Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Nezamestnanosť v EÚ dosahuje rekordy

Pre eurozónu je to najvyšia miera nezamestnanosti od júna 1999 a pre EÚ 27 od júna 2005. Eurostat odhaduje, že v júni bolo bez práce 21,526 milióna mužov a žien. V pozovnaní s minulým mesiacom vzrástol počet nezamestnaných o 246 tisíc a medziročne ide o prírastok až o 5,024 milióna ľudí.

V jednotlivých členských krajinách sa miery nezamestnanosti výrazne líšia. V Holandsku a Rakúsku bola miera nezamestnanosti najnižšia, 3,3 a 4,4%. Naopak, najvyššiu nezamestnanosť zaznamenalo Španielsko (18,1%), Lotyšsko (17,2%) a Estónsko (17,0%). Všetky tri pobaltské krajiny patrili k tým, kde medziročne narástla nezamestnanosť najviac. V Estónsku z 4,6% na 17,7%, v Lotyšsku z 6,4% na 17,2% a Litva z 5,1% na 15,8%.

Nezamestnanosť mužov vzrástla z 6,5% na 9,0%, u žien to bol nárast zo 7,4% na 8,9%.

Problémom v EÚ je aj výrazný rast nezamestnanosti mladých ľudí (pod 25 rokov), ktorá bola v eurozóne v júni na úrovni 19,5% a v EÚ 27 19,6%. V absolútnom vyjadrení je bez práce až 5 miliónov mladých ľudí. Miera nezamestnanosti mladých pritom rástla rýchlejšie ako celková miera nezamestnanosti v EÚ. Najväčšie problémy zamestnať sa majú mladí v Litve, Lotyšsku a Estónsku. Najmenej vzrástla nezamestnanosť mladých v Nemecku (o 0,3 p.b.) a Poľsku (o 0,4)

Na Slovensku bola v júni podľa Eurostatu miera nezamestnanosti na úrovni 11,7%, čo je medziročný nárast o takmer dva percentuálne body. Napriek nepriaznivému vývoju v miere nezamestnanosti už nie je Slovensko rekordérom v EÚ a naša miera nezamestnanosti už nie je najvyššia. Nezamestnanosť na Slovensku je však vážny problém a v dôsledku hospodárskej krízy očakávame v nasledujcich mesiacoch jej ďalší nárast. Pre predchádzanie aj dlhodobej nezamestnanosti by mali byť nástroje politiky trhu práce nastavené pružnejšie a tak, aby nezamestnaným pomáhali okamžite po zaradení do evidencie na úradoch práce hľadať si zamestnanie, nie až po 6 mesiacoch, keď sú evidovaní ako znevýhodnení uchádzači.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/nezamestnanost-v-eu-rekordne-rastie