qr kod na stranku

Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied je najstaršou a najrozsiahlejšou vedeckou inštitúcou na Slovensku.

Partnerské ústavy Inštitútu zamestnanosti sú

EÚ SAV je o.i. zameraný na ekonomické a štatistické prognózy a analýzy.


https://www.iz.sk/sk/partneri/SAV