qr kod na stranku

Pozvánka a program konferencie máj 2009

Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu 2009 – najnovšie informácie z konferencie

Pôvodná pozvánka a program

Srdečne Vás pozývame na siedmu konferenciu Inštitútu zamestnanosti o aktívnej politike trhu práce so zameraním na programy politických strán vo voľbách do európskeho parlamentu, ktorá sa bude konať vo štvrtok dňa 14. mája 2009 od 14:00 do 17:00 hod v hoteli Apollo na Dulovom námestí 1 v Bratislave. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu priestorov, svoju účasť prosím potvrďte na adresu iz@iz.sk.

Dôvodom organizovania takejto konferencie je najmä upozorniť na dôležitosť problematiky trhu práce na Slovensku, ako aj priblížiť problematiku nezamestnanosti v európskom kontexte. Môžeme konštatovať, že napriek nášmu minuloročnému vysokému hospodárskemu rastu pretrvávala na Slovensku vysoká nezamestnanosť. V niektorých regiónoch je situácia doteraz mimoriadne nepriaznivá a s aktuálnymi nastupujúcimi problémami v ekonomike sa bude len stupňovať.

O vážnosti situácie na trhu práce hovorí aj naša jednoznačne najvyššia miera dlhodobej nezamestnanosti spomedzi všetkých 27 krajín Európskej únie, a naviac aj stále významné regionálne rozdiely. V rámci EÚ však Slovensko nie je jedinou krajinou s problémami na trhu práce a možno povedať, že úloha EÚ je v tejto problematike mimoriadne významná. Je preto dôležité poznať navrhované riešenia jednotlivých politických strán a ich kandidátov, ktorí sa uchádzajú o priazeň voličov a ktorí chcú Slovensko zastupovať v Európskom parlamente.

Posolstvom konferencie je tiež upozorniť na prepojenosť problémov slovenského trhu práce s európskym, ako aj upozorniť na európsku dimenziu politiky problematiky trhu práce.

Cieľom konferencie je ponúknuť kandidujúcim subjektom priestor na odbornú diskusiu s odbornou verejnosťou na jeden z najpálčivejších problémov Slovenska a celej EÚ – nezamestnanosti. Každý zúčastnený politický subjekt (resp. kandidát zastupujúci tento subjekt) bude mať rovnaký časový priestor na prezentáciu svojho volebného programu v tejto oblasti. V prípade, že sa niektorá strana konferencie nezúčastní, ich volebný program v rámci možností zhodnotí a odprezentuje tím Inštitútu zamestnanosti. Dôvodom je snaha o komplexnosť a vyváženosť informácií prezentovaných na konferencii.

Zámerom konferencie je presnejšie definovať problematiku trhu práce na Slovensku v kontexte európskeho sociálneho modelu a globalizácie, ako aj pred­staviť možnosti riešenia problémov prostredníctvom expertných systémov. Prednášky neopomenú ani prognózy trhu práce, či už z regionálneho alebo medzinárodného pohľadu. Ďalším zámerom konferencie je výmena skúseností so zahraničím v oblasti teoretických prístupov a praktických riešení v problematike trhu práce.

Program

V rámci programu sú uvádzané panely, v ktorých budú analyzované programy jednotlivých politických strán. Poradie strán je určené losovaním Ústrednej volebnej komisie.

13:30:00Prezentácia
14:00:00Otvorenie
Trh práce v programoch politických skupín v EPViliam Páleník
14:15:00Panel 1
1Ľudová strana – Hnutie za demokratické SlovenskoSergej Kozlík
2Sloboda a SolidaritaJozef Rajtar
3SMER – sociálna demokraciaVladimír Maňka
4Strana zelenýchJana Budáčová
5Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická stranaIvan Štefanec
Otázky a komentáre
14:40:00Panel 2
6Demokratická stranaBranislav Hochel
7MISIA 21 – Hnutie kresťanskej solidarity
8Agrárna strana vidieka
9Konzervatívni demokrati Slovenska – Občianska konzervatívna strana
10Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció PártjaEdit Bauer
11Komunistická strana Slovenska
Otázky a komentáre
15:10:00prestávka
15:40:00Panel 3
12Rómska iniciatíva Slovenska
13Slovenská národná strana
14LIGA, občiansko-liberálna stranaMichal Havran
15Strana demokratickej ľavice
16Slobodné FórumMária Lévyová
17Kresťanskodemokratické hnutieRenáta Ocilková
Otázky a komentáre
16:10:00Diskusia
16:40:00Záver

Miesto a čas konania

Konferencia Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu 2009 sa uskutoční vo štvrtok 14. mája 2009 od 14:00 hod do 17:00 hod v hoteli Apollo v Bratislave.


https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-maj-2009/pozvanka-a-program