qr kod na stranku

Reakcia na rýchly odhad HDP a zamestnanosti

Podľa rýchleho odhadu HDP a zamestnanosti v 3. štvrťroku 2006 vydaného Štatistiským úradom SR 15.11.2006, rástla zamestnanosť o 2,5 % a hrubý domáci produkt rástol o rekordných 9,8 % v stálych cenách oproti 3. štvrťroku 2005. Podľa ŠÚ SR má zrýchlený prírastok HDP na svedomí rast pridanej hodnoty v priemysle a vyšší objem daní na produkty, rovnako ako pokračujúci zahraničný dopyt a prírastok zásob materiálu a hotových výrobkov.

Výrazný rozdiel medzi rastom HDP a rastom zamestnanosti (7,3 %) môže naznačovať aj rast produktivity práce. Za obdobie 2000 až 2006 ide o jeden z najvyšších rozdielov. V priemere je rozdiel medzi rastom zamestnanosti a HDP 4,1 %. Maximum rozdielu bolo zaznamenané v 1. kvartáli 2001, to však bolo pradoxne spojené s poklesom zamestnanosti o 1,74 % (rast HDP v I.Q 2001 bol 7,1 %).


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/reakcia-HDP-zam-20061115