Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Oplatí sa študovať - stredné školy

O stredoškolské sociálne štipendium môže požiadať žiak denného štúdia strednej školy, špeciálnej strednej školy, vrátane osemročného gymnázia, odborného učilišťa či praktickej školy, ktorý žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a jedna dvanástina celkového príjmu rodiny v predchádzajúcom kalendárnom roku nepresiahla hranicu životného minima, aktuálneho v čase podania žiadosti.

Podľa Ústavy SR má každý právo na vzdelanie. Otázne je, či majú naozaj všetky osoby reálnu šancu toto právo využiť, keď len samotná dávka je o 16,39 eur vyššia ako najvyššia možná hranica sociálneho štipendia poskytovaného žiakom na stredných školách. Tá predstavuje 45,21 eur v prípade, že priemer žiaka z povinných predmetov nie je horší ako 2,0. V prípade priemeru medzi 2,0 a 2,5 prislúcha žiakovi sociálne štipendium vo výške 31,65 eur a pri priemere horšom ako 2,5, ale lepšom ako 3,5 vrátane, ide o sociálne štipendium vo výške 22,61 eur. V poslednom prípade je teda rozdiel medzi sociálnym štipendiom a dávkou takmer 40 eur, pričom dôsledky (nielen) tejto skutočnosti sú fatálne: vyše 60 % nezamestnaných v SR nemá ani maturitné vzdelanie a takmer 60 % nezamestnaných osôb so vzdelaním nižším ako maturitným je bez práce dlhšie ako jeden rok.

Reakčná doba sociálneho systému je až pol roka: teda až pol roka po zmene správania študenta, či už k lepšiemu alebo k horšiemu, prichádza k zmenám v dávkach.

ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .


podobné správy: Najväčšie výzvy vlády , Úloha sociálneho pracovníka , Administratívna nenáročnosť , Riešenie špecifických prípadov , Zrušenie priestupkovej imunity


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/oplati-sa-studovat/stredne-skoly
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

máj 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181494, z toho 76453 dlhodobo, miera 6.6% (2.8% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.2% (12.7%), Revúca 20.5% (10.5%), Rožňava 17.2% (9.5%), Kežmarok 17.0% (8.8%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.3%, Galanta 2.5%, Hlohovec 2.6%, Trenčín 2.6%, Trnava 2.7%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko