Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Stanovisko k vývoju zamestnanosti za 2. qvartál 2006

Dnes (7.8.2006) zverejnené dáta ŠÚ SR o zamestnanosti (podľa výberového zisťovania pracovných síl) ukázali pozitívny trend z predchádzajúceho obdobia a potvrdil medziročný rast zamestnanosti v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 4,5%. Po raste zamestnanosti v I.Q 2006 o 3,6% medziročne sa dynamika rastu ešte zvýšila.

Podľa ŠÚ SR máme na Slovensku 351,7 tisíca nezamestnananých osôb, čo je 13,5% ekonomicky aktívnych osôb. Nezamestnanosť, ktorá v roku 2005 započala medziročný zostup, si udržala želaný trend a po medziročnom poklese v I.Q 2006 o 2,6 p.b. stabilizovala tempo a klesla o 2,7p.b.

Z celkového pohľadu máme oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 97,8 tisíc zamestnaných viac a o 68,2 tisíca nezamestnaných menej, čo je pozitívny trend. Predpokladáme, že tento trend sa s krátkodobého pohľadu nezmení a v najbližších kvartáloch bude zamestanosť rásť a nezamestanosť klesať.

Z regionálneho pohľadu bol zaznamenaný najmenší rast zamestnanosti v Bratislavskom kraji(1,7p.b.), najväščí naopak v Prešovskom(6,2 p.b.). Nezamestnanosť klesala vo všetkých krajoch, naviac však v Nitrianskom o 5,4 p.b.(aktuálne 13,8%) a najmenej v Trenčianskom o 0,1 p.b, avšak tu je po Bratislavkom kraji (4,7%) druhá najnižšia miera nezamestanosti (8,1%).

Poznámka: V stanovisku stanovisku k evidovanej nezamestanosti možno pre nezamestnanosť za rovnaké obdobie nájsť iné čísla, je však nutné si uvedomiť, že ide o odlišný zdroj dát i metodiku.

Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/Stanovisko-k-vyvoju-zamestnanosti-2006-2
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko