sídlo má Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok.

Mestský podnik služieb Turany, s. r. o. je od 2021-02-02 integračný podnik (číslo osvedčenia 305/2021_RSP). Prevádzka Ul. Osloboditeľov 83/91 , 038 53 Turany sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53420799 a sídlo má Ul. Osloboditeľov 8391, 038 53 Turany.

VO VILE, s. r. o. bol od 2021-02-02 do 2023-08-02 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 306/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53490274 a sídlo má Likavka 65, 034 95 Likavka.

KLÁŠTOR o.z. je od 2021-02-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 307/2021_RSP). Prevádzka Betliarska 74/2, 048 01 Rožňava sa venuje podpora umeleckej tvorby, výmeny informácií a skúseností v oblasti umenia a kultúry, záchrana a obnova duchovného, kultúrneho, historického a prírodného dedičstva rožnavského okresu a blízkeho okolia, skáršľovanie a rozvoj verejného priestoru, vzdelávanie a pomoc sociálne či inak znevýhodneným skupinám obyvateľstva, mládeži a občanom v okrese Rožňava a blízkeho okolia. Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 51668955 a sídlo má Betliarska 742, 048 01 Rožňava.

AVAL BETA s.r.o. r.s.p. je od 2021-02-12 integračný podnik (číslo osvedčenia 308/2021_RSP). Prevádzka Hroncová 3, 040 01 Košice sa venuje Strážna služba v rozsahu: a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste c) ochrana osoby d) ochrana majetku a osoby pri preprave e) ochrana prepravy majetku a osoby f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta h) vypracúvanie plánu ochrany, i) monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31727972 a sídlo má Letná 45, 040 01 Košice.

Obecné služby Rybník s.r.o. je od 2021-02-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 309/2021_RSP). Prevádzka Hlavná 201, 935 23 Rybník sa venuje Kuriérske služby, poskytovanie služieb osobného charakteru, sťahovacie služby, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, prípravné práce k realizácii stavby, informačná činnosť, odevná činnosť, čistiace a upratovacie služby, výroba bižutérie a suvenírov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53526589 a sídlo má Hlavná 201, 935 23 Rybník.

Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. je od 2021-02-19 integračný podnik (číslo osvedčenia 310/2021_RSP). Prevádzka Tehelná 1152/53, 905 01 Senica sa venuje Čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb osobného charakteru, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sťahovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53478495 a sídlo má Štefánikova 131869A, 905 01 Senica.

DomA s.r.o. je od 2021-02-19 integračný podnik (číslo osvedčenia 311/2021_RSP). Prevádzka Ďurďošík 6, 044 45 Ďurďošík sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov, vedenie účtovníctva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53540999 a sídlo má Ďurďošík 6, 044 45 Ďurďošík.

Agrofarma Hrboltová, s. r. o. je od 2021-02-19 integračný podnik (číslo osvedčenia 312/2021_RSP). Prevádzka Mlynská 223/1, 034 01 Ružomberok sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb v rybárstve, ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a pred­aja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53506278 a sídlo má Mlynská 2231, 034 01 Ružomberok.

Margaret s. r. o. je od 2021-02-19 integračný podnik (číslo osvedčenia 313/2021_RSP). Prevádzka Železničná 178/1, 984 01 Lúčenec sa venuje Textilná výroba, odevná výroba, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, Služby požičovní, výroba bižutérie a suvenírov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53478321 a sídlo má Rovňany 18, 985 24 Rovňany.

Margaret s. r. o. je od 2021-02-19 všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 314/2021_RSP). Prevádzka M. R. Štefánika 11, 962 12 Detva sa venuje Textilná výroba, odevná výroba, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, Služby požičovní, výroba bižutérie a suvenírov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53478321 a sídlo má Rovňany 18, 985 24 Rovňany.

Peron Slovakia, s.r.o. je od 2021-02-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 315/2021_RSP). Prevádzka ČSA 79/79, 962 23 Očová sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, textilná výroba, odevná výroba. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45347352 a sídlo má ČSA 7979, 962 23 Očová.

Stavebný sociálny podnik s. r. o. je od 2021-02-26 integračný podnik (číslo osvedčenia 316/2021_RSP). Prevádzka Banská Belá 501, 966 15 Banská Belá sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, skladovanie, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobym nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53495373 a sídlo má Banská Belá 501, 966 15 Banská Belá.

LIGADO s. r. o. je od 2021-02-26 integračný podnik (číslo osvedčenia 317/2021_RSP). Prevádzka J. Matušku 764/26, 971 01 Prievidza sa venuje Čistiace a upratovacie služby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, vedenie účtovníctva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53141121 a sídlo má J. Palárika 309222, 971 01 Prievidza.

C.B. ONE, s.r.o. je od 2021-02-26 integračný podnik (číslo osvedčenia 318/2021_RSP). Prevádzka Prievidzská 57, 972 51 Handlová sa venuje Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti, maloobchod v rozsahu voľnej živnosti, poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovanie obchodu, Prevádzkovanie múzeí a galérií, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31643311 a sídlo má 29. augusta 446, 972 51 Handlová.

Obecný podnik Doľany, s.r.o. je od 2021-03-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 319/2021_RSP). Prevádzka Doľany 2, 053 02 Doľany sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53508254 a sídlo má Doľany 2, 053 02 Doľany.

WASCO, s. r. o. je od 2021-03-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 320/2021_RSP). Prevádzka Strojárenská 10, 976 46 Valaská sa venuje Administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53228821 a sídlo má Strojárenská 10, 976 46 Valaská.

SP Jelenec, s.r.o. je od 2021-03-08 integračný podnik (číslo osvedčenia 321/2021_RSP). Prevádzka Jelenec 701, 951 73 Jelenec sa venuje Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, čistiace a upratovacie služby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53478827 a sídlo má Jelenec 701, 951 73 Jelenec.

em-shop s. r. o. je od 2021-03-12 integračný podnik (číslo osvedčenia 322/2021_RSP). Prevádzka Cintorínska 77, 972 01 Bojnice sa venuje Montáž, údržba, rekonštrukcia elektrických zariadení, maloobchod a veľkoobchod, počítačové služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poracov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, vydavateľská činnosť . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45967563 a sídlo má Doležalova 342415C, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov.

Fruit and berry products s. r. o. je od 2021-03-12 integračný podnik (číslo osvedčenia 323/2021_RSP). Prevádzka Hollého 35 , 083 01 Sabinov sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, čistiace a upratovacie služby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53526937 a sídlo má Hollého 35, 083 01 Sabinov.

VIRA print s. r. o. je od 2021-03-16 integračný podnik (číslo osvedčenia 324/2021_RSP). Prevádzka Rastislavova 104, 040 01 Košice sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53140621 a sídlo má Polárna 14506, 040 12 Košice – mestská časť Nad jazerom.

Liana Blahová je od 2021-03-16 integračný podnik (číslo osvedčenia 325/2021_RSP). Prevádzka Dražkovce 30, 038 02 Drážovce sa venuje Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností, maloobchod v rozsahu voľných živností, veľkoobchod v rozsahu voľných živností, podnikateľské poradenstvo, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, administratívne služby. Má právnu formu podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri, IČO 41809416 a sídlo má Diaková 131, 038 02 Diaková.

ISTRASLOV spol. s r.o. je od 2021-03-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 326/2021_RSP). Prevádzka Hlboké 1564, 972 01 Bojnice sa venuje Obchod s tovarom nevyžadujúcim si zvláštne povolenie, strojárska výroba – výroba klincov, sprostredkovanie dopravy, sprostredkovateľská činnosť, výroba súčiastok strojným obrábaním, kopírovacie služby, cestná verejná doprava tovaru, ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinskej činnosti . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31583334 a sídlo má Hlboké 1564, 972 01 Bojnice.

STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p. je od 2021-03-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 327/2021_RSP). Prevádzka Šarišská 98/20 , 094 34  Bystré sa venuje Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácií stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53520297 a sídlo má Šarišská 9820, 094 34 Bystré.

MoToDoor s.r.o. je od 2021-03-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 328/2021_RSP). Prevádzka Areál Vadaš 11765/65, 945 01 Komárno sa venuje Administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, čistiace a upratovacie služby, dizajnérska činnosť, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, informačná činnosť, kuriérske služby, poskytovanie služieb osobného charakteru, prenájom hnuteľných vecí . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53424387 a sídlo má Zámoryho ul. 10714, 945 01 Komárno.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o. je od 2021-03-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 329/2021_RSP). Prevádzka Lemešany 112, 082 03 Lemešany sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výkon činnosti stavbyvedúceho: pozemné stavby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51007631 a sídlo má Lemešany 186, 082 03 Lemešany.

Prevádzka s. r. o. je od 2021-03-26 integračný podnik (číslo osvedčenia 330/2021_RSP). Prevádzka Bzince pod Javorinou 348, 916 11 Bzince pod Javorinou sa venuje Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, administratívne služby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53492315 a sídlo má Dr. Rudolfa Macúcha 3481, 916 11 Bzince pod Javorinou.

Villa Cech s. r. o., r. s. p. je od 2021-03-26 integračný podnik (číslo osvedčenia 331/2021_RSP). Prevádzka Buzická 55, 044 71 Čečejovce sa venuje Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m, prípravné práce k realizácií stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53533551 a sídlo má Buzická 55, 044 71 Čečejovce.

CERNAN, s.r.o. je od 2021-03-26 integračný podnik (číslo osvedčenia 332/2021_RSP). Prevádzka Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica sa venuje Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45673446 a sídlo má Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica.

SloFarm Slovinky s. r. o. je od 2021-03-29 integračný podnik (číslo osvedčenia 333/2021_RSP). Prevádzka Trangusova 346/9, 053 42 Krompachy sa venuje Poľnohospodárska, rastlinná a živočíšna výroba, poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane pred­aja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho pred­aja, chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, výroba potravinárskych výrobkov, výroba kŕmnych zmesí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53570308 a sídlo má Trangusova 3469, 053 42 Krompachy.

SloFarm Slovinky s. r. o. bol od 2021-03-29 do 2022-03-28 (zánik štatútu – vrátením) všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 334/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53570308 a sídlo má Trangusova 3469, 053 42 Krompachy.

Ľúbivka, s. r. o. je od 2021-03-29 integračný podnik (číslo osvedčenia 335/2021_RSP). Prevádzka Podhorie 47, 013 18 Podhorie sa venuje Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, poskytovanie služieb osobného charakteru, čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských akciách, výroba potravinárskych výrobkov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53554663 a sídlo má Podhorie 47, 013 18 Podhorie.

S2 M s.r.o. bol od 2021-03-29 do 2022-03-08 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 336/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53565584 a sídlo má Cyrila a Metoda 1052, 048 01 Rožňava.

Breco s. r. o. je od 2021-03-29 integračný podnik (číslo osvedčenia 337/2021_RSP). Prevádzka Jána Zelenáka 30, 949 01 Nitra sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, textilná výroba, výroba hračiek a hier, výroba bižutérie a suvenírov, poskytovanie služieb osobného charakteru . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52846547 a sídlo má Jána Zelenáka 30, 949 01 Nitra .

Stolárstvo Václav s. r. o. je od 2021-03-31 integračný podnik (číslo osvedčenia 338/2021_RSP). Prevádzka Hniezdne 298 , 065 01 Hniezdne sa venuje Stolárstvo, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, čistiace a upratovacie služby, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, prenájom hnuteľných vecí . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53293312 a sídlo má Hniezdne 298, 065 01 Hniezdne.

INVICTA, n.o. je od 2021-04-06 integračný podnik (číslo osvedčenia 339/2021_RSP). Prevádzka Magnezitárov 1203/1, 050 01 Revúca sa venuje Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, stavebná činnosť, prevádzkovanie práčovne a čistiarne, upratovacie a dezinfekčné práce, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a lesníctve, . Má právnu formu nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, IČO 53454502 a sídlo má Magnezitárov 12031, 050 01 Revúca.

Majolika-R, s. r. o. je od 2021-04-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 340/2021_RSP). Prevádzka Vinice 5562/3 Mlynské nivy 16, 902 03 821 09  Pezinok Bratislava- Staré mesto sa venuje Keramická výroba, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), textilná výroba, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba bižutérie a suvenírov, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53559711 a sídlo má Vinice 55623, 902 03 Pezinok.

Štefan Zábojník r. s. p. je od 2021-04-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 341/2021_RSP). Prevádzka Okolie 6, 053 61 Spišské Vlachy sa venuje Kamenárske práce, obkladačské práce, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností, reklamné činnosti, kúpa tovaru za účelom jeho pred­aja v rozsahu voľných živností, nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla . Má právnu formu podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri, IČO 40359689 a sídlo má Levočská 64, 053 01 Harichovce.

Novo Health s. r. o. je od 2021-04-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 342/2021_RSP). Prevádzka Hlavná 106, 919 26 Zavar sa venuje Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied, výskum a vývoj v oblasti sociálnych produktov, výskum a vývoj dezinfekčných produktov a technológií, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely, výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov, výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53538242 a sídlo má Hlavná 106, 919 26 Zavar.

Novo Health s. r. o. bol od 2021-04-09 do 2021-09-06 (zánik štatútu – vrátením) všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 343/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53538242 a sídlo má Hlavná 106, 919 26 Závar.

SLUNCE s. r. o. je od 2021-04-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 344/2021_RSP). Prevádzka Záhradnícka 16, 945 01 Komárno sa venuje Keramická výroba, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, poskytovanie služieb osobného charakteru, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, prípravné práce k realizácii stavby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53491459 a sídlo má Vážskeho brehu 15217, 945 01 Komárno.

DC Sielnica, n. o. je od 2021-04-12 integračný podnik (číslo osvedčenia 345/2021_RSP). Prevádzka Sielnica 15, 962 31 Sielnica sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, výroba bižutérie a suvenírov, výroba hračiek a hier, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, prenájom hnuteľných vecí. Má právnu formu nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, IČO 51261171 a sídlo má Lazovná 148756, 974 01 Banská Bystrica.

DC Sielnica, n. o. bol od 2021-04-12 do 2022-02-16 (zánik štatútu – vrátením) všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 346/2021_RSP). Mal právnu formu nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, IČO 51261171 a sídlo má Lazovná 148756, 974 01 Banská Bystrica.

Miror, s.r.o. bol od 2021-04-12 do 2024-01-31 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 347/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47609826 a sídlo má Hurbanova 7, 036 01 Martin.

cShop SK s. r. o. je od 2021-04-12 integračný podnik (číslo osvedčenia 348/2021_RSP). Prevádzka Pod Glavicou 2, 841 08 Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, organizovanie kulúrnych a iných spoločenských podujatí, počítačové služby, reklamné a marketingové služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44665016 a sídlo má Pod Glavicou 2, 841 08 Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves.

Sliačanské Obecné Služby, s.r.o. je od 2021-04-12 integračný podnik (číslo osvedčenia 349/2021_RSP). Prevádzka Námestie M. Benku 1385/1 , 034 84 Liptovské Sliače sa venuje Prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov, sprostredkovanie obchodu, reklamná a propagačná činnosť, výroba a pred­aj pamiatkových pred­metov a tradičných ľudových výrobkov, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností, organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36397628 a sídlo má Námestie M. Benku 13851, 034 84 Liptovské Sliače.

CIBEKA s. r. o., r. s. p. je od 2021-04-12 integračný podnik (číslo osvedčenia 350/2021_RSP). Prevádzka Hlavná 1721/157 , 056 01 Gelnica sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, čistiace a upratovacie služby, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53523628 a sídlo má Hlavná 1721157, 056 01 Gelnica.

LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o., r. s. p. , skratka L&P s.r.o., r. s .p. je od 2021-04-13 integračný podnik (číslo osvedčenia 351/2021_RSP). Prevádzka Betliarska 22, 851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, reklamné a marketingové služby, čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájom, administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46201122 a sídlo má Betliarska 22, 851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka.

LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o., r. s. p. , skratka L&P s.r.o., r. s .p. je od 2021-04-13 všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 352/2021_RSP). Prevádzka Betliarska 22, 851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, reklamné a marketingové služby, čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájom, administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46201122 a sídlo má Betliarska 22, 851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka.

BPM AREA SK s. r. o. je od 2021-04-14 integračný podnik (číslo osvedčenia 353/2021_RSP). Prevádzka Medený Hámor 6541/15 , 974 01 Banská Bystrica sa venuje Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, dizajnérske činnosti, fotografické služby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53592930 a sídlo má Medený Hámor 654115, 974 01 Banská Bystrica.

IDM SERVICE, s.r.o. je od 2021-04-16 integračný podnik (číslo osvedčenia 354/2021_RSP). Prevádzka Sadová 1148, 038 53 Turany sa venuje Čistenie a upratovacie služby, starostlivosť o domácnosť a záhradu, chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, ddevná výroba. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53625463 a sídlo má Sadová 1148, 038 53 Turany.

Fungi Frutti, s. r. o. je od 2021-04-16 integračný podnik (číslo osvedčenia 355/2021_RSP). Prevádzka 1. Mája 57/17, 076 43 Čierna nad Tisou sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53623177 a sídlo má 1. Mája 5717, 076 43 Čierna nad Tisou.

RSP Group s. r. o. je od 2021-04-16 integračný podnik (číslo osvedčenia 356/2021_RSP). Prevádzka Pionierov 638/16, 048 01 Rožňava sa venuje Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53037987 a sídlo má Pionierov 63816, 048 01 Rožňava.

TrendyR, s. r. o. je od 2021-04-19 integračný podnik (číslo osvedčenia 357/2021_RSP). Prevádzka Levočská 412/20, 052 01 Spišská Nová Ves sa venuje Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, verejné obstarávanie, vedenie účtovníctva, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53600410 a sídlo má Levočská 41220, 052 01 Spišská Nová Ves.

ISP security, s. r. o. je od 2021-04-19 integračný podnik (číslo osvedčenia 358/2021_RSP). Prevádzka M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš sa venuje Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, čistiace a upratovacie služby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, prenájom hnuteľných vecí, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53523032 a sídlo má M. Pišúta 9794, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Bzovská s.r.o. bol od 2021-04-20 do 2022-04-12 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 359/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53100387 a sídlo má Bzovská Lehôtka 63, 962 62 Sása.

Bzovská s.r.o. bol od 2021-04-20 do 2022-04-12 (zánik štatútu – vrátením) všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 360/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53100387 a sídlo má Bzovská Lehôtka 63, 962 62 Sása.

TAR SLOVAKIA,s.r.o. bol od 2021-04-20 do 2022-04-20 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 361/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53350375 a sídlo má Slovenská 26, 040 01 Košice – mestská časť Sever.

Štúdio „M" spol. s r.o. je od 2021-04-20 integračný podnik (číslo osvedčenia 362/2021_RSP). Prevádzka Niťová 3, 821 08 Bratislava sa venuje Prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami – obstarávateľské služby spojené s prenájmom, sprostredkovanie obchodu a služieb, školiaca činnosť v oblasti obchodu, kúpa tovaru za účelom jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, kaderníctvo, výroba bižutérie a suvenírov, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 35823461 a sídlo má Niťová 3, 821 08 Bratislava.

VARTOTH s.r.o. je od 2021-04-20 integračný podnik (číslo osvedčenia 363/2021_RSP). Prevádzka Švábovce 535, 059 12 Švábovce sa venuje Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53572637 a sídlo má Švábovce 535, 059 12 Švábovce.

Drevo Gemer s .r. o. bol od 2021-04-20 do 2022-04-05 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 364/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53634462 a sídlo má 1. Mája 88949, 020 01 Púchov.

Kondor- SP, s. r. o., r.s.p. je od 2021-04-20 integračný podnik (číslo osvedčenia 365/2021_RSP). Prevádzka Centrálna 812/13, 089 01 Svidník sa venuje Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53568982 a sídlo má Centrálna 81213, 089 01 Svidník.

KOZÁK, s. r. o. je od 2021-04-20 integračný podnik (číslo osvedčenia 366/2021_RSP). Prevádzka Serverná 37 Š. Králika 429/28, 971 01 971 01 Prievidza Prievidza sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, prenájom hnuteľných vecí, výroba obalového materiálu z papiera, výroba obalového materiálu z plastov, poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46037497 a sídlo má Záhrady 29211, 972 05 Sebedražie.

EVENIT, s.r.o., r. s. p. je od 2021-04-20 integračný podnik (číslo osvedčenia 367/2021_RSP). Prevádzka M.R. Štefánika 17, 902 01 Pezinok sa venuje Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb, reklamné služby, ekonomické, organizačné a podnikateľské poradenstvo, automatizované spracovanie dát, vedenie účtovníctva, organizovanie a usporadúvanie školení, kurzov a seminárov, propagačná činnosť, baliace činnosti, prebaľovanie tovaru a manipulácia s tovarom, textilná výroba, krajčírske práce, administratívne práce. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 43919073 a sídlo má Obchodná 7848, 900 26 Slovenský Grob.

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. je od 2021-04-20 integračný podnik (číslo osvedčenia 368/2021_RSP). Prevádzka Levočská 355/21, 064 01 Stará Ľubovňa sa venuje Čistiace a upratovacie služby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, informačná činnosť, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie služieb osobného charakteru, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53538773 a sídlo má Levočská 35521, 064 01 Stará Ľubovňa.

Černík Servis, s. r. o. je od 2021-04-20 integračný podnik (číslo osvedčenia 369/2021_RSP). Prevádzka Černík 145 , 941 05 Černík sa venuje Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, čistiace a upratovacie služby, prenájom hnuteľných vecí, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53599519 a sídlo má Černík 145, 941 05 Černík.

MaxPower s. r. o. bol od 2021-04-20 do 2022-04-20 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 370/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53583701 a sídlo má Vŕbová 2181, 049 45 Jovice.

Naša Bublinka, s.r.o. je od 2021-04-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 371/2021_RSP). Prevádzka Sucháčovská 2198/4 , 038 61 Vrútky sa venuje Odevná výroba, textilná výroba, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba bižutérie a suvenírov, výroba hračiek a hier, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53598849 a sídlo má Sucháčovská 21984, 038 61 Vrútky.

Občianske združenie sv. Rafaela je od 2021-04-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 372/2021_RSP). Prevádzka Nám.L.van Beethovena 555/10, 919 65 Dolná Krupá sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí. Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 53030401 a sídlo má Nám.L.van Beethovena 55510, 919 65 Dolná Krupá.

AMG Security s.r.o. je od 2021-04-26 integračný podnik (číslo osvedčenia 373/2021_RSP). Prevádzka Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen sa venuje Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prenájom hnuteľných vecí, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, čistiace a upratovacie služby, kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46268995 a sídlo má Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen.

POMÁHAJ A CHRÁŇ o. z. je od 2021-04-26 integračný podnik (číslo osvedčenia 374/2021_RSP). Prevádzka Osloboditeľov 117, 066 11 Humenné sa venuje Odchyt túlavých zvierat. Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 51044587 a sídlo má Štefánikova 152427, 066 01 Humenné.

Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o. je od 2021-05-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 375/2021_RSP). Prevádzka Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčasti z dreva do finálnych produktov a ich údržba, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53584244 a sídlo má Námestie S. H. Vajanského 11, 036 01 Martin.

Dedinky s. r. o. je od 2021-05-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 376/2021_RSP). Prevádzka Dedinky 125, 049 73 Dedinky sa venuje Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, informačná činnosť. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53631536 a sídlo má Dedinky 79, 049 73 Dedinky.

J J M T, s.r.o. je od 2021-05-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 377/2021_RSP). Prevádzka Železničná 7, 966 81 Žarnovica sa venuje Textilná výroba, odevná výroba, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, vedenie účtovníctva, administratívne služby, ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a pred­aja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52837882 a sídlo má Železničná 7, 966 81 Žarnovica.

Občianske združenie JASENSKÁ DOLINA je od 2021-05-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 378/2021_RSP). Prevádzka Belá-Dulice 711, 038 11 Belá-Dulice sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve. Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 42214181 a sídlo má Belá-Dulice 385, 038 11 Belá-Dulice.

Obecný podnik Žabokreky, s. r. o. je od 2021-05-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 379/2021_RSP). Prevádzka Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53639405 a sídlo má Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky.

Cacaofé s.r.o. je od 2021-05-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 380/2021_RSP). Prevádzka Hattalova 3429/12A, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, výroba kakaa a výrobkov z kakaa, výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52069630 a sídlo má Račianska 150931, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto.

MILAJA-MEAT r.s.p., s. r. o. je od 2021-05-06 integračný podnik (číslo osvedčenia 381/2021_RSP). Prevádzka M.R.Štefánika 14 Železničná 1 K. Mikszátha 30, 990 01 979 01 979 01 Veľký Krtíš Rimavská Sobota Rimavská Sobota sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, donášková služba, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53674219 a sídlo má Škultétyho 19858, 979 01 Rimavská Sobota .

Baby plávanie, s. r. o. je od 2021-05-12 integračný podnik (číslo osvedčenia 382/2021_RSP). Prevádzka A. Žarnova 820/16, 971 01 Prievidza sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, prenájom hnuteľných vecí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53470231 a sídlo má A. Žarnova 82016, 971 01 Prievidza.

AKQOS, s.r.o. bol od 2021-05-12 do 2022-05-06 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 383/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53602021 a sídlo má Idanská 29712, 044 20 Malá Ida.

AKQOS, s.r.o. bol od 2021-05-12 do 2022-05-06 (zánik štatútu – vrátením) všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 384/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53602021 a sídlo má Idanská 29712, 044 20 Malá Ida.

KomPaS, s.r.o. je od 2021-05-12 integračný podnik (číslo osvedčenia 385/2021_RSP). Prevádzka Sobotská 10, 980 02 Jesenské sa venuje Upratovacie práce, údržba miestnych komunikácií, čistenie žúmp a septikov, búracie, výkopové a zemné práce, maliarske práce, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, sklenárske práce, výroba drobných výrobkov z dreva, zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu, organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36800627 a sídlo má Sobotská 10, 980 02 Jesenské.

Chcem a môžem – oz pre ľudí bol od 2021-05-12 do 2022-05-12 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 386/2021_RSP). Mal právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 53342399 a sídlo má Nám. slobody 62084, 974 01 Banská Bystrica.

Obecné služby Domaňovce, s.r.o. je od 2021-05-18 integračný podnik (číslo osvedčenia 387/2021_RSP). Prevádzka Domaňovce 92, 053 02 Domaňovce sa venuje Výroba kakaa, výrobkov z kakaa a cukroviniek, výroba nápojov, čistenie kanalizačných systémov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, diagnostika kanalizačných potrubí, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50466321 a sídlo má Domaňovce 92, 053 02 Domaňovce.

Výskum a inovácie s. r. o. je od 2021-05-25 integračný podnik (číslo osvedčenia 388/2021_RSP). Prevádzka Topoľčianska 237/48, 958 04 Partizánske sa venuje Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied, výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53667093 a sídlo má Topoľčianska 23748, 958 04 Partizánske.

Centrum Pointé, n.o. je od 2021-05-27 integračný podnik (číslo osvedčenia 389/2021_RSP). Prevádzka Mojmírová 12, 040 01 Košice sa venuje Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, dobrovoľnícke služby na podporu mladých rodín s maloletými deťmi, ostatné služby na podporu dobrovoľníctva, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd . Má právnu formu nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, IČO 53583302 a sídlo má Pod Horou 47651, 040 16 Košice-Myslava.

HaSlox s. r. o. je od 2021-05-27 integračný podnik (číslo osvedčenia 390/2021_RSP). Prevádzka Kpt. Nálepku 444/18 , 935 32  Kalná nad Hronom sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, prevádzkovanie výdajne stravy . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53687108 a sídlo má Kpt. Nálepku 44418, 935 32 Kalná nad Hronom.

Technické služby mesta Rajec, s. r. o. je od 2021-05-27 integračný podnik (číslo osvedčenia 391/2021_RSP). Prevádzka Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec sa venuje Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, čistiace a upratovacie služby, sťahovacie služby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53708725 a sídlo má Námestie SNP 22, 015 22 Rajec.

RABČAN SP, s. r. o. je od 2021-06-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 392/2021_RSP). Prevádzka Hlavná 428, 029 44 Rabča sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53666411 a sídlo má Hlavná 426, 029 44 Rabča.

KÁMO PLUS s. r. o. je od 2021-06-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 393/2021_RSP). Prevádzka Mierové námestie 93/26 Ružová 1969 Mierové námestie 1805 Opatovská 523/15, 019 01 019 01 019 01  911 01 Ilava Ilava Ilava Trenčín sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prenájom hnuteľných vecí, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53619188 a sídlo má Mierové námestie 9326, 019 01 Ilava.

JuBaSa s.r.o. je od 2021-06-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 394/2021_RSP). Prevádzka Nad traťou 1342/28, 060 01 Kežmarok sa venuje Textilná výroba, odevná výroba, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53677439 a sídlo má Nad traťou 134228, 060 01 Kežmarok.

P&M house, s. r. o. je od 2021-06-02 integračný podnik (číslo osvedčenia 395/2021_RSP). Prevádzka Generála Fraňu 1122/1, 038 53 Turany sa venuje Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53654340 a sídlo má Generála Fraňu 11221, 038 53 Turany.

Sociálny podnik Mesta Gelnica, s. r. o., r. s. p. je od 2021-06-02 integračný podnik (číslo osvedčenia 396/2021_RSP). Prevádzka Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, textilná výroba, odevná výroba, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba bižutérie a suvenírov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53512804 a sídlo má Hlavná 34350, 056 01 Gelnica.

Obecný podnik Pribiš, s.r.o. je od 2021-06-02 integračný podnik (číslo osvedčenia 397/2021_RSP). Prevádzka Pribiš 141, 027 41 Pribiš sa venuje Čistiace a upratovacie služby, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, služby požičovní, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, poskytovanie služieb v rybárstve. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53680049 a sídlo má Pribiš 141, 027 41 Pribiš.

OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o. je od 2021-06-02 integračný podnik (číslo osvedčenia 398/2021_RSP). Prevádzka Šútovce 39, 972 01 Šútovce sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51254212 a sídlo má Šútovce 39, 972 01 Šútovce.

Nestor služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik je od 2021-06-02 integračný podnik (číslo osvedčenia 399/2021_RSP). Prevádzka Stred 449 , 027 05 Zázrivá sa venuje Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, čistiace a upratovacie služby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44350490 a sídlo má Stred 449, 027 05 Zázrivá.

upcycle, s.r.o. je od 2021-06-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 400/2021_RSP). Prevádzka Nitrianska Blatnica 493, 956 05 Nitrianska Blatnica sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, textilná výroba, odevná výroba, spracovanie kože, výroby jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, administratívne služby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50765485 a sídlo má Nitrianska Blatnica 493, 956 05 Nitrianska Blatnica.

GRANIA R.S.P., s.r.o. je od 2021-06-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 401/2021_RSP). Prevádzka Bzovík 274, 962 41 Bzovík sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, sťahovacie služby, čistiace a upratovacie služby, administratívne služby, vedenie účtovníctva, prenájom hnuteľných vecí, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53563883 a sídlo má Kapitulská 318, 974 01 Banská Bystrica.

Tradície Kysúc, s. r. o. bol od 2021-06-10 do 2022-05-20 (zánik štatútu – vrátením) všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 402/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53716710 a sídlo má Veľká Rača 10062, 023 01 Oščadnica.

Tradície Kysúc, s. r. o. je od 2021-06-10 integračný podnik (číslo osvedčenia 403/2021_RSP). Prevádzka Areál sídla Roľníckeho družstva Veľká Rača 10062 , 023 01 Oščadnica sa venuje Výroba mliečnych výrobkov, výroba potravinárskych výrobkov, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, chov vybraných druhov zvierat na nepoľnohospodársku činnosť, služby starostlivosti o domácnosť a záhradu, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, uskutočňovanie stavieb a ich zmien . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53716710 a sídlo má Veľká Rača 10062, 023 01 Oščadnica.

VeRi, s. r. o. je od 2021-06-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 404/2021_RSP). Prevádzka Poštová 652, 956 07 Veľké Ripňany sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, odevná výroba, textilná výroba, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, výroba bižutérie a suvenírov, prevádzkovanie výdajne stravy. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53765443 a sídlo má Poštová 652, 956 07 Veľké Ripňany.

TOFFELI s.r.o. je od 2021-06-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 405/2021_RSP). Prevádzka Kurimany 100, 054 01 Kurimany sa venuje Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, výroba potravinárskych výrobkov, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53410777 a sídlo má Kurimany 100, 054 01 Kurimany.

Festíkovo DL, s.r.o. je od 2021-06-25 integračný podnik (číslo osvedčenia 406/2021_RSP). Prevádzka Mandľová 32 , 900 42 Dunajská Lužná sa venuje Prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prenájom hnuteľných vecí, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie čistiarne a práčovne . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53667531 a sídlo má Mandľová 32, 900 42 Dunajská Lužná.

Obecný podnik Ostrý Grúň, s. r. o. je od 2021-06-25 integračný podnik (číslo osvedčenia 407/2021_RSP). Prevádzka Ostrý Grúň 106 , 966 07 Ostrý Grúň sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53658299 a sídlo má Ostrý Grúň 106, 966 07 Ostrý Grúň.

IMUNITAS s. r. o. je od 2021-06-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 408/2021_RSP). Prevádzka Študentská 1458/21, 069 01 Snina sa venuje Výroba nápojov, textilná výroba, odevná výroba, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, prevádzkovanie výdajne stravy. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53281870 a sídlo má Študentská 145821, 069 01 Snina.

Villa Ursi, s. r. o. je od 2021-06-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 409/2021_RSP). Prevádzka Iliašovce 155, 053 11 Iliašovce sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a pred­aja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, čistiace a upratovacie služby, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53773853 a sídlo má Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce.

ROBUL clean s.r.o. bol od 2021-06-28 do 2024-04-06 (zrušenie štatútu – sankčné) integračný podnik (číslo osvedčenia 410/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53716574 a sídlo má Sokolská 32727, 960 01 Zvolen.

GADER, s.r.o. je od 2021-06-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 411/2021_RSP). Prevádzka Blatnica 377, 038 15 Blatnica sa venuje Maloobchod v rozsahu voľných živností, veľkoobchod v rozsahu voľných živností, sprostredkovanie obchodu, prenájom športových potrieb, organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, sprostredkovanie služieb, reklamné činnosti, prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36388114 a sídlo má Blatnica 377, 038 15 Blatnica.

iNEXiZ s. r. o. je od 2021-06-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 412/2021_RSP). Prevádzka Škultétyho 66, 010 01 Žilina sa venuje uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončievacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, manikúra, pedikúra. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46627634 a sídlo má Škultétyho 66, 010 01 Žilina.

SLUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o. je od 2021-06-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 413/2021_RSP). Prevádzka Suchá nad Parnou 68, 919 01 Suchá nad Parnou sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie). Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53131801 a sídlo má Suchá nad Parnou 68, 919 01 Suchá nad Parnou.

OCTAN plus s.r.o. je od 2021-06-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 414/2021_RSP). Prevádzka Hlavná 249, 925 03 Horné Saliby sa venuje Sprostredkovateľská činnosť, textilná výroba, výroba hračiek, výroba drobných úžitkových pred­metov, suvenírov, bytových a textilných doplnkov, reklamná činnosť, odevná výroba, výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 34143050 a sídlo má Hlavná 249, 925 03 Horné Saliby.

PROTEIN AUTOMAT, s.r.o. je od 2021-06-29 integračný podnik (číslo osvedčenia 415/2021_RSP). Prevádzka Rosina 987, 013 22 Rosina sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, služby požičovní, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, vedenie účtovníctva, administratívne služby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53368835 a sídlo má Rosina 987, 013 22 Rosina.

HATER – HANDLOVÁ spol. s r.o. je od 2021-06-29 integračný podnik (číslo osvedčenia 416/2021_RSP). Prevádzka Potočná 20, 972 51 Handlová sa venuje Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností, veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností, sprostredkovanie obchodu, podnikanie v oblasti odpadového hospodárstva, prevádzkovanie skládnky TKO a PO, spracovanie odpadov, vnútroštátna cestná nákladná doprava, stavebné práce so špeciálnymi mechanizmami v rozsahu voľných živností. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31633765 a sídlo má Potočná 20, 972 51 Handlová.

EkonMedia s.r.o. je od 2021-06-29 integračný podnik (číslo osvedčenia 417/2021_RSP). Prevádzka Pri Rajčianke 8913, 010 01 Žilina sa venuje Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, vedenie účtovníctva, činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov, čistiace a upratovacie služby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44672918 a sídlo má Pri Rajčianke 8913, 010 01 Žilina.

EkoRent, s.r.o. je od 2021-06-29 integračný podnik (číslo osvedčenia 418/2021_RSP). Prevádzka Mojš 373, 010 01 Žilina sa venuje Vedenie účtovníctva, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, administratívne služby, vydavateľská činnosť, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, služby požičovní, prenájom hnuteľných vecí, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, čistiace a upratovacie služby, fotografické služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50449346 a sídlo má Mojš 373, 010 01 Žilina.

HEPIA s.r.o. je od 2021-06-29 integračný podnik (číslo osvedčenia 419/2021_RSP). Prevádzka Nábrežná 1913, 971 01 Prievidza sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52841774 a sídlo má Jaseňová ulica 42013, 971 01 Prievidza.

SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o. je od 2021-07-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 420/2021_RSP). Prevádzka Sladkovičová 10C, 921 01 Piešťany sa venuje Administratívne služby, baliace činnosti, manipulácia s tovarom, výroba výrobkov z papiera, keramická výroba, výroba sviečok, odevná výroba, výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, čistiace a upratovacie služby, počítačové služby, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, reklamné a marketingové služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45885648 a sídlo má Kukorelliho 717912, 921 01 Piešťany.

Hanako Slovakia s. r. o. je od 2021-07-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 421/2021_RSP). Prevádzka Dolná Streda 834, 925 63 Dolná Streda sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, administratívne služby, prenájom hnuteľných vecí, poskytovanie služieb osobného charakteru, skladovanie a pomocné činnosti v doprave . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53610822 a sídlo má Dolná Streda 834, 925 63 Dolná Streda.

FAUSTULUS, s. r. o., r.s.p. je od 2021-07-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 422/2021_RSP). Prevádzka Čučmianska dlhá 6, 048 01 Rožňava sa venuje Administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, počítačové služby, vedenie účtovníctva, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47600900 a sídlo má Honce 121, 049 32 Honce.

Slovak Edu Team – SET, s. r. o. je od 2021-07-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 423/2021_RSP). Prevádzka SNP 105/10, 031 01 Liptovský Mikuláš sa venuje Ekonomické a organizačné poradenstvo, sprostredkovanie obchodu a služieb, vzdelávanie a poradenské služby v oblasti manažmentu a komunikácie, masérske služby, demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy, výkopové práce, vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním, stolárstvo . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36844624 a sídlo má Gaštanová 5113, 031 01 Liptovský Mikuláš.

MonToy s. r. o. bol od 2021-07-01 do 2023-04-17 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 424/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51108127 a sídlo má Záriečie 108, 020 52 Záriečie.

Komunitné centrum KOMPAS je od 2021-07-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 425/2021_RSP). Prevádzka Pribinova 2691/3, 940 02 Nové Zámky sa venuje Čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, výroba hračiek a hier, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 52632393 a sídlo má Pribinova 26913, 940 02 Nové Zámky.

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o. je od 2021-07-13 integračný podnik (číslo osvedčenia 426/2021_RSP). Prevádzka Námestie SNP 47/9 , 962 61 Dobrá Niva sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53791029 a sídlo má Námestie SNP 479, 962 61 Dobrá Niva.

AMEDIC PLUS s.r.o. je od 2021-07-13 integračný podnik (číslo osvedčenia 427/2021_RSP). Prevádzka Mojš 235, 010 01 Mojš sa venuje Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla, čistiace a upratovacie služby, prenájom hnuteľných vecí, fotografické služby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53736796 a sídlo má Mojš 235, 010 01 Mojš.

Sondor s.r.o. je od 2021-07-22 integračný podnik (číslo osvedčenia 428/2021_RSP). Prevádzka J.M. Hurbana 829/13, 971 01 Prievidza sa venuje Chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb v rybárstve, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, výroba potravinárskych výrobkov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51694433 a sídlo má Veľká okružná 17, 010 01 Žilina.

SOPOD s.r.o. je od 2021-07-22 integračný podnik (číslo osvedčenia 429/2021_RSP). Prevádzka Rakovec nad Ondavou 389, 072 03 Rakovec nad Ondavou sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb osobného charakteru, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53782577 a sídlo má Rakovec nad Ondavou 389, 072 03 Rakovec nad Ondavou.

Girmonn, s.r.o. je od 2021-07-22 integračný podnik (číslo osvedčenia 430/2021_RSP). Prevádzka Letná 930, 053 33 Nálepkovo sa venuje Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, textílna výroba, odevná výroba, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich oprava a údržba, výroba bižutérie a suvenírov, výroba hračiek a hier, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53766814 a sídlo má Letná 930, 053 33 Nálepkovo.

Hesperus s.r.o. bol od 2021-07-22 do 2022-11-21 (zrušenie štatútu – sankčné) integračný podnik (číslo osvedčenia 431/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53837754 a sídlo má Kvetná 256637, 947 01 Hurbanovo.

Ekozdroj, s. r. o. je od 2021-07-22 integračný podnik (číslo osvedčenia 432/2021_RSP). Prevádzka Jána Kollára 755, 022 01 Čadca sa venuje Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, kuriérske služby, prenájom hnuteľných vecí, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, vedenie účtovníctva, výroba potravinárskych výrobkov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53789555 a sídlo má Jána Kollára 755, 022 01 Čadca.

Ekozdroj, s. r. o. bol od 2021-07-22 do 2022-04-20 (zánik štatútu – vrátením) všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 433/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53789555 a sídlo má Jána Kollára 755, 022 01 Čadca.

Regio plus s.r.o. je od 2021-07-22 integračný podnik (číslo osvedčenia 434/2021_RSP). Prevádzka Janice 18, 980 42 Janice sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení, služby požičovní, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53779088 a sídlo má Janice 18, 980 42 Janice.

Atasof s. r. o. je od 2021-07-22 integračný podnik (číslo osvedčenia 435/2021_RSP). Prevádzka Chrenovec-Brusno 398, 972 32 Chrenovec-Brusno sa venuje Vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, prevádzkovanie výdajne stravy, čistiace a upratovacie služby, vedenie účtovníctva, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53822030 a sídlo má Chrenovec-Brusno 398, 972 32 Chrenovec-Brusno .

JM+ s.r.o. bol od 2021-07-26 do 2022-05-02 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 436/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53796110 a sídlo má Krajná Poľana 23, 090 05 Krajná Poľana.

Obecné služby Kunerad, s.r.o. je od 2021-07-26 integračný podnik (číslo osvedčenia 437/2021_RSP). Prevádzka Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53816765 a sídlo má Hlavná ulica 6037, 013 13 Kunerad.

Obuv LEAN, s. r. o. je od 2021-07-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 438/2021_RSP). Prevádzka Cesta do Rudiny 1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátané prípojného vozidla, čistiace a upratovacie služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53807812 a sídlo má Belanského 228, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

LEAN EU, s.r.o. je od 2021-07-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 439/2021_RSP). Prevádzka Palárikova 88 Vysokoškolákov 8069/2 Belanského 8 Bottova 2 Národná 4 Štúrova 150/14 Belanského 228 Belanského 218/63A, 022 01 010 08 024 01 010 01 010 01 010 01 024 01 024 01  Čadca Žilina Kysucké Nové Mesto Žilina Žilina Žilina Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, čistiace a upratovacie službyčinnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45564213 a sídlo má Belanského 228, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Bageteria Bayer s.r.o. bol od 2021-07-28 do 2023-11-14 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 440/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52480020 a sídlo má A. Kmeťa 874, 990 01 Malý Krtíš.

VIPE s.r.o. bol od 2021-08-02 do 2023-06-21 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 441/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47833581 a sídlo má Kolónia 482, 930 37 Lehnice.

Autodiely OMEGA, s.r.o. je od 2021-08-11 integračný podnik (číslo osvedčenia 442/2021_RSP). Prevádzka J. I. Bajzu 1723/17, 971 01 Prievidza sa venuje Maloobchod a veľkoobchod, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy, reklamné a marketingové služby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50495267 a sídlo má Morovnianska cesta 17232, 972 51 Handlová.

ČAPICA, s. r. o. bol od 2021-08-12 do 2022-09-30 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 443/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53817214 a sídlo má Za dráhou 47615, 034 01 Ružomberok.

Čevas s. r. o. je od 2021-08-12 integračný podnik (číslo osvedčenia 444/2021_RSP). Prevádzka Čeľadice 3, 956 16 Čeľadince sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, výroba nápojov, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53836588 a sídlo má Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince.

NEED MORE s. r. o. bol od 2021-08-16 do 2023-09-12 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 445/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 48132021 a sídlo má Drotárska cesta 37, 811 02 Bratislava.

M – NOVOMAX – D s.r.o. bol od 2021-08-17 do 2023-07-27 (zrušenie štatútu – sankčné) integračný podnik (číslo osvedčenia 446/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36650757 a sídlo má Lučenecká 96, 991 22 Bušince.

OH Bacúch, s.r.o. je od 2021-08-17 integračný podnik (číslo osvedčenia 447/2021_RSP). Prevádzka Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch sa venuje Administratívne služby, čistiace a upratovacie služby, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53715161 a sídlo má Hlavná 27943, 976 64 Bacúch.

Selčianske, s.r.o. je od 2021-08-17 integračný podnik (číslo osvedčenia 448/2021_RSP). Prevádzka Selčianska cesta 2, 976 11 Selce sa venuje Chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výroba potravinárskych výrobkov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53874382 a sídlo má Selčianska cesta 2, 976 11 Selce.

ATYP INTERIÉR SERVIS, s. r. o. je od 2021-08-17 integračný podnik (číslo osvedčenia 449/2021_RSP). Prevádzka A. Kmeťa 17, 036 01 Martin sa venuje Veľkoobchod a maloobchod, sprostredkovanie obchodu, sprostredkovanie výroby, sprostredkovanie služieb, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výkon činnosti stavbyvedúceho, prípravné práce k realizácii stavby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45885338 a sídlo má Nákladné nádražie 9739, 038 61 Martin.

Sunrise Group s.r.o. je od 2021-08-17 integračný podnik (číslo osvedčenia 450/2021_RSP). Prevádzka Stropkovská 1398, 089 01 Svidník sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, prenájom hnuteľných vecí, reklamné a marketingové služby, údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, zasielateľstvo, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44613393 a sídlo má Arm. gen. Svobodu 646032, 080 01 Prešov.

STM SK s. r. o. je od 2021-08-17 integračný podnik (číslo osvedčenia 451/2021_RSP). Prevádzka Veľké Rovné 206, 013 62 Veľké Rovné sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, prenájom hnuteľných vecí, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53107667 a sídlo má Veľké Rovné 206, 013 62 Veľké Rovné.

Roľnícke družstvo Ďumbier je od 2021-08-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 452/2021_RSP). Prevádzka Podkoreňová 3, 977 01 Brezno sa venuje poľnohospodárstvo včítane pred­aja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho pred­aja, prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení,poskytovanie služieb v poľnohospodárstve v oblastiach: príprava a ošetrenie pôdy, sejba a sadenie, kultivácia, zberové a pozberové úpravy, Skladovanie a pomocné činnosti v doprave, maloobchod – kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností. Má právnu formu družstvo, IČO 36035327 a sídlo má Podkoreňová 3, 977 01 Brezno.

AVAGRI s.r.o. je od 2021-08-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 453/2021_RSP). Prevádzka Orgovánová 541, 980 02 Jesenské sa venuje oľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane pred­aja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho pred­aja, Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, Výroba kŕmnych zmesí, Skladovanie a pomocné činnosti v doprave. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53758129 a sídlo má Orgovánová 541, 980 02 Jesenské.

OLBL, s.r.o. je od 2021-08-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 454/2021_RSP). Prevádzka Obrancov mieru 350, 018 41 Dubnica nad Váhom  sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, bchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností, obchod s elektronikou a výpočtovou technikou, reklamná a propagačná činnosť, ubytovacie služby v rozsahu voľných živností, cestná nákladná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, osobná cestná doprava s obsaditeľnosťou do 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36411612 a sídlo má Obrancov mieru 350, 018 41 Dubnica nad Váhom .

Solcom Media s. r. o., r. s. p. je od 2021-08-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 455/2021_RSP). Prevádzka Pác 82 Rovniakova 12, 919 43 851 02  Cífer – Pác Bratislava sa venuje Výroba potravinárskych koncentrátov, sušeného ovocia a zeleniny, upratovacie služby, vydávanie periodických a neperiodických publikácií, sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, organizovanie školení a kurzov v rozsahu voľnej živnosti, pred­aj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov a pod., výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied, Poskytovanie služieb osobného charakteru. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36831646 a sídlo má Rovniankova 12, 851 02 Bratislava.

GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky s.r.o. je od 2021-08-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 456/2021_RSP). Prevádzka Nám. SNP 255, 962 12 Detva sa venuje Údenárska výroba, mäsiarstvo, Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), ýroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie), Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie), poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane pred­aja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho pred­aja a pod.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47534796 a sídlo má Nám. SNP 255, 962 12 Detva.

BELSPOL, s.r.o. je od 2021-09-02 integračný podnik (číslo osvedčenia 457/2021_RSP). Prevádzka Hronská 1037/27, 962 31 Sliač sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, faktoring a forfaiting, spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny, výroba nápojov, čistiace a upratovacie služby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53959671 a sídlo má Hronská 103727, 962 31 Sliač.

Dojč – OPS, s.r.o. je od 2021-09-02 integračný podnik (číslo osvedčenia 458/2021_RSP). Prevádzka Dojč 125, 906 02 Dojč sa venuje Prevádzkovanie verejných vodovodov III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií III. kategórie, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, prenájom hnuteľných vecí, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51281082 a sídlo má Dojč 125, 906 02 Dojč.

Kvalitné služby s.r.o. je od 2021-09-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 459/2021_RSP). Prevádzka SNP 711/23, 990 01 Veľký Krtíš sa venuje Čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, sťahovacie služby, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, vedenie účtovníctva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53863631 a sídlo má SNP 71123, 990 01 Veľký Krtíš.

calma community s. r. o. je od 2021-09-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 460/2021_RSP). Prevádzka Bernoláková 6, 036 01 Martin sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, prenájom hnuteľných vecí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53234375 a sídlo má SNP 105, 038 51 Turčianska Štiavnička.

PEKÁREŇ U BORIAKOV s.r.o. je od 2021-09-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 461/2021_RSP). Prevádzka Krné 125, 962 12 Detva sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov, výroba potravinárskych výrobkov, textilná výroba, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53849205 a sídlo má Krné 125, 962 12 Detva.

Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o. je od 2021-09-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 462/2021_RSP). Prevádzka Hviezdoslavova 330/19, 027 43 Nižná sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53843363 a sídlo má Hviezdoslavova 33019, 027 43 Nižná.

GombIda s.r.o. je od 2021-09-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 463/2021_RSP). Prevádzka Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida sa venuje Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov, poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53858905 a sídlo má Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida.

Alfageo s. r. o. je od 2021-09-08 integračný podnik (číslo osvedčenia 464/2021_RSP). Prevádzka Mudroňova 1751/64 , 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto sa venuje Sprostredkovanie pred­aja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), geodetické a kartografické činnosti, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53188152 a sídlo má Mudroňova 175164, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.

Edenal, s. r. o. je od 2021-09-08 integračný podnik (číslo osvedčenia 465/2021_RSP). Prevádzka Čaka 398, 935 68 Čaka sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, výroba potravinárskych výrobkov, chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb osobného charakteru, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53809068 a sídlo má Čaka 398, 935 68 Čaka.

sasanqua s. r. o. bol od 2021-09-10 do 2022-10-01 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 466/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50400321 a sídlo má Šustekova 49, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka.

Error s.r.o. je od 2021-09-14 integračný podnik (číslo osvedčenia 467/2021_RSP). Prevádzka Gen. Svobodu 1 Ľ. Štúra 1998 Centrum 8 Mierové námestie 20/17 Námestie Ľ. Štúra 19, 911 08 019 01 017 01 018 51 957 01 Trenčín Ilava Považská Bystrica Nová Dubnica Bánovce nad Bebravou sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51858291 a sídlo má Veľké Košecké Podhradie 340, 018 31 Košecké Podhradie.

Antal shoes s. r. o. je od 2021-09-21 integračný podnik (číslo osvedčenia 468/2021_RSP). Prevádzka Duchnovičova 552/54, 068 01 Medzilaborce sa venuje Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, textilná výroba, odevná výroba, spracovanie kože, výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53548337 a sídlo má Duchnovičova 55254, 068 01 Medzilaborce.

Rimgal, spol. s r.o. je od 2021-09-21 integračný podnik (číslo osvedčenia 469/2021_RSP). Prevádzka A. Markuša 17, 979 01 Rimavská Sobota sa venuje Veľkoobchod s tovarom mimo viazaných a koncesovaných živností, maloobchod s tovarom mimo viazaných a koncesovaných živností, poľnohospodárstvo včítane pred­aja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho pred­aja, baliace činnosti, sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti, nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, skladovanie a spracovanie krmív, výroba hotových kŕmnych zmesí a bielkovinových koncentrátov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36022152 a sídlo má A. Markuša 17, 979 01 Rimavská Sobota.

JOLLA s.r.o. bol od 2021-09-23 do 2022-09-22 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 470/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53414934 a sídlo má Zimná 19016, 076 43 Čierna nad Tisou.

Agrotrade-Mäso s. r. o. bol od 2021-09-29 do 2022-08-01 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 471/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53979753 a sídlo má Veľký Blh 437, 980 22 Veľký Blh.

IHLA, s. r. o. je od 2021-09-29 integračný podnik (číslo osvedčenia 472/2021_RSP). Prevádzka Ihľany 211, 059 94 Ihľany sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, výroba potravinárskych výrobkov, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53916891 a sídlo má Ihľany 211, 059 94 Ihľany.

M&Š products s.r.o. je od 2021-10-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 473/2021_RSP). Prevádzka A. H. Škultétyho95, 990 01 Veľký Krtíš sa venuje Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), kuriérske služby, služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53547217 a sídlo má Ľ. Štúra 55912, 990 01 Veľký Krtíš.

Peter Verníček, registrovaný sociálny podnik je od 2021-10-06 integračný podnik (číslo osvedčenia 474/2021_RSP). Prevádzka Mláka 5/8 Ulica Nižný koniec 26/25 Ulica Nižný koniec 18/22 Novoť 213, 029 01 029 56 029 56 029 55 Námestovo Zákamenné Zákamenné Novoť sa venuje Reštauračné služby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov. Má právnu formu podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri, IČO 30537525 a sídlo má Mláka 58, 029 01 Námestovo.

Damparts o.z. bol od 2021-10-06 do 2023-11-22 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 475/2021_RSP). Mal právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 53880307 a sídlo má Hanušákova 139322A, 010 01 Žilina – Trnové.

SP Detva s.r.o. je od 2021-10-06 integračný podnik (číslo osvedčenia 476/2021_RSP). Prevádzka Štúrova 1612/86, 962 12 Detva sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53802543 a sídlo má Štúrova 161286, 962 12 Detva.

Zandrea, s. r. o. je od 2021-10-06 integračný podnik (číslo osvedčenia 477/2021_RSP). Prevádzka Štefániková 11, 917 01 Trnava sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, administratívne služby, vedenie účtovníctva, čistiace a upratovacie práce, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, služby súvisiace so skrášľovaním tela . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53883870 a sídlo má Hospodárska 361696, 917 01 Trnava.

VinoDeiVini s.r.o. je od 2021-10-11 integračný podnik (číslo osvedčenia 478/2021_RSP). Prevádzka Pri synagóge 1392, 949 01 Nitra sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prenájom hnuteľných vecí, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53703855 a sídlo má Župné námestie 26737, 949 01 Nitra .

DH facility services, s.r.o. je od 2021-10-11 integračný podnik (číslo osvedčenia 479/2021_RSP). Prevádzka SNP 289/8, 922 03 Vrbové sa venuje Administratívne služby, vedenie účtovníctva, poskytovanie služieb osobného charakteru, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54075131 a sídlo má SNP 2898, 922 03 Vrbové.

PROTEKTA, s. r. o. r. s. p. je od 2021-10-14 integračný podnik (číslo osvedčenia 480/2021_RSP). Prevádzka M. R. Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, služby súvisiace so skrášľovaním tela, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53790294 a sídlo má Domašská 6704, 093 01 Vranov nad Topľou.

ZIPA plus s. r. o. je od 2021-10-14 integračný podnik (číslo osvedčenia 481/2021_RSP). Prevádzka Trenčianska cesta 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, administratívne služby, vedenie účtovníctva, Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, keramická výroba. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46915117 a sídlo má Trenčianska cesta 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

ANV trading s.r.o. bol od 2021-10-14 do 2023-12-07 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 482/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52418839 a sídlo má Dunajská 1, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.

VOX terra o.z., registrovaný sociálny podnik je od 2021-10-14 integračný podnik (číslo osvedčenia 483/2021_RSP). Prevádzka Magurská 16, 974 01 Banská Bystrica sa venuje Výroba kŕmnych zmesí, chov vybraných druhov zvierat, služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied. Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 42303630 a sídlo má Ráztoka 124, 976 97 Ráztoka.

VOX terra o.z., registrovaný sociálny podnik je od 2021-10-14 všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 484/2021_RSP). Prevádzka Magurská 16, 974 01 Banská Bystrica sa venuje Výroba kŕmnych zmesí, chov vybraných druhov zvierat, služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied. Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 42303630 a sídlo má Ráztoka 124, 976 97 Ráztoka.

BJ Energy, s.r.o. je od 2021-10-14 integračný podnik (číslo osvedčenia 485/2021_RSP). Prevádzka Kamenná 9 , 010 01 Žilina sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba, výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov, prípravné práce k realizácii stavby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44174217 a sídlo má Kamenná 9, 010 01 Žilina.

StavbárSK s.r.o. je od 2021-11-02 integračný podnik (číslo osvedčenia 486/2021_RSP). Prevádzka Hrádza 98/2, 976 64 Bacúch sa venuje Čistiace a upratovacie služby, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, textilná výroba, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53815378 a sídlo má Hrádza 982, 976 64 Bacúch.

Obecný podnik Pusté Úľany s. r. o. je od 2021-11-02 integračný podnik (číslo osvedčenia 487/2021_RSP). Prevádzka Hlavná 111/66, 925 28 Pusté Úľany sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb v rybárstve, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, výroba potravinárskych výrobkov, výroba kŕmnych zmesí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53930657 a sídlo má Hlavná 11166, 925 28 Pusté Úľany.

trebARS s.r.o. bol od 2021-11-03 do 2023-11-06 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 488/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54029201 a sídlo má Môťovská cesta 12, 960 01 Zvolen.

ADVISONA r.s.p., s.r.o. je od 2021-11-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 489/2021_RSP). Prevádzka Nádvorie Európy 3668/54, 945 01 Komárno sa venuje Pánske, dámske a detské kaderníctvo, výroba bižutérie a suvenírov, čistiace a upratovacie služby, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54037638 a sídlo má Nádvorie Európy 366854, 945 01 Komárno.

o. z. Detské dopravné ihrisko Sobrance registrovaný sociálny podnik je od 2021-11-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 490/2021_RSP). Prevádzka Kollárova 998/56, 073 01 Sobrance sa venuje Vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, prenájom hnuteľných vecí. Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 50654969 a sídlo má Kollárova 99856, 073 01 Sobrance.

Fortuna Belina n.o. je od 2021-11-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 491/2021_RSP). Prevádzka Belina 194, 986 01 Belina sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácií exterierov a interierov, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí. Má právnu formu nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, IČO 52479358 a sídlo má Belina 194, 986 01 Belina.

FINXZA, s. r. o. je od 2021-11-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 492/2021_RSP). Prevádzka Jaseňová 3220/18, 010 07 Žilina sa venuje Čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, poskytovanie služieb osobného charakteru, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a pred­aja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54062292 a sídlo má Odtrnovie 697, 013 22 Rosina.

L-METAL, s.r.o. je od 2021-11-05 integračný podnik (číslo osvedčenia 493/2021_RSP). Prevádzka Trstice 1418, 925 42 Trstice sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, prenájom hnuteľných vecí, výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastu, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45526672 a sídlo má Trstice 1418, 925 42 Trstice.

Občianske združenie Integrujeme r. s p. je od 2021-11-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 494/2021_RSP). Prevádzka Janigova 1324/9, 040 23 Košice-Sídlisko KVP sa venuje Čistiace a upratovacie služby, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, kuriérske služby. Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 53974026 a sídlo má Janigova 13249, 040 23 Košice-Sídlisko KVP.

KALUSO s.r.o. je od 2021-11-16 integračný podnik (číslo osvedčenia 495/2021_RSP). Prevádzka Študentska 1451, 069 01 Snina sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a zahradníctve, reklamné a marketingové služby, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47482770 a sídlo má Topoľa 102, 067 65 Topoľa.

HPSW, s.r.o. je od 2021-11-22 integračný podnik (číslo osvedčenia 496/2021_RSP). Prevádzka Kolačkov 188, 065 11 Kolačkov sa venuje Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, prenájom hnuteľných vecí, Čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53728068 a sídlo má Kolačkov 188, 065 11 Kolačkov.

Bellus Labor o. z. registrovaný sociálny podnik je od 2021-11-22 integračný podnik (číslo osvedčenia 497/2021_RSP). Prevádzka Soblahov 184, 913 38 Soblahov sa venuje Administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, keramická výroba, odevná výroba, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, výroba sviečok a tieniacej techniky, výroba hračiek a hier, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, poskytovanie služieb osobného charakteru, čistiace a upratovacie služby . Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 54014930 a sídlo má Soblahov 646, 913 38 Soblahov.

Poľanka, s.r.o. je od 2021-11-22 integračný podnik (číslo osvedčenia 498/2021_RSP). Prevádzka Litmanová 79, 065 31 Litmanová sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, uskutočnovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácií stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53986997 a sídlo má Litmanová 79, 065 31 Litmanová.

Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. je od 2021-11-22 integračný podnik (číslo osvedčenia 499/2021_RSP). Prevádzka Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53934784 a sídlo má Štúrova 228109, 061 01 Spišská Stará Ves.

Fandíme Slovensku je od 2021-11-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 500/2021_RSP). Prevádzka Budovateľská 1068, 925 52 Šoporňa sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, informačná činnosť, kuriérske služby, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky. Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 42447054 a sídlo má Budovateľská 1068, 925 52 Šoporňa.

FOXXX GROUP, s. r. o. je od 2021-11-25 integračný podnik (číslo osvedčenia 501/2021_RSP). Prevádzka Smreková 1997/1, 034 01 Ružomberok sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53562593 a sídlo má Smreková 19971, 034 01 Ružomberok.

Luga Building s. r. o. je od 2021-11-25 integračný podnik (číslo osvedčenia 502/2021_RSP). Prevádzka Veľká Ida 355, 044 55 Veľká Ida sa venuje Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a pred­aja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54007054 a sídlo má Veľká Ida 355, 044 55 Veľká Ida.

Darčekovo Erika s. r. o. je od 2021-11-25 integračný podnik (číslo osvedčenia 503/2021_RSP). Prevádzka M. Falešníka 428/6, 971 01 Prievidza sa venuje Výroba bižutérie a suvenírov, poskytovanie služieb osobného charakteru, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, textilná výroba, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov, výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov, čistiace a upratovacie služby, – služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53573498 a sídlo má M. Falešníka 4286, 971 01 Prievidza.

Rozkvitneš, s. r. o. je od 2021-11-25 integračný podnik (číslo osvedčenia 504/2021_RSP). Prevádzka Ď. Langsfelda 170 , 038 52 Sučany sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, administratívne služby, čistiace a upratovacie služby, prenájom hnuteľných vecí, výroba potravinárskych výrobkov, aranžovanie výkladov, viazanie kytíc a vencov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53990650 a sídlo má Biskupická 101523, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice.

TURIMEX, spol. s r.o. je od 2021-11-25 integračný podnik (číslo osvedčenia 505/2021_RSP). Prevádzka Stará hradská 431 Ď. Langsfelda 170 , 038 52 038 52 Sučany Sučany sa venuje Výroba tovaru z plastov, zámočníctvo, kovoobrábanie, výroba kovových konštrukcií a ich častí, výroba kovových prefabrikátov pre stavby, výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu, výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia, kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia, povrchová úprava kovov, brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36370223 a sídlo má Ď. Langsfelda 170, 038 52 Sučany.

