qr kod na stranku

Výhody sociálneho poistenia

Zákon o sociálnom poistení opisuje, za akých podmienok má ktorý človek nárok na niektoré poistné dávky. Obsahuje najmä

 • nemocenské poistenie,
 • dôchodkové poistenie,
 • poistenie v nezamestnanosti,
 • garančné, invalidné, úrazové poistenie.

Poistenie sa platí z hrubej mzdy. Samostatnú sadzbu odvodov má zamestnanec, samostatnú zamest­návateľ. Za zamestnanca tieto odvody do Sociálnej poisťovne platí zamest­návateľ, zaplatené odvody vidí zamestnanec na výplatnej páske.

Nemocenské poistenie

Z nemocenského poistenia je uhrádzané nemocenské, ošetrovné či materské:

 • nemocenská dávka je vyplácaná ako náhrada pracovného príjmu zamestnanca počas obdobia, keď je chorý,
 • ošetrovné je dávka určená pre rodiča dieťaťa, ktoré potrebuje ošetrovanie inou osobou (príp. starostlivosť o iného rodinného príslušníka),
 • tehotenská dávka vo výške 15 % hrubej mzdy (teda pätina materskej) od 27. týždňa tehotenstva.
 • materská dávka vo výške 70 % hrubej mzdy počas prvých 6 mesiacov (resp. dlhšie pri viacerčatách) pre oboch rodičov.
 • vyššia rodičovská dávka po období poberania materskej (pri jednom dieťati 473,30 € namiesto 345,20 € mesačne rodičom, ktorí nepoberali materskú dávku).

Nasledujúci graf zobrazuje podporu počas prvých mesiacov veku dieťaťa v dvoch typoch domácností, kde je matka zamestnaná:

 • matka v prvej domácnosti má nárok na materskú, keďže jej dĺžka poistenia bola viac ako 270 dní,
 • matka v druhej domácnosti nárok na materskú nemá, keďže dĺžka jej poistenia je kratšia.

Ako vidno, rozdiel vo výške dávok je markantný:

materská a rodičovská dávka v € kalkulacka/materska-vyska

Graf sme vytvorili z výstupov mzdovej kalkulačky. Postupným zvyšovaním hrubého príjmu sme sledovali zmenu čistého príjmu a ostatných parametrov. Na horizontálnej osi je výška hrubého príjmu matky, na vertikálnej je výška čistého príjmu zo zamestnania a materskej dávky v uvedených scénaroch.

Dôchodkové poistenie

Z dôchodkového poistenia vie človek získať nároky na starobný alebo predčasný dôchodok. Výpočet výšky dôchodku sa posledné roky výrazne menil, avšak vždy závisel od sumy zaplatených odvodov a počtu rokov, za ktoré človek odvody platil. Systém je ďalej skomplikovaný druhým pilierom a obdobím, keď je človek zamestnaný v iných krajinách (a platí odvody do iných dôchodkových systémov). Nad rámec dôchodkového poistenia sú tretí pilier alebo dobrovoľné úspory.

Poistenie v nezamestnanosti

Cieľom poistenia v nezamestnanosti je zabezpečiť sociálny vankúš pre ľudí, ktorí sa stanú nezamestnanými. Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % z denného vymeriavacieho základu – zjednodušene, 50 % priemernej hrubej mzdy za posledné dva roky (maximálne 50 % z dvojnásobku priemernej mzdy v pred­ošlom roku 2023, teda približne 1 410 € pri 30dňovom mesiaci). Ako ilustruje nasledujúci graf, ľuďom s vyššou hrubou mzdou pokryje poistenie v nezamestnanosti vyššiu časť vypadnutého príjmu.

dávka v nezamstnanosti ako podiel čistej mzdy kalkulacka/davka-v-nezam

Nárok na dávky z poistenia v nezamestnanosti vzniká po dvoch rokoch platenia odvodov z posledných 4 rokov.

Môže ich poberať iba uchádzač o zamestnanie, maximálne šesť mesiacov.

Kedy človek nie je poistený?

V minulosti niekedy zamestnanec nebol zamestnancom (a teda nebol poistený, aj keď mal normálnu zamestnaneckú zmluvu). Od marca 2022 sú však zamestnanci vždy poistení.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110.


https://www.iz.sk/kalkulacka/socialne-poistenie
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi.. . .