qr kod na stranku

Podľa Eurostatu v auguste 2007 nezamestnanosť v EÚ 27 klesla na 6,7%

Eurostat, štatistický úrad Európskeho spoločenstva dnes zverejnil výsledky sezónne očistenej miery nezamestnanosti za 13 pôvodných krajín eurozóny (EÚ 13), pričom konštatuje, že sezónne očistená miera nezamestnanosti vykazovala 6,9 % v auguste 2007 a zostala nezmenená v porovnaní s júlom 2007, pričom v auguste 2006 to bolo 7,8 %. V krajinách EÚ 27 sezónne očistená miera nezamestnanosti vykazovala 6,7 % v auguste 2007 v porovnaní so 6,8 % v júli 2007, pričom v auguste 2006 to bolo tiež 7,8 %.

V auguste 2007 bola najnižšia miera nezamestnanosti (3,3 %) zaznamenaná v Dánsku a Holandsku a najvyššia (11,1 %) na Slovensku a (9,1 %) v Poľsku.

V auguste 2007 vykazovalo najnižšiu mieru nezamestnanosti mladých pod 25 rokov Dánsko (6,5 %), Holandsko (6,8 %), a Litva (7,5 % v 2. Q 2007), pričom najvyššiu vykazovalo Grécko (22,9 % v 2. Q 2007), Francúzsko (21,6 %), Rumunsko (19,8 %) a Poľsko (19,7 %).

Miera nezamestnanosti mužov v EÚ 27 poklesla zo 7,1 % (august 2006) na 6,0 % (august 2007) a žien, v tom istom porovnávanom období, z 8,8 % na 7,6 %.

Eurostat odhaduje, že v rámci EÚ 27 bolo v auguste 2007 nezamestnaných 15,8 mil. žien a mužov, pričom v auguste 2006 to bolo 18,3 mil. mužov a žien.

Pre porovnanie, v auguste 2007 miera nezamestnanosti v USA bola 4,6 % a v Japonsku 3,8 %.

pôvodná správa

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Podľa Eurostatu v auguste 2007 nezamestnanosť v EÚ 27 klesla na 6,7%, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​S5h, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/pokles-nezamestnanosti-v-EU-aug-2007