qr kod na stranku

Výhody sociálneho poistenia

Zákon o sociálnom poistení popisuje, za akých podmienok má ktorý človek nárok na niektoré poistné dávky. Obsahuje najmä

 • nemocenské poistenie,
 • dôchodkové poistenie,
 • poistenie v nezamestnanosti,
 • garančné, invalidné, úrazové poistenie.

Poistenie sa platí z hrubej mzdy. Samostatnú sadzbu odvodov má zamestnanec, samostatnú zamest­návateľ. Za zamestnanca tieto odvody do Sociálnej poisťovne platí zamest­návateľ, zaplatené odvody vidí zamestnanec na výplatnej páske.

Nemocenské poistenie

Z nemocenského poistenia je uhrádzané nemocenské, ošetrovné či materské:

 • nemocenská dávka je vyplácaná ako náhrada pracovného príjmu zamestnanca počas obdobia, keď je chorý,
 • ošetrovné je dávka určená pre rodiča dieťaťa, ktoré potrebuje ošetrovanie inou osobou (príp. starostlivosť o iného rodinného príslušníka),
 • tehotenská dávka vo výške 15 % hrubej mzdy (teda pätina materskej) od 27. týždňa tehotenstva.
 • materská dávka vo výške 70 % hrubej mzdy počas prvých 6 mesiacov (resp. dlhšie pri viacerčatách) pre oboch rodičov.
 • vyššia rodičovská dávka po období poberania materskej (pri jednom dieťati 473,30 € namiesto 345,20 € mesačne rodičom, čo nepoberali materskú dávku).

Nasledujúci graf popisuje podporu počas prvých mesiacov veku dieťaťa v dvoch typoch domácností, kde je matka zamestnaná:

 • matka v prvej domácnosti má nárok na materskú, keďže jej dĺžka poistenia bola viac ako 270 dní,
 • matka v druhej domácnosti nárok na materskú nemá, keďže dĺžka jej poistenia je kratšia.

Ako vidno, rozdiel vo výške dávok je markantný:

materská a rodičovská dávka v € kalkulacka/materska-vyska

Graf sme vytvorili z výstupov mzdovej kalkulačky. Postupným zvyšovaním hrubého príjmu sme sledovali zmenu čistého príjmu a ostatných parametrov. Na horizontálnej osi je výška hrubého príjmu matky, na vertikálnej je výška čístého príjmu zo zamestnania a materskej dávky v uvedených scénaroch.

Dôchodkové poistenie

Z dôchodkového poistenia vie človek získať nároky na starobný alebo predčasný dôchodok. Výpočet výšky dôchodku sa posledné roky výrazne menil, avšak vždy závisel od sumy zaplatených odvodov a počtu rokov, za ktoré človek odvody platil. Systém je ďalej skomplikovaný druhým pilierom a obdobím, keď je človek zamestnaný v iných krajinách (a platí odvody do iných dôchodkových systémov). Nad rámec dôchodkového poistenia je tretí pilier alebo dobrovoľné úspory.

Poistenie v nezamestnanosti

Cieľom poistenia v nezamestnanosti je zabezpečiť sociálny vankúš pre ľudí, ktorí sa stanú nezamestnanými. Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % z denného vymeriavacieho základu – zjednodušene, 50 % priemernej hrubej mzdy za posledné dva roky (maximálne 50 % z dvojnásobku priemernej mzdy v pred­ošlom roku 2022, teda pribilžne 1 286 € pri 30dňovom mesiaci). Ako ilustruje nasledujúci graf, ľuďom s vyššou hrubou mzdou pokryje poistenie v nezamestnanosti vyššiu časť vypadnutého príjmu.

dávka v nezamstnanosti ako podiel čistej mzdy kalkulacka/davka-v-nezam

Nárok na dávky z poistenia v nezamestnanosti vzniká po dvoch rokoch platenia odvodov z posledných 4 rokov.

Môže ich poberať iba uchádzač o zamestnanie, maximálne šesť mesiacov.

Kedy človek nie je poistený?

V minulosti niekedy zamestnanec nebol zamestnancom (a teda nebol poistený, aj keď mal normálnu zamestnaneckú zmluvu). Od marca 2022 sú však zamestnanci vždy poistení.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, kapitola 1.1, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, doi:10.5281/​zenodo.6090202, strana 11.


https://www.iz.sk/kalkulacka/socialne-poistenie
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať.. . .