Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Konferencia 3R

Konferencia 3R – riadený rozvoj regiónov sa koná dňa 30. júna 2015 v meste Tornaľa od 10:00 do 12:30.

Slovenská republika dlhodobo čelí výzvam veľmi významných rozdielov medzi jednotlivými regiónmi. Najmä južné regióny stredného slovenska dosahujú priemerné hodnoty nezamestnanosti nad 25 % a dostávajú regióny do zlých ekonomických a sociálnych situácií. Okresy 3R ktorými sú Rimavská Sobota, Rožňava a Revúca sú dlhodobo na popredných miestach v rebríčkoch nezamestnansoti.

Organizátorom konferencie je občianske združenie Naša Sobota ako organizácia zameraná na podporu regionálneho rozvoja a spoločenského života a mesto Tornaľa, ktorá je jedným z problémových oblastí.

V súvislosti s dlhodobo zanedbávanou situáciou riešenia problematiky nezamestnanosti sa OZ Naša Sobota rozhodla zorganizovať konferenciu, ktorého výstupom bude podpis „Memoranda 3R – O podpore regiónov s vysokou nezamestnanosťou“. Úlohou tohto memoranda je podpismi širokého spektra signatárov podporiť navrhnutý rámec komunikácie a krokov pre ďalšiu komunikáciu s predstaviteľmi vlády a štátnych inštitúcií. Signatármi dokumentu budú primátori miest, starostovia obcí, zástupcovia cirkví, zastrešujúcich organizácií, podnikateľského sektora, neziskového sektora, štátnych inštitúcií a zástupca Ministerstva financií SR. Týmto sa vytvorí priestor pre široku škálu podpory tohto memoranda inštitúciami pôsobiacimi vo všetkých sektoroch národného hospodárstva pre vyzdvihnutie relevantnosti. Po konferencii bude OZ Naša Sobota inciovať prijatie vhodných opatrení relevantnými štátnymi inštitúciami. Po konferencii sa tiež uskutoční tlačová beseda, ktorá zhrnie a odprezentuje výstupy z konferencie.

Pozvánka:

Program Konferncie 3R:
9.30 – 10.00 hod.registrácia
10.00 – 10.20 hodotvorenie a úvod do problematiky
10.20 – 11.20 hodvystúpenia a beseda pozvaných hostí
11.15 – 11.55 hoddiskusia účastníkov
11.55 – 12.30 hodprijatie memoranda „ O päť minút dvanásť“
12.45 – 13.00 hodtlačová beseda s médiami

https://www.iz.sk/sk/stanoviska/konferencia-3r-jun-2015
ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .

ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb.. . .