Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Zamestnanosť v EÚ 27 vzrástla v druhom štvrťroku o 0,2%

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástla zamestnanosť o 1,2% v EA15 a o 1,3% v EÚ27.

Na Slovensku vzrástla zamestnanosť medziročne o 2,9%, čo je viac ako v Českej republike (1,7%) v Poľsku (2,7%) alebo v Maďarsku, kde zamestnanosť medziročne poklesla o 0,4%. Najvyšší, viac ako 3-% rast zamestnanosti mali Malta (3,7%), Lotyšsko (3,4%) a Cyprus (3,2%)

Eurostat ďalej vo svojej správe odhaduje, že 226,4 milióna mužov a žien boli v druhom kvartáli zamestnaní.

Zvyšovanie zamestnanosti v európskom, ale aj slovenskom kontexte je podľa Inštitútu zamestnanosti dôležitý dlhodobý cieľ, ktorý by sa mali jednotlivé vlády snažiť napĺňať. Z tohto pohľadu je tiež dôležité dávať dôraz na rast zamestnanosti žien ako jednej zo znevýhodnených skupín na trhu práce.

Na Slovensku sa stále v nízkej miere uplatňujú flexibilné formy zamestnávania, ktoré môže napomáhať zvyšovaniu zamestnanosti. Alternatívne formy pracovných zmlúv, kam patrí aj práca na polovičný úväzok, by totiž mohli napomôcť znižovaniu dlhodobej nezamestnanosti ako aj zvyšovaniu zamestnanosti na Slovensku. Slovensko je napriek znižujúcej sa miere nezamestnanosti stále krajinou s najvyšším podielom nezamestnaných v celej EÚ.


podobné správy: Klesá počet odpracovaných hodín a rastú polovičné úväzky , Zamestnanosť na Slovensku vzrástla , Zamestnanecký bonus sám nevyrieši nezamestnanosť , V roku 2007 pracovalo EÚ 218,5 milióna ľudí , Zamestnanosť v 1.štvrťroku opäť vzrástla


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/zamestnanost-rast-druhy-stvrtrok-eu
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

apríl 2018: počet UoZ na úradoch práce: 183518, z toho 78819 dlhodobo, miera 6.7% (2.9% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.5% (13.0%), Revúca 20.4% (10.9%), Kežmarok 17.5% (9.3%), Rožňava 17.1% (9.8%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.4%, Trnava 2.4%, Trenčín 2.6%, Hlohovec 2.6%, Galanta 2.6%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko