Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Pozvánka na seminár - Naučená bezmocnosť a metódy jej prekonávania

V mene organizácie Člověk v tísni - pobočka Slovensko si Vás dovoľujem touto cestou pozvať na seminár Naučená bezmocnosť a metódy jej prekonávania, ktorý organizujeme dňa 14.4.2011 v čase 10.00 – 16.30 v bratislavských priestoroch spoločnosti Trenkwalder, Námestie 1. mája č. 18.

Seminár je prezentáciou medzinárodného partnerstva organizácií, ktoré sa (každá vo vlastnom kontexte) stretávajú pri práci so svojimi klientmi s prejavmi rezignácie na zmenu vlastnej situácie, závislosti od systému, alebo nedostatkom odvahy ku krokom, vedúcim k vystúpeniu zo zabehnutého cyklu odkázanosti. Či už ide o adolescentné matky bez rodinného zázemia u našich portugalských partnerov, ľudí po výkone trestu v Anglicku, dlhodobo práceneschopných Švédov, alebo Rómov vo vylúčených lokalitách, v ktorých pracuje naša organizácia, symptómy naučenej bezmocnosti majú obdobné prejavy a ich dopadom býva nové alebo pretrvávajúce sociálne vylúčenie jedinca.

Každá z partnerských organizácií, spolupracujúcich na projekte Learned Helplessness and the Glory of Failure sa vlastným spôsobom pokúša o hľadanie vhodných metód k prekonávaniu ťažkostí svojich klientov. Zároveň sa pokúšame o zlepšenie informovanosti odbornej verejnosti o téme naučenej bezmocnosti, ako možného alternatívneho konceptu pre aktívne zapájanie sociálne vylúčených jedincov do spoločnosti.

Seminár má za cieľ predstaviť koncept naučenej bezmocnosti v kontexte sociálneho vylúčenia, zoznámiť verejnosť s metódami, používanými k jej prekonávaniu a otvoriť v slovenskom prostredí debatu na tému naučená bezmocnosť a sociálna exklúzia. Počas seminára bude zabezpečené tlmočenie z a do angličtiny a občerstvenie pre účastníkov.

Vašu účasť prosím potvrďte do 13.4.2011 mailom na adresu ondrej.poduska@clovekvtisni.sk

viac na www.clovekvtisni.sk

Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/naucena-bezmocnost-a-metody-jej-prekonavania
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

máj 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181494, z toho 76453 dlhodobo, miera 6.6% (2.8% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.2% (12.7%), Revúca 20.5% (10.5%), Rožňava 17.2% (9.5%), Kežmarok 17.0% (8.8%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.3%, Galanta 2.5%, Hlohovec 2.6%, Trenčín 2.6%, Trnava 2.7%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko