qr kod na stranku

Zamestnanosť v EÚ 27 vzrástla v druhom štvrťroku o 0,2%

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástla zamestnanosť o 1,2 % v EA15 a o 1,3 % v EÚ27.

Na Slovensku vzrástla zamestnanosť medziročne o 2,9 %, čo je viac ako v Českej republike (1,7 %) v Poľsku (2,7 %) alebo v Maďarsku, kde zamestnanosť medziročne poklesla o 0,4 %. Najvyšší, viac ako 3-% rast zamestnanosti mali Malta (3,7 %), Lotyšsko (3,4 %) a Cyprus (3,2 %)

Eurostat ďalej vo svojej správe odhaduje, že 226,4 milióna mužov a žien boli v druhom kvartáli zamestnaní.

Zvyšovanie zamestnanosti v európskom, ale aj slovenskom kontexte je podľa Inštitútu zamestnanosti dôležitý dlhodobý cieľ, ktorý by sa mali jednotlivé vlády snažiť napĺňať. Z tohto pohľadu je tiež dôležité dávať dôraz na rast zamestnanosti žien ako jednej zo znevýhodnených skupín na trhu práce.

Na Slovensku sa stále v nízkej miere uplatňujú flexibilné formy zamestnávania, ktoré môže napomáhať zvyšovaniu zamestnanosti. Alternatívne formy pracovných zmlúv, kam patrí aj práca na polovičný úväzok, by totiž mohli napomôcť znižovaniu dlhodobej nezamestnanosti ako aj zvyšovaniu zamestnanosti na Slovensku. Slovensko je napriek znižujúcej sa miere nezamestnanosti stále krajinou s najvyšším podielom nezamestnaných v celej EÚ.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/zamestnanost-rast-druhy-stvrtrok-eu