qr kod na stranku

Nezamestnanosť v EÚ dosahuje rekordy

Pre eurozónu je to najvyšia miera nezamestnanosti od júna 1999 a pre EÚ 27 od júna 2005. Eurostat odhaduje, že v júni bolo bez práce 21,526 milióna mužov a žien. V pozovnaní s minulým mesiacom vzrástol počet nezamestnaných o 246 tisíc a medziročne ide o prírastok až o 5,024 milióna ľudí.

V jednotlivých členských krajinách sa miery nezamestnanosti výrazne líšia. V Holandsku a Rakúsku bola miera nezamestnanosti najnižšia, 3,3 a 4,4 %. Naopak, najvyššiu nezamestnanosť zaznamenalo Španielsko (18,1 %), Lotyšsko (17,2 %) a Estónsko (17,0 %). Všetky tri pobaltské krajiny patrili k tým, kde medziročne narástla nezamestnanosť najviac. V Estónsku z 4,6 % na 17,7 %, v Lotyšsku z 6,4 % na 17,2 % a Litva z 5,1 % na 15,8 %.

Nezamestnanosť mužov vzrástla z 6,5 % na 9,0 %, u žien to bol nárast zo 7,4 % na 8,9 %.

Problémom v EÚ je aj výrazný rast nezamestnanosti mladých ľudí (pod 25 rokov), ktorá bola v eurozóne v júni na úrovni 19,5 % a v EÚ 27 19,6 %. V absolútnom vyjadrení je bez práce až 5 miliónov mladých ľudí. Miera nezamestnanosti mladých pritom rástla rýchlejšie ako celková miera nezamestnanosti v EÚ. Najväčšie problémy zamestnať sa majú mladí v Litve, Lotyšsku a Estónsku. Najmenej vzrástla nezamestnanosť mladých v Nemecku (o 0,3 p.b.) a Poľsku (o 0,4)

Na Slovensku bola v júni podľa Eurostatu miera nezamestnanosti na úrovni 11,7 %, čo je medziročný nárast o takmer dva percentuálne body. Napriek nepriaznivému vývoju v miere nezamestnanosti už nie je Slovensko rekordérom v EÚ a naša miera nezamestnanosti už nie je najvyššia. Nezamestnanosť na Slovensku je však vážny problém a v dôsledku hospodárskej krízy očakávame v nasledujcich mesiacoch jej ďalší nárast. Pre pred­chádzanie aj dlhodobej nezamestnanosti by mali byť nástroje politiky trhu práce nastavené pružnejšie a tak, aby nezamestnaným pomáhali okamžite po zaradení do evidencie na úradoch práce hľadať si zamestnanie, nie až po 6 mesiacoch, keď sú evidovaní ako znevýhodnení uchádzači.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/nezamestnanost-v-eu-rekordne-rastie