Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Výhody sociálneho poistenia

Zákon o sociálnom poistení popisuje, za akých podmienok má ktorý človek nárok na niektoré poistné dávky. Obsahuje najmä

  • nemocenské poistenie,
  • dôchodkové poistenie,
  • poistenie v nezamestnanosti,
  • garančné, invalidné, úrazové poistenie.

Poistenie sa platí z hrubej mzdy. Samostatnú sadzbu odvodov má zamestnanec, samostatnú zamestnávateľ. Za zamestnanca tieto odvody do Sociálne poisťovne platí zamestnávateľ, zaplatené odvody vidí zamestnanec na výplatnej páske.

Nemocenské poistenie

Z nemocenského poistenia je uhrádzané nemocenské, ošetrovné či materské. viac.

Dôchodkové poistenie

Z dôchodkového poistenia vie človek získať nároky na starobný alebo predčasný dôchodok. Výpočet výšky dôchodku sa posledné roky výrazne menil, avšak vždy závisel od sumy zaplatených odvodov a počtu rokov, za ktoré človek odvody platil. Systém je ďalej skomplikovaný druhým pilierom a obdobím, keď je človek zamestnaný v iných krajinách (a platí odvody do iných dôchodkových systémov). Nad rámec dôchodkového poistenia je tretí pilier alebo dobrovoľné úspory.

Poistenie v nezamestnanosti

Cieľom poistenia v nezamestnanosti je zabezpečiť sociálny vankúš pre ľudí, ktorí sa stanú nezamestnanými. Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % z denného vymeriavacieho základu – zjednodušene 50 % priemernej hrubej mzdy za posledné dva roky.

Nárok na dávky z poistenia v nezamestnanosti vzniká po dvoch rokoch platenia odvodov z posledných 4 rokov.

Môže ich poberať iba uchádzač o zamestnanie, maximálne šesť mesiacov.

Kedy človek nie je poistený?

Pozor, podľa legislatívy niekedy zamestnanec nie je zamestnancom (a teda nie je poistený, aj keď má normálnu zamestnaneckú zmluvu).


https://www.iz.sk/kalkulacka/socialne-poistenie
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Učebnica mzdovej kalkulačky

Ako používať mzdovú kalkulačku? Na čo odpovedá?. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať.. . .