qr kod na stranku

Hodnotenie volebných programov politických strán v roku 2016

Ako aj v minulosti, trh práce Slovenska trpí mnohými, dlho neriešenými problémami, ako sú dlhodobá nezamestnanosť, problémy viacnásobne znevýhodnených nezamestnaných, zlý sociálny systém a nedobré fungovanie inštitúcií trhu práce. Tieto problémy podnietili Inštitút zamestnanosti osloviť odborníkov na trh práce, ako aj politikov a ľudí z praxe, aby vytvorili diskusiu o súčasných pálčivých problémoch tohto trhu. V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami sa Inštitút zamestnanosti obrátil na odborníkov, aby oznámkovali navrhované riešenia.

V hodnotení sa odborníci zamerali na štyri určené oblasti, ktoré sa dlhodobo hodnotia ako najmarkantnejšie na trhu práce:

  • riešenie dlhodobej nezamestnanosti (nízkovzdelaní nezamestnaní, aktivácia a príprava pre reálny trh práce)
  • viacnásobne znevýhodnení nezamestnaní v hladových dolinách
  • sociálny systém (rozdiel medzi sociálnymi dávkami a mzdami, možnosti vymanenia sa zo sociálne pasce)
  • inštitucionálny rámec politiky trhu práce (systém vertikálneho a horizontálneho riadenia, štátna a neštátne služby zamestnanosti)

Prítomní experti z oblasti trhu práce hodnotili takisto celkovú schopnosť programu zvyšovať zamestnanosť a prispievať k rozvoju trhu práce na Slovensku.

Ani jedna z politických strán nezískala ani v jednej oblasti známku lepšiu ako 2.

Z deviatich strán, ktoré sa zúčastnili konferencie, bola najhoršie hodnotená strana SMER-SD s priemernou známkou 4. Slovenská národná strana mala priemernú známku 3,5. Ostatné strany, #SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská občianska koalícia, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, ŠANCA, Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník a MOST-HÍD, sa umiestnili v relatívne tesnom rozmedzí 2,4-2,9.

Hodnotenie programov prebiehalo počas konferencie Trh práce vo volebných programoch politických strán a hnutí, ktorú organizoval Inštitút zamestnanosti 18. januára 2016. Všetky strany mali možnosť odprezentovať svoj program. Strany vystupovali v poradí vyžrebovanom do volieb. Odborníci, ktorí hodnotili programy, boli na konferencii osobne prítomní.

Celkové hodnotenie

stranaznámka
#SIEŤ2
Kresťanskodemokratické hnutie2
Slovenská občianska koalícia2
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja2
ŠANCA2
Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník2
MOST-HÍD2
Slovenská národná strana3
SMER – sociálna demokracia4

úvodné slovo konf-2016-jan/0-2-viliam-palenik


https://www.iz.sk/sk/projekty/koferencia-januar-2016/hodnotenie