Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Linking Europe in Transition

Fakulta politických vied v Tübingene a Prof. Dr. Josef Schmid v spolupráci s ACLI v Stuttgarte vytvorili projekt s názvom Linking Europe in Transition (L-E-T), ktorý predstavuje sieť expertov na priemyselné vzťahy a sociálny dialóg v Európe. Poslaním projektu je posilniť znalosti priemyselných vzťahov v Európe a vybraných regiónov.

logo LET

Projekt L-E-T obsahovo nadväzuje na Stratégiu Európa 2020 a jeho realizácia je čiastkovým cieľom smerujúcim k dosiahnutiu cieľov stratégie (inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast). Dosiahnutie týchto cieľov je jedným z nevyhnutných predpokladov pre prekonanie finančnej a hospodárskej krízy. V niektorých krajinách je totiž kríza používaná ako výhovorka v procese zavádzania nižších platov, oslabovania práv pracovníkov a zhoršovania pracovných podmienok, čo bude mať skôr či neskôr negatívny dopad aj na obyvateľov a pracujúcich vo zvyšných krajinách Európy.

Aby sa zamedzilo zavádzaniu pracovníkov, je potrebné inovovať pracovné a posilniť priemyselné vzťahy a podporovať výmenu poznatkov v rámci trhu práce. Vzhľadom na veľké rozdiely medzi jednotlivými európskymi krajinami (diverzifikované formy priemyselných vzťahov ovplyvňované rôznymi tradíciami, inštitúciami, procesom negociácie a rôznymi stupňami vládnej zainteresovanosti) prioritné sú poznatky získané na regionálnej úrovni, pričom tie by mali byť prístupné i širokej verejnosti.

Projekt L-E-T poukazuje na dôležitosť riešenia spoločných problémov európskych krajín regionálnymi nástrojmi. Sústreďuje sa najmä na posilnenie úlohy sociálnych partnerov v priemyselných vzťahoch; podporu príjmu a integrácie do vlastnej akčnej stratégie sociálnej agendy; podporu úvah orientovaných na budúcnosť; a podporu sociálneho dialógu medzi jednotlivými partnermi. Regionálny prístup a udržateľnosť sú hlavnou devízou tohto projektu, ktorý by mal prekonať krízu zamestnanosti, zlepšiť prístup k zamestnaniu a zjednodušiť prechod absolventov medzi školou a zamestnaním.

  • viac na acli.de
  • Reference number: VP/2012/001
  • Budget heading: 04030301
  • Trvanie:

https://www.iz.sk/sk/projekty/LET

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/LET krátka url: http://iz.sk/Svbm

Aktuálne štatistiky

Apríl 2021: počet UoZ na úradoch práce: 234472, z toho 93863 dlhodobo, miera 8.6% (3.4% dlhodobá nezamestnosť)

Najvyššia nezamestnanosť: Revúca 22.7% (13.1%), Rimavská Sobota 22.0% (13.2%), Kežmarok 20.4% (10.4%), Rožňava 18.2% (10.4%), Vranov nad Topľou 17.8% (9.3%)

Najnižšia nezam.: Bratislava V 4.2%, Bratislava I 4.2%, Ilava 4.5%, Hlohovec 4.6%, Trenčín 4.6%

Mobilné aplikácie

Pre Android.

stiahni pre android

logo evs