Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Miera nezamestnanosti v krajinách EÚ 13 a EÚ 27 v júli 2007

Eurostat, štatistický úrad Európskeho spoločenstva 31. augusta 2007 zverejnil výsledky sezónne očistenej miery nezamestnanosti za 13 pôvodných krajín eurozóny (EÚ 13), pričom konštatuje, že sezónne očistená miera nezamestnanosti zostala na úrovni 6,9% v júli 2007, teda nezmenená v porovnaní s  júnom 2007, pričom v júli 2006 bola 7,8%. Výsledky sezónne očistenej miery nezamestnanosti za 27 krajín eurozóny (EÚ 27) boli 6,8% v júli 2007 v porovnaní so 6,9% v júni 2007 a 7,9% v júli 2006.

V júli 2007 vykazovalo najnižšiu mieru nezamestnanosti Dánsko (3,2%) Holandsko (3,4%), Cyprus (4,1%) a Rakúsko (4,3%) a najvyššiu Slovensko (10,6%) a Poľsko (9,7%).

V 23 krajinách eurozóny (EÚ 27) sezónne očistená miera nezamestnanosti poklesla a v 4 krajinách vzrástla.

Najväčší relatívny pokles bol zaznamenaný v Bulharsku (z 9,4% na 6,6%) a v Poľsku (z 13,6% na 9,7%), zatiaľ čo najvyšší relatívny vzrast bol v Portugalsku (zo 7,5% na 8,2%) a v Írsku (zo 4,4% na 4,7%).

Miera nezamestnanosti mužov v EÚ 27 poklesla zo 7,1% (júl 2006) na 6,1% (júl 2007) a žien z 8,8% (júl 2006) na 7,8% (júl 2007).

Eurostat odhaduje, že v rámci EÚ 27 bolo v júli 2007 nezamestnaných 16 mil. žien a mužov, pričom v júli 2006 to bolo 18,3 mil. mužov a žien.

Pre porovnanie, v júli 2007 miera nezamestnanosti v USA bola 4,6% a v Japonsku 3,7% v júni 2007.

pôvodná správa

Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/miera-nezamestnanosti-v-EU-jul-2007
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

apríl 2018: počet UoZ na úradoch práce: 183518, z toho 78819 dlhodobo, miera 6.7% (2.9% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.5% (13.0%), Revúca 20.4% (10.9%), Kežmarok 17.5% (9.3%), Rožňava 17.1% (9.8%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.4%, Trnava 2.4%, Trenčín 2.6%, Hlohovec 2.6%, Galanta 2.6%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko