Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Podľa Eurostatu v auguste 2007 nezamestnanosť v EÚ 27 klesla na 6,7%

Eurostat, štatistický úrad Európskeho spoločenstva dnes zverejnil výsledky sezónne očistenej miery nezamestnanosti za 13 pôvodných krajín eurozóny (EÚ 13), pričom konštatuje, že sezónne očistená miera nezamestnanosti vykazovala 6,9% v auguste 2007 a zostala nezmenená v porovnaní s júlom 2007, pričom v auguste 2006 to bolo 7,8%. V krajinách EÚ 27 sezónne očistená miera nezamestnanosti vykazovala 6,7% v auguste 2007 v porovnaní so 6,8% v júli 2007, pričom v auguste 2006 to bolo tiež 7,8%.

V auguste 2007 bola najnižšia miera nezamestnanosti (3,3%) zaznamenaná v Dánsku a Holandsku a najvyššia (11,1%) na Slovensku a (9,1%) v Poľsku.

V auguste 2007 vykazovalo najnižšiu mieru nezamestnanosti mladých pod 25 rokov Dánsko (6,5%), Holandsko (6,8%), a Litva (7,5% v 2. Q 2007), pričom najvyššiu vykazovalo Grécko (22,9% v 2. Q 2007), Francúzsko (21,6%), Rumunsko (19,8%) a Poľsko (19,7%).

Miera nezamestnanosti mužov v EÚ 27 poklesla zo 7,1% (august 2006) na 6,0% (august 2007) a žien, v tom istom porovnávanom období, z 8,8% na 7,6%.

Eurostat odhaduje, že v rámci EÚ 27 bolo v auguste 2007 nezamestnaných 15,8 mil. žien a mužov, pričom v auguste 2006 to bolo 18,3 mil. mužov a žien.

Pre porovnanie, v auguste 2007 miera nezamestnanosti v USA bola 4,6% a v Japonsku 3,8%.

pôvodná správa
https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/pokles-nezamestnanosti-v-EU-aug-2007