Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Miera nezamestnanosti v krajinách EÚ 13 a EÚ 27 jún 2007

Miera nezamestnanosti v krajinách EÚ 13 a EÚ 27 klesla v júni 2007 na 6,9%

Eurostat, štatistický úrad Európskeho spoločenstva 31. júla 2007 zverejnil výsledky sezónne očistenej miery nezamestnanosti za 13 pôvodných krajín eurozóny (EÚ 13), pričom konštatuje, že sezónne očistená miera nezamestnanosti vykazovala 6,9% v júni 2007 v porovnaní so 7% v máji 2007 a 7,9% v júni 2006.

V júni 2007 vykazovalo najnižšiu mieru nezamestnanosti Holandsko (3,3%), Dánsko (3,5%), Cyprus (3,9%) a Írsko (4%) a najvyššiu Slovensko (10,7%) a Poľsko (10,2%).

V 22 krajinách eurozóny (EÚ 27) sezónne očistená miera nezamestnanosti poklesla a v 4 krajinách vzrástla. Stabilizovala sa len v Rumunsku.

Najväčší relatívny pokles bol zaznamenaný v Poľsku (z 13,9% na 10,2%) a vo Švédsku (zo 7,2% na 5,3%), zatiaľ čo najvyšší relatívny vzrast bol v Luxembursku (zo 4,6% na 4,9%) a v Maďarsku (zo 7,3% na 7,7%).

Najnižšia miera nezamestnanosti bola v júni 2007 zaznamenaná v Írsku (5,9%), Holandsku (6,3%), Dánsku (7%), a najvyššia v Grécku (24,6% v 1.Q 2007, Francúzsku (21,8%), Poľsku (21,3%) a Rumunsku (20,3%).

Miera nezamestnanosti mužov v EÚ 27 poklesla zo 7,2% (jún 2006) na 6,1% (jún 2007) a žien z 8,8% (jún 2006) na 7,8% (jún 2007).

Eurostat odhaduje, že v rámci EÚ 27 bolo v máji 2007 nezamestnaných 16,1 mil. žien a mužov, pričom v júni 2006 to bolo 18,5 mil. mužov a žien.

Pre porovnanie, v júni 2007 miera nezamestnanosti v USA bola 4,5% a v Japonsku 3,8%.

http://ec.europa.eu/eurostat


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/miera-nezamestnanosti-v-EU-jun-2007