FEBA – ECO s. r. o. bol od 2021-11-26 do 2024-03-28 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 506/2021_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54108390 a sídlo má Hollého 12, 083 01 Sabinov.

KM Equipment s.r.o. r. s. p. je od 2021-11-29 integračný podnik (číslo osvedčenia 507/2021_RSP). Prevádzka Hurbanovská 2, 946 52 Imeľ sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie kovu jednoduchým spôsobom, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47585081 a sídlo má Hradná 57735, 946 51 Nesvady.

ZOYTEC, s. r. o. je od 2021-11-29 integračný podnik (číslo osvedčenia 508/2021_RSP). Prevádzka Okružná 3032/33, 080 01 Prešov sa venuje Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53789059 a sídlo má Okružná 303233, 080 01 Prešov.

Hydro Real Group s.r.o. je od 2021-12-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 509/2021_RSP). Prevádzka Kajal 343, 925 92 Kajal sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m, činnosť vykonávaná banským spôsobom – strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m na iné účely než na práce uvedené v § 2 a v § 3 písm. a) až g) zákona č. 51/1988 Zb., kopanie studní, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 45629579 a sídlo má Kajal 317, 925 92 Kajal.

Pro-Mal-Stav, s.r.o. je od 2021-12-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 510/2021_RSP). Prevádzka Júliusa Lőrincza 2133/4, 929 01 Dunajská Streda sa venuje Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, čistiace a upratovacie služby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, administratívne služby, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52850579 a sídlo má Júliusa Lőrincza 21334, 929 01 Dunajská Streda.

Ballestrem s.r.o. je od 2021-12-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 511/2021_RSP). Prevádzka Rudolfa Súľovského 5/98, 013 13 Rajecké Teplice sa venuje Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, administratívne služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51086905 a sídlo má Rudolfa Súľovského 598, 013 13 Rajecké Teplice.

DUO WORK, s.r.o. je od 2021-12-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 512/2021_RSP). Prevádzka Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava sa venuje Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, poskytovanie služieb osobného charakteru,uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, prípravné práce k realizácii stavby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52917207 a sídlo má Tamaškovičova 274217, 917 01 Trnava.

Projman s.r.o. je od 2021-12-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 513/2021_RSP). Prevádzka Trnavská 1355/7, 010 08 Žilina sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, administratívne služby, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, reklamné a marketingové služby, výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47529962 a sídlo má Trnavská 13557, 010 08 Žilina.

Viana Art o.z., registrovaný sociálny podnik je od 2021-12-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 514/2021_RSP). Prevádzka Kálov 1, 010 01 Žilina sa venuje Upratovacie a čistiace práce, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, administratívne služby, poskytovanie služieb osobného charakteru, uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach . Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 50376527 a sídlo má Červená 4701, 010 03 Žilina – Budatín.

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. je od 2021-12-16 integračný podnik (číslo osvedčenia 515/2021_RSP). Prevádzka nám. 1. Mája 495/52, 922 05 Chtelnica sa venuje Upratovacie a čistiace práce, služba obyvateľstvu – údržba miestnych komunikácií, maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti, veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti, prenájom lešenia, strojov a zariadení bez obslužného personálu, vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok k nim, rekonštrukcie uvedených stavieb, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-1. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36231258 a sídlo má nám. 1. Mája 49552, 922 05 Chtelnica.

DvS & services s.r.o. je od 2021-12-16 integračný podnik (číslo osvedčenia 516/2021_RSP). Prevádzka Hollého 857/32, 908 51 Holíč sa venuje Informatívne testovanie, meranie a analýzy, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, prenájom hnuteľných vecí, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, čistiace a upratovacie služby, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, administratívne služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54075980 a sídlo má Hollého 85732, 908 51 Holíč.

Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. je od 2021-12-17 integračný podnik (číslo osvedčenia 517/2021_RSP). Prevádzka Rampová 6, 040 01 Košice sa venuje Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva, vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, technik požiarnej ochrany, kontrola, opravy a plnenie hasiacich prístrojov, kontrola a opravy požiarnych vodovodov, kontrola, opravy a montáž požiarnych uzáverov – dverí, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti v rozsahu: – výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov – výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov – výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47133341 a sídlo má Ďumbierska 9, 040 01 Košice – mestská časť Sever.

Oxygeno s. r. o. je od 2021-12-20 integračný podnik (číslo osvedčenia 518/2021_RSP). Prevádzka Radlinského 1616/4 J.M.Hurbana 31 , 921 01 971 01 Piešťany Prievidza sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54117941 a sídlo má Radlinského 16164, 921 01 Piešťany.

JUEM, n. o. RSP je od 2021-12-20 integračný podnik (číslo osvedčenia 519/2021_RSP). Prevádzka Revišné 288, 027 54 Veličná sa venuje Poskytovanie služieb osobného charakteru, čistiace a upratovacie služby, administratívne služby, vedenie účtovníctva, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, poskytovanie služieb v poľnohospodársve a záhradníctve, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba. Má právnu formu nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, IČO 54035261 a sídlo má Revišné 288, 027 54 Veličná.

Localhand, s. r. o. je od 2022-01-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 520/2022_RSP). Prevádzka Z.Kodálya 767/33 Šafárikova 1522/42 Štefánikova 94/4, 924 01 924 01 917 01 Galanta Galanta Trnava sa venuje Textilná výroba, odevná výroba, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, čistiace a upratovacie služby, dizajnérske činnosti, fotografické služby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla, prenájom hnuteľných vecí, administratívne služby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54041252 a sídlo má Železničiarska 11116, 924 01 Galanta.

Obecný podnik Korňa, s.r.o. je od 2022-01-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 521/2022_RSP). Prevádzka Vyšná Korňa 517, 023 21  Korňa sa venuje Výroba bižutérie a suvenírov, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy prútia a ich úprava, oprava a údržba, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, poskytovanie služieb osobného charakteru v rozsahu: poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť, prevádzkovanie verejných WC, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a v záhradníctve, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prípravné práce k realizácii stavby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54143161 a sídlo má Vyšná Korňa 517, 023 21 Korňa.

KreaTivO, s. r. o. je od 2022-01-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 522/2022_RSP). Prevádzka Gen. M. R. Štefánika 372/9, 911 01 Trenčín sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie služieb osobného charakteru a pre osobnú hygienu, reklamné a marketingové služby, baliace činnosti, manipulácia s tovarom, čistiace a upratovacie služby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50397206 a sídlo má Gen. M. R. Štefánika 3729, 911 01 Trenčín.

MODUM s. r. o. je od 2022-01-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 523/2022_RSP). Prevádzka M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín sa venuje Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, reklamné a marketingové služby, administratívne služby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46611711 a sídlo má T. G. Masaryka 34, 914 51 Trenčianske Teplice.

AreKont, s. r. o. je od 2022-01-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 524/2022_RSP). Prevádzka Gen. M. R. Štefánika 372/9, 911 01 Trenčín sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, vedenie účtovníctva, administratívne služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, reklamné a marketingové služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46560254 a sídlo má Gen. M. R. Štefánika 3729, 911 01 Trenčín.

ekoposs+ s.r.o. je od 2022-01-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 525/2022_RSP). Prevádzka Sadová 3/A, 905 01 Senica sa venuje Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, vedenie účtovníctva, výroba bižutérie a suvenírov, výroba hudobných nástrojov, výroba hračiek a hier, výroba metiel, kief a maliarskeho náradia, výroba sviečok a tieniacej techniky, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, prevádzkovanie úschovní, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51104008 a sídlo má Sadová 3A, 905 01 Senica.

Osiris Development 1 s. r. o. je od 2022-01-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 526/2022_RSP). Prevádzka Uhorská Ves 303 , 032 03 Uhorská Ves sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prípravné práce k realizácii stavby, prenájom hnuteľných vecí, čistiace a upratovacie služby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, dizajnérske činnosti, fotografické služby, administratívne služby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, vedenie účtovníctva, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, verejné obstarávanie, prevádzkovanie čistiarne a práčovne. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54241791 a sídlo má Uhorská Ves 303, 032 03 Uhorská Ves.

DANERS s. r. o. bol od 2022-01-03 do 2024-04-25 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 527/2022_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53463340 a sídlo má Pribiš 21, 027 41 Pribiš.

KVK design s. r. o. je od 2022-01-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 528/2022_RSP). Prevádzka Jilemnického 321/12 Hlavná 133, 981 01 981 01 Hnúšťa Hnúšťa sa venuje Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, služby požičovní, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54143870 a sídlo má Jilemnického 32112, 981 01 Hnúšťa.

Obecný podnik Červenica s. r. o. je od 2022-01-04 integračný podnik (číslo osvedčenia 529/2022_RSP). Prevádzka Červenica 41, 082 07 Červenica sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, administratívne služby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, výroba potravinárskych výrobkov, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53502159 a sídlo má Červenica 41, 082 07 Červenica.

Budai Mont s.r.o. bol od 2022-01-11 do 2023-03-22 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 530/2022_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53631056 a sídlo má Námestie Hrdinov 79718, 991 28 Vinica.

Technické služby VK s.r.o., r.s.p. je od 2022-01-11 integračný podnik (číslo osvedčenia 531/2022_RSP). Prevádzka Hlavná 365, 946 21 Veľké Kosihy sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, poskytovanie služieb osobného charakteru, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54134421 a sídlo má Hlavná 365, 946 21 Veľké Kosihy.

DC S láskou s.r.o. je od 2022-01-11 integračný podnik (číslo osvedčenia 532/2022_RSP). Prevádzka Zuzkin Park 459/6, 040 11 Košice sa venuje Čistiace a upratovacie služby, administratívne služby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, výroba hračiek a hier, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53593162 a sídlo má Ondavská 4471, 040 11 Košice – mestská časť Západ.

Sociálny podnik Malčice, s.r.o. je od 2022-01-12 integračný podnik (číslo osvedčenia 533/2022_RSP). Prevádzka Malčice 176, 072 06 Malčice sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a v poľovníctve, odevná výroba, textilná výroba, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, výroba bižutérie a suvenírov, výroba metiel, kief a maliarskeho náradia. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54178231 a sídlo má Malčice 176, 072 06 Malčice.

Intepo s.r.o., r. s. p. je od 2022-01-12 integračný podnik (číslo osvedčenia 534/2022_RSP). Prevádzka Vyšehradská 3732/12 , 851 06 Bratislava – mestská časť Petržalka sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla, sťahovacie služby, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, faktoring a forfaiting, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54059097 a sídlo má Vyšehradská 373212, 851 06 Bratislava – mestská časť Petržalka.

Obecný podnik Nižná Slaná, s. r. o. je od 2022-01-12 integračný podnik (číslo osvedčenia 535/2022_RSP). Prevádzka Námestie SNP 54, 049 23 Nižná Slaná sa venuje Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu, prenájom hnuteľných vecí, čistiace a upratovacie služby, . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53805402 a sídlo má Námestie SNP 545, 049 23 Nižná Slaná.

skula s. r. o. je od 2022-01-12 integračný podnik (číslo osvedčenia 536/2022_RSP). Prevádzka Staničná 1062/16, 911 05 Trenčín sa venuje Čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, textilná výroba, odevná výroba, spracovanie kože, výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov, výroba bižutérie a suvenírov, výroba hračiek a hier, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54200695 a sídlo má Sasinkova 502852, 921 01 Piešťany.

Fair Facility SK s.r.o. je od 2022-01-13 integračný podnik (číslo osvedčenia 537/2022_RSP). Prevádzka T.G.Masaryka 6, 960 01 Zvolen sa venuje Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov v rozsahu: strážna služba – § 3: a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, b) ochrana majetku na inom, než verejne prístupnom mieste, c) ochrana osoby d) ochrana majetku a osoby pri preprave, e) ochrana prepravy majetku a osoby, f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“), h) vypracúvanie plánu ochrany alebo i) monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste, technická služba s rozsahom činnosti projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich monitorovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50529561 a sídlo má T.G.Masaryka 6, 960 01 Zvolen.

DRUMAS AGRO s.r.o. bol od 2022-01-17 do 2023-05-31 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 538/2022_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53692691 a sídlo má Lučenská 1156, 990 01 Veľký Krtíš.

La casa, s. r. o. je od 2022-01-18 integračný podnik (číslo osvedčenia 539/2022_RSP). Prevádzka Ambra Pietra 10645/19, 036 01 Martin sa venuje Čistenie budov, údržba verejných priestorov v rozsahu voľných živností, organizovanie kurzov a školení, administratívne činnosti, veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti, maloobchod v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí, reklamná a propagačná činnosť, maliarske a natieračské práce, mimo­školské vzdelávanie a mimo­školská výchova v rozsahu voľných živností . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36801151 a sídlo má Červenej armády 102912, 038 53 Turany.

M and F s. r. o. je od 2022-01-18 integračný podnik (číslo osvedčenia 540/2022_RSP). Prevádzka Južná trieda 125, 040 01 Košice sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52732461 a sídlo má Považská 4, 040 11 Košice – mestská časť Západ.

Slovenský integračný podnik, o. z. je od 2022-01-19 integračný podnik (číslo osvedčenia 541/2022_RSP). Prevádzka Nám 1. mája 2, 811 06 Bratislava sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, . Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 50646117 a sídlo má Martinčekova 78116, 821 09 Bratislava-Ružinov.

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p. bol od 2022-01-19 do 2024-03-15 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 542/2022_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36541940 a sídlo má Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom.

MATADEX – SK s.r.o. je od 2022-01-19 integračný podnik (číslo osvedčenia 543/2022_RSP). Prevádzka Štefániková 18, 066 01 Humenné sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, vedenie účtovníctva, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, Čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53470893 a sídlo má Košická 547444, 066 01 Humenné.

RECIPROCITY,s.r.o. je od 2022-01-19 integračný podnik (číslo osvedčenia 544/2022_RSP). Prevádzka Podlavická cesta 37 , 974 09 Banská Bystrica sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb osobného charakteru, výroba kŕmnych zmesí, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prevádzka malých plavidiel. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54139813 a sídlo má Podlavická cesta 37, 974 09 Banská Bystrica.

T-Tatra s. r. o. je od 2022-01-19 integračný podnik (číslo osvedčenia 545/2022_RSP). Prevádzka Klčov 129, 053 02 Klčov sa venuje Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, odevná výroba, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52450147 a sídlo má Kúpeľná 35, 053 04 Spišské Podhradie.

TATRAPOL, s.r.o. je od 2022-01-20 integračný podnik (číslo osvedčenia 546/2022_RSP). Prevádzka Nemcovej 30, 040 01 Košice – mestská časť Sever sa venuje Strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a) až i) zákona o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z.z., poskytovanie služieb informátora, administratívne služby, čistiace a upratovacie služby, kuriérske služby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, technická služba v rozsahu podľa § 7 zákona o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z. z. t.j. projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31637922 a sídlo má Nemcovej 30, 040 01 Košice – mestská časť Sever.

Annamária Šlosárová je od 2022-01-20 integračný podnik (číslo osvedčenia 547/2022_RSP). Prevádzka Nitrianska 511, 951 13 Branč sa venuje Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu. Má právnu formu podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri, IČO 50904230 a sídlo má Ostrovná ulica 29939, 951 13 Branč.

Služby Obce Ďurčiná s.r.o. je od 2022-01-21 integračný podnik (číslo osvedčenia 548/2022_RSP). Prevádzka Ďurčiná 370, 015 01 Ďurčiná sa venuje Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52900819 a sídlo má Ďurčiná 370, 015 01 Ďurčiná.

Bol raz jeden človek je od 2022-01-21 integračný podnik (číslo osvedčenia 549/2022_RSP). Prevádzka Grösslingová 2466/47, 811 09 Bratislava-Staré Mesto sa venuje Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, výroba hračiek a hier, výroba bižutérie a suvenírov, služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 30868726 a sídlo má Grösslingová 246647, 811 09 Bratislava-Staré Mesto.

Rádio Bojnice s.r.o. je od 2022-01-24 integračný podnik (číslo osvedčenia 550/2022_RSP). Prevádzka Okrajová 964/12, 972 01 Bojnice sa venuje Prevádzkovanie rozhlasového vysielania v SR, na základe licencie č. R/92/2005 zo dňa 06.12.2005 a licencie č. R/92/RZL/219/2005 zo dňa 06.12.2005 na frekvencii 93,9 Mhz a frekvencii 104,3 Mhz od 13.07.2006, rozmnožovanie náhradných nosičov záznamu zvuku za dodržiavania autorského zákona, vydavateľská činnosť, požičiavanie, distribúcia videa, organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, pred­aj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36348473 a sídlo má Okrajová 96412, 972 01 Bojnice.

ORESTO s.r.o. je od 2022-01-24 integračný podnik (číslo osvedčenia 551/2022_RSP). Prevádzka Teriakovská 3 , 080 01 Prešov sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, vedenie účtovníctva, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53564278 a sídlo má Teriakovská 3, 080 01 Prešov.

Banícka kuchyňa, s.r.o. je od 2022-01-24 integračný podnik (číslo osvedčenia 552/2022_RSP). Prevádzka Dobšinská 34, 049 23 Nižná Slaná sa venuje Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a pred­aja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53919939 a sídlo má Dobšinská 10343, 049 23 Nižná Slaná.

Rozvoj Krížovej Vsi, s.r.o. je od 2022-01-26 integračný podnik (číslo osvedčenia 553/2022_RSP). Prevádzka Krížová Ves 51, 059 01 Krížová Ves sa venuje Stolárstvo, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, sťahovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51011255 a sídlo má Krížová Ves 51, 059 01 Krížová Ves.

x pain clinic relax s. r. o. je od 2022-01-26 integračný podnik (číslo osvedčenia 554/2022_RSP). Prevádzka J. Siváka 145/1, 971 01 Prievidza sa venuje Masérske služby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54218519 a sídlo má J. Siváka 1451, 971 01 Prievidza.

BAKOV PRODUKT, s.r.o. je od 2022-01-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 555/2022_RSP). Prevádzka Tachty 226, 980 34 Nová Bašta sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53990765 a sídlo má Tachty 226, 980 34 Nová Bašta.

ONE YEAR s.r.o. je od 2022-01-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 556/2022_RSP). Prevádzka Šoltésovej 3, 080 01 Prešov sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53575245 a sídlo má Hlavná 97, 080 01 Prešov.

TZV s. r. o. je od 2022-01-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 557/2022_RSP). Prevádzka Dlhá 1103/61, 010 09 Žilina sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, opracovanie kovu jednoduchým spôsobom, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53438001 a sídlo má Dlhá 110361, 010 09 Žilina.

Alžbeta Kónyová BeKo je od 2022-01-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 558/2022_RSP). Prevádzka Cintorínska 228 Nitrianska 511, 951 13 951 13 Branč Branč sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, výroba nápojov. Má právnu formu podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri, IČO 53974867 a sídlo má Nová ulica 7278, 951 13 Branč.

JAMUNA, s.r.o. je od 2022-01-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 559/2022_RSP). Prevádzka Timravy 23, 036 01 Martin sa venuje Vedenie účtovníctva, automatizované spracovanie dát, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, aprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, aprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, reklamné a marketingové služby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47228822 a sídlo má Timravy 23, 036 01 Martin.

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. je od 2022-01-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 560/2022_RSP). Prevádzka Nádražná 4007 P.O.BOX 121, 018 41 Dubnica nad Váhom sa venuje Zimná a letná údržba vozoviek, cestných komunikácií a chodníkov /odhŕňanie snehu, kropenie, zametanie/, drobné opravy ciest a chodníkov, služby pre rastlinnú výrobu, údržba zelene, prípravné práce pre stavbu, sprostredkovateľská činnosť, sprostredkovanie dopravy, preklad nákladov, skladovanie, sprostredkovanie nákupu, pred­aja a prenájmu nehnuteľností, podnikateľské poradenstvo s výnimkou činnosti účtovných, ekonomických a organizačných poradcov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36312941 a sídlo má Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom.

TRIN Partners s. r. o. je od 2022-01-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 561/2022_RSP). Prevádzka Partizánska Ľupča 654, 032 15 Partizánska Ľupča sa venuje Prenájom hnuteľných vecí, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pre realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, administratívne služby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, Stolárstvo, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54306698 a sídlo má Partizánska Ľupča 654, 032 15 Partizánska Ľupča.

Modrokamenský podnik, s.r.o. je od 2022-01-31 integračný podnik (číslo osvedčenia 562/2022_RSP). Prevádzka Mariánske námestie 304/1, 992 01 Modrý Kameň sa venuje Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb osobného charakteru, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54151074 a sídlo má Mariánske námestie 3041, 992 01 Modrý Kameň.

LIMAX LM s.r.o. je od 2022-01-31 integračný podnik (číslo osvedčenia 563/2022_RSP). Prevádzka Janka Jesenského 9, 934 01 Levice sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, reklamné a marketingové služby, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, vydavateľská činnosť, baliace činnosti, manipulácia s tovarom, skladovanie, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44661088 a sídlo má Janka Jesenského 9, 934 01 Levice.

LumaCorp, s.r.o. je od 2022-02-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 564/2022_RSP). Prevádzka A. H. Škultétyho 351/56, 990 01 Veľký Krtíš sa venuje Chov vybraných druhov zvierat, poradenská a konzultačná činnosť v poľnohospodárstve, sprostredkovanie obchodných služieb v rozsahu voľnej živnosti, reklamná a propagačná činnosť, čistiace a upratovacie služby, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, vedenie účtovníctva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51046725 a sídlo má A. H. Škultétyho 35156, 990 01 Veľký Krtíš.

RONIN TEAM s. r. o. je od 2022-02-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 565/2022_RSP). Prevádzka Komenského 1647/5, 911 01 Trenčín sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, prenájom hnuteľných vecí, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54164681 a sídlo má Komenského 16475, 911 01 Trenčín.

FM – Trans SK, s.r.o. je od 2022-02-02 integračný podnik (číslo osvedčenia 566/2022_RSP). Prevádzka Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno sa venuje Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, sťahovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50950568 a sídlo má Kľačno 25, 972 15 Kľačno.

Emirates Foods, s.r.o. je od 2022-02-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 567/2022_RSP). Prevádzka ulica Sušiny, priemyselný park, 990 01 Malý Krtíš sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane pred­aja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho pred­aja. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50171640 a sídlo má Sušiny 1914, 990 01 Malý Krtíš.

Glass Works, s.r.o. je od 2022-02-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 568/2022_RSP). Prevádzka Východná 3892/8, 036 01 Martin sa venuje Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stav. práce pri realizácii exteriérov a interiérov, stavebné cenárstvo, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47733993 a sídlo má Východná 38928, 036 01 Martin.

Mestský sociálny podnik Žilina, s. r. o. je od 2022-02-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 569/2022_RSP). Prevádzka Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina sa venuje Čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, poskytovanie služieb osobného charakteru, sťahovacie služby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54232813 a sídlo má Vysokoškolákov 17658, 010 08 Žilina.

SILVANIA, s.r.o. je od 2022-02-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 570/2022_RSP). Prevádzka M. R. Štefánika 4, 990 01 Veľký Krtíš sa venuje Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50771370 a sídlo má M.R. Štefánika 14, 990 01 Veľký Krtíš.

r.s.p. Pro Amante s. r. o. je od 2022-02-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 571/2022_RSP). Prevádzka Lesná 911/34 , 946 32  Marcelová sa venuje Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prenájom hnuteľných vecí, administratívne služby, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, výroba hračiek a hier, poskytovanie služieb osobného charakteru, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54230241 a sídlo má Lesná 91134, 946 32 Marcelová.

DP-ZvarMont s.r.o., r. s. p. je od 2022-02-17 integračný podnik (číslo osvedčenia 572/2022_RSP). Prevádzka Staničná 548, 065 44 Plaveč sa venuje výroba jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie kovu jednoduchým spôsobom, vedenie účtovníctva, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, xprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, čistiace a upratovacie služby, reklamné a marketingové služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 48009318 a sídlo má Ružová 57633, 065 44 Plaveč.

RED INVEST CORPORATION, s. r. o. je od 2022-03-02 integračný podnik (číslo osvedčenia 573/2022_RSP). Prevádzka Námestie SNP 18, 015 01 Rajec sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, prenájom hnuteľných vecí, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, pánske, dámske a detské kaderníctvo, služby súvisiace so skrášľovaním tela, administratívne služby, čistiace a upratovacie služby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54087724 a sídlo má Námestie SNP 18, 015 01 Rajec.

PERMAL, s. r. o. bol od 2022-03-14 do 2023-03-24 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 574/2022_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54161011 a sídlo má Ostružinová 11, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa.

MARKETERO, s. r. o. je od 2022-03-17 integračný podnik (číslo osvedčenia 575/2022_RSP). Prevádzka Krížna 3552/1, 921 01 Piešťany sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, finančný lízing, faktoring a forfaiting, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, prenájom hnuteľných vecí, administratívne služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54021821 a sídlo má Krížna 35521, 921 01 Piešťany.

ELEKTRIA, spol. s r.o. je od 2022-03-21 integračný podnik (číslo osvedčenia 576/2022_RSP). Prevádzka Domaniža 439, 018 16 Domaniža sa venuje Veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľných živností, výroba metiel, výroba jednoduchých výrobkov z dreva /palety, obaly, listy a pod./, maloobchod v rozsahu voľných živností, prenájom motorových vozidiel a prívesných vozíkov, sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností, sušenie reziva, upratovacie práce, prevádzkovanie sauny, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31602525 a sídlo má Domaniža 228, 018 16 Domaniža.

NOVA Holding registrovaný sociálny podnik s.r.o. je od 2022-03-30 integračný podnik (číslo osvedčenia 577/2022_RSP). Prevádzka Dolnopeterská 1452/16, 947 01 Hurbanovo sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), prenájom hnuteľných vecí, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, reklamné a marketingové služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52256154 a sídlo má Dolnopeterská 4150, 947 01 Hurbanovo.

MB – ECO s.r.o. je od 2022-03-31 integračný podnik (číslo osvedčenia 578/2022_RSP). Prevádzka Hlavná 942, 981 01 Hnúšťa sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, čistiace a upratovacie služby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, poskytovanie služieb osobného charakteru, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54357047 a sídlo má 1. mája 625, 981 01 Hnúšťa.

CESTA Rožňava n.o., registrovaný sociálny podnik je od 2022-04-08 integračný podnik (číslo osvedčenia 579/2022_RSP). Prevádzka Kósu-Schoppera 141/22, 048 01 Rožňava sa venuje Poskytovanie služieb v lesníctve, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, činnosti súvisiace s čistením a údržbou zariadení a krajinnou úpravou, stavebné a pomocné práce. Má právnu formu nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, IČO 54275156 a sídlo má Kósu-Schoppera 14122, 048 01 Rožňava.

LEVOČA NORDIC CENTRUM o. z- r.s.p je od 2022-04-08 integračný podnik (číslo osvedčenia 580/2022_RSP). Prevádzka Rozvoj 1110/13, 054 01 Levoča sa venuje Reklamné a marketingové služby, prevádzkovanie športových zariadení, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu. Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 42235227 a sídlo má Rozvoj 111013, 054 01 Levoča.

POKROK VK, s.r.o. je od 2022-04-13 integračný podnik (číslo osvedčenia 581/2022_RSP). Prevádzka SNP 710/29, 990 01 Veľký Krtíš sa venuje Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, fotografické služby, dizajnérske činnosti, informačná činnosť, administratívne služby, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54289815 a sídlo má SNP 71029, 990 01 Veľký Krtíš.

Elpida consulting s.r.o. je od 2022-04-13 integračný podnik (číslo osvedčenia 582/2022_RSP). Prevádzka Južná trieda 82, 040 17 Košice – mestská časť Juh sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, Sťahovacie služby, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, kuriérske služby, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, dizajnérske činnosti. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54146577 a sídlo má Južná trieda 82, 040 17 Košice – mestská časť Juh.

Podnik služieb Javorinka, s.r.o. je od 2022-05-02 integračný podnik (číslo osvedčenia 583/2022_RSP). Prevádzka Ružiná 315, 985 52 Ružiná sa venuje Výkon činnosti stavbyvedúceho, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, výroba potravinárskych a škrobových výrobkov, spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a pred­aja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia, výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok, výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov, Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, mimo­školská vzdelávacia činnosť, výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54316944 a sídlo má Ružiná 315, 985 52 Ružiná.

Obecný sociálny podnik Ihľany s.r.o. je od 2022-05-05 integračný podnik (číslo osvedčenia 584/2022_RSP). Prevádzka Majerka 94, 059 94 Ihľany sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, výroba potravinárskych výrobkov, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53677641 a sídlo má Majerka 94, 059 94 Ihľany.

Vaše služby, s.r.o. je od 2022-05-30 integračný podnik (číslo osvedčenia 585/2022_RSP). Prevádzka Veľkonecpalská 308/123, 971 01 Prievidza sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť – pranie a žehlenie, varenie, upratovanie, starostlivosť o záhradu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54285518 a sídlo má Veľkonecpalská 308123, 971 01 Prievidza.

Miestna akčná skupina Rajecká dolina je od 2022-05-31 integračný podnik (číslo osvedčenia 586/2022_RSP). Prevádzka Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), vedenie účtovníctva, administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, informačná činnosť, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti. Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 42392071 a sídlo má Námestie SNP 22, 015 01 Rajec.

Market Implant, s. r. o. je od 2022-06-06 integračný podnik (číslo osvedčenia 587/2022_RSP). Prevádzka Športová 576/37 , 922 21  Moravany nad Váhom sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, finančný lízing, faktoring a forfaiting, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, prenájom hnuteľných vecí, administratívne služby . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54102006 a sídlo má Športová 57637, 922 21 Moravany nad Váhom.

Sociálny podnik s. r. o. je od 2022-06-14 integračný podnik (číslo osvedčenia 588/2022_RSP). Prevádzka Horné Hámre 45, 966 71 Horné Hámre sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu, čistiace a upratovacie služby, sprostredkovateľskú činnosť v oblasti služieb, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54487471 a sídlo má Horné Hámre 45, 966 71 Horné Hámre.

P&M CONSTRUCTA, s. r. o. je od 2022-06-14 integračný podnik (číslo osvedčenia 589/2022_RSP). Prevádzka Gogolová 2 Robotnícka 30, 036 01 036 01  Martin Martin sa venuje Murárstvo, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, čistiace a upratovacie služby, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53086023 a sídlo má Záborského 103, 036 01 Martin.

Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. je od 2022-06-20 integračný podnik (číslo osvedčenia 590/2022_RSP). Prevádzka Plavnica 121, 065 45 Plavnica sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a pred­aja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, poskytovanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54527171 a sídlo má Plavnica 121, 065 45 Plavnica.

Obecný podnik Melčice-Lieskové, s.r.o. je od 2022-06-21 integračný podnik (číslo osvedčenia 591/2022_RSP). Prevádzka Melčice 119, 913 05 Melčice-Lieskové sa venuje Administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, čistiace a upratovacie služby, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, informačná činnosť – mestské, turistické informačné centrá, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54494851 a sídlo má Melčice 119, 913 05 Melčice-Lieskové.

CIVA s. r. o. je od 2022-06-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 592/2022_RSP). Prevádzka Ratkovo 36 , 038 54 Krpeľany sa venuje Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny, poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny, sprievodca cestovného ruchu, poskytovanie služieb osobného charakteru, služby súvisiace so skrášľovaním tela, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54289114 a sídlo má Ratkovo 36, 038 54 Krpeľany.

Mgr.art. Lucia Mjartanová je od 2022-06-24 integračný podnik (číslo osvedčenia 593/2022_RSP). Prevádzka Bojnická cesta 31, 971 01 Prievidza sa venuje Oprava a výroba zlatých a strieborných šperkov, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností), pred­aj šperkov, reklamné a propagačné činnosti, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti . Má právnu formu podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri, IČO 41081161 a sídlo má Cigeľ 401, 971 01 Cigeľ.

STAVOPOL TURANY, s.r.o. je od 2022-06-29 integračný podnik (číslo osvedčenia 594/2022_RSP). Prevádzka Polík 549/4, 038 53 Turany sa venuje Tesárstvo, vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo, výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien, vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie kovu jednoduchým spôsobom, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44774907 a sídlo má Polík 5494, 038 53 Turany.

