qr kod na stranku

Príklady riešenia nezamestnanosti a aplikovania nástrojov aktívnej politiky trhu práce vo Veľkej Británii

Tretí sektor môže v aktívnej politike trhu práce zohrávať významnú úlohu. Príkladom je Veľká Británia, v ktorej už niekoľko rokov zabezpečuje tretí sektor služby zamestnanosti prostredníctvom kontrétnych zákaziek od lokálnych vlád. „Všeobecným cieľom je snaha znížiť závislosť nezamestnaných na vládnej podpore ako aj zvýšiť prostriedky vlády na riešenie iných sociálnych problémov,“ uviedol na nedávnej návšteve Slovenska jeden z  reprezentantov takejto mimovládnej organizácie (MVO) Everday Skills, známej aj pod názvom EASE, Wilfred Hamilton. EASE je lokálna MVO, ktorá zabezpečuje časť aktívnej politiky trhu práce pre verejný sektor v jednom z regiónov Veľkej Británie .

Systém vo Veľkej Británii funguje tak, že vládne zákazky zadávané prostredníctvom verejného obstarávania sú na obmedzené časové obdobie, väčšinou 1 až 2 roky, a sú zadávané pre konkrétny región a konkrétnu skupinu nezamestnaných. Úlohou neziskovej organizácie je potom v priebehu roka až dvoch umiestniť nezamestnaných na trhu práce tak, aby si zamestnanie udržali počas minimálne jedného roka. „Financovanie je rozdelené na dve časti. Približne 70 % tvorí základná platba na každého nezamestnaného, ktorého má organizácia na starosti. Druhých približne 30 % závisí úspešnosti umiestnenia uchádzača na trhu práce,“ vysvetlil Wilfred Hamilton. Náklady sa pritom pohybujú od 500 do 2000 eur v závislosti od pripravenosti uchádzača vstúpiť na trh práce.

Tieto mimovládne organizácie majú na starosti aj oblasti a regióny, kde sú služby zamestnanosti potrebné, ale obyvatelia sa k nim nemajú ako dostať. „Na severovýchode Anglicka napríklad prevádzkujeme mobilné tréningové centrum, vďaka ktorému môžeme vo vidieckych oblastiach poskytovať informácie, rady a sprievodné služby na miestach, kde by sa inak k týmto informáciám obyvatelia nedostali,“ povedal ďalej Wilfred Hamilton.

Na Slovensku sa o aplikáciu aktívnej politiky trhu práce (APTP) najčastejšie starajú samotné úrady práce, ktorých kompetencie a právomoci vymedzuje zákon o službách zamestnanosti. IZ pripomína, že dlhodobá nezamestnanosť je na Slovensku stále významný problém. Jediným nástrojom ako tento problém riešiť je efektívne uplatňovanie APTP. Na Slovensku sa na APTP vynakladá len 0,56 % HDP, čo v rozpočte na tento rok pred­stavuje sumu približne 2,5 miliardy Sk. Miera nezamestnanosti je podľa štatistík Eurostatu na Slovensku najvyššia spomedzi krajín Európskej únie. V miere dlhodobej nezamestnanosti sme pritom bez výhrad na prvom mieste. Podľa štatistík Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny je pritom dlhodobo nezamestnaných viac ako polovica zo všetkých evidovaných ľudí bez práce.

O ďalšej spolupráci a možnostiach efektívnejšej aplikácie služieb zamestnanosti na Slovensko budú zástupcovia IZ a spoločnosti Everydayskills z Veľkej Británie rokovať už vo štvrtok 12. júna 2008. V prípade záujmu o bližšie informácie, prípadne rozhovory a osobné stretnutia so zástupcami Everydayskills, nás prosím kontaktujte.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/neziskovy-sektor-aptp-velka-britania-riesenia