qr kod na stranku

Podiel poberateľov dávok z nezamestnaných

Farba zobrazuje podiel poberateľov dávok na zamestnaných v danom okrese v roku 2013:

  • zelená farba – podiel do 20 %
  • modrá farba – podiel medzi 20 % do 50 %
  • červená farba – nad 50 %

Po rozkliku okresu vidno graf, na ktorom je zobrazené:

  • podiel – podiel poberateľov DHN na zamestnaných v danom okrese
  • nezamestnaní – podiel nezamestnaných poberateľov DHN na celkových nezamestnaných
  • zamestnaní – podiel zamestnaných poberateľov DHN na všetkých zamestnaných
  • dôchodcovia – podiel dôchodcov poberateľov DHN na všetkých dôchodcov v regióne

Kliknite do okresu a zobrazia sa podrobnejšie informácie o okrese.


https://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/podiel-poberatelov-davok-z-nezamestnanych
ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .