qr kod na stranku

OECD: Nezamestnanosť vzrastie v krajinách OECD do roku 2010 na 10%

Podľa správy, ktorú vydala OECD, do konca roku 2010 bude viac ako 57 miliónov ľudí bez práce, pričom koncom roka 2008 to bolo 37,2 milióna ľudí, čo znamenalo priemernú mieru nezamestnanosti 6.8 %. Ak by sa naozaj miera nezamestnanosti vyšplhala na spomínanú 10-% hranicu, išlo by o najvyššiu mieru nezamestnanosti od sedemdesiatych rokov.

Pre oživenie trhu práce by mali vlády podľa OECD zabezpečiť najviac ohrozeným skupinám adekvátnu sociálnu sieť . Ide najmä o tých, čo stratili zamestnanie alebo o nízkoprijímové rodiny a vhodné sociálne nástroje by sa mali stať prioritou aj v riešení zvyšujúcej sa nezamestnanosti mladých ľudí.

Zvýšená pozornosť by mala byť venovaná aj aktívnej politike trhu práce, aby ľudia, ktorí stratia prácu, zostali v kontakte s trhom práce a rozvíjali svoje schopnosti. Takisto zamest­návatelia by mali byť motivovaní zamestnávať aj ťažšie zamestnateľných ľudí, napríklad rôznymi subvenciami a podporou zo stany štátu.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/zamestnanost-rast-oecd