qr kod na stranku

Nezamestnanosť v EÚ marec 2008

Eurostat publikoval údaje o nezamestnanosti v Európskej únii v marci 2008. Dáta sú zbierané z dotazníka výberového zisťovania pracovných síl.

Z pohľadu Inštitútu zamestnanosti je zaujímavá situácia Slovenska, ktoré je z pohľadu miery nezamestnanosti najhoršie v EÚ27. Miera na Slovesku 9.7 % je o tretinu vyššia ako priemer EÚ 6.7 %. Susedná Česká republika má mieru nezamestnanosti o polovicu nižšiu, Poľsko a Maďarsko majú zhodne okolo 7.6 %.

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Nezamestnanosť v EÚ marec 2008, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​Sr8k, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/nezamestnanost-eu-marec-2008