Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo

Mladí s pracovným pomerom na dobu určitú

Zamestnanci s pracovnou zmluvou na dobu určitú tvoria v treťom kvartáli 2011 14,5% všetkých zamestnaných. Najviac ich pracuje v Poľsku, až 27,5% pracovníkov na dobu určitú. Tento trend je v Poľsku dlhodobý, kedže predchádzajúce roky boli hodnoty 27,1%, 26,5% a v roku 2007 bola zatiaľ najvyššia 28,1%. Viac ako štvrtina zamestnancov teda pracuje na dobu určitú, pričom v roku 2000 túto skupinu tvoril iba 5,8% podiel a už v roku 2004 to bolo 22,6%. Za Poľskom je nedaleko Španielsko s 26% a nasleduje Portugalsko s 22,7%. Na opačnom konci sa nachádza naposledy pristupujúca krajina Rumunsko s iba 1,8% zamestnancov na dobu určitú a Litva s 3,3%. Na Slovensku tiež nie je veľa pracovníkov so zmluvou na dobu určitú. Predstavujú iba 6,7% všetkých zamestnancov. Priemer Európskej únie je 14,5%, pričom táto hodnota ma iba minimálne medziročné nárasty (maximálne o 0,7 p.b.).

Zaujímavú skupinu však tvoria mladí vo veku od 15 do 24 rokov, teda prevažne absolventi stredných a vysokých škôl, ktorých je až 44,3% pracujúcich na dobu určitú v rámci EÚ27. Najviac ich je v Slovinsku, kde touto formou pracujú 3 zo 4 mladých, presne 77,1%. Za ním nasledujú Poľsko s 66,7% a Španielsko s 64,5%. Najmenej majú ako v predošlom odseku Rumunsko iba so 7% a Litva s 10,8%. Podľa zostupného usporiadania je Slovensko na 27. mieste s 17,8%. Celoúniový priemier aj hodnoty väčšiny členských štátov je zatiaľ najvyššie. Poradie krajín sa výraznejšie nemenilo v priebehu rokov s výnimkou Poľska, keď v roku 2000 tvorilo skupinu mladých zamestnaných na dobu určitú iba 14,2% a už v roku 2004 ich bolo 60,6%.

ikona Školstvo a trh práce

Školstvo a trh práce

Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce.. . .


podobné správy: §51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní , §51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe , Vyhodnotenie pripomienky z novembra 2016 , Miesto pre každé dieťa , Hromadná pripomienka k zákonu o službách zamestnanosti


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/skolstvo-a-trh-prace/absolventi-s-pracovnou-zmluvou-na-dobu-urcitu

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%