qr kod na stranku

Na Slovensku bola v júni miera nezamestnanosti 10,5%

Najnižšiu nezamestnanosť vykazovali v júni 2008 Dánsko (2,6 %) a Holandsko (2,8 %). Naopak najvyššiu nezamestnanosť malo Španielsko s 10,7 % a Slovensko s 10,5 %. V porovnaní s minulým rokom vykázalo 22 členských štátov pokles nezamestananosti, päť štátov zasa nárast. Najviac sa medziročne zvýšila nezamestananosť v Španielsku, z 8,1 % na 10,7 % a v Írsku, z 4,5 % na 5,7 %. Najväčší pokles nezamestananosti zaznamenalo Poľsko, z 9,5 % na 7,3 % a Bulharsko, z 7,0 % na 5,7 %.

Eurostat odhaduje, že bez práce bolo v júni 2008 až 16,322 milióna žien a mužov z celej EÚ, z toho 11,352 milióna bolo v krajinách eurozóny.

Nezamestnanosť mladých (pod 25 rokov) bola v sledovanom období v celej EÚ 14,7 %. Medziročne pritom klesla o 0,6 p.b. Najnižšiu mieru nezamestananosti mladých vykazovalo Dánsko (5,8 %) a Holansko (5,1 %) a najvyššiu malo Španielsko (24,1 %) a Grécko (22,7 %)

Napriek tomu, že sa Slovensko v štatistikách nezamestnanosti posunulo na predposlednú priečku (hneď za Španielskom), vníma Inštitút zamestnanosti počet ľudí bez práce na Slovensku ako vážny problém. Stále platí, že spomedzi všetkých nezamestnaných je viac ako polovica bez práce dlhšie ako rok a teda stráca pracovné návyky a tým aj šancu znova sa zamestnať. Tento podiel je na Slovensku suverénne najvyšší v Európe.

Stále tiež platí, že mnoho nezamestnaných nemá záujem pracovať a napriek stálemu poklesu poberateľov sociálnych dávok stále platí, že mnohým občanom sa neoplatí hľadať si zamestnanie, pretože systém sociálnych dávok je pre nich výhodnejší.

Inštitút zamestnanosti považuje za alarmujúce aj čísla nezamestnanosti mladých ľudí v rámci EÚ. Napriek tomu, že na Slovensku nepatrí ku krajinám s vysokou mierou nezamestnanosti mladých, je to hlavne preto, že mnoho z nich odchádza za prácou do zahraničia.

Z pohľadu Inštitútu zamestnanosti je preto potrebné vo viacerých oblastiach trhu práce, ako aj sociálneho systému pristupovať k danej problematike komplexnejšie. Nástroje aktívnej politiky trhu práce by preto mali byť využívané efektívne, pričom ich cieľom by malo byť znižovanie najmä dlhodobej nezamestnanosti. Motivovať dlhodobo nezamestnaných, aby si hľadali prácu, by mal tiež systém sociálnych dávok.

Citovať ako: Michal Páleník: Ukazovatele za EÚ - Na Slovensku bola v júni miera nezamestnanosti 10,5%, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/miera-nezamestnanosti-slovensko-spanielsko


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/miera-nezamestnanosti-slovensko-spanielsko