qr kod na stranku

Za prvý polrok bola nominálna mzda 20 950 Sk (695,41 eura)

Priemerná nominálna mesačná mzda bola v júli vo všetkých sledovaných odvetviach vyššia ako pred rokom. Vo veľkoobchode vzrástla o 12,7 %, v telekomunikáciách o 12,6 %, nehnuteľnostiach, prenájme, obchodných činnostiach a ostatných službách o 10,6 %, poštách o 9,4 %, maloobchode o 9,3 %, doprave o 8,8 %, priemysle o 8,6 %, stavebníctve o 7,4 %, pred­aji a údržbe motorových vozidiel o 7,1 %, v hoteloch a reštauráciách o 5,4 %.

Reálna mzda bola medziročne vyššia vo veľkoobchode o 7,5 %, v telekomunikáciách o 7,4 %, nehnuteľnostiach, prenájme, obchodných činnostiach a ostatných službách o 5,5 %, poštách o 4,4 %, maloobchode o 4,3 %, doprave o 3,8 %, priemysle o 3,6 %, stavebníctve o 2,5 %, pred­aji a údržbe motorových vozidiel o 2,2 %, v hoteloch a reštauráciách o 0,6 %.

V priemere za sedem mesiacov dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda v telekomunikáciách 49 514 Sk, nehnuteľnostiach, prenájme, obchodných činnostiach a ostatných službách 24 122 Sk, priemysle 21 604 Sk, doprave 20 889 Sk, vo veľkoobchode 20 864 Sk, pred­aji a údržbe motorových vozidiel 20 323 Sk, poštách 17 133 Sk, stavebníctve 16 090 Sk a v maloobchode 14 706 Sk. Najnižšia mzda bola v hoteloch a reštauráciách 10 946 Sk.

V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2007 vzrástla priemerná nominálna mesačná mzda v poštách o 13,1 %, vo veľkoobchode o 12,6 %, nehnuteľnostiach, prenájme, obchodných činnostiach a ostatných službách o 11,2 %, maloobchode o 10,5 %, priemysle o 8,6 %, doprave o 8,5 %, stavebníctve o 7,3 %, pred­aji a údržbe motorových vozidiel o 5,2 %, hoteloch a reštauráciách o 4,8 %. V telekomunikáciách klesla o 0,2 %.

Reálna mzda sa medziročne zvýšila v poštách o 8,4 %, vo veľkoobchode o 8 %, nehnuteľnostiach, prenájme, obchodných činnostiach a ostatných službách o 6,6 %, maloobchode o 5,9 %, priemysle o 4,1 %, doprave o 4 %, stavebníctve o 2,9 %, pred­aji a údržbe motorových vozidiel o 0,9 %, hoteloch a reštauráciách o 0,5 %. V telekomunikáciách sa znížila o 4,3 %.

Takmer 10-% rast priemernej mzdy v národnom hospodárstve hodnotí Inštitút zamestnanosti ako pozitívny a priaznivý. Treba však povedať, že úroveň priemernej mzdy je na Slovensku stále nižšia ako napríklad v Česku alebo v Poľsku. V Česku napríklad v druhom kvartáli dosiahla priemerná mzda 23 182 Kč, čo je 28 676 Sk (951,87 eura), kým u nás to bolo 21 459 Sk (712,31 eura). Platové nerovnosti ešte stále lákajú ľudí do okolitých krajín, pričom v Českej republike pôsobí najviac zo všetkých Slovákov pracujúcich v zahraničí.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/mzda-priemerna-polrok-slovensko-2008