Hotel Slávia Svidník s. r. o. je od 2022-07-06 integračný podnik (číslo osvedčenia 595/2022_RSP). Prevádzka Gen. Svobodu 706/37, 089 01 Svidník sa venuje Administratívne služby, čistiace a upratovacie služby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, informačná činnosť, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54129753 a sídlo má Gen. Svobodu 70637, 089 01 Svidník.

Roma-Slaná s.r.o. je od 2022-07-07 integračný podnik (číslo osvedčenia 596/2022_RSP). Prevádzka Mierová 41, 049 23 Nižná Slaná sa venuje Odevná výroba, textilná výroba, opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a v poľovníctve, výroba metiel, kief a maliarskeho náradia, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54267587 a sídlo má Mierová 41, 049 23 Nižná Slaná.

Pani Sova s. r. o. je od 2022-07-25 integračný podnik (číslo osvedčenia 597/2022_RSP). Prevádzka Rudnianska Lehota 306, 972 26 Rudnianska Lehota sa venuje Vedenie účtovníctva, administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54667828 a sídlo má Rudnianska Lehota 306, 972 26 Rudnianska Lehota.

NEPSPM, s. r. o. je od 2022-07-26 integračný podnik (číslo osvedčenia 598/2022_RSP). Prevádzka Žakovce 30 Pod lesom 1046/25, 059 73 059 71 Žakovce Ľubica sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, chov vybraných druhov zvierat, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54188709 a sídlo má Vlková 200, 059 72 Vlková.

CYCLING PROJECT STUDIO, s.r.o., r.s.p. je od 2022-08-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 599/2022_RSP). Prevádzka Ruskov 553, 044 19 Ruskov sa venuje Projektovanie inžinierskych stavieb – cesty a letiská, inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, geodetické a kartografické činnosti, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54293995 a sídlo má Popradská 19978, 040 11 Košice – mestská časť Západ.

RABČAN, s. r. o., r. s. p. je od 2022-08-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 600/2022_RSP). Prevádzka Rabčická 334, 029 44 Rabča sa venuje Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb, stolárstvo, opravy a montáž elektrických strojov, prístrojov a zariadení, vykonávanie priemyselných stavieb, vykonávanie bytových a občianskych stavieb, cestná nákladná motorová doprava, cestná nákladná motorová doprava, verejná nepravidelná hromadná cestná osobná doprava, výroba, rozvod a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, obchodná činnosť v rozsahu voľných živností – maloobchod, veľkoobchod, sprostredkovateľské služby v rámci voľných živnost. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36376108 a sídlo má Rabčická 334, 029 44 Rabča.

Sociálny podnik Oravský Podzámok s.r.o. je od 2022-08-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 601/2022_RSP). Prevádzka Oravský Podzámok 61, 027 41 Oravský Podzámok sa venuje Čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb osobného charakteru, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, služby požičovní, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, poskytovanie služieb v rybárstve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54239931 a sídlo má Oravský Podzámok 61, 027 41 Oravský Podzámok.

Paloča s. r. o. je od 2022-08-16 integračný podnik (číslo osvedčenia 602/2022_RSP). Prevádzka Námestie SNP 95, 065 44 Plaveč sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a pred­aja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, poskytovanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54644089 a sídlo má Hviezdoslavova 1014, 065 44 Plaveč.

Milena Krištofová registrovaný sociálny podnik je od 2022-08-24 integračný podnik (číslo osvedčenia 603/2022_RSP). Prevádzka 29.augusta 2033/104, 038 52 Sučany sa venuje Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností – maloobchod, sprostredkovanie obchodu a služieb, pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení), sekretárske a administratívne práce, upratovacie práce, výskum trhu a verejnej mienky, činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri, IČO 35071591 a sídlo má 29.augusta 2033104, 038 52 Sučany.

Sociálny podnik mesta Nová Baňa, s.r.o. je od 2022-09-08 integračný podnik (číslo osvedčenia 604/2022_RSP). Prevádzka Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba sviečok a tieniacej techniky, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54332567 a sídlo má Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa.

SOCIAL FOOD s. r. o., r. s. p. je od 2022-09-12 integračný podnik (číslo osvedčenia 605/2022_RSP). Prevádzka Forbasy 43 Bokšanská 1345/9, 065 01 091 01 Forbasy Stropkov sa venuje Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, prenájom hnuteľných vecí, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54323274 a sídlo má Vyšné Ružbachy 11, 065 02 Vyšné Ružbachy.

NON SOLUS o.z. je od 2022-09-14 integračný podnik (číslo osvedčenia 606/2022_RSP). Prevádzka Jána Milca 778/11, 010 01 Žilina sa venuje Textilná výroba, odevná výroba, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba bižutérie a suvenírov, výroba sviečok a tieniacej techniky, vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 54708257 a sídlo má Jána Milca 77811, 010 01 Žilina.

VIERA – NIKA s.r.o. je od 2022-09-14 integračný podnik (číslo osvedčenia 607/2022_RSP). Prevádzka Dopravná 14 Koháryho 105, 934 01 934 01  Levice Levice sa venuje Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, čistiace a upratovacie služby, reklamné a marketingové služby, administratívne služby, počítačové služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50432249 a sídlo má Kováčova 60813, 935 26 Starý Tekov.

go-ok, o.z. je od 2022-10-27 integračný podnik (číslo osvedčenia 608/2022_RSP). Prevádzka Pečnianska 1211/11, 851 01 Bratislava-Petržalka sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, fotografické služby, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, kuriérske služby. Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 42191904 a sídlo má Pečnianska 121111, 851 01 Bratislava-Petržalka.

SOCHA REALITY s.r.o. je od 2022-11-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 609/2022_RSP). Prevádzka Nám. A. H. Škultétyho 6, 990 01 Veľký Krtíš sa venuje Sprostredkovanie kúpy, pred­aja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť), kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, administratívne služby, prenájom hnuteľných vecí, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, čistiace a upratovacie služby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, vedenie účtovníctva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51982307 a sídlo má Nám. A. H. Škultétyho 6, 990 01 Veľký Krtíš.

Jastreb s. r. o. je od 2022-11-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 610/2022_RSP). Prevádzka Šarišské Jastrabie 257, 065 48 Šarišské Jastrabie sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54789621 a sídlo má Šarišské Jastrabie 257, 065 48 Šarišské Jastrabie.

Občianske združenie Životný reštart je od 2022-11-25 integračný podnik (číslo osvedčenia 611/2022_RSP). Prevádzka Budmerice 797, 900 86 Budmerice sa venuje Vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, poskytovanie služieb osobného charakteru. Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 42416094 a sídlo má Štefanová 161, 900 86 Štefanová.

SALÓN MONI s.r.o. je od 2022-11-30 integračný podnik (číslo osvedčenia 612/2022_RSP). Prevádzka Andreja Kmeťa 17 , 036 01 Martin sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), zákazkové krajčírstvo, výroba odevov, manikúra, pedikúra, pánske, dámske a detské kaderníctvo, kozmetické služby, . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50971042 a sídlo má Andreja Kmeťa 17, 036 01 Martin.

Izab s. r. o. je od 2022-12-06 integračný podnik (číslo osvedčenia 613/2022_RSP). Prevádzka Janka Palu 1547/59, 914 41 Nemšová sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, fotografické služby, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54452911 a sídlo má Janka Palu 154759, 914 41 Nemšová.

MILVUS s.r.o. je od 2022-12-06 integračný podnik (číslo osvedčenia 614/2022_RSP). Prevádzka Lučenská 402/69, 990 01 Veľký Krtíš sa venuje Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, prenájom hnuteľných vecí, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51212447 a sídlo má Banícka 68011, 990 01 Veľký Krtíš.

AMES plus s.r.o. je od 2022-12-08 integračný podnik (číslo osvedčenia 615/2022_RSP). Prevádzka Nám. A. H. Škultétyho 7 , 990 01 Veľký Krtíš sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, prenájom hnuteľných vecí . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54501083 a sídlo má Nám. A. H. Škultétyho 7, 990 01 Veľký Krtíš.

VEPOS Horného Turca n. o. je od 2023-01-27 integračný podnik (číslo osvedčenia 616/2023_RSP). Prevádzka Horná Štubňa 538, 038 46 Horná Štubňa sa venuje Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba bižutérie a suvenírov, výroba sviečok a tieniacej techniky, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. Má právnu formu nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, IČO 51743591 a sídlo má Horná Štubňa 538, 038 46 Horná Štubňa.

Obecný podnik Margecany, s.r.o. je od 2023-02-21 integračný podnik (číslo osvedčenia 617/2023_RSP). Prevádzka Obchodná 561/15, 055 01 Margecany sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, výroba potravinárskych výrobkov, textilná výroba, odevná výroba, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55157076 a sídlo má Obchodná 1287, 055 01 Margecany.

SSI RSP, s. r. o. je od 2023-04-17 integračný podnik (číslo osvedčenia 618/2023_RSP). Prevádzka Kálov 357/17, 010 01 Žilina sa venuje Čistiace a upratovacie práce, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54795320 a sídlo má Kálov 35717, 010 01 Žilina.

POH, s.r.o. „registrovaný sociálny podnik" je od 2023-04-19 integračný podnik (číslo osvedčenia 619/2023_RSP). Prevádzka Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Prípravné práce k realizácii stavby, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, Vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, atď.. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52713725 a sídlo má Lučenecká cesta 22666, 960 96 Zvolen .

MGBIZ, s.r.o. je od 2023-04-20 integračný podnik (číslo osvedčenia 620/2023_RSP). Prevádzka Letná 76 Puškinova 1423/12, 052 01 052 01 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, počítačové služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 44466803 a sídlo má Puškinova 142312, 052 01 Spišská Nová Ves.

Bocianservis s. r. o. je od 2023-04-20 integračný podnik (číslo osvedčenia 621/2023_RSP). Prevádzka Trangusová 33, 053 42 Krompachy sa venuje Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, čistiace a upratovacie služby, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi( maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, administratívne služby, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, spracovanie kože, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, prenájom hnuteľných vecí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53184220 a sídlo má Banícka štvrť 106521, 053 42 Krompachy.

Medovníkový domček s. r. o. je od 2023-04-21 integračný podnik (číslo osvedčenia 622/2023_RSP). Prevádzka Šarfická 45, 900 82 Blatné sa venuje Výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54371058 a sídlo má Karola Šišku 40, 903 01 Senec.

MB sociálny podnik, s.r.o. je od 2023-04-26 integračný podnik (číslo osvedčenia 623/2023_RSP). Prevádzka Budovateľská 1337/15, 969 01 Banská Štiavnica sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, kuriérske služby, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55103847 a sídlo má Budovateľská 133715, 969 01 Banská Štiavnica.

CSERNUS Winery, s.r.o. je od 2023-05-17 integračný podnik (číslo osvedčenia 624/2023_RSP). Prevádzka Nekyjská 290, 291, 991 28 Vinica sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, výroba nápojov, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a pred­aja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52163130 a sídlo má Nová Osada 3023, 991 11 Balog nad Ipľom.

M&M JANEK s. r. o. je od 2023-05-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 625/2023_RSP). Prevádzka SNP 1911/429 Robotnícka 1, 017 01 017 01 Považská Bystrica Považská Bystrica sa venuje Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a pred­aja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54888361 a sídlo má Rozkvet 2067149, 017 01 Považská Bystrica.

Romade Manufacturing, s.r.o. bol od 2023-05-30 do 2024-03-13 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 626/2023_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55084966 a sídlo má Karpatská 325615, 058 01 Poprad.

SYMAX s.r.o. je od 2023-07-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 627/2023_RSP). Prevádzka Okružná 1921/5, 972 51 Handlová sa venuje Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky, montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických, vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: elektrotechnická časť. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50903080 a sídlo má Prievidzská 187868, 972 51 Handlová.

Sociálny podnik Baťovany s. r. o. je od 2023-07-10 integračný podnik (číslo osvedčenia 628/2023_RSP). Prevádzka Janka Kráľa 977, 956 33 Chynorany sa venuje Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov, činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55319769 a sídlo má Janka Kráľa 977, 956 33 Chynorany.

Obecný podnik Práznovce s.r.o. je od 2023-07-10 integračný podnik (číslo osvedčenia 629/2023_RSP). Prevádzka Rezutova 340, 955 01 Práznovce sa venuje Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, odevná výroba, textilná výroba, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54659299 a sídlo má Rezutova 340, 955 01 Práznovce.

Služby občanom mesta Levice, s. r. o. (SOM Levice) je od 2023-07-25 integračný podnik (číslo osvedčenia 630/2023_RSP). Prevádzka Nám. Hrdinov 1/1, 934 01 Levice sa venuje Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55380174 a sídlo má Nám. Hrdinov 11, 934 01 Levice.

Alvenia s. r. o. je od 2023-07-27 integračný podnik (číslo osvedčenia 631/2023_RSP). Prevádzka Okružná 718/4, 922 21  Moravany nad Váhom sa venuje Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy, prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí, čistiace a upratovacie služby, výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov, opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, vedenie účtovníctva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55422161 a sídlo má Okružná 7184, 922 21 Moravany nad Váhom.

KLIKREAL s.r.o. je od 2023-08-01 integračný podnik (číslo osvedčenia 632/2023_RSP). Prevádzka Piaristická 33, 949 01 Nitra sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), reklamné a marketingové služby, administratívne služby, výroba kŕmnych zmesí, prenájom hnuteľných vecí, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 47453915 a sídlo má Palánok 46055, 949 01 Nitra .

STAVGOR, s.r.o je od 2023-08-11 integračný podnik (číslo osvedčenia 633/2023_RSP). Prevádzka Bystrická 477, 966 81 Žarnovica sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, administratívne služby, finančný lízing, vedenie účtovníctva, Informačná činnosť, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55014551 a sídlo má Bystrická 477, 966 81 Žarnovica.

Dravecké služby, s. r. o. je od 2023-08-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 634/2023_RSP). Prevádzka Šarišské Dravce 109, 082 73 Šarišské Dravce sa venuje Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov, poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55562248 a sídlo má Šarišské Dravce 109, 082 73 Šarišské Dravce.

Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. je od 2023-08-25 integračný podnik (číslo osvedčenia 635/2023_RSP). Prevádzka Hlavná 73, 080 01 Prešov sa venuje Čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy, skladové, pomocné a prepravné služby v doprave, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55472672 a sídlo má Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Human solution s.r.o. je od 2023-09-18 integračný podnik (číslo osvedčenia 636/2023_RSP). Prevádzka Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, sťahovacie služby, kuriérske služby, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53371925 a sídlo má SNP 756, 018 51 Nová Dubnica.

Sociálny podnik Spišská Belá, s. r. o. je od 2023-09-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 637/2023_RSP). Prevádzka Továrenská 1149/30, 059 01 Spišská Belá sa venuje Poskytovanie služieb osobného charakteru, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, mimo­školská vzdelávacia činnosť, čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí, reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti, vedenie účtovníctva, verejné obstarávanie. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55640443 a sídlo má Továrenská 114930, 059 01 Spišská Belá.

GOLDGRUB Rakúsy s. r. o. je od 2023-09-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 638/2023_RSP). Prevádzka Rakúsy 10, 059 76 Rakúsy sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55348238 a sídlo má Rakúsy 10, 059 76 Rakúsy.

neurogym s. r. o. je od 2023-10-10 integračný podnik (číslo osvedčenia 639/2023_RSP). Prevádzka Fraňa Kráľa 1227/11, 977 01 Brezno sa venuje Administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, čistiace a upratovacie služby, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), odevná výroba, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, počítačové služby, poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla, poskytovanie služieb osobného charakteru, poskytovanie sociálnych služieb, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55585132 a sídlo má Fraňa Kráľa 122711, 977 01 Brezno.

PAMA FOOD, s. r. o. je od 2023-10-12 integračný podnik (číslo osvedčenia 640/2023_RSP). Prevádzka Okružná 152/22C, 022 04 Čadca sa venuje Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52745261 a sídlo má Okružná 10971, 022 04 Čadca.

MUCUMU s. r. o. bol od 2023-10-18 do 2024-01-10 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 641/2023_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54438829 a sídlo má J. M. Hurbana 3332, 906 13 Brezová pod Bradlom.

Obecné služby Boldog, s.r.o. je od 2023-10-24 integračný podnik (číslo osvedčenia 642/2023_RSP). Prevádzka Boldog 89, 925 26 Boldog sa venuje Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácií stavby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, skladové, pomocné a prepravné služby v doprave, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55583229 a sídlo má Boldog 89, 925 26 Boldog.

GrowGroup, s. r. o. je od 2023-11-20 integračný podnik (číslo osvedčenia 643/2023_RSP). Prevádzka Okoličná na Ostrove 441, 946 13 Okoličná na Ostrove sa venuje Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky, výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok, udržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla, výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov, prevádzkovanie čistiarne a práčovnePoskytovanie služieb osobného charakteru, čistiace a upratovacie služby, Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy, mimo­školská vzdelávacia činnosť, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55734979 a sídlo má Okoličná na Ostrove 441, 946 13 Okoličná na Ostrove.

RENSO s. r. o. je od 2023-11-20 všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 644/2023_RSP). Prevádzka Kutlíkova 13, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), finančný lízing, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, prenájom hnuteľných vecí, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, administratívne služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54734584 a sídlo má Kutlíkova 13, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka.

EXCELENT, s.r.o. je od 2023-11-23 integračný podnik (číslo osvedčenia 645/2023_RSP). Prevádzka Banícka 39, 990 01 Veľký Krtíš sa venuje Veľkoobchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov v rozsahu voľných živností, maloobchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov v rozsahu voľných živností, sprostredkovanie obchodu, pred­aj na priamu konzumáciu vína, čapovaného piva, alkoholických a nealkoholických nápojov, destilátov, tabakových výrobkov, pochutín, lahôdok a doplnkového tovaru, pred­aj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a ich obvyklých príloh ako i bezmäsitých jedál, turistické ubytovanie po triedu ***, poriadanie diskoték, tanečných zábav a iných kultúrnych podujatí, pohostinská činnosť, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36036668 a sídlo má Banícka 39, 990 01 Veľký Krtíš.

Servis JK s. r. o. je od 2023-11-27 integračný podnik (číslo osvedčenia 646/2023_RSP). Prevádzka Tajovského 22, 974 01 Banská Bystrica sa venuje Administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53259327 a sídlo má Tajovského 22, 974 01 Banská Bystrica.

ADIUMENTUM 01 s. r. o. je od 2023-11-29 integračný podnik (číslo osvedčenia 647/2023_RSP). Prevádzka Levická 1600, 952 01 Vráble sa venuje Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, čistiace a upratovacie služby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), mimo­školská vzdelávacia činnosť, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55406432 a sídlo má Levická 1600, 952 01 Vráble.

Obecný sociálny podnik Ličar s. r. o. je od 2023-12-14 integračný podnik (číslo osvedčenia 648/2023_RSP). Prevádzka Ličartovce 239, 082 03 Ličartovce sa venuje Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a pred­aja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, faktoring a forfaiting, prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55797008 a sídlo má Ličartovce 239, 082 03 Ličartovce .

PERMAL, s. r. o. bol od 2023-12-21 do 2024-05-17 (zánik štatútu – vrátením) integračný podnik (číslo osvedčenia 649/2023_RSP). Mal právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54161011 a sídlo má Ostružinová 11, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa.

Sociálne obecné služby Hronské Kľačany (SOS Kľačany), s.r.o. je od 2023-12-28 integračný podnik (číslo osvedčenia 650/2023_RSP). Prevádzka Hronské Kľačany 572, 935 29 Hronské Kľačany sa venuje Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, opracovanie drevenej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55762093 a sídlo má Hronské Kľačany 572, 935 29 Hronské Kľačany.

ABTEX s.r.o. je od 2024-01-05 integračný podnik (číslo osvedčenia 652/2024_RSP). Prevádzka Rastislavova 68 Pekárenská , 040 12 071 01 Košice Michalovce sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností reklamná a propagačná činnosť, zásielkový pred­aj, výroba odevov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36600377 a sídlo má Jenisejská 10, 040 12 Košice.

BOHEMIA DOMAŠA s. r. o. je od 2024-01-09 integračný podnik (číslo osvedčenia 653/2024_RSP). Prevádzka Domašská 97/1, 094 02 Kvakovce sa venuje Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácií stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie sociálnych služieb, prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí, reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55419879 a sídlo má Domašská 971, 094 02 Kvakovce.

SortPro s.r.o. je od 2024-01-11 integračný podnik (číslo osvedčenia 654/2024_RSP). Prevádzka Cukrovarská 13/24, 075 01 Trebišov sa venuje Technické testovanie, meranie, analýzy, povrchová úprava kovových výrobkov, baliace činnosti, manipulácia s tovarom, Skladovanie, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46638628 a sídlo má Cukrovarská 1324, 075 01 Trebišov.

DUBAN TT s.r.o. je od 2024-01-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 655/2024_RSP). Prevádzka B. S. Timravy 1, 917 01 Trnava sa venuje Skladovanie a pomocné činnosti v doprave, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, vedenie účtovníctva, administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 50868799 a sídlo má Andreja Kubinu 211673, 917 01 Trnava.

Gustin s. r. o. je od 2024-01-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 656/2024_RSP). Prevádzka Antona Bernoláka 2203, 010 01 Žilina sa venuje Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov, výroba potravinárskych a škrobových výrobkov, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí, služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy, mimo­školská vzdelávacia činnosť. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55724400 a sídlo má Čadečka 594, 022 01 Čadca.

Obecný podnik Pribeta, s. r. o. je od 2024-01-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 658/2024_RSP). Prevádzka Mierová ulica 398/70, 946 55 Pribeta sa venuje Čistiace a upratovacie služby, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), organizovanie kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí, úprava a údržba zelene, letná a zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, poskytovanie služieb osobného charakteru. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55702058 a sídlo má Mierová ulica 39870, 946 55 Pribeta.

Mestský sociálny podnik, s.r.o. Jelšava, r.s.p. – registrovaný sociálny podnik je od 2024-01-16 všeobecný registrovaný sociálny podnik (číslo osvedčenia 660/2024_RSP). Prevádzka Námestie SNP 63, 049 16 Jelšava sa venuje Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prenájom hnuteľných vecí, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, čistiace a upratovacie služby, výrobu jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, poskytovanie služieb osobného charakteru. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 51035383 a sídlo má Námestie SNP 63, 049 16 Jelšava.

Sociálny podnik Skalité, s. r. o. je od 2024-01-17 integračný podnik (číslo osvedčenia 661/2024_RSP). Prevádzka Skalité 598, 023 14  Skalité sa venuje Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo, reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, čistiace a upratovacie služby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55912699 a sídlo má Skalité 598, 023 14  Skalité.

EUROTRADING SK, s.r.o. je od 2024-01-24 integračný podnik (číslo osvedčenia 662/2024_RSP). Prevádzka Slovenského raja 35/28 Hviezdoslavova 8, 052 01 053 61 Spišské Tomášovce Spišské Vlachy sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a pred­aja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, reklamné a marketingové služby, čistiace a upratovacie služby, skladovanie, prenájom hnuteľných vecí. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 48021687 a sídlo má Slovenského raja 3528, 052 01 Spišské Tomášovce.

Longin s.r.o. je od 2024-02-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 663/2024_RSP). Prevádzka Borčice 179, 018 53 Borčice sa venuje Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo, výroba potravinárskych a škrobových výrobkov, výroba krmív a kŕmnych zmesí, spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov, opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, výroba výrobkov z gumy a plastov, výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok, výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely, výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky, výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia, výroba zdravotníckych pomôcok, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55314538 a sídlo má Borčice 179, 018 53 Borčice.

DREVENICA, s.r.o. je od 2024-02-19 integračný podnik (číslo osvedčenia 664/2024_RSP). Prevádzka Gaštanová 167/1, 951 75 Beladice sa venuje Čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), informačná činnosť, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a pred­aja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55854702 a sídlo má Gaštanová 1671, 951 75 Beladice.

Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávneho kraja, s. r. o. je od 2024-03-05 integračný podnik (číslo osvedčenia 666/2024_RSP). Prevádzka Rázusov 2A, 949 01 Nitra sa venuje Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo, čistiace a upratovacie služby, výroba potravinárskych a škrobových výrobkov, poskytovanie služieb osobného charakteru, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55904629 a sídlo má Rázusova 2A, 949 01 Nitra .

Libela s.r.o. je od 2024-03-11 integračný podnik (číslo osvedčenia 667/2024_RSP). Prevádzka Andreja Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica sa venuje Výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších pred­pisov v rozsahu: a) vykonávanie prípravnej pred­projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru, e) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovanie špecifikácií a technickej dokumentácie, f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových pred­metov, ktoré sú dielami výtvarného umenia, poradenská činnosť v oblasti konzervovania, reštaurovania a obnovy, vyučovanie v odbore umenia – konzervátorské a reštaurátorské práce, sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve a pri obnove pamiatok, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46470778 a sídlo má Andreja Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica.

PPM LOGISTIC s. r. o. je od 2024-03-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 668/2024_RSP). Prevádzka Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, administratívne služby, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, vedenie účtovníctva, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t, výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, čistiace a upratovacie služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, služby požičovní. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 54123267 a sídlo má Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov.

Mestský sociálny podnik Krompachy, s. r. o. je od 2024-03-18 integračný podnik (číslo osvedčenia 669/2024_RSP). Prevádzka SNP 7, 053 42 Krompachy sa venuje Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, čistiace a upratovacie služby, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), skladovanie a pomocné činnosti v doprave, sťahovacie služby, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, prenájom hnuteľných vecí, informačná činnosť, poskytovanie služieb osobného charakteru, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55920462 a sídlo má Námestie Slobody 1, 053 42 Krompachy.

Komunitné služby s. r. o. je od 2024-03-21 integračný podnik (číslo osvedčenia 670/2024_RSP). Prevádzka Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín sa venuje Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, Uuskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, služby v oblasti administratívnej správy a služby, organizačno-hospodárskej povahy, reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky, poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo, čistiace a upratovacie služby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie služieb osobného charakteru, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), skladové, pomocné a prepravné služby v doprave, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí, mimo­školská vzdelávacia činnosť, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55823645 a sídlo má Hviezdoslavovo námestie 16512, 026 01 Dolný Kubín.

ALAVAN s.r.o. je od 2024-03-21 integračný podnik (číslo osvedčenia 671/2024_RSP). Prevádzka Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), uskutočňovanie stavieb a ich zmien, inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interriérov, srostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb osobného charakteru. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55136826 a sídlo má Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica.

RSK production s.r.o. je od 2024-04-03 integračný podnik (číslo osvedčenia 672/2024_RSP). Prevádzka Cintorínska 3237, 979 01 Rimavská Sobota sa venuje Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, vedenie účtovníctva, Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky, výroba potravinárskych a škrobových výrobkov, výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov, výroba výrobkov z gumy a plastov, výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy, prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí, poskytovanie služieb osobného charakteru. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55684271 a sídlo má Cintorínska 3237, 979 01 Rimavská Sobota.

HappyPinky s.r.o. je od 2024-04-12 integračný podnik (číslo osvedčenia 673/2024_RSP). Prevádzka Palárikova 2657 Chalupkova 157/29 , 022 01 022 04 Čadca Čadca sa venuje Počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, reklamné a marketingové služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti/veľkoobchod/ , sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prieskum trhu a verejnej mienky, vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie, čistiace a upratovacie služby, výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied, služby požičovní, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, prenájom hnuteľných vecí, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 48260401 a sídlo má Chalúpkova 15729, 022 04 Čadca.

Sociálny podnik Čimhová, s. r. o. je od 2024-04-12 integračný podnik (číslo osvedčenia 674/2024_RSP). Prevádzka Čimhová 20, 027 12 Čimhová sa venuje Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo, opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov, výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov, čistiace a upratovacie služby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie služieb osobného charakteru, mimo­školská vzdelávacia činnosť, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55982760 a sídlo má Čimhová 20, 027 12 Čimhová.

D.Z. Work s. r. o. je od 2024-04-12 integračný podnik (číslo osvedčenia 675/2024_RSP). Prevádzka Habura 270, 067 52 Habura sa venuje Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, kúpa tovaru na účely jeho předala konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) anebo jiným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), poskytovanie služieb v poľnohospodrástve a záhraníctve, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, poskytovnaie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, počítačové sluťby a služby súvisiace s počítačovým spracovanám údajov, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinných činností, verejné obstarávanie, vedenie účtovnístva, finančný lízing, reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55704921 a sídlo má Habura 270, 067 52 Habura.

Sociálny podnik mesta Moldava nad Bodvou s.r.o. je od 2024-04-22 integračný podnik (číslo osvedčenia 676/2024_RSP). Prevádzka Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou sa venuje Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, reklamné a marketingové služby, čistiace a upratovacie služby, demolačné práce, uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, informačná činnosť, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, odevná výroba, textilná výroba, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, služby požičovní, poskytovanie sociálnych služieb, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, vykonávanie mimo­školskej vzdelávacej činnosti, starostlivosť o domácnosť a záhradu. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55670334 a sídlo má Školská 3562, 045 01 Moldava nad Bodvou.

Starý tunel je od 2024-04-25 integračný podnik (číslo osvedčenia 677/2024_RSP). Prevádzka Vajnorská 10645/100, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto sa venuje Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Má právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), IČO 42362245 a sídlo má Palkovičova 21818, 821 08 Bratislava-Ružinov.

WAYANA s. r. o. je od 2024-04-25 integračný podnik (číslo osvedčenia 678/2024_RSP). Prevádzka Šarišská 94/34, 094 34 Bystré sa venuje Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov, výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia, výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov, výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, skladové, pomocné a prepravné služby v doprave, služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, mimo­školská vzdelávacia činnosť, reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky, čistiace a upratovacie služby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, poskytovanie služieb osobného charakteru. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55826920 a sídlo má Šarišská 9434, 094 34 Bystré.

Obecný podnik Olešná, s. r. o. je od 2024-04-25 integračný podnik (číslo osvedčenia 679/2024_RSP). Prevádzka Olešna 493, 023 52 Olešná sa venuje Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov, prípravné práce k realizácií stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo, čistiace a upratovacie služby, skladové, pomocné a prepravné služby v doprave, poskytovanie služieb osobného charakteru, výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov, výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55986838 a sídlo má Olešná 493, 023 52 Olešná.

STAVMONT LC s. r. o. je od 2024-04-25 integračný podnik (číslo osvedčenia 680/2024_RSP). Prevádzka Družstevná 302/17, 985 56 Tomášovce sa venuje Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, skladové, pomocné a prepravné služby v doprave, čistiace a upratovacie služby, Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy, prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí, poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy, počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, poskytovanie služieb osobného charakteru, výroba krmív a kŕmnych zmesí, poskytovanie sociálnych služieb, údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55804136 a sídlo má Družstevná 30217, 985 56 Tomášovce.

ELWORK, s. r. o. je od 2024-04-25 integračný podnik (číslo osvedčenia 681/2024_RSP). Prevádzka Kollárova 53, 036 01 Martin sa venuje Kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), uskutočňovanie stavieb a ich zmien, inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interriérov, srostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb osobného charakteru. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 52317374 a sídlo má Kollárova 53, 036 01 Martin.

Hapem, s. r. o. je od 2024-05-14 integračný podnik (číslo osvedčenia 682/2024_RSP). Prevádzka Pieninská 6429/9, 974 11 Banská Bystrica sa venuje Administratívne služby, čistiace a upratovacie služby, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prevádzkovanie taxislužby, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, prípravné práce k realizácii stavby, aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov. Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 53540395 a sídlo má Pieninská 64299, 974 11 Banská Bystrica.

Sociálny podnik mesta Topoľčany, s. r. o. je od 2024-05-15 integračný podnik (číslo osvedčenia 684/2024_RSP). Prevádzka Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany sa venuje Poskytovanie služieb v záhradníctve, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, poskytovanie služieb osobného charakteru, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55975500 a sídlo má Nám. Ľ. Štúra 23572, 955 01 Topoľčany.

Social enterprise s. r. o. je od 2024-05-17 integračný podnik (číslo osvedčenia 685/2024_RSP). Prevádzka Kláštorné Námestie1290, 908 41 Šaštín-Stráže sa venuje Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s pred­ajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, výroba potravinárskych a škrobových výrobkov, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, kúpa tovaru na účely jeho pred­aja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, čistiace a upratovacie služby, výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov, prevádzkovanie čistiarne a práčovne . Má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 55657095 a sídlo má Kláštorné Námestie 1290, 908 41 Šaštín-Stráže.


https://www.iz.sk/socialne-podniky/zoznam