qr kod na stranku

Pozvánka pre média

Pozývame zástupcov médií na konferenciu Inštitútu zamestnanosti, ktorá sa uskutoční 26. septembra (piatok) od 14:00 do 17:00 v Bratislave na Štefánikovej ulici č. 3 (Malé kongresové centrum VEDA). Témou konferencie je „Dlhodobobá nezamestnanosť v kontexte novelizovaného zákona číslo 5 o službách zamestnanosti"

Inštitút zamestnanosti nadväzuje na pred­chádzajúce štyri konferencie zamerané na nástroje aktívnej politiky trhu práce (APTP) vo volebných programoch politických strán, programovom vyhlásení vlády SR a k uvažovaným zmenám v službách zamestnanosti.

Je všeobecne známe, že napriek poklesu nezamestnanosti, problém dlhodobej nezamestnanosti zostáva na Slovensku stále vážny. Neexistuje naň jednoduché a rýchle riešenie. Ukazuje sa, že systematické a efektívne APTP sú jediným možným spôsobom boja s dlhodobou nezamestnanosťou.

Pri súčasnom vysokom hospodárskom raste slovenskej ekonomiky, ktorý vyvoláva rast zamestnanosti, sa v krátkej budúcnosti stane nedostatok zamestnateľnej pracovnej sily hlavnou bariérou udržania tejto priaznivej situácie. Je to spôsobené mierou dlhodobej nezamestnanosti, ktorá je u nás najvyššia z celej EÚ 27 a naviac, na trh práce sa začínajú dostávať málopočetné porevolučné populačné ročníky.

Cieľom konferencie je pomenovať a presnejšie sa oboznámiť so špecifickými skupinami nezamestnaných, ktorí majú problém uplatniť sa na trhu práce ako aj definovať nástroje pomoci pre týchto ľudí z pohľadu zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti.

Motiváciou konferencie je pretrvávajúca dlhodobá nezamestnanosť na Slovensku, ktorá je najvyššia v Európe (viď Dlhodobá nezamestnanosť – 4. kvartál 2023).

Na konferencii bude mať úvodný príspevok eurokomisár Vladimír Špidla. Po ňom vystúpia štyria pred­nášajúci s konkrétnymi príkladmi z praxe. Podrobný program konferencie nájdete tu: Konferencia o zákone o službách zamestnanosti september 2008

Ako sa do MKC VEDA dostať:

  • z Hlavnej stanice: autobusom č.93, zastávka Hodžovo námestie
  • z autobusovej stanice Mlynské Nivy: trolejbusom č.206, zastávka Hodžovo námestie
  • autom: MKC je v centre mesta, vedľa prezidentského paláca po ľavej strane, parkovanie v priľahlých uličkách

https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-september-2008/media