Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Oplatí sa študovať - vysoké školy

O vysokoškolské sociálne štipendium môže požiadať každý študent prvého štúdia dennej formy vysokoškolského štúdia, ktorý má v SR trvalý pobyt, ak neprekročil štandardnú dĺžku štúdia a mesačný príjem jeho rodiny nie je vyšší ako hranica príjmu stanovená na základe životného minima.1 Výška sociálneho štipendia poskytovaná študentom vysokých škôl sa v súčasnosti odvíja od príjmu spoločne posudzovaných osôb a od vzdialenosti medzi navštevovanou školou a trvalým bydliskom. Minimálna výška štipendia v akademickom roku 2013/2014 bola stanovená na 10 eur a maximálna na 230 eur pri vzdialenosti do 30 km a 275 eur pri vzdialenosti nad 30 km.2 Teda ani najvyššia možná čiastka sociálneho štipendia nie je vyššia ako minimálna mzda a bežné sumy sociálneho štipendia nie sú výrazne vyššie ako príjem zo sociálneho systému.

Do 1. septembra 2013 museli študenti vysokých škôl o sociálne štipendium žiadať počas jedného akademického roka trikrát. Po 1. septembri študenti preukazujú nárok na štipendium iba dvakrát,4 čím sa predĺžila reakčná doba v prípade, že sa situácia spoločne posudzovaných osôb medzičasom zmenila (sociálne štipendium nemá byť ľahko dostupné, ale má umožniť prístup k štúdiu sociálne slabším osobám).

Sporný je tiež spôsob vyplácania štipendia. Napriek tomu, že žiadateľ absolvuje administratívne náročnú fázu preukazovania nároku na štipendium, škola mu čiastku vypláca spätne (nie popredu) a žiadateľ si tak musí vedieť pokryť výdavky za celý mesiac alebo za viac mesiacov z vlastných zdrojov.

ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .


podobné správy: Najväčšie výzvy vlády , Úloha sociálneho pracovníka , Administratívna nenáročnosť , Riešenie špecifických prípadov , Zrušenie priestupkovej imunity


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/oplati-sa-studovat/vysoke-skoly
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

apríl 2018: počet UoZ na úradoch práce: 183518, z toho 78819 dlhodobo, miera 6.7% (2.9% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.5% (13.0%), Revúca 20.4% (10.9%), Kežmarok 17.5% (9.3%), Rožňava 17.1% (9.8%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.4%, Trnava 2.4%, Trenčín 2.6%, Hlohovec 2.6%, Galanta 2.6%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko