Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Ekonomický prehľad OECD 2007

Dnes (5. Apríla 2007) vyšiel ekonomický prehľad OECD, ktorý zhodnocuje hospodársky vývoj a politiku na Slovensku. V oblasti zamestnanosti, popri očakávaných informáciách, ako je upozornenie na najvyššiu mieru dlhodobej nezamestnanosti a jej malý pokles napriek rastu zamestnanosti a veľmi vysokému rastu ekonomiky ako celku, alebo upozornenie na malú pozornosť venovanú aktívnym politikám trhu práce, publikovali aj niekoľko zaujímavých odporúčaní. Jedným z nich je regionálna diferenciácia minimálnej mzdy a dávok, ktorá by brala do úvahy regionálne osobitosti trhu práce a zvýšila tak motiváciu pracovať. Druhou je niekoľko návrhov na aktívne politiky trhu práce, ako je napríklad systém pôžičiek pre dlhodobo nezamestnaných na podporu ich geografickej mobility). Treťou je posudzovanie nie priamo človeka, ale celú rodinu/domácnosť (v oblasti dávok ako aj daní a odvodov). V oblasti daňového a odvodového zaťaženia OECD odporúča znížiť daňový klin a zaviesť cielené odpočítateľné položky (napr. na účasť na ďalšom vzdelávaní). Ekonomický prehľad neuvádza ako prispel vstup Slovenska do EÚ na vývoj ekonomiky a trhu práce.

podrobnejšie zhrnutie


podobné správy: OECD: Podpora nezamestnaných v čase krízy by mala byť iná , OECD: Problémom slovenského trhu práce je nízka mobilita a vysoké regionálne rozdiely , Minimálna mzda v regiónoch


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/ekonomicky-prehlad-OECD-2006
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

máj 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181494, z toho 76453 dlhodobo, miera 6.6% (2.8% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.2% (12.7%), Revúca 20.5% (10.5%), Rožňava 17.2% (9.5%), Kežmarok 17.0% (8.8%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.3%, Galanta 2.5%, Hlohovec 2.6%, Trenčín 2.6%, Trnava 2.7%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko