qr kod na stranku

Podniky ako zamestnávatelia v roku 2005

Eurostat dnes publikoval údaje o zamestnaných v podnikoch podľa jeho veľkosti. Podľa prieskumu iba 0,2 % podnikov sú veľké podniky nad 250 zamestnancov a tieto zamestnávajú 33 % zamestnancov.

Z pohľadu Inštitútu zamestnanosti je zaujímavá situácia Slovenska, ktoré spolu s Veľkou Britániou ma najväčší podiel zamestnaných vo veľkých podnikoch, až 46 %. Priemer európskej únie je 33 %, v susednej českej republike je to 31 %.

Naopak, podiel zamestnancov vo veľmi malých podnikoch do 9 zamestnancov je na Slovensku iba 13 %, čo je suverénne najmenej v EÚ 27. Druhý najmenší podiel je v Nemecku 19 %, priemer EÚ je 30 %. Najvyšší pomer je v  južných krajinách (Grécko, Taliansko, Cyprus, ...), nad 40 %.

pôvodná správa

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Podniky ako zamestnávatelia v roku 2005, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​Sr8g, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/podniky-ako-zamestnavatelia-v-roku-2005