qr kod na stranku

Miera nezamestnanosti v krajinách EÚ 13 a EÚ 27 v júli 2007

Eurostat, štatistický úrad Európskeho spoločenstva 31. augusta 2007 zverejnil výsledky sezónne očistenej miery nezamestnanosti za 13 pôvodných krajín eurozóny (EÚ 13), pričom konštatuje, že sezónne očistená miera nezamestnanosti zostala na úrovni 6,9 % v júli 2007, teda nezmenená v porovnaní s  júnom 2007, pričom v júli 2006 bola 7,8 %. Výsledky sezónne očistenej miery nezamestnanosti za 27 krajín eurozóny (EÚ 27) boli 6,8 % v júli 2007 v porovnaní so 6,9 % v júni 2007 a 7,9 % v júli 2006.

V júli 2007 vykazovalo najnižšiu mieru nezamestnanosti Dánsko (3,2 %) Holandsko (3,4 %), Cyprus (4,1 %) a Rakúsko (4,3 %) a najvyššiu Slovensko (10,6 %) a Poľsko (9,7 %).

V 23 krajinách eurozóny (EÚ 27) sezónne očistená miera nezamestnanosti poklesla a v 4 krajinách vzrástla.

Najväčší relatívny pokles bol zaznamenaný v Bulharsku (z 9,4 % na 6,6 %) a v Poľsku (z 13,6 % na 9,7 %), zatiaľ čo najvyšší relatívny vzrast bol v Portugalsku (zo 7,5 % na 8,2 %) a v Írsku (zo 4,4 % na 4,7 %).

Miera nezamestnanosti mužov v EÚ 27 poklesla zo 7,1 % (júl 2006) na 6,1 % (júl 2007) a žien z 8,8 % (júl 2006) na 7,8 % (júl 2007).

Eurostat odhaduje, že v rámci EÚ 27 bolo v júli 2007 nezamestnaných 16 mil. žien a mužov, pričom v júli 2006 to bolo 18,3 mil. mužov a žien.

Pre porovnanie, v júli 2007 miera nezamestnanosti v USA bola 4,6 % a v Japonsku 3,7 % v júni 2007.

pôvodná správa

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Miera nezamestnanosti v krajinách EÚ 13 a EÚ 27 v júli 2007, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​S3v, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/miera-nezamestnanosti-v-EU-jul-2007