qr kod na stranku

Modernizácia makroekonomického prognózovania na Ukrajine

Dovoľujeme si Vás upozorniť na publikáciu Modernizácia makroekonomického prognózovania na Ukrajine.

Publikácia je iba v anglickom jazyku: Modernization of Marcoeconomic Forecasting in Ukraine.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/modernizacia-makroekonomickeho-prognozovania-na-ukraine