qr kod na stranku

Miera nezamestnanosti v krajinách EÚ 13 a EÚ 27 jún 2007

Miera nezamestnanosti v krajinách EÚ 13 a EÚ 27 klesla v júni 2007 na 6,9 %

Eurostat, štatistický úrad Európskeho spoločenstva 31. júla 2007 zverejnil výsledky sezónne očistenej miery nezamestnanosti za 13 pôvodných krajín eurozóny (EÚ 13), pričom konštatuje, že sezónne očistená miera nezamestnanosti vykazovala 6,9 % v júni 2007 v porovnaní so 7 % v máji 2007 a 7,9 % v júni 2006.

V júni 2007 vykazovalo najnižšiu mieru nezamestnanosti Holandsko (3,3 %), Dánsko (3,5 %), Cyprus (3,9 %) a Írsko (4 %) a najvyššiu Slovensko (10,7 %) a Poľsko (10,2 %).

V 22 krajinách eurozóny (EÚ 27) sezónne očistená miera nezamestnanosti poklesla a v 4 krajinách vzrástla. Stabilizovala sa len v Rumunsku.

Najväčší relatívny pokles bol zaznamenaný v Poľsku (z 13,9 % na 10,2 %) a vo Švédsku (zo 7,2 % na 5,3 %), zatiaľ čo najvyšší relatívny vzrast bol v Luxembursku (zo 4,6 % na 4,9 %) a v Maďarsku (zo 7,3 % na 7,7 %).

Najnižšia miera nezamestnanosti bola v júni 2007 zaznamenaná v Írsku (5,9 %), Holandsku (6,3 %), Dánsku (7 %), a najvyššia v Grécku (24,6 % v 1.Q 2007, Francúzsku (21,8 %), Poľsku (21,3 %) a Rumunsku (20,3 %).

Miera nezamestnanosti mužov v EÚ 27 poklesla zo 7,2 % (jún 2006) na 6,1 % (jún 2007) a žien z 8,8 % (jún 2006) na 7,8 % (jún 2007).

Eurostat odhaduje, že v rámci EÚ 27 bolo v máji 2007 nezamestnaných 16,1 mil. žien a mužov, pričom v júni 2006 to bolo 18,5 mil. mužov a žien.

Pre porovnanie, v júni 2007 miera nezamestnanosti v USA bola 4,5 % a v Japonsku 3,8 %.

http://ec.europa.eu/eurostat

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Miera nezamestnanosti v krajinách EÚ 13 a EÚ 27 jún 2007, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​S3l, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/miera-nezamestnanosti-v-EU-jun-2007