Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Pripomienky Inštitútu zamestnanosti k návrhu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti včera predložil Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR svoje pripomienky. Pripomienky Inštitútu zamestnanosti k návrhu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti obsahujú konkretizované bežné pripomienky, zásadné pripomienky k jednotlivým bodom návrhu zákona Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a pripomienky nad rámec návrhu zákona o službách zamestnanosti (z nášho pohľadu najmä aktívnych politík trhu práce).

Radi by sme zdôraznili najmä dôležitosť zásadných pripomienok, ktoré sa vzťahujú k problematike Individuálneho akčného plánu pre uchádzača o zamestnanie a hlavne jeho záväznosti pre uchádzača o zamestnanie i úrad. Ďalšou zásadnou pripomienkou, na ktorú by sme radi upozornili, je problematika príspevkov na aktivačnú činnosť, kde je dôležitou najmä otázka zmluvného pracovného vzťahu medzi znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie a obcou.

Pripomienky nad rámec návrhu zákona sa týkajú hlavne rozšírenia definície samostatne zárobkovo činnej osoby ako spoločníka v družstve, občianskom združení a nadácii. Dalšou pripomienkou tohto druhu je tiež otázka poskytovania príspevku na dochádzku za prácou a ubytovanie, ak práca a ubytovanie sú mimo trvalého bydliska občana.

Návrh zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR považujeme za podnetný a  v rámci konferencie, ktorú Inštitút zamestnanosti zorganizoval dňa 15.6.2007 na tému Aktívna politika trhu práce v zákone o službách zamestnanosti s cieľom výmeny skúseností a názorov na aktívnu politiku trhu práce, s podtitulom zákona o službách zamestnanosti, sme sa inšpirovali aj návrhmi, ktoré sme si vypočuli od aktívnych účastníkov konferencie.

Pripomienky

Problematika pripomienok k návrhu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti bola pertraktovaná na uvedených adresách:


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/pripomienky-k-zakonu-5-2004

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/pripomienky-k-zakonu-5-2004

Aktuálne štatistiky

September 2018: počet UoZ na úradoch práce: 179123, z toho 70589 dlhodobo, miera 6.5% (2.6% dlhodobá nezamestnosť)

Najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.3% (12.1%), Revúca 19.5% (10.1%), Kežmarok 16.8% (8.3%), Rožňava 16.3% (9.0%), Vranov nad Topľou 15.5% (7.4%)

Najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Trenčín 2.6%, Galanta 2.7%, Hlohovec 2.7%, Trnava 2.8%

Mobilné aplikácie

Pre Android aj iPhone.

stiahni pre android stiahni pre iPhone