qr kod na stranku

Stanovisko k vývoju reálnej mzdy

Dňa 26.9.2005 vydal Štatistický úrad SR informatívnu správu

Vývoj reálnej mzdy v období 1998 – 2005

Stanovisko IZ znie, že v zásade nemožno mať k informatívnej správe ŠÚ SR žiadne námietky.

Na druhej strane však treba zdôrazniť nízku vypovedaciu hodnotu takto deklarovanej reálnej mzdy.

Už samotná priemerná nominálna mzda nie je postačujúcou štatistikou pre rozdelenie miezd.

V posledných rokoch dochádza k prehlbovaniou rozdielu medzi mediánom a priemerom miezd. Spôsobuje to stagnácia rastu miezd v nižších a stredných príjmových skupinách na rozdiel od progresu rastu miezd u ľudí s vyššími príjmami. Teda vysoké príjmy ťahajú priemernú mzdu nahor podsatne viac ako v minulosti.

Druhým problémom je rozdelenie spotrebného koša podľa jednotlivých príjmových skupín. Nevyhnutne rôzne príjmové skupiny majú aj rôzne spotrebné koše, v ktorých sa rast spotrebiteľských cien prejaví rozdielne.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/k-vyvoju-realnej-mzdy