Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Minimálna mzda v regiónoch

OECD publikovala ekonomický prehľad za Slovenskú republiku. Okrem iného sa venovala aj možnosti diferenciácie minimálnej mzdy v regiónoch Slovenska.

Inštitút zamestnanosti prepočítal minimálne mzdy do krajov SR. Rešpektoval pri tom požiadavku, aby minimálna mzda v každom z regiónov bola na úrovni súčasného celoslovenského priemeru (cca 34 %) z priemernej mzdy v danom regióne.


RegiónOdhad možnej hodnoty minimálnej mzdy Percentuálny rozdiel oproti súčasnej minimálnej mzdeAbsolútny rozdiel
Bratislavský kraj10 147,00 Sk+34 %2 547,00 Sk
Trnavský kraj6 979,00 Sk-8 %-621,00 Sk
Trenčiansky kraj6 647,00 Sk-13 %-953,00 Sk
Nitriansky kraj6 346,00 Sk-17 %-1 254,00 Sk
Žilinský kraj6 641,00 Sk-13 %-959,00 Sk
Banskobystrický kraj6 391,00 Sk-16 %-1 209,00 Sk
Prešovský kraj5 952,00 Sk-22 %-1 648,00 Sk
Košický kraj7 361,00 Sk-3 %-239,00 Sk
SR7 600,00 Sk

zdroj: ŠÚSR (štruktúra z roku 2004) a vlastné prepočty

Podľa očakávaní najvyššia minimálna mzda by bola v Bratislavskom kraji (nad 10 000 Sk, teda o 36 % viac ako súčasný stav). Druhý najvyšší je Košický kraj, ale aj tento sa pohybuje o 200 Sk menej ako súčasná minimálna mzda.

Najnižšia minimálna mzda by mala byť v Prešovskom kraji, nižšia až o 1650 Sk oproti súčasnosti. Tento rozdiel činí 22 %.

V ostatných krajoch by sa minimálna mzda mala pohybovať na úrovni 6300 až 6700 Sk. Toto je o 900 až 1300 Sk menej ako v súčasnosti. Rozdiel teda činí 13 – 17 % zo súčasného stavu.

Z uvedených dát vidno, ako ekonomická situácia Bratislavského regiónu deformuje vnímanie štatistík Slovenska ako celku. Zatiaľ čo minimálna mzda v Bratislave by mala byť 10 150 Sk, priemer za ostatné časti Slovenska je 6 600 Sk (čo je rozdiel 3 550 Sk, Bratislavský kraj by mal mať minimálnu mzdu vyššiu o 54 % ako ostatné časti Slovenska). Preto myšlienka zavedenia minimálnej mzdy diferencovanej podľa regiónov môže zachytiť tieto rozdiely v prospech zamestnancov, nezamestnaných ako i zamestnávateľov. Na druhej strane, prílišné zvyšovanie celoslovenskej minimálnej mzdy, môže viesť k situácii, že v niektorých regiónoch bude minimálna mzda vyššia ako priemerná.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/minimalna-mzda-v-regionoch