Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Energetická politika EÚ a SR – výzvy a možné riešenia

Dňa 6.3.2009 sa konalo euroforum s témou Energetická politika EÚ a SR – výzvy a možné riešenia. Hosťom bol Ing. Ján Hudacký, poslanec Európskeho parlamentu.

Ďalšie zo spoločných podujatí organizovaných Ekonomickým ústavom SAV a Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu sa v Dome Európskej únie konalo 6. marca 2009 na aktuálnu spoločenskú a ekonomickú tému energetickej politiky. Úvodným slovom do diskusie otváral Eurofórum poslanec Európskeho parlamentu, Ing. Ján Hudacký. Vo svojej prezentácii zdôraznil závislosť EÚ, ale najmä Slovenska, od dovozu zdrojov energie, jej rastúcu tendenciu, nízku diverzifikáciu pôvodu zdrojov a následne nízku energetickú bezpečnosť. Napriek predbežne zahnanej hrozbe prerušenia dodávok, ktorej vďaka konfliktu pri tranzite zemného plynu z Ruska cez Ukrajinu a potenciálnym rozmerom katastrofických hospodárskych dopadov mala EÚ aj Slovensko nedávno možnosť čeliť, je energetická politika opäť v centre pozornosti hospodárskej politiky viacerých európskych krajín vrátane Slovenska. Pán Hudacký načrtol cestu, ktorou by sa EÚ aj Slovensko mali vydať v súvislosti so zvyšovaním energetickej efektívnosti. Tá podľa neho vedie aj cez zatepľovanie domov, ktorého podporu z verejných zdrojov opodstatňuje aj v súvislosti s finančnou a ekonomickou krízou možnosťou vytvorenia nových pracovných miest. Priebeh napĺňania ambicióznych cieľov klimaticko-energetického balíčka (KEB), ktorý schválila EÚ na začiatku roka 2008 a ten zatiaľ len čaká na konkretizovanie svojej podoby v členských štátoch, bude závisieť práve od postoja, ktorý štáty zaujmú vo svetle krízy. Nedostatky v procese prijímania podporných opatrení naznačil v diskusii aj zástupca občianskeho združenia Za matku Zem, pán Široký, ktorý spochybnil prínos politiky renesancie jadrovej energie ako prostriedku na dosiahnutie cieľov KEB. Inšpiráciou pri hľadaní riešení zvyšovania energetickej efektívnosti ale aj v podpore zvýšenia využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej výrobe aj spotrebe energie by podľa prof. Šikulu mohli byť opatrenia prijaté v dôsledku krízy z ropných šokov v 70. a 80. rokoch.


podobné správy: euroforum euroforum inkluzivny rast 2012 11 13 (pdf) .odp ppt , Euroforum 22 , Euroforum 21 , Euroforum 17 , Euroforum 16


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/partneri/SAV/euroforum/2009-03-06-jan-hudacky
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko