Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

OECD: Nezamestnanosť vzrastie v krajinách OECD do roku 2010 na 10%

Podľa správy, ktorú vydala OECD, do konca roku 2010 bude viac ako 57 miliónov ľudí bez práce, pričom koncom roka 2008 to bolo 37,2 milióna ľudí, čo znamenalo priemernú mieru nezamestnanosti 6.8%. Ak by sa naozaj miera nezamestnanosti vyšplhala na spomínanú 10-% hranicu, išlo by o najvyššiu mieru nezamestnanosti od sedemdesiatych rokov.

Pre oživenie trhu práce by mali vlády podľa OECD zabezpečiť najviac ohrozeným skupinám adekvátnu sociálnu sieť . Ide najmä o tých, čo stratili zamestnanie alebo o nízkoprijímové rodiny a vhodné sociálne nástroje by sa mali stať prioritou aj v riešení zvyšujúcej sa nezamestnanosti mladých ľudí.

Zvýšená pozornosť by mala byť venovaná aj aktívnej politike trhu práce, aby ľudia, ktorí stratia prácu, zostali v kontakte s trhom práce a rozvíjali svoje schopnosti. Takisto zamestnávatelia by mali byť motivovaní zamestnávať aj ťažšie zamestnateľných ľudí, napríklad rôznymi subvenciami a podporou zo stany štátu.


podobné správy: Nezamestnanosť v EÚ 27 bola v júli 9 % , Nezamestnanosť v EÚ rekordne rastie , Nezamestnanosť začala v EÚ rásť v marci 2008 , Nezamestnanosť bude stúpať , Miera nezamestnanosti na Slovensku v auguste 2007


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/zamestnanost-rast-oecd
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

máj 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181494, z toho 76453 dlhodobo, miera 6.6% (2.8% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.2% (12.7%), Revúca 20.5% (10.5%), Rožňava 17.2% (9.5%), Kežmarok 17.0% (8.8%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.3%, Galanta 2.5%, Hlohovec 2.6%, Trenčín 2.6%, Trnava 2.7%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko