Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Zmeny v Európskej únii po vstupe Bulharska a Rumunska

Bulharsko a Rumunsko vstúpili 1. januára 2007 do Európskej únie, medzi členské krajiny EÚ s oveľa menším vplyvom, ako tomu bolo v máji 2004 (vstupom 10 nových krajín).

Medzi súčasné krajiny EU 27 patria: Rakúsko, Belgicko, Veľká Británia, Česká republika, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Bulharsko a Rumunsko.


Populácia

Súčasnú populáciu 27 štátov Európskej únie, tvorí skoro 487 miliónov obyvateľov oproti roku 2004, kedy EÚ mala 457 miliónov obyvateľov. V celosvetovom porovnaní patrí Európskej únii 3 miesto v poradí počtu obyvateľov, po Číne a Indii. Nemecko je najľudnatejší štát EÚ s 82,5 miliónmi obyvateľov, zatiaľ čo Malta patrí so 400 000 obyvateľmi na koniec tabuľky počtu obyvateľov.


Územie

Územie Európskej únie sa v súčastnosti rozprestiera na ploche 4,2 milióna km2 (1,62 milióna míľ), pred 1. januárom 2007 to bolo 3,9 milióna km2.


Jazyk

Rumunčina a bulharčina sa zaradila k úradným 22 jazykom Európskej únie. Medzi ostatné úradné jazyky (20) patria: čeština, slovenčina, dánčina, holandčina, angličtina, estónčina, fínčina, francúzčina, nemčina, gréčtina, maďarčina, taliančina, litovčina, lotyština, maltčina, poľština, portugalčina, slovinčina a švédčina.


Náboženstvo

Obyvatelia Európskej únie prevažne patria ku kresťanstvu: rímsko-katolíckemu, evanjelickému a pravoslávnemu vierovyznaniu. V rámci EÚ sa objavuje aj početná moslimská menšina. V Bulharsku žije okolo 800 000 obyvateľov moslimskej menšiny, táto menšina v súčasnosti patrí k najväčším v rámci Európskej únie. Odhaduje sa, že vo Francúzsku žije 4 až 5 miliónov moslimov a v Nemecku okolo 3 miliónov.


Ekonomika

Životný štandard v dvoch nových členských krajinách Európskej únie je o niečo málo menší, ako v najchudobnejších členských krajinách EÚ25. V Bulharsku v roku 2004 bolo HDP na 1 obyvateľa 6 300 EUR (8 052 USD), čo je len 30,8 % z priemeru EÚ25.

V Rumunsku, HDP na 1 obyvateľa bol v tom istom roku 7 000 EUR (8 947 USD), resp. 31,4% z priemeru EU.

Napriek tomu, ekonomický rast v týchto dvoch balkánskych krajinách zaznamenal vyšší rast, ako Európska únia. Európska 25-ka, mala v roku 2005 rast HDP na úrovni 1,6 %. Rumunská ekonomika v minulom roku, mala rast HDP na úrovni 4,1% a Bulharská 5,5 %.


Demografická situácia

Bulhari a Rumuni majú veľmi podobnú strednú dĺžku života: 68,5 roka a 67,6 roku u mužov a 75,3 a 74,82 rokov u žien. Avšak priemerná stredná dĺžka života v EÚ25 je oveľa vyššia – 74,8 roka u mužov a 81,1 roka u žien.


podobné správy: Problematika otvárania trhu práce pre občanov Bulharska a Rumunska , Otváranie pracovných trhov , MZV a MPSVaR sú za otvorenie trhu práce pre BG a RO , Stanovisko k postoju MZV k otvoreniu trhu práce , Výsledky odborného seminára o otvorení trhu práce


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/zmeny-eu-po-vstube-bg-a-ro
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

máj 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181494, z toho 76453 dlhodobo, miera 6.6% (2.8% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.2% (12.7%), Revúca 20.5% (10.5%), Rožňava 17.2% (9.5%), Kežmarok 17.0% (8.8%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.3%, Galanta 2.5%, Hlohovec 2.6%, Trenčín 2.6%, Trnava 2.7%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko