qr kod na stranku

Mladí s pracovným pomerom na dobu určitú

Zamestnanci s pracovnou zmluvou na dobu určitú tvoria v treťom kvartáli 2011 14,5 % všetkých zamestnaných. Najviac ich pracuje v Poľsku, až 27,5 % pracovníkov na dobu určitú. Tento trend je v Poľsku dlhodobý, kedže pred­chádzajúce roky boli hodnoty 27,1 %, 26,5 % a v roku 2007 bola zatiaľ najvyššia 28,1 %. Viac ako štvrtina zamestnancov teda pracuje na dobu určitú, pričom v roku 2000 túto skupinu tvoril iba 5,8 % podiel a už v roku 2004 to bolo 22,6 %. Za Poľskom je nedaleko Španielsko s 26 % a nasleduje Portugalsko s 22,7 %. Na opačnom konci sa nachádza naposledy pristupujúca krajina Rumunsko s iba 1,8 % zamestnancov na dobu určitú a Litva s 3,3 %. Na Slovensku tiež nie je veľa pracovníkov so zmluvou na dobu určitú. Predstavujú iba 6,7 % všetkých zamestnancov. Priemer Európskej únie je 14,5 %, pričom táto hodnota ma iba minimálne medziročné nárasty (maximálne o 0,7 p.b.).

Zaujímavú skupinu však tvoria mladí vo veku od 15 do 24 rokov, teda prevažne absolventi stredných a vysokých škôl, ktorých je až 44,3 % pracujúcich na dobu určitú v rámci EÚ27. Najviac ich je v Slovinsku, kde touto formou pracujú 3 zo 4 mladých, presne 77,1 %. Za ním nasledujú Poľsko s 66,7 % a Španielsko s 64,5 %. Najmenej majú ako v pred­ošlom odseku Rumunsko iba so 7 % a Litva s 10,8 %. Podľa zostupného usporiadania je Slovensko na 27. mieste s 17,8 %. Celoúniový priemier aj hodnoty väčšiny členských štátov je zatiaľ najvyššie. Poradie krajín sa výraznejšie nemenilo v priebehu rokov s výnimkou Poľska, keď v roku 2000 tvorilo skupinu mladých zamestnaných na dobu určitú iba 14,2 % a už v roku 2004 ich bolo 60,6 %.


https://www.iz.sk/sk/projekty/skolstvo-a-trh-prace/absolventi-s-pracovnou-zmluvou-na-dobu-urcitu
ikona Školstvo a trh práce

Školstvo a trh práce

Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce.. . .