qr kod na stranku

Miera evidovanej nezamestnanosti mierne stúpla

Miera evidovanej nezamestnanosti medzimesačne v septembri stúpla o 0,18 percentuálneho bodu a zostala na úrovni 7,54 %. V porovnaní so septembrom 2007 však poklesla o 0,76 p.b. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie sa tak medzimesačne zvýšil o 4600 ľudí na 196 698. Údaje dnes zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Mierny nárast evidovanej miery nezamestnanosti pravdepodobne spôsobilo najmä ukončenie niektorých sezónny prác. Rozpätie miery nezamestnanosti zostalo takmer nezmenené. Najvyššia miera nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (25,83 %) a Revúca (24,48 %), v oboch okresoch nezamestnanosť medzimesačne mierne poklesla. Najnižšia miera nezamestnanosti bola už tradične zaznamenaná v Bratislave, len 1,9 %.

Inštitút zamestnanosti dlhodobo sleduje aj regionálne štatistiky nezamestnanosti a upozorňuje na významné regionálne rozdiely vrámci Slovenska. Priemerná evidovaná nezamestnanosť 7,54 % odráža skutočný stav len v niektorých okresoch a v mnohých oblastiach je miera nezamestnanosti takmer štvornásobne vyššia ako spomínaný priemer. Pomoc pre nezamestnaných by mala byť v týchto oblastiach adresnejšia a prinášať konkrétne výsledky v znižovaní dlhodobej nezamestnanosti.

Vo výdavkoch na aktívnu politiku trhu práce (APTP) sa Slovensko radí ku krajinám, ktoré vynakladajú na túto oblasť málo peňazí, menej ako je priemer EÚ. Toto potvrdzujú štatistiky Eurostatu, podľa ktorých Slovensko vynakladá na APTP len 0,65 % HDP, pričom priemer je 1,92 % HDP. V tomto prípade sa nič nezmení ani v nasledujúcom roku. Podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009-2011, ktorý dnes schválila vláda, je rozpočtovaný objem výdavkov na 141 mil. eur, čo je porovnateľné číslo s pred­chádzajúcimi rokmi.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/nezamestnanost-vykazovana-oktober-2008