qr kod na stranku

Porovnanie minimálnej mzdy na Slovensku a v EÚ

Minimálna mzda sa v Európe líši od krajiny ku krajine. Kým v Bulharsku je to v nominálnom vyjadrení 123 eur za mesiac v Luxembursku je to až 1642 eur. Nominálna mzda patrí na Slovensku k jedným z najnižších v EÚ, avšak v pomere k priemernej mzde máme štvrtú najvyššiu minimálnu mzdu v EÚ.

K januáru 2009 malo 20 z 27 štátov EÚ legislatívne upravené stanovenie minimálnej mzdy. Po zohľadnení parity kúpnej sily v danej krajine má minimálna mzda v Bulharsku úroveň 240 eur, a v Luxembursku je to 1413 eur.

Slovenská minimálna mzda je momentálne 296 eur, vo vyjadrení v parite kúpnej sily (PKS) je to 409 eur. Z krajín V4 je najvyššia nominálna minimálna mzda v Českej republike, a to 306 eur, nasleduje Slovensko, potom Poľsko (281 eur) a Maďarsko (270 eur). V PKS je poradie nasledovné: Poľsko (468 eur), Česká republika (443 eur), Slovensko (409 eur) a Maďarsko (408 eur).

V pomere k priemernej mzde je najvyššia minimálna mzda v Luxembrusku, až 50,5 %. Slovenská minimálna mzda je 46,6 % z priemernej mzdy v našom hospodárstve. Podobne je na tom napríklad Francúzsko s 48,1 % alebo Slovinsko s 43,9 %. V Českej republike je minimálna mzda 38,1 percentným podielom priemernej mzdy, v Maďarsku 36,5 % a v Poľsku 32,4 %. Najnižšia minimálna mzda z tohto pohľadu je v Rumunsku a to iba 29,1 % z priemernej mzdy, v Bulharsku, kde je spomínaná najnižšia nominálna minimálna mzda, je to 42,1 % priemernej mzdy v krajine. Pomery boli vypočítané z údajov za rok 2007.

Minimálna mzda v USA je v prepočte 844 eur, v PKS je to 961 eur a v pomere k priemernej mesačnej mzde 31,2 %

Krajiny ako Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Dánsko, Švédsko, Fínsko a Cyprus nemajú národnú legislatívnu úpravu k minimálnej mzde, preto sa v porovnaní Eurostatu neuvádzajú.

Štáty, kde je minimálna mzda upravená v národnej legislatíve: Belgicko, Bulharsko, Španielsko, Grécko, Francúzsko, Maďarsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika a Veľká Británia.

Aktuálny návrh zvyšovania minimálnej mzdy, ktorý Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) pred­ložilo do pripomienkového konania navrhuje nárast o 8,1 %, čo odráža rast priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2008. Z pohľadu trhu práce je dôležité zachovať aj nízkoplatené pracovné miesta, pretože ďalší nárast miery nezamestnanosti by nielen že zvýšil výdavky štátu na nezamestnaných, ale by spôsobil aj stratu pracovných návykov u tejto skupiny obyvateľov. Zvyšovanie minimálnej mzdy v čase krízy by malo odrážať reálnu situáciu v ekonomike.

rok 2009


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/minimalna-mzda-slovensko-eu-2009