qr kod na stranku

Ekonomické dáta o regiónoch budú oveľa prístupnejšie pre všetkých

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dnes zverejnilo, že evidovaná nezamestnanosť na Slovensku za mesiac november bola na úrovni 6,27 %. Znižovanie nezamestnanosti a zvyšovanie zamestnanosti sú dlhodobo prítomné na celkovo sa zlepšujúcom trhu práce. Agregátne zlepšujúce sa čísla na trhu práce však nehovoria úplnú pravdu. Viaceré regióny na Slovensku majú stále vysokú nezamestnanosť a nízku zamestnanosť, ktorá spôsobuje ich ďalší ekonomický úpadok.

Inštitút zamestnanosti vytvoril projekt Regióny Slovenska, ktorý poskytuje súhrnné údaje za jednotlivé regióny. Údaje sú poskytované interaktívnou formou, ktorá umožňuje triediť údaje podľa požiadaviek užívateľa. Tento projekt má za cieľ agregovať jednotlivé dáta o regiónoch a ich stave zamestnanosti, nezamestnanosti, poberateľoch dávok v hmotnej núdzi, dlhodobej nezamestnanosti, počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva, počtu obyvateľov na PN a ďalšie dôležité ukazovatele. Cieľom je, aby takto agregované a prehľadne zostavené údaje napomohli tvorbe efektívnych verejných politík v oblasti znižovania regionálnych rozdielov.

Dáta sú agregované v 16 regiónoch Slovenska na základe týchto faktorov:

  • regióny majú byť homogénne (teda nemajú v nich byť rozdiely, ani geografické, ani ekonomické),
  • regióny majú rešpektovať geografické členenie Slovenska,
  • regióny majú byť v súlade s cítením a dochádzaním obyvateľstva,
  • regióny majú brať do úvahy súčasné okresy (kvôli vypracovávaniu štatistík),
  • regióny majú byť porovnateľne veľké.

https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Ekonomické dáta o regiónoch budú oveľa prístupnejšie pre všetkých, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/stanoviska/nezamestnanost-2018-november

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/nezamestnanost-2018-november
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .