Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Modernizácia makroekonomického prognózovania na Ukrajine

Dovoľujeme si Vás upozorniť na publikáciu Modernizácia makroekonomického prognózovania na Ukrajine.

Publikácia je iba v anglickom jazyku: Modernization of Marcoeconomic Forecasting in Ukraine.

Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/modernizacia-makroekonomickeho-prognozovania-na-ukraine
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko