qr kod na stranku

Miera nezamestnanosti v regiónoch EÚ je od 2.1% do 25,2%

V roku 2007 dosahovala miera nezamestnanosti v regiónoch EÚ na úrovni NUTS 2 hodnoty od 2,1 % v regióne Zeeland v Holandsku až po 25,2 % vo francúzskom tichomorskom regióne Réunion. Z 263 regiónov na úrovni NUTS2, malo 28 regiónov mieru nezamestnanosti menej ako 3,5 %, medzi inými aj tri regióny v Českej republike.

Oproti tomu, mieru nezamestnanosti dvojnásobne vyššiu ako priemer EÚ, teda viac ako 14,2 % malo 14 regiónov, okrem iných aj dva zo štyroch slovenských regiónoch na úrovni NUTS2. Vo všeobecnosti správa Eurostatu konštatuje, že nezamestnanosť v regiónoch EÚ sa v roku 2007 znížila a rozdiely sa zmenšili, keď viac ako 80 % regiónov znížilo mieru nezamestnanosti. V roku 2007 sa znížila aj nezamestnanosť mladých, keď medziročne

klesla o 1,8 percentuálneho bodu na 15,6 %. K poklesu prispel hlavne nárast zamestnanosti mladých žien. Najvýraznejšie sa nezamestnanosť mladých znížila v Poľsku o 8,4 p.b., v Českej republike o 6,8 p.b. A na Slovensku o 6,3 p.b.

V roku 2007 sa tiež znížila miera dlhodobej nezamestnanosti, o 2,7 p.b. Na 43 %. Podľa údajov Eurostatu bolo bez práce viac ako jeden rok 3,1 % aktívnej populácie EÚ.

Ako ukazujú zverejnené údaje Eurostatu, priaznivý vývoj v regiónoch v roku 2007 prispel k znižovaniu nezamestnanosti, dá sa však očakávať, že tieto údaje nebudú v budúcnosti také priaznivé. Z pohľadu Inštitútu zamestnanosti je preto dôležité sledovať regionálne štatistiky priebežne a pružne reagovať na vznikajúce problémy v regiónoch SR.

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Miera nezamestnanosti v regiónoch EÚ je od 2.1% do 25,2%, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​Sv1s, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/regionalna-nezamestnanost-